Středočeská integrovaná doprava na Nymbursku

Autobusové nádraží v Nymburku. Autobusy v původním nátěru původního dopravce ČSAP.

         Od 4. března 2007 je zavedena Středočeská integrovaná doprava (SID) v další části Středočeského kraje - na Nymbursku. Po regionech Kladenska, Berounska, Rakovnicka, Kutnohorska a Kolínska tak byla zavedena integrovaná doprava i v části bývalého okresu Nymburk.

V Nymburku jsou ukončeny i nezaintegrované části linek PID č. 433 a 443.

         Co přináší integrace veřejné dopravy cestujícím na Nymbursku? Jak působí SID v porovnání s jinými integrovanými dopravními systémy v České republice a jak vypadá nová tvář veřejné dopravy? Na tyto a další otázky by měl odpovědět následující článek.

Dopravce OAD vlastní i kloubová vozidla. Tato Karosa C744 je nasazována na linku H16.

         Stejně jako v ostatních oblastech Středočeského kraje, i zde se integrací rozumí pouze sjednocení tarifu v regionální autobusové dopravě. Kolejová doprava jako páteřní prvek (zejména zde na Nymbursku) integrována není. S integrací železnice do SID je totiž počítáno až na závěr celého procesu kvůli potížím s akceptací čipových karet, tedy někdy v období 2010 - 2015. Stranou zůstávají i linky Pražské integrované dopravy, které sice na Nymbursko přijíždějí již jako běžné linky s vlastním tarifem dopravce, nicméně pro část cesty je možné použít jízdních dokladů PID.

Nymburk je díky rovinatému terénu rájem cyklistické dopravy. Možná i proto zde nemá MHD moc velký význam.

         Jedná se o linky 398 z Prahy do Poděbrad a Městce Králové a linky 433 a 443 mířící od vlaku v Pečkách a Čelákovicích do Nymburka. Je nutno zdůraznit, že linka 398 (a její nezaintegrované pokračování do Poděbrad a Městce Králové) je páteřní linkou celého regionu, pomineme-li železniční trať 231 z Prahy přes Nymburk a Poděbrady do Kolína. Středočeská integrovaná doprava tak bez těchto hlavních tahů vypadá poněkud bezzubě. Snad se v dohledné době konečně najde rozumný model, ve kterém vedle sebe budou SID a PID existovat a vzájemně spolupracovat.

Vzorné označení vozidel dle zásad Středočeské integrované dopravy.

         V první fázi integrace Nymburska tedy byly do SID začleněny všechny linky zdejšího v podstatě jediného dopravce OAD Kolín v oblasti Nymburk, Poděbrady a Městec Králové (kromě jediné linky MHD Nymburk). Zbývající oblast Lysá nad Labem má být začleněna v průběhu tohoto roku. Dopravce OAD Kolín získal zdejší autobusové linky spojením s nymburským dopravcem ČSAP, který tak zanikl za počátku roku 2007.

Jízdní řád jediné linky MHD v Nymburce.

         A co se vlastně na Nymbursku s příchodem SID změnilo? Jako v jiných oblastech Středočeského kraje toho moc není. Došlo k přečíslování jednotlivých linek podle zásad SID (linky H10, H12 - H19, H43 pro oblast Nymburk, linky H21 - H26 pro oblast Městec Králové a linky H31 - H39 pro oblast Poděbrady). Zaveden byl jednotný tarif SID, jehož základním principem je rozdělení oblasti do tarifních zón, které zpravidla tvoří jedna nebo několik sousedních obcí - na Nymbursku jich vniklo asi 20.

Autobusy OAD Kolín jsou správně označeny číslem linky i na zádi vozů.

         Pomocí čipových karet, které se dají použít buď jako elektronická peněženka nebo jako dlouhodobá časová jízdenka na 7, 30 nebo 90 dní, lze cestovat mezi jednotlivými zónami SID za jednotné jízdné všemi dopravci SID. Výhodou je neomezený počet jízd během platnosti časových jízdenek a sleva při přestupu, kdy se do ceny nepočítají již projeté zóny. Nevýhodou je poměrně složitá orientace v systému díky velkému počtu malých zón a také snížená mobilita, kdy si nemůžete vybírat, kudy mezi dvěma body pojedete. Platit se dá samozřejmě také v hotovosti, ale je to o něco dražší a neplatí ani zvýhodnění při přestupech.

Zastávkové sloupky na nymburském nádraží vám toho moc o SID neřeknou.

         Co se týká dopravní integrace, čili optimalizace linkového vedení a koordinace časových poloh jednotlivých spojů, nestalo se zde téměř nic. Jízdní řády zůstaly prakticky nezměněny. Výhodou je, že lidé si nemusejí zvykat na nové jízdní řády. Vše zůstává tak, jak byli zvyklí. Na druhou stranu zůstaly některé dost nelogické souběhy spojů a nebyla rozšířena nabídka spojení během dne.

