Po celý rok 2019 muselo Brno oželet své hlavní vlakové nádraží, kde kvůli pokračující rekonstrukci zůstal jen zlomek vlaků. Většina byla odkloněna na Dolní nádraží, které leží poněkud stranou od civilizace, ještě dál než autobusové nádraží Zvonařka. I to se bude nyní rekonstruovat a v novém už je i malé dálkové autobusové nádraží u hotelu Grand. V roce velkolepých oslav 150 let MHD v Brně začala konečně stavba nové tramvajové trati do Bohunic a chystaná dodávka nových tramvají EVO2 již dostala podobu i jméno. Naopak se příliš nepokročilo v autobusové dopravě – plánovaný nákup 25 kloubových trolejbusů byl zrušen.

V tramvajové dopravě začalo svítat. Nadějí vonící zahájení stavby nové tramvajové trati do Bohunic včetně nového tramvajové tunelu a také blížící se dodávka nových dvoučlánkových tramvají EVO2. Těch bude 41 a budou se montovat přímo v brněnském DP. Veřejnost jim vybrala barevnou podobu i název – nové nízkopodlažní tramvaje budou Draci, snad i doslova. Po nové trati k nemocnici a kampusu Bohunice pojede linka 8, která bude stejně jako na opačné konci ukončena kolejovým přejezdem. Hotovo má být za tři roky.
Na páteřní lince 1 se nově testuje třívozová souprava tramvají T6A5. Vozy tohoto typu jsou postupně rekonstruovány a v roce 2019 Brno koupilo další 10 kusů z Prahy. Běžně jsou na lince 1 k potkání soupravy dvoučlánkové tramvaje + sólovozu.
Testovací trojice T6A5 na dalším uzlovém bodu páteřní linky 1 – Moravském náměstí. Všechny vozy v této soupravě prošly nedávno velkou opravou.
Čerstvě opravený zadní vůz v trojici T6A5. Nechybí ani tradiční dopravácký časopis Šalina.
Trojice na jedničce klesá od konečné zastávky v Řečkovicích.  Aktuálně má Brno už 30 tramvají T6A5, z toho 10 nedávno odkoupilo z Prahy a postupně je zprovozňuje.
Trojice T6A5 ve společnosti klasické soupravy tramvají Vario na konečné jedničky v Řečkovicích. Další obnova vozového parku bude řešena 41 dvoučlánkovými tramvajemi EVO2, kterým lidé v anketě dali přezdívku Drak.
Na program renovace tramvají K2 a T3 na „Vario“ bude již v roce 2020 navazovat dodávka nízkopodlažních dvoučlánkových tramvají EVO2 pod přezdívkou Drak. Tyto tramvaje dodají krnovské strojírny a finálně se bude montovat přímo v Brně.
I v roce 2019 pokračuje dlouhodobá rekonstrukce ulice Dornych a tedy i výluka dvanáctky do Komárova. Naopak končí dlouhodobá výluka tramvají do Staré osady. Velká vlaková výluka znamenala zavedení také zvláštní tramvajové linky P6, po zprovoznění trati do Staré osady i linky P3. Vyčkávání na zcela nové tramvaje si brněnský DP zkrátil nákupem 10 ojetých tramvají T6A5 z Prahy. Celkem jich tak bude mít už 30 a nyní s nimi zkouší jezdit ve trojicích na lince 1.
Zkušební trojice tramvají T6 v přestupním uzlu Mendlovo náměstí.
Páteřní trolejbusová linka 25 vede z bohunického kampusu přes Mendlovo náměstí na východ do Líšně. Poslední dodávkou kloubových trolejbusů bylo těchto 30 vozidel Škoda 31Tr v roce 2015. Další plánovaný nákup 15 nových kloubových vozů byl kvůli nedostatku peněz zrušen. Nyní je vypsáno výběrové řízení na 60 nových standardních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem.
Lince 25 pomáhá podobně vedená 26 z Líšně na Kamenný vrch přes Mendlovo náměstí. V souhrnu tvoří obě linky interval ve všední den 4-5 minut.  Na sídliště Kamenný Vrch jede od července 2019 nově také linka 35, která je tam prodloužena z Mendlova náměstí ve špičkách každých 15 minut. Díky využití pisáreckého tunelu je to nejrychlejší spojnice Kamenného vrchu s centrem.
Tramvaj Škoda 13T klesá ve směru od Starého Lískovce směrem do centra. Spolu s ní tudy jezdí ještě osmička, která nově pojede až k bohunické nemocnici. Novostavba krátké, ale významné tramvajové trati začala na podzim 2019 a má trvat tři roky.
Čím dál rušnější oblast bohunické nemocnice a univerzitního kampusu je dnes závislá na trolejbusech a autobusech, které jsou zas závislé na hustotě automobilové dopravy. Proto již byla zahájena stavba nové tramvajové trati, která sem dojede z centra za 5 minut a bez zpoždění. Úvraťovou konečnou tu bude mít linka 8, která sem přijede tunelem od stávající zastávky Osová.
