Město na jižním cípu Jihomoravského kraje s téměř 25 000 obyvateli leží na významné železniční křižovatce poblíž hranic s Rakouskem i Slovenskem. Rovinaté město na řece Dyji sousedí s rozlehlým lednicko-valtickým přírodním areálem a samotná Břeclav s nevelkým historickým centrem je dnes sloučená s Charvátskou Novou Vsí a Poštovnou, kde je také největší břeclavské sídliště. V Břeclavi jsou dva velké průmyslové podniky – Gumotex a Fosfa. MHD tu zajišťuje 9 autobusových linek s modrožlutými Scaniemi dopravce BORS BUS. Hlavním přestupním uzlem je místní vlakové nádraží, ke kterému se v roce 2014 více přimklo nové autobusové nádraží. Regionální autobusové linky, kterých do Břeclavi zajíždí pouze 6, prošly nedávno soutěží, proto tu nyní potkáte pouze nové autobusy.

MHD v Břeclavi tvoří autobusy, které jsou už od roku 2008 součástí jihomoravského integrovaného systému. Najdete tu celkem 9 linek čísel 561 až 569. Linky MHD obsluhují všechny důležité body ve městě, většina z nich se potkává u nádraží a jede západním směrem do centra, kde se větví jednak na největší břeclavské sídliště Poštorná (i k místní chemičce Fosfa) a Charvátskou Novou Ves. Další trasa vede na sever do předměstí Stará Břeclav a na jihovýchod k místní nemocnici. Východně od nádraží vedou linky k místnímu největšímu průmyslovému areálu Gumotex a také k městskému hřbitovu. Zatímco ve...
Jedna z 15 městských Scanií na novém autobusovém nádraží, které funguje od roku 2014. V roce 2018 pořídil místní dopravce BORS celkem 14 těchto plynových autobusů, v roce 2021 přibyl patnáctý.
Poslední přírůstek břeclavské MHD v podobě nejnovějšího typu městské Scanie z roku 2021. Až na jednu výjimku zajíždí všechny linky MHD k nádraží. Linky 566 a 567 jsou vzájemně proložené a spojují nádraží s největším sídlištěm v Poštorné. Jejich souhrnný interval je ve špičce 15 minut.
Zastávkové jízdní řády MHD a schéma linek včetně těch regionálních. Břeclavská MHD je součástí IDS JMK už od roku 2008. Městské linky mají čísla 561 až 569. Plnohodnotný celotýdenní provoz mají pouze linky 562 a 564, které o víkendu jezdí v souhrnu po půl hodině.
Každý z 15 městských autobusů je pojmenovaný po jednom druhu květiny, která je vyobrazena na prostředních dveřích. Místní dopravce BORS už zde provozuje pouze MHD, regionální linky opustil v roce 2022 ve prospěch nově vysoutěžených dopravců, kteří koupili autobusy Iveco Crossway LE již v novém jihomoravském nátěru.
Břeclavská MHD je součástí IDS JMK od roku 2008, při cestách po městě lze použít také 6 regionálních linek. Nové autobusové nádraží leží přimknuté k tomu vlakovému a místní autobusy tu navazují hlavně na vlaky do Brna. Vlakové nádraží, resp. jeho budova byla zrekonstruována v roce 2020.
Většina z 9 linek MHD jezdí během všedního dne v intervalu cca 60 minut. Linka 563 ale jezdí jen ve špičkách a obsluhuje místní chemičku Fosfa v městské části Poštorná na západě města. Dalším velkým průmyslovým podnikem je Gumotex ležící na druhé straně kolejí na východním okraji Břeclavi.
Páteřní linkou ve všedních dnech je dvojlinka 566+567 tvořící ve špičce souhrnný interval 15 minut (jede od nádraží do sídliště Poštorná). Další silnou linkou je 561 do Charvátské Nové Vsi, jezdící ve špičkách cca po půl hodině. Autobusy jsou časově navázány zejména na vlaky od Brna, souhrnný interval mezi nádražím a centrem je ve špičkách cca 10 minut, v sedle 15 a o víkendu 30 minut. Jediná linka, která nezajíždí k nádraží, je 569 spojující místní nemocnici s ostatními částmi Břeclavi. Vozový park místního dopravce BORS BUS je od roku 2018 monotónní a tvoří ho modrožluté třídveřové autobusy...
Většina linek je mezi nádražím a centrem vedena po místní hlavní komunikaci, souhrnný interval ve špičce je cca 10 minut. Zde na náměstí uprostřed sídliště mezi nádražím a historickým centrem.
