Středočeský Benešov prošel za posledních několik let radikální proměnou. Místo starého vyrostlo nové autobusové nádraží, vlaky i část autobusů byly zapojeny do Pražské integrované dopravy a revoluční proměnou prošla také benešovská MHD, která nyní jezdí monom častěji a je zdarma. I když provozuje většinu zdejších autobusů i nadále ČSAD Benešov, poměnou prošel i vozový park. Na linkách MHD potkáte 3 nové minibusy Rošero, které lépe odpovídají vytížení jednotlivých spojů a jejích vyššímu počtu. Na regionálních linkách je pak čerstvým přírůstkem 20 nízkopodlažních vozů Setra v barvách PID.

Nejnovější a největší chloubou Benešova je nový autobusový terminál ležící na místě toho původního v ideální poloze hned vedle vlakového nádraží, fungující od prosince 2020. S kolejištěm železniční trati ho spojuje nový podchod. Kromě nově uspořádaných pilovitých nástupišť, díky čemuž není nutné chodit na autobus příliš daleko, má nový terminál mnohem komfortnější zázemí pro cestující – krytou odbavovací halu, nové prodejní místo místního dopravce, i novou pokladnu ČD. Nový terminál vznikal dva roky a po dobu rekonstrukce odjížděly autobusy z náhradních zastávek podél Táborské ulice cca půl...
Nová podoba benešovské MHD na novém autobusovém terminálu. Nyní zde na třech základních linkách jezdí tyto tři minibusy Rošero. Od března 2021 funguje čtvrtá doplňková linka. Místní MHD je sice zdarma, přečíslování jejích linek a nátěr minibusů značí alespoň datové a informační zapojení do systému PID.
Jeden ze tří městských minibusů Rošero na lince 762 (MHD Benešov č. 2, Zelená) objíždí páteřní linku PID 500 v podání dopravce ČSAD Jindřichův Hradec. Tuto linku provozují 4 dopravci a vede z Třeboně nebo Jindřichova Hradce přes Tábor a Benešov do Prahy. Zaintegrována byla v srpnu 2020.
Nový benešovský autobusový terminál funguje od prosince 2020 a jeho výstavba trvala dva roky. Lokalita pro odjezdy autobusů zůstala stejná.
Autobusy odjíždějí z těchto pilovitých nástupišť nebo z podélných stání vlevo. Výhodou je koncentrace všech nástupišť od jednoho místa, nevýhodou je nutnost couvání autobusů při opouštění části nástupišť.
Na novém autobusovém terminálu nechybí ani elektronické odjezdové tabule. Od roku 2017 je část regionálních linek zapojena do systému PID ve směru na Neveklov a Týnec nad Sázavou, v roce 2020 se přidaly linky ve směru Olbramovice a Votice. Zbývá dointegrovat celé Vlašimsko.
Od roku 2020 se s integrací Voticka zapojily do systému PID i některé linky táborského dopravce Comett Plus. Ten na nich nasazuje především tyto nízkopodlažní vozy Crossway LE Line.
Na novém benešovském terminálu je dostatek vývěsních ploch také pro papírové informace o jízdních řádech včetně schémat terminálu.
Postupnou obnovou vozového parku místního hlavního dopravce ČSAD Benešov přibylo nízkopodlažních autobusů Setra, přičemž vyřazovány jsou nejstarší vozy Mercedes-Benz Intouro. Poslední dodávka 20 Seter na Benešovsko v roce 2020 už byla ve znamení červenomodrobílého nátěru PID.
Od září 2020 funguje v Benešově nový koncept MHD. Místo původních dvou linek tu jezdí tři linky a na nich tyto tři minibusy Roseto (dva z roku 2019, jeden z roku 2020). Benešovská MHD je nově po vzoru nedalekých Říčan bezplatná a jednotlivé linky jsou kromě čísel označeny také barvami (Oranžová, Zelená a Modrá). Od zahájení provozu nového systému už došlo k několika změnám, poslední bylo přidání čtvrté linky na Konopiště v březnu 2021.
Od září 2020 prošla revolucí také místní MHD. Původní dvě linky s nepříliš velkou četností spojů nahradily tři bezplatné linky, které se vzájemně potkávají v centru města a obsluhují i všechny jeho okrajové části včetně některých okolních obcí. Na těchto linkách jsou pravidelně nasazovány tři minibusy Rošero. Koncept benešovské MHD se nápadně podobá MHD v Říčanech, kde se inspiroval i barevným označením jednotlivých linek (bohužel dosud jen slovně v jízdních řádech). Od spuštění nových linek už došlo k několika úpravám, největší v prosinci 2020 v rámci zprovoznění nového autobusového...
Kromě elektronických odjezdových tabulí najdete na novém terminálu také jízdenkový automat PID i s možností platby kartou.
Z autobusového terminálu vede nový podchod přímo pod nástupiště vlaků. Díky postupné integraci už můžete na jednu jízdenku jet jak vlakem včetně rychlíků, tak i částí zdejších autobusů. Na vlaky také nově navazují místní linky MHD.
V nové odbavovací hale benešovského terminálu najdete jak pokladnu ČD, tak i prodejní kancelář dopravce ČSAD Benešov. Od roku 2020 si je možné v Benešově pořídit nebo dobít i Lítačku.
Zázemí pro cestující se s původní podobou autobusového nádraží nedá srovnat. Kromě vytápěné čekárny pro cestující jsou k dispozici také toalety.
