Brno (březen 2013)

I když na konci března, zakryla Brno během této návštěvy sněhová peřina. Horkou zimní novinkou, která zahýbala hlavně vedením tramvajových linek, byla úsporná změna od 1.1.2013. Podobně jako v jiných městech ČR se i v Brně omezuje dopravní rozpočet a je tedy nutné optimalizovat.

Po úsporných změnách v lednu 2013 jezdí linka 9 nově po pěší zóně přes Náměstí Svobody. Devítka nahrazuje část zrušené linky 13 do Juliánova a do trasy přes Náměstí Svobody byla převedena až na poslední chvíli na základě připomínek městské části Židenice.
Pro linku 9, která jede nově přes Náměstí Svobody byla zřízena zastávka Česká poněkud stranou od zastávek ostatních linek. Podobný úděl měla devítka před lednovými změnami na Hlavním nádraží.
Na tramvajových zastávkách na Hlavním nádraží nechybějí kromě elektronických panelů také mapy celého systému IDS JMK. Linka 12 jezdí po lednových změnách častěji - nahrazuje zrušenou linku 13 k Technologickému parku a také jede místo linky 9 sama do Komárova.
Vario LF2 vyjíždí z tolik diskutované pěší zóny skrz historické centrum. Poté, co zde přibyla ještě linka 9, se opět vynořily diskuze nad vhodností vedení travmají po pěší zóně. Cestujícím nejen z Lesné nebo z Židenic však tato změna přinesla nové možnosti cestování. Tramvaje Vario LF2 postupně nahrazují dožívající kloubové tramvaje K2.
Během léta 2012 proběhla rekonstrukce křižovatky na významném přestupním uzlu Mendelovo náměstí. Na lince 1 stále funguje kombinovaný provoz dvouvozových souprav, tříčlánkových kloubových tramvají a také dvojic kloubových tramvají Vario LF2.
Anitra v zastávce Halasovo náměstí ve čtvrti Lesná. Jedenáctka zajíždí po lednových změnách více do centra přes Malinovského náměstí namísto linky 9.
Půvabná konečná Lesná, Čertova rokle uprostřed sídliště Lesná. Větší část tohoto sídliště je však nutné obsluhovat autobusy. Vpravo na lince 11 můžete vidět tzv. galerijní tramvaj, ve které probíhají prezentace různých kulturních nebo jiných neziskových projektů.
Při průjezdu rušnými brněnskými ulicemi se může hodit toto upozornění pro souběžně jedoucí motoristy.
V Brně zbývají už pouze 2 tramvaje KT8D5, které ještě neprošly modernizací spočívající v dosazení středního nízkopodlažního článku. V roce 2013 by už měly být bezbariérové všechny.
Nejdelší tramvajová souprava v ČR na páteřní lince 1. V roce 2013 by se měly začít testovat o něco kratší soupravy Vario LF2 + Vario LF1.
Nejvýraznějších změn se dočkaly tramvajové linky - zmizela čísla 7 a 13. Linku 7 ve většině trasy nahradila posílená linka 5, linku 13 nahradila ve většině trasy posílená linka 12 a ve zbylém úseku do Juliánova zas linka 9, která už nejezdí do Komárova (zde je ale posílená dvanáctka). Těsně před realizací byla ještě schválena dodatečná úprava - prohození tras linek 9 a 11 v centru. To s sebou přineslo zachování spojení Juliánova s centrem a také přivedení druhé linky na pěší zónu přes Náměstí Svobody - ke čtyřce sem přibyla také devítka. Na jednu stranu sice ubylo přímých spojení, na druhou...
Brněnské trolejbusy čekají na odložené výběrové řízení na dodávku nových vozidel. Zatím se vozový park omlazuje ojetými trolejbusy Škoda 21Tr z Jihlavy a Hradce Králové a modernizacemi starších původních vozů, například tohoto na smyčce na sídlišti Komín.