Zadní pohled na nejnovější Scanii z roku 2021 na mostě přes řeku Dyji. Páteřní všednodenní linky 566 a 567 obsluhující zejména místní velké sídliště v Poštorné nahrazuje o víkendu hlavně linka 562. Další linky vedou na sever do Staré Břeclavi nebo pokračují z Poštorné do Charvátské Nové Vsi.
Městská Scanie na náměstí TGM s moderním kostelem sv. Václava na kraji nevelkého historického centra. Odtud na nádraží je to asi 15 minut pěšky.
Páteřní silnice mezi historickým centrem a nádražím vede také po tomto mostě přes řeku Dyji, která protéká zhruba prostředkem rovinaté Břeclavi. Ta má i díky zahrnutí kdysi samostatných obcí Poštorná a Charvátská Nová Ves cca 25 000 obyvatel.
Přes náměstí TGM jezdí i většina regionálních linek, které provozuje trojlístek dopravců ČSAD Kyjov Bus, Znojemská dopravní společnost Psota a BDS-BUS. Díky nově vysoutěženým linkám tu jezdí téměř výhradně nové autobusy Iveco Crossway LE. Tuto krátkou linku 574 do sousední obce Ladná provozuje znojemský dopravce Psota a jednalo by se o klasickou MHD, kdyby se Ladná v roce 2006 neodtrhla od Břeclavi.
Na břeclavském autobusovém nádraží má konečnou také 6 regionálních autobusových linek IDS JMK čísel 542 a 570-574. Tyto linky také částečně obsluhují zastávky v Břeclavi a míří do okolních měst jako Lednice, Valtice, Lanžhot, Podivín, ale i Hodonín nebo Mikulov (do Mikulova a Hodonína jezdí především vlaky). Páteřní regionální linky 542, 570 a 572 mají intervaly většinou 30 minut ve špičkách, 60 minut v sedle a 120 minut od víkendech. Do Lanžhotu se ale jezdí ve špičce každých 15 minut. Linka 574 je asi nejkratší a vede jen do obce Ladná ležící těsně za hranicemi Břeclavi, od které se odtrhla...
Díky čerstvě vysoutěženým novým dopravcům tu na regionálních linkách potkáte prakticky výlučně tyto autobusy v novém jednotném krajském nátěru. Nejvíc jich tu provozuje ČSAD Kyjov Bus, který v roce 2021 pořídil i pro linky v sousedních oblastech celkem 70 vozů tohoto typu. Linka 572 míří z Břeclavi do Hodonína, do sousedního Lanžhotu jezdí ve špičkách dokonce každých 15 minut.
Stejné autobusy dvou různých dopravců. Kromě ČSAD Kyjov Bus provozuje linky směrem na Mikulov a Znojmo tamní dopravce ZDS Psota, který pro novou mikulovskou základnu pořídil 22 Crosswayů. Regionální linky na Břeclavsku mají čísla 542 a 570-574.
Soutěže na provozovatele regionálních linek radikálně proměnily skladu vozového parku na Břeclavsku. Nový jednotný nátěr IDS JMK se zde tak objevuje mnohem více než třeba v Brně. Místní BORS BUS už provozuje pouze MHD a částečně zůstal na Hustopečsku. Nově provozuje také linku z Brna do Bučovic.
Břeclav je především velkým železničním uzlem, kde se kříží trati od Brna, Ostravy, Bratislavy i Vídně. Své místo tu mají i motorové vlaky obsluhující především lokální trať do Valtic, Mikulova a Znojma. Z Břeclavi jezdí v sezoně také turistické vlaky po lokálce do Lednice.
Poloha Břeclavi poblíž hranic ze Slovenskem i Rakouskem přináší také zajíždění těchto patrových osobních vlaků z Vídně. Do obou metropolí sousedních států se odtud rychle dostanete i rychlíkem.
Na regionálních linkách na Břeclavsku i v okolních oblastech byli nedávno vysoutěženi noví dopravci, takže tu nyní potkáte pouze nové autobusy Iveco Crossway LE v novém jihomoravském nátěru, které provozuje zejména ČSAD Kyjov Bus (pro všechny nové oblasti v Jihomoravském kraji pořídil 70 autobusů), dále pak Znojemskou dopravní společnost (ta má pro Mikulovsko 22 nových autobusů) a v menší míře sem zajíždí také BDS-BUS. Původní místní provozovatel regionálních linek BORS už tu kromě MHD nejezdí, zůstal částečně na Hustopečsku a nově působí i na trase z Brna do Bučovic.
Poblíž hlavního dopravního uzlu s vlakovým a autobusovým nádražím vyroste již brzy i nový kapacitní parkovací dům. Velký podíl cest v rovinaté Břeclavi má ale i cyklistická doprava.