Brno (prosinec 2018)

Předvánoční Brno na sklonku roku 2018 se obléklo do oranžové barvy, a to kvůli začátku velké vlakové výluky, která na rok výrazně omezí provoz hlavního brněnského nádraží. Kvůli pokračující rekonstrukci hlavní stanice, o jejímž dalšímu osudu, poloze, ale i názvu se stále živě diskutuje, jede od 9.12.2018 většina průjezdných vaků odklonem přes Dolní nádraží jižně od autobusové Zvonařky. Návštěva Brna se tak mohla zaměřit na aktuální výluková opatření a informovanost cestujících.

S příchodem nového jízdního řádu na železnici přišla i velká vlaková výluka, která odklonila většinu vlaků z Hlavního nádraží na poněkud odstrčené Dolní nádraží nebo do jiných brněnských stanic. Cestující si tak mohou vyzkoušet, jaké to je nemít hlavní nádraží co nejblíž centru i MHD. Na změnu tras vlaků reagovala také brněnská MHD. Studentská páteřní linka 61 byla ze Zvonařky odkloněna k Dolnímu nádraží, fungují zde i operativní posily čekající na příjezd vlaků. Vznikly dvě expresní autobusové linky E63 a E77 z Hlavního nádraží do Chrlic a Slatiny, kde také výlukově část vlaků končí. A...
Po delší době se v Brně podařilo omladit trolejbusy, a to těmito deseti parciálními vozy Škoda 26Tr. První přišly na jaře 2018, poslední ke konci roku. Nyní vypisuje brněnský DP soutěž na 25 kloubových parciálních trolejbusů.
Na rozdíl od Prahy se v Brně s tramvajemi T6A5 i nadále počítá, proto jsou na nich postupně prováděny generální opravy. Z 20 vozů tohoto typu je takto opraveno již 12. První generálky byly hotové v roce 2015.
Do všech tramvají je postupně montován nový dispečerský a řídicí systém RIS 2. Kromě samolepky jsou takto vybavené vozy na první pohled patrné také elektronickými pořadovými čísly. Nový systém umožní lepší přenos informací mezi vozidly a dispečinkem a také lepší propojení dispečinků DPMB a KORDIS.
Výlukové informace jsou na označníky umisťovány jednoduchým, ale výrazným způsobem – secvaknutím dvou zalaminovaných papírů okolo sloupku. Oproti původnímu řešení, kdy se výlukové informace umisťovaly do klasických vitrín na jízdní řády, se podle DPMB zlepšila viditelnost a dosah těchto informací.
Pro velké nebo dlouhodobé výuky používá DPMB tyto velkoplošné infotabule s výraznou mapou výluky i plánků okolí jednotlivých přestupních zastávek. V případě velkých výluk nasazuje v prvních dnech i v dalších potřebných obdobích do terénu také informátory z řad revizorů.
Provizorní zastávka Francouzská v rámci dlouhodobé výluky Zábrdovického mostu. Zde se také převlékají linky 2 a 3, které kvůli uzavírce mostu nedojedou na Starou Osadu, která je tedy momentálně bez tramvají. Tyto kloubové obousměrné tramvaje už začínají procházet druhou generální opravou.
Vánoční tramvaj se v Brně pomalu stává tradicí – v předvánočním čase jezdí vpodvečer okruh v centru Brna – na tuto dobu je vyloučen provoz pravidelných tramvají přes náměstí Svobody, kde je centrum předvánočních trhů.
Jako vánoční tramvaj je oblečen historický vůz T3, který o vybraných víkendech jezdí na lince 10 jako taková retroatrakce. Interval vánoční tramvaje je 20 minut.
Informovanost o vlakové výluce, která dvě třetiny cestujících nutí použít jiné nádraží než hlavní, byla opravdu mimořádně rozsáhlá a podílel se na ní jak KORDIS, tak i brněnský dopravní podnik. Kromě vlakové výluky dělá starost cestujícím také uzavřený most mezi centrem a Starou Osadou, což je další informační výzva pro DPMB, který ale v poslední době péči o blaho cestujících a jejich informovanost zvládá stále lépe. Výrazný pokrok ve službách cestujícím tak nastal nejen na poli papírových informací, ale i v systému informování o mimořádnostech. Nový dispečerský a informační systém RIS2...
Interiér vzorně opraveného vozu T3, který v předvánočním čase slouží jako vánoční tramvaj, patřičně zvenku nazdobená.
V centru Brna na Moravském náměstí se testuje tzv. inteligentní zastávka, což je zastávkový přístřešek s řadou více či méně užitečných funkcí. Asi nejužitečnější je interaktivní dotykový panel s možností výběru širokého spektra informací. Jak elektronické, tak i statické prvky by to ale chtělo ještě pořádně doladit.