Na sídlišti Lesná se na zastávce Loosova můžete při čekání na autobus schovat do zmenšeniny nerealizované Kaplického knihovny.
Modernizacemi procházejí také autobusy, kloubové i standardní - v roce 2012 totiž nebyl pořízen jediný nový vůz. Zde vyjíždí od nádraží v Králově Poli operativní záloha hradit tramvajovou linku 6.
Po lednových změnách přišlo Brno o trolejbusovou linku 29. Ta tvořila tangenciální spojení mezi Starým Lískovcem, Kohoutovicemi a Žabovřesky. Jezdila v nepříliš atraktivním intervalu 20 minut souběžně s ostatními trolejbusy a okružními autobusy 44/84. A právě těmi byla linka 29 nahrazena. Zde je pro lepší přestup ve směru od Kohoutovic do Komína zřízena zastávka Anthropos také pro trolejbusy. Trolejbusová trať odtud k vozovně Komín je po zrušení linky 29 používána už jen manipulačně.
Informační centrum vzniklo před pár lety v přestupním uzlu Česká severně od historického centra. Nyní ho nově provozuje DPMB.
DPMB upozorňuje touto kampaní na problém vandalismu - poškrábaná a poleptaná okna.
U trolejbusové trakce byla zrušena doplňková linka 29, která jako jediná pojížděla trať mezi Komínem a Pisárkami - tudy nyní jezdí už jen okružní autobus 44, resp. 84 a trolejbusy vyjíždějící nebo zatahující do vozovny Komín. Pro lepší přestup směr Kohoutovice byla i pro trolejbusy zřízena zastávka Anthropos. Z Mendlova náměstí jezdí nová linka 35 směrem do zastávky Barvičova, kde nahradila původní autobus 51 vedený až na Zvonařku. Na této lince budou jezdit v dohledné době (jaro 2013) trolejbusy, čeká se však na doplnění trolejového oblouku na jedné křižovatce. Další úpravy nastaly na...
DPMB využívá také středních článků u tramvají Škoda 13T k vlastní propagaci.
Koordináror IDS JMK společnost KORDIS propaguje výhody jednotlivých regionálních linek těmito polepy na autobusech.
V roce 2012 prošla výraznou rekonstrukcí část tramvajového uzlu Mendlovo náměstí, nepřibyla však žádná nová tramvajová ani trolejbusová trať. Stejně skromná byla obnova vozového parku. Tramvaje zůstávají po dokončení dodávky 29 tramvají Škoda 13T na svém, postupně probíhají modernizace formou dodávek tramvají Vario LF2. Několika tramvajím KT8D5 byl také vyměněn střední článek za nízkopodlažní. V roce 2013 by mělo přibýt několik dalších tramvají Vario LF2 (dvoučlánkové) a Vario LF1 (jednočlánkové), které by spolu měly začít jezdit v soupravách.
V podchodu pod Hlavním nádražím najdete také reklamu na IDS JMK týkající se výhod železniční dopravy při cestách po Brně.
Na Hlavním nádraží provozuje KORDIS tyto víceúčelové informačně-odbavovací kiosky. Nechybí ani aktuální informace o integrované dopravě.
Součástí zastávkových jízdních řádů, které tvoří společnost KORDIS, je nově QR kód s odkazem na aktuální odjezdy spojů z dané zastávky.
V trolejbusové dopravě se čeká na odložené výběrové řízení na nové kloubové trolejbusy. Mezitím byly z Jihlavy a Hradce Králové zakoupeny ojeté vozy Škoda 21Tr, které se vydají do brněnských ulic až po jejich generální opravě. Rekonstrukcí procházejí také některé starší brněnské trolejbusy. Podobně je "omlazován" vozový park autobusů - poslední dodávka autobusů Crossway LE proběhla v roce 2010.
Na některých zastávkách ještě visí upozornění na trvalé změny od ledna 2013.
Žlutou barvou a výrazným nápisem se na zastávkách upozorňuje na dočasné změny.