Nejrychlejší spojnicí bohunického kampusu s centrem Brna jsou autobusové linky 50 a 61, bohužel trpící zácpami. Stavba nové tramvajové trati má trvat ještě dlouhé tři roky.  V roce 2019 byl vozový park autobusů brněnského DP obnoven pouze 15 naftovými autobusy Iveco Urbanway a 5 příměstskými vozy Iveco Crossway LE Line určenými pro linku 303.
Jeden z plynových autobusů Urbanway u bohunické nemocnice oblečený v celovozové reklamě na tento způsob pohonu autobusů. Dodávkou nových 20 autobusů v roce 2019 se ale Brno vrátilo k naftě.
Trolejbusová doprava opět čeká na nová vozidla – plánovaný nákup 25 kloubových trolejbusů se záměrem nasadit je i na další výkony zkrachoval a nepovedlo se koupit ani zamýšlených 16 elektrobusů na linku 67. Alespoň byla prodloužena trolejbusová linka 35 ve špičkách z Mendlova náměstí přes Pisárecký tunel na Kamenný vrch, jen z ní je už spíš autobus. A jelikož je stále v provozu ještě dvacítka starých trolejbusů 14Tr a 15Tr a vozy 21Tr už také nejsou nejmladší, i když postupně renovovány, vyhlásil DPMB soutěž na dodání 60 standardních trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. Tak snad se tímto...
Celý rok trápila obyvatele i návštěvníky Brna železniční výluka hlavního vlakového nádraží, kdy byla většina vlaků odkloněna na nehostinné Dolní nádraží. „Komfort“, který tento přesun přinesl, podtrhuje tato obří plachta upozorňující, že takto daleko od centra bude brněnské hlavní nádraží i v budoucnu.
S končící velkou vlakovou výlukou hlavního nádraží se krátily dny také speciálním náhradním linkám včetně linky P6 z Nových sadů přes Hlavní nádraží na nádraží v Králově Poli.
Vyčkávající nové autobusy Urbanway v prostoru mezi zastávkami Nové sady a Hlavní nádraží. Kvůli pokračující rekonstrukci nádraží byla sice většina vlaků odkloněna, na ruchu tohoto místa to ale příliš neubralo. Brno plánovalo v roce 2019 koupit 16 elektrobusů pro linku 67, z tohoto plánu, stejně jako ze záměru koupit nové kloubové trolejbusy, ale sešlo.
Jeden z čerstvě generálkovaných trolejbusů Škoda 21Tr. Brno jich má už 61, a to díky odkupu starších vozů z Jihlavy, Hradce Králové či Českých Budějovic.
Tyto elegantní trolejbusy tvoří základ vozového parku standardních vozů v Brně a zdejší dopravní podnik je postupně rekonstruuje. Připravuje se ale zakázka na 60 nových vozů, které nahradí i nejstarší trolejbusy tohoto typu.
Brno má nejstarší vozový park trolejbusů široko daleko. V provozu je ještě 19 vozů Škoda 14Tr nebo 14TrM a 4 kloubové 15Tr. Tento vůz by vyroben před 25 lety.
Autobusová doprava v podání brněnského dopravního podniku se opět dočkala nových autobusů, tentokrát byl plyn nahrazen naftou – 15 dvanáctimetrových Iveco Urbanway a 5 příměstských Iveco Crossway LE Line na linku 303. Zdárně také přibývá zastávek na znamení, ostatně nejen v autobusové dopravě. Sídliště Kamenný Vrch se dočkalo slibovaného rychlíku v podobě prodloužené linky 35 pisáreckým tunelem z Mendlova náměstí.
Malé autobusové nádraží sloužící především dálkové dopravě u hotelu Grand poblíž hlavního nádraží prošlo v roce 2019 rekonstrukcí. Nově opravené je zastřešení nástupiště a vybudována je také nová čekárna a prodejny jízdenek. Vlastníkem je brněnský DP.
Z nově opraveného autobusového nádraží u hotelu Grand vyjíždějí především dálkové spoje společností RegioJet a Flixbus. Již zanedlouho má začít také rekonstrukce ústředního autobusového nádraží Zvonařka ve vlastnictví ČSAD Brno holding,
Graficky vydařené denní i noční schéma centrálního dopravního uzlu Hlavní nádraží. Od nového jízdního řádu se sem po výluce vrátí také všechny odkloněné vlaky. Navždy nebo jen dočasně?
Brno nabízí kromě občasných nostalgických linek také pojízdnou večerní pivnici. Ve vánočním čase doplňuje nabídku již tradiční vánoční šalina. V roce 2019 proběhly velkolepé oslavy 150 let MHD v Brně.