Na linku městské dopravy Nymburk je nasazován nízkokapacitní SOR C7,5 lili.

         Lidé na Nymbursku tak mohou závidět třeba obyvatelům Náchodska, kde se díky zavedení integrované dopravy IREDO dočkali více spojů i v těch odlehlejších obcích včetně večerů a víkendů. Podobně "pocitvá" integrace probíhá i v Jihomoravském kraji, kde díky odstranění neefektivního souběhu autobus - vlak zbyly peníze na více spojů do koncových obcí. Tamní lidé se už nemusí cítit tak odříznutí od okolního světa, což se o Středočeském kraji říci nedá. Kromě hlavních silničních tahů a železničních tratí neexistuje na Nymbursku večerní ani víkendový provoz.

Centrální odpolední rozjezd všech linek probíhá z Nymburského nádraží mezi 14:50 a 15:00.

         Zdejší obyvatelé jsou tedy kromě atraktivních přepravních časů odkázáni na vlastní auta nebo jízdní kola. Bohužel se tak roztáčí negativní spirála, kde vinou nedostatečného spojení není ani poptávka po veřejné dopravě a tudíž ani vyšší tržby dopravcům a kraji - což opět neumožňuje zvýšení počtu spojů. Tím pádem není efekt integrované dopravy touto nízkou formou integrace dostatečný. Navíc rozvoji venkova tento stav také neprospívá.

Velkolepá nádražní budova je branou do lázeňského města Poděbrady.

         Ukázkou špatné koordinace souběžně vedených linek budiž tento příklad: odjezdy spojů linek H16 a H17 v pracovní dny odpoledne z Nymburka do Loučně: 11:50, 15:00, 15:00, 15:00, 16:35. Odjezdy zpět z Loučně do Nymburka: 12:50, 13:01, 16:00, 16:05. Jednotlivé spoje sice mají mírně odlišný průběh trasy, ale to neomlouvá tak nerovnoměrnou nabídku spojení. Potíž je v tom, že Středočeská integrovaná doprava nemá žádného oficiálního koordinátora. O vše se starají samotní dopravci ve spolupráci se Středočeským krajem, jen někdy do hry vstoupí projektantská společnost ÚDI Morava. Zájmy dopravců se logicky kříží se zájmy cestujících (oběhy vozidel a pracovní doby řidičů versus požadavky cestujících na časové polohy), takže chybějící koordinátor IDS je zde bohužel na kvalitě dopravního spojení znát.

V Poděbradech se u vlakového nádraží potkávají linky SID i PID (tady již v nezaintegrované části trasy).

         A jak poznáte Středočeskou integrovanou dopravu na Nymbursku na první pohled? Každého jistě zaujme viditelné označení autobusů přesně podle zásad SID. Autobusy jsou vybaveny čelními, bočními i zadními plastovými cedulkami s číslem linky, na čele a na boku doplněné cílovou zastávkou. Nechybí ani logo SID u předních dveří. V rozporu se smluvními podmínkami mezi krajem a dopravci jsou chybějící informace v interiéru vozidla včetně hlášení zastávek a také neexistence digitálních informačních panelů v novějších autobusech.

OAD Kolín vlastní i tuto Karosu C734 úctyhodného stáří přes 20 let.

         V zastávkových jízdních řádech jsou uvedena také nová čísla linek SID a čísla tarifních zón. U linek, které jsou integrovány pouze v části trasy (H18 - H20, H23) je z neznámých důvodů rozdíl mezi vystaveným jízdním řádem na zastávkách a na internetu - v portálu jízdních řádů Celostátního informačního systému nemají tyto linky čísla zón SID uvedena, což může cestující zmást.

Další SOR zdejšího dopravce (dříve ČSAP) projíždí kolem pramene Poděbradky na Riegrově náměstí.

         Asi největším mínusem integrované dopravy na Nymbursku jsou všeobecné informace o SID, které najdete většinou až po nástupu do vozidla. Ani takové přestupní uzly jako autobusová nádraží v Nymburce a Poděbradech nemají zveřejněno ani slovo o SID, natož třeba plánek zón nebo jen seznam linek. Neznalý člověk je tak nucen pobíhat od jednoho zastávkového sloupku ke druhému a hledat svůj spoj. Chybějící jakékoli informace bijí o to více do očí, když na nádražích v Nymburce i Poděbradech najdete velké nástěnky o Pražské integrované dopravě, která sem vlastně ani nedosahuje, ale zejména díky železnici je tu pro cesty do Prahy žádaná.

Pohled na osiřelé autobusové nádraží v Poděbradech. Po šesté hodině už nemáte prakticky šanci dostat se do obcí mimo hlavní tahy.

Autor textu a foto: Filip Drápal
následná reakce KÚ Středočeského kraje