Curych (červenec 2011)

Největší švýcarské město leží zhruba uprostřed této alpské země, jedné z dopravně nejvyspělejších zemí světa. A přesto a možná i proto nemá největší švýcarské město metro, protože to zkrátka jde i bez něj. Počet obyvatel překračuje 300 000 a pro cestování po městě i v jeho okolí jim stačí kvalitní a rychlá příměstská železnice, dále tramvaje, trolejbusy a autobusy. I když má Curych poměrně kopcovitý terén, obklopující průzračně modré curyšské jezero, i zde také kvete cyklistická doprava.

Základem městské dopravy jsou tramvaje. Ty už byly málem nahrazeny metrem, ale zdejší obyvatelé si v referendu v roce 1973 odhlasovali, že metro nepotřebují. Tramvaje se tak nejenže nerušily, ale nerušeně rozvíjely. Z původní stavby metra tu zbylo několik podpovrchových stanic, používaných dnes linkami 7 a 9.
Nová generace curyšských tramvají, zvaných Cobra, pomalu vytlačuje nejstarší typy ze 70. let. Nízkopodlažních souprav jezdí v Curychu už cca devadesát. Po tomto mostě přes ústí řeky Limmat do Curyšského jezera přejíždí 5 linek.
Historickým centrem podél kanálu řeky Limmat projíždí linky 4 a 15. Tyto starší kloubové tramvaje jezdí buď sólo nebo ve dvojících.
Dnes už tramvají dojedete až na vzdálené mezinárodní letiště. V provozu je 14 linek na metrovém rozchodu. Na letiště jede přímo od hlavního nádraží z historického středu města linka 10. Nový přestupní terminál a také novou tramvajovou trať najdete severně od centra ve čtvrti Stettbach, kde jsou proti sobě ukončeny linky 7 a 12 a lze tu přestoupit na podzemní úsek S-Bahnu do centra. Novinkou od prosince 2010 je nejen zdejší tramvajová konečná, ale také úsek linky 12 odtud až po zastávku Auzelg. Nová je vlastně i celá linka 12 mířící také na letiště.
To nejlepší z curyšské MHD - nové tramvaje Cobra a dvoukloubové trolejbusy Hess. Těm se tu říká "LighTram".
Dvoukloubové trolejbusy Hess potkáte na hlavních trolejbusových linkách 31 a 32. Jedna z linek je předznamenáním nové tramvajové trati. Trolejbusy tu jezdí na 6 linkách po bohatě rozvětvené síti.
Tramvajová síť je v historickém centru velmi spletitá a tramvaje jsou na ní provozovány v krátkých intervalech. Jezdí tu dva základní typy - dvoučlánkové středněpodlažní tramvaje ze 70.-80. let, většinou spřažené do dvojic a nové nízkopodlažní 36 metrů dlouhé tramvaje Cobra, které postupně nahrazují dožívající soupravy. Všechny tramvaje jsou oblečeny do městského modrobílého nátěru.
Starší kloubový trolejbus Mercedes-Benz z první poloviny devadesátých let v centru Curychu poblíž hlavního nádraží.
Dvojice starších tramvají poblíž hlavního nádraží. Centrum města je prošpikované tramvajovými kolejemi, tramvají se tu dostanete i na vzdálené letiště. Jelikož Curych nemá metro, tramvaje jsou páteří městské dopravy.
S-Bahn zajišťuje dopravu spíše do vzdálenějších lokalit a celého curyšského regionu. Jsou páteří místního integrovaného systému ZVV. Většinu těchto vlaků provozují švýcarské státní dráhy a provozují na nich kapacitní dvoupatrové jednotky, vyráběné mimochodem v již neexistujícím pražském závodě Siemens na Zličíně. V síti S-Bahnu najdete také čtyři podpovrchové stanice. Zvláštní síť S-Bahnu oddělenou od klasických vlaků provozuje soukromá společnost SZU pod čísly S4 a S10. Další linka - S18 - je spíše příměstská tramvaj, nazývá se Forchbahn a v části trasy dokonce sdílí koleje s tramvajovou...
Informační vitrína a jízdenkový automat dopravního systému ZVV, jež zahrnuje Curych a jeho široké okolí.
Nový přestupní terminál nad podzemním nádražím Stettbach. Od prosince roku 2010 sem vede tramvaj i od východu - linka 12 spojuje po nové trati oblasti severně od Curychu s letištěm.
Tramvaje doplňuje poměrně rozvinutá síť trolejbusů, které se nacházejí rovnoměrně v celém městě. V provozu je 6 linek (31-34, 46 a 72). Většina linek je vedena samostatně a má krátký interval. Na nejvytíženějších linkách 31 a 32 jezdí dvoukloubové trolejbusy Hess, kterým se tu říká "LighTram" - tyto linky možná předznamenávají další směry rozvoje tramvajových tratí. Jinak jsou tu provozovány jednokloubové trolejbusy Hess a Mercedes-Benz. Jak už to tak bývá, posledním doplňkovým článkem městské dopravy jsou autobusy, z nichž některé zajíždějí i do samotného centra města. Potkat tu...
Nová generace nízkopodlažních tramvají v celé kráse na nové konečné linek 7 a 1 - Bahnhof Stettbach.
Starší souprava z druhé poloviny sedmdesátých let opět na nejnovějším přestupním terminálu Bahnhof Stettbach, který leží severně od města za kopcem. Trať S-Bahnu, která spojuje tuto periferii s centrem města, tak vede pod zemí.