Moravská metropole pod příkrovem sněhu se na počátku roku 2021 probudila hned do významné výluky tramvají kvůli stavbě městskou okruhu v Žabovřeskách. Úspěšně pokračuje kompletace nových tramvají Brněnský drak a oznámen byl nákup 40 obousměrných tříčlánkových tramvají Škoda. Také v trolejbusové dopravě se blýská na lepší časy, konečně byla uzavřena soutěž na dodání 40 kloubových trolejbusů. Od podzimu 2020 přibylo v brněnských ulicích 20 nových autobusů SOR NS12, které nahradily většinu zbývajících Karos. A Jihomoravský kraj představil nový jednotný vzhled regionálních autobusů.

Aktuálně se v Brně rozeběhla výstavba mimoúrovňové křižovatky v Žabovřeskách. To znamená přerušení tramvají mezi Pisárky a Žabovřesky. Páteřní linka 1 byla zkrácena do pisárecké vozovny a v části přerušeného úseku vyjela krátká linka 11 s provozem jedné obousměrné tramvaje. I když se skluzem, pokračuje stavba (chcete-li přeložka) nové trati v Plotní ulici, hotovo má být, bohužel i s četnými protihlukovými stěnami přímo uprostřed městské zástavby, v létě 2021. Vozový park je postupně doplňován o nové dvoučlánkové tramvaje EVO2, Brno jich zkompletovalo už 9. Rozšířil se tak počet...
V Brně jezdilo v době návštěvy už 8 nových dvoučlánkových tramvají EVO2, které jsou kompletovány přímo v brněnském DP. Jejich doménou je linka 4, na jejíž konečné v Obřanech  byla zachycena i tato tramvaj.
Nové tramvaje EVO2 s přezdívkou Brněnský drak se na lince 4 střídají s tříčlánkovými podobně kapacitními vozy Anitra. Těch jezdí v Brně 17. Celkem má být v brněnském DP zkompletováno 41 Draků. Aktuálně byl zveřejněn vítěz dalšího tramvajového tendru – plzeňská Škodovka dodá až 40 obousměrných tříčlánkových tramvají ForCity Smart.
Stavba velkého městského okruhu přerušila na dva roky provoz tramvají mezi Pisárky a vozovnou Komín. Jako náhradní doprava alespoň v části přerušeného úseku vznikla linka 11, toho času nejkratší tramvajová linka v Brně. Zde na konečné zastávce Bráfova.
A zde u vozovny Komín je druhá konečná krátké výlukové linky 11, která má tři obousměrné a jednu jednosměrnou zastávku a jezdí na ní v intervalu 15 minut jediná tramvaj KT8, ve většině trasy po jediné koleji.
Díky dlouhodobé výluce tramvají mezi Pisárky a Žabovřesky nabyla na významu linka 10, která nahrazuje spolu s prodlouženou linkou 3 páteřní linku 1 ve směru do Bystrce. Jednička nově jezdí z centra jen do Pisárek. Tato tramvaj T3R jezdí v Brně od roku 1997.
Vozovna Pisárky se stala na dva roky konečnou pro páteřní linku 1, na kterou je vypravováno čím dál více trojic složených z tramvají T6A5. Nyní je dokončena úprava pro všech plánovaných 6 trojic. Z nástupní zastávky jezdí linka 1 i s cestujícími skrz areál pisárecké vozovny. V roce 2020 pořídilo Brno dalších 20 ojetých tramvají T6A5, které budou v roce 2021 postupně zařazovány do provozu.
Nová dvouletá výluka tramvají mezi Pisárky a Žabovřesky na přehledné infotabuli: linka 1 zkrácená do Pisárek, linky 3 a 10 posíleny a prodlouženy do Bystrce a jako částečná náhrada krátká linka 11.
Nová tramvajová trať v ulici Plotní bude hotova až v srpnu 2021. Jedná se o přeložku původní komárovské trati z vedlejší ulice Dornych, aby byla blíže autobusovému nádraží Zvonařka. Kvůli hlukovým limitům vznikají ve stávající zástavbě takto monstrózní protihlukové zábrany.
Zde se k nové poloze tramvajové trati do Komárova připojuje ulic Dornych, kudy jezdily tramvaje původně. Až do léta letošního roku zde budou tramvaje nahrazeny prodlouženými autobusovými linkami.
Postupně se také dokončuje rekonstrukce ústředního autobusového nádraží Zvonařka. Hotová je část obří zastřešené plochy, zbývá nová odbavovací hala, část nástupišť a také zprovoznění nového informačního systému. Těsně vedle Zvonařky také nově povedou tramvaje z Komárova.
V trolejbusové dopravě stále pokračuje udržování stávajících vozů v provozuschopném stavu – prodlužována je životnost jak trolejbusů Škoda 21Tr, tak i nejstarších 14Tr. Brněnský DP stále čeká na slibované nové trolejbusy. Aktuálně byla konečně uzavřena smlouva na až 40 kloubových trolejbusů od plzeňské Škodovky s karoserií Solaris. A čeká se na uzavření soutěže na dodávku komponent pro až 60 standardních trolejbusů, které si bude Brno kompletovat samo podobně jako tramvaje EVO2. V autobusové dopravě byl na podzim 2020 omlazen vozový park standardních vozů 20 autobusy SOR NS12, které nahradily...
Na Zvonařce byla zachycena jedna ze tří velkokapacitních Scanií břeclavského dopravce BORS z roku 2017. Jihomoravský kraj čerstvě oznámil přechod na jednotný vzhled jím objednávaných autobusů v rámci IDS JMK, který vychází z nové podoby objednaných elektrických vlakových jednotek Škoda.