Do konce roku 2018 dorazilo do Brna posledních 10 kloubových Urbanwayů z celkové dodávky 44 kusů. Zakončena tak byla velká obnova autobusů pomocí 160 plynových vozů ve standardní i kloubové verzi. Studentská linka 61 je kvůli velké vlakové výluce prodloužena až k Dolnímu nádraží.
Interiér kloubového plynového Urbanwaye. Po dokončení dodávek plynových autobusů vypsal DPMB soutěž na dalších 20 standardních naftových autobusů a 16 standardních elektrobusů. V roce 2018 bylo také dodáno 10 minibusů Dekstra LF37 (nástupce značky Stratos).
Počáteční zastávka stále oblíbenější rychlíkové linky E56, která používá severozápadní části městského okruhu včetně dvou městských tunelů. Sem k bohunické nemocnici se má zanedlouho začít stavět tramvajový tunel pro prodlouženou linku 8. Do této oblasti se také plánuje další rychlíková autobusová linka, a to z Mendlova náměstí do sídliště Kamenný Vrch.
Schéma přestupního uzlu u nádraží Královo Pole včetně jízdního řádu expresní autobusové linky E56. V rámci velké vlakové výluky vznikly ještě expresní linky E63 a E77 z Hlavního nádraží směrem na jihovýchod do Slatiny a do Chrlic, kde je ukončena část vlaků původně směřujících na Hlavní nádraží.
Vlaková výluka části Hlavního nádraží odklonila od 9.12.2018 nemalou část vlaků na Dolní nádraží nebo jinam. Proto vznikla také posilová tramvajová linka P6 z Králova Pole, kde se očekává zvýšený zájem cestujících směřujících do centra Brna. A právě tam posilová linka P6 jede.
Výrazné označení náhradní tramvajové linky P6 v rámci velké vlakové výluky. Velká pozornost byla věnována informovanosti a propagaci návazných opatření, a to jak prostřednictvím KORDISu, tak DPMB.
Výrazný plakát v železničních stanicích upozorňuje na velkou vlakovou výluku od 9.12.2018, která na rok odkloní většinu vlaků z Hlavního nádraží. Průjezdné vlaky a rychlíky jedou přes Dolní nádraží, některé vlaky jsou odkláněny jinam nebo zkráceny na ostatní brněnská nádraží.
Za poslední půlrok nezahálel DPMB ani v obnově vozového parku. Dokončena byla dodávka 44 kloubových plynových autobusů Iveco Urbanway (celkem má Brno už 160 plynových autobusů), přibylo také 10 nových minibusů Dekstra (dříve Stratos). Pod trolejemi i mimo ně už jezdí také 10 nových parciálních trolejbusů Škoda 26Tr s karoserií Solaris a na 25 kloubových parciálních trolejbusů je vypsána soutěž. DPMB také vypsal soutěž na 20 naftových standardních autobusů a 16 standardních elektrobusů. V tramvajové dopravě byl dokončen dvanáctiletý program Vario třemi sólo vozy a třemi dvoučlánkovými Varii....
Průjezdná vlaková linka S3 z Tišnova do Břeclavi na Dolním nádraží, které se na rok stalo provizorní hlavní železniční stanicí v Brně. Kvůli tomu zde byly opraveny koleje a vznikl i nový podchod.
Nová vstupní brána do Brna – stanice Dolní nádraží s novým podchodem i výtahy. Jízdenky se prodávají v provizorních buňkách před nádražím, stejně jako zde vznikly provizorní čekárny.
Informační kampaň při velké vlakové výluce je opravdu výrazná, jen pěší navigace mezi Dolním nádražím a centrem Brna poněkud vázne. Prodlouženou autobusovou linku 61 k Dolnímu nádraží využívá kvůli její nepravidelnosti jen málo cestujících. Pěšky je to k nynějšímu hlavnímu nádraží asi 15 minut svižné chůze.
Nad každými dveřmi v příměstských vlacích najdete schéma vlakových linek IDS JMK, zde ještě nezahrnující velkou vlakovou výluku.
Přehledné denní i noční schéma dopravy, ze kterého by si mohli jinde vzít příklad. K dispozici také zdarma ve skládané podobě. V centrále DPMB poblíž Hlavního nádraží sídlí také dispečink, stále lépe informující cestující prostřednictvím mnoha kanálů.
U tramvajových zastávek na Hlavním nádraží je využito maximum volných ploch pro cestovní informace. Kvůli velké vlakové výluce zmizí z hlavního nádraží na rok dvě třetiny původního počtu cestujících. Od prosince 2018 se opravuje jižní část stanice.
Nedostatek řidičů MHD řeší brněnský dopravní podnik výraznou náborovou kampaní a možností pracovat jako řidič na zkrácený úvazek či brigádně.