Zajímavým počinem je zvěřejňování jízdní řádů linek, které odjíždějí byť stejným směrem, ale od jiného označníku v daném uzlu. Takové jízdní řády jsou podbarveny oranžově.
Výraznějším omlazením vozového parku prošly příměstské autobusové linky také díky výběrovým řízením - na některých linkách se objevili noví dopravci s novými autobusy (například BusLine na 8 linkách od prosince 2011 s částečně nízkopodlažními SORy). Díky množství dopravců na regionálních linkách je složení vozového parku velmi pestré. Jednotnost a určitou minimální úroveň kvality zaručují standardy IDS JMK. Tyto standardy se postupně s dalšími výběrovými řízeními zpřísňují. Samozřejmostí se například postupně stává klimatizace prostoru pro cestující nebo bezplatné wi-fi připojení.
Původní hlava zastávkového označníku s klasickými plechovými tabulkami s čísly linek, ale již s novým znakem IDS JMK. Postupně se ale nahrazují jednotnými jednoduššími označníky. V rámci úsporných opatření je od ledna 2013 také několik dalších zastávek na znamení. Ani zde však při čekání na takové zastávce nemusíte mávat.
V současnosti je do IDS JMK zaintegrováno již celé území Jihomoravského kraje. Linku 301, která vyjíždí od nádraží Královo Pole severním směrem, provozuje dopravce ZDAR s autobusy SOR.
Linka 405 vyjíždí z Mendelova náměstí západním směrem a provozuje ji rosický dopravce ADOSA.
Jak DPMB, tak i KORDIS se poměrně výrazně angažují v oblasti informování cestujících i propagace veřejné dopravy. Kromě nových elektronických informací na zastávkách, v terminálech i ve vozidlech se postupně zlepšují informace na internetu, obě společnosti jsou aktivní na sociálních sítích a nevyhýbají se ani obecné propagaci svých služeb na zastávkách a na vozidlech (například velkoplošné polepy tramvají DPMB nebo reklamní fólie KORDISu na příměstských autobusech).
Po integraci oblastí jižně od Brna zajíždí několik linek IDS JMK až na ústřední autobusové nádraží Zvonařka. Vytíženou linku 109 do Hodonína, která jezdí ve špičkách v intervalu 10-20 minut, provozují 3 dopravci - BORS Břelav, Tourbus Brno a ČSAD Kyjov. V modrožlutých autobusech BORS, ale postupně i u jiných dopravců je novinkou wi-fi připojení zdarma.
A zde stejná linka 109 v podání dopravce Tourbus.
Od prosince 2011 převzal po vítězství ve výběrovém řízení provoz hned na 8 linkách semilský dopravce BusLine. S novými nízkopodlažními autobusy SOR nahradil v okolí Brna autobusy dopravců SEBUS a Tourbus.
Dopravní podnik nelení ani v oblasti osvěty (kampaň proti vandalismu nebo akce namířené proti tarifní nekázni a také s cílem vylepšit obra revizorů v očích veřejnosti). Někdy pomáhají i zdánlivé maličkosti jako nový způsob označování tramvají zatahujících do vozovny (DPMB) nebo uvádění QR kódů v jízdních řádech příměstských linek (KORDIS). Na příkladu Brna (a potažmo i celého IDS JMK) je vidět, že postupné zkvalitňování služeb lze provádět i jinak než jen velkými investicemi do vozového parku nebo nové infrastruktury - stačí chtít.
Na další páteřní regionální lince 108 do Znojma jezdí dokonce 5 dopravců. Jeden z nich - společnost BDS-BUS - jezdí na části spojů pro dopravce Psota. Linka 108 jezdí ve špičkách v intervalu 15-30 minut.
Legendární elektrické jednotky řady 560 zajišťují část výkonů na hlavních brněnských linkách S. Od prosince 2012 byla posílena vlaková doprava ve špičkách na lince S2 do Blanska.