Vozový park benešovsko-vlašimského ČSAD patřícího do skupiny ICOM obohatilo v roce 2020 20 nových autobusů Setra. Poprvé již v nátěru PID.
Prodloužený podchod pod vlakovými nástupišti vede až na autobusový terminál a výstup má i sem do nově opravené Nádražní ulice.
Schéma terminálu a seznam autobusových linek ve vkusné vitríně v sousedství autobusové linky 438 vyčkávající na odjezd do Štěchovic. Od dubna 2021 budou některé čtyřstovkové linky na Neveklovsku a Týnecku přečíslovány na sedmistovkové.
Všechny současné generace regionálních autobusů ČSAD Benešov pohromadě u výstupních zastávek nového terminálu. Příchod 20 nových autobusů Setra znamenal vyřazení nejstarších kusů Mercedes-Bez Intouro z let 2012 a 2013.
Záložní Mercedes-Benz Sprinter z roku 2014 nasazený na jedné z linek benešovské MHD projíždí přes novou kruhovou křižovatku v Nádražní ulici severně od obou nádraží. Také tento prostor prošel v závěru roku 2020 celkovou proměnou. Do oblasti západně od železniční trati jezdí linka 3, nově také do zastávky Benica a vybranými spoji i ke Konopišti. Tam jezdí od března 2021 také nová linka 4.
Již od roku 2017 se do systému PID zapojily i rychlíky z Prahy do Benešova, od roku 2019 jsou „zaPIDovány“ všechny vlaky ve Středočeském kraji. To se týká i lokálky do Vlašimi a Trhového Štěpánova, která nově nese číslo S99. Potkáte zde stále tyto legendární vozy řady 810, i když část prošla nedávnou modernizací včetně doplnění zásuvek.
Některé regionální linky směrem do Jihočeského kraje provozuje také táborský Comett Plus. Od roku 2022 by ho měl vystřídat BusLine na základě přesoutěžení všech jihočeských regionálních linek. Kvůli tomu také dojde od dubna 2021 k přečíslování některých PIDových „čtyřstovek“ na Benešovsku na „sedmistovky“ a z některých „pětistovek“, které zasahují na území Jihočeského kraje, se naopak stanou „čtyřstovky“.
Jeden ze dvou minibusů Roseto z roku 2019, které jsou již označeny evidenčními čísly PID, projíždí v listopadu 2020 od provizorní zastávky Aut.st. směrem k pivovaru. Linky MHD zde byly vedeny jednosměrně.
Jeden ze dvou minibusů z roku 2019 zachycen v listopadu 2020 u zastávky Pivovar odbočující směrem do Mariánovic. Od prosince 2020 jsou linky MHD přečíslovány z 1-3 na 761-763, přičemž byla u třetí linky významně přepracována její trasa.
Linka 1 (oranžová) přijíždí v listopadu 2020 do provizorní centrální přestupní zastávky Jiráskova. Do této ulice podél místní školy byl kvůli zavedení MHD omezen provoz ostatních vozidel. Pro linky MHD jsou k dispozici 3 minibusy Rošero v barvách PID a jeden záložní, používaný také v MHD Říčany. Obě města jsou si novou formou MHD jako vejce vejci.
V tehdejší centrální přestupní zastávce Jiráskova se do prosince 2020 v některé časy potkávaly i všechny tři autobusy benešovské MHD. Nyní se tyto přestupy odehrávají na novém autobusovém terminálu, ve kterém jsou pro linky MHD vyhrazena dvě odjezdová stání (foto z listopadu 2020).
V posledních letech došlo také k výraznému posunu na poli regionální dopravy. V roce 2017 byly do systému PID zapojeny vlaky až do Benešova včetně rychlíků do Prahy. Zároveň došlo k zapojení autobusových linek ve směru Neveklov a Týnec nad Sázavou. V roce 2020 přibyly linky na Voticku včetně páteřní linky 500 z Prahy přes Benešov a Votice do Tábora, Jindřichova Hradce nebo Třeboně. V roce 2021 se chystá dointegrování zbylých linek SID zejména na Vlašimsku. A od dubna 2021 budou některé linky přečíslovány. Autobusy ve směru Neveklov a Týnec nad Sázavou dostanou o tří stovky vyšší číslo a...
Po dva roky odjížděly benešovské regionální autobusy z těchto provizorních zastávek nasázených podél Táborské ulice na jižním okraji Benešova poblíž místních kasáren. Od prosince 2020 jsou minulostí (foto z listopadu 2020) díky otevření nového autobusového terminálu.
Páteřní linka benešovského SID E11 z Benešova do Vlašimi projíždí kolem místního pivovaru Ferdinand vstříc své dočasné provizorní konečné „Aut.st.“ u zdejších kasáren (foto z listopadu 2020). Do konce roku 2021 by měly být do systému PID zaintegrovány i tyto zbývající linky SID.
Linka 500 v podání dopravce Stenbus projíždí kolem jedné z hlavních benešovských zastávek Pivovar, která se nově jmenuje Pivovar Ferdinand. Linka 500 bude od dubna 2021 přečíslována na 401 kvůli požadavku Jihočeského kraje (foto z listopadu 2020).
Vedle vlakového i autobusového nádraží vyrostl také kapacitní parkovací dům P+R s kapacitou 180 aut a 50 kol (foto z listopadu 2020 před jeho dokončením).