Jeden ze dvou dvouvozových RegioPanterů na lince S3 do Židlochovic, která je elektrifikována od prosince 2019. O rok později vyjely elektrické vlaky na této lince také do nedalekých Hustopečí. Do obou měst, nově spojených s Brnem přímými vlaky, vedou odbočky z hlavní břeclavské trati. Kvůli tomu již do Břeclavi nejede linka S3, ale S51.
V plném proudu je výstavba nové tramvajové trati do bohunického kampusu. Kvůli budování tunelu pod Jihlavskou ulicí jezdí autobusy a trolejbusy po provizorním přemostění stavební jámy, kam se musejí dostat poměrně prudkým obloukem, vyžadujícím přesnou navigaci pohybu kloubových vozidel.
V roce 2020 pořídil brněnský DP dvacítku kloubových Solarisů nejnovější generace. Ty nahradily nejstarší autobusy Karosa B931E a Citelis standardní délky – postupně se tedy zvyšuje nabízená kapacita autobusové flotily.
Novinkou roku 2020 je také 20 autobusů SOR NS12. Vozy jsou prvními tohoto typu na jižní Moravě. Po létech nákupu plynových autobusů se Brno vrátilo zpět k naftě. Všechny nové autobusy z roku 2020 jsou umístěny v medlánecké garáži.
Nový typ přístřešku můžete vidět třeba na Mendlově náměstí. Brno postupně instaluje na vybrané zastávky různé varianty přístřešků, část z nich má zelenou střechu. O definitivní podobě městského mobiliáře ještě není rozhodnuto.
Brněnské metro neboli rozlehlý podchod pod brněnským hlavním nádražím, kde pomáhají k lepší orientaci cestujících tyto obrazovky s aktuálními odjezdy spojů MHD z jednotlivých nástupišť.
Zástupci nejpočetnějšího typu brněnských trolejbusů Škoda 21Tr ve smyčce Vychodilova na konečné linky 34. Ještě od loňského roku byly na těchto vozech postupně prováděny generální opravy, po vážné nehodě s tramvají bylo rozhodnuto, že tento typ již nebude nadále perspektivní a že se budou tyto skoro již 20leté vozy udržovat při životě do doby dodání nových trolejbusů.
Původně jihlavský trolejbus z roku 2002 projíždí kolem kostela ve staré části čtvrti Komín, kam linka 36 klesá ze svojí konečné na okraji zdejšího sídliště. Aktuálně je v provozu kolem padesátky vozů tohoto typu, zbytek je odstaven a čeká na opravu nebo je vyřazen.
Původní brněnský trolejbus Škoda 21Tr z roku 2001 na konečné linky 33 na sídlišti Slatina. Vší silou jsou při životě udržovány i ty nejstarší trolejbusy, protože plánovaný nákup nových se stále odkládal. Nyní byla konečně podepsána smlouva až na 40 nových kloubových vozů Škoda 27Tr s karoserií Solaris. Prvních 20 by mělo být dodáno v průběhu roku 2021.
Původně královéhradecký trolejbus z roku 2000 na provizorní manipulační zastávce Česká, kde jsou aktuálně ukončeny linky 32, 34 a 36. Kromě již stvrzeného nákupu až 40 kloubových trolejbusů plánuje Brno také pořízení vozů standardní délky, které si bude montovat podobně jako tramvaje EVO2 ve vlastní režii z dodaných komponent.
V regionální dopravě organizované společností KORDIS došlo k dalšímu posunu na železnici. Po roce od obnovení osobní dopravy do Židlochovic byla elektrifikována odbočka z hlavní břeclavské trati do Hustopečí. Obě významná města jsou tak s Brnem spojena přímými elektrickými vlaky. A právě do Hustopečí se podobně jako do Židlochovic přesměrovala průjezdná linka S3. Vlaky do Břeclavi jsou místo toho označeny jako S51. Stále se dokončuje rekonstrukce ústředního autobusového nádraží Zvonařka. Jihomoravský kraj představil v návaznosti na podobu 37 objednaných elektrických vlakových jednotek také...
Jeden ze dvou posledních provozních trolejbusů Škoda 15Tr z roku 1991 v areálu husovické vozovny. Ta by se v budoucnu měla stát muzeem MHD. Dlouho očekávaný nákup nových kloubových trolejbusů bude realizován v podobě s karoserií Solaris.
Na brněnských trolejbusových linkách potkáte také poslední dvacítku legendárních vozů Škoda 14Tr a jejich modifikací. Tento vůz z roku 1995 pózuje v husovické vozovně. Kromě ní jsou tyto vozy uskladněny také ve vozovně Slatina. S tímto typem se ještě nějakou dobu počítá – nedávno prošel větší opravou i nejstarší provozní vůz z roku 1989.
Kvůli výluce v Žabovřeskách je nově více vytížena ulice Veveří pro objízdnou trasu.  Z toho důvodu jezdí k Technologickému parku nově pouze linka 12, na níž jsou nově nasazovány také velkokapacitní soupravy. Jejich počet byl rozšířen díky úpravě části vozů T6A5 pro provoz ve trojících.
Jeden z 10 nejnovějších minibusů Dekstra z roku 2018 na lince 65 vyjíždějící od tramvajové smyčky Technologický park směrem do Řečkovic. Celkem má brněnský DP ve flotile minibusů 21 vozidel, z původních 6 minibusů MAVE jezdí už jen jeden.