Brno slavnostně zahájilo provoz na přeložené tramvajové trati do Komárova, byť obložené monstrózními protihlukovými zdmi. Dále zdárně pokročilo ve stavbě nové tramvajové trati do Bohunic a proto se museli uskromnit obyvatelé Starého Lískovce – pro novou trať je potřeba zrekonstruovat tu původní a také ji na tu novou napojit. Pokračují dodávky nových kloubových autobusů Solaris i tramvají EVO2 a pro letištní linku byly pořízeny velkokapacitní patnáctimetrové Crosswaye. Tolik asi hlavní novinky z letního Brna 2021.

Hlavní novinkou je zprovozněná přeložka tramvajové trati do Komárova, která nově vede ulicí Plotní v těsné blízkosti právě dokončované rekonstrukce autobusového nádraží. Otevřena byla v červenci 2021 po tříleté výluce. Jedná se vlastně o zcela novou trať, která skoro v celé délce umožňuje jízdu autobusů po tramvajovém tělese a ve zbylé části jsou koleje zatravněné. V rekonstruovaném úseku jsou 3 nové zastávky (Autobusové nádraží, Železniční a Konopná), ty v blízkosti původní zástavby bohužel hojně obložené protihlukovými stěnami. V podstatě zcela nové jsou i zastávky Úzká poblíž nákupního...
Zastávka Železniční na čerstvě otevřené přeložce tramvajové trati v Plotní ulici, bohužel obložená protihlukovými stěnami, které alespoň tvoří zastřešení pro čekající. Ve zcela nové poloze jsou zastávky Autobusové nádraží a Železniční.
Novou trať v Plotní používá také páteřní linka 40 směřující do Bohunic. Na ní byl zachycen jeden z 20 Solarisů z roku 2020, na které o rok později navázala dodávka dalších 13 takových vozidel.
Zastávka Autobusové nádraží leží v těsné blízkosti ÚAN Zvonařka a to je i jedna z hlavních výhod nově přeložené trati. Protihlukové stěny se zde dostaly i do prostoru mezi jednotlivými kolejemi. Standardem nových zastávek jsou také elektronické odjezdové panely sdružené s označníky.
Velkoplošná tabule informuje na Hlavním nádraží o aktuálních změnách v souvislosti s otevřením tramvajové trati do Komárova. S návratem linky 12 se totiž svezla celá řada změn autobusových linek v okolí ulic Plotní, Dornych i autobusového nádraží Zvonařka.
Zastávka Autobusové nádraží a tramvajová linka 12, která se od 1. 7. 2021 vrátila po třech letech na svou původní trasu do Komárova.
Zastávkou Konopná se přeložka tramvajové trati z ulice Dornych do Plotní postupně vrací do svojí původní polohy. A v tomto úseku jsou koleje zatravněné. Spolu s přeložkou byla zrekonstruována i samotná komárovská smyčka.
Na nových zastávkách, kde zastřešení netvoří protihluková stěna, jsou nové přístřešky, bohužel poměrně necitlivě obložené standardními odpadkovými koši i rozvodnými skříněmi.
Přeložená tramvajová trať je využívána také některými autobusovými linkami, zde poměrně vzácný úkaz, kdy na městské lince jezdí jiný dopravce než brněnský DP.
Téměř v celé délce nové tramvajové trati mohou koleje používat i autobusy. Kromě regionálních linek směřujících na Zvonařku využívá tuto stopu obousměrně linka 40 a jednosměrně také linky 48 a 63.
Přeložená trať z Komárova se vrací do své původní polohy až u zastávky Úzká těsně před podjezdem pod Hlavním nádražím. I zde mohou koleje používat i autobusy. Spolu s otevřením přeložené tratě došlo k úpravě řady okolních autobusových linek.
Nejnovější brněnský autobus z aktuální dodávky 13 vozů, která v létě 2021 navázala na předchozí dvacítku Solarisů. Celkově má brněnský DP už 69 kloubových Solarisů, z toho 33 čtvrté generace. Zde zachycen vůz na přeložené okružní lince 44, která nově nekončí na Mendlově náměstí, ale právě zde na ÚAN Zvonařka.
Pro letištní expres E76 byly v roce 2021 pořízeny celkem 3 třínápravové Crosswaye o délce 14,5 metru. Spolu s nimi dorazily také dva dvanáctimetrové plynové Crosswaye LE. Všech 5 autobusů zapůjčilo Brnu zdarma Iveco jako kompenzaci za větší množství reklamací dříve dodaných vozů.
Rekonstrukce trati do Starého Lískovce znamenala během letních prázdnin vyloučení celé trati do tohoto kopcovitého sídliště. Jelikož byla linka 8 odkloněna na Ústřední hřbitov, byla v nerekonstruovaném úseku v ulici Nové Sady nahrazena krátkou linkou 7, která byla zajištěna jedinou obousměrnou tramvají a ukončena na Hlavním nádraží.
Letní dopravu v Brně ozvláštnila i výluka tramvají od Starého Lískovce, která předznamenává novostavbu trati k bohunické nemocnici, kam se tramvaje mají podívat ještě v roce 2022 i s novými vozy 39T z plzeňské Škodovky. Pro bezproblémový provoz nové trati bylo potřeba zrekonstruovat stávající trať do Starého Lískovce, což bylo příležitostí pro zvláštní náhradní linku 7 provozovanou jedním obousměrným vozem po jedné koleji.
Provizorní konečná zastávka výlukové linky 7 u Hlavního nádraží. Kvůli neexistenci smyčky i přejezdu jezdila tato linka skoro v celém úseku do zastávky Vsetínská po jedné koleji a hned se vracela zpět.
Náhradní linka 7 měla během léta dvanáctiminutový interval a stačila na ní jediná tramvaj KT8D5. Kvůli ostrým obratům na konečných byla tato tramvaj obsazena dvěma řidiči, každý na jednom stanovišti.
Záložní tramvaj na dočasné konečné v zastávce Vsetínská. Hned za touto estakádou totiž probíhala rekonstrukce trati do Starého Lískovce, kudy budou už příští rok jezdit tramvaje směřující na novou trať k bohunické nemocnici.
Letní rekonstrukce trati do Starého Lískovce pohledem ze zastávky Osová, na kterou v září navázala kratší výluka v části úseku kvůli napojování na novou trať do Bohnic.
Zde v prostoru zastávek Osová bude stávající trať do Starého Lískovce napojena na novou tunelovou trasu k bohunické nemocnici. Hotovo by mělo být ještě v roce 2022.
Pohled na dokončovaný tunel od Lískovce do Bohunic, který bude nejdelším tramvajovým tunelem v Česku. Do nového úseku se v roce 2022 vydají také první nové tramvaje Škoda 39T.
Náhradní dopravu za tramvaje zajišťovaly v době letní výluky do Starého Lískovce hlavně autobusové linky X6 a X8.
Nová podoba informačního systému ve vozech MHD, která nabízí kromě tradičních informací také mapu okolí aktuální zastávky a měly by se zde zobrazovat také on-line možnosti přestupů.
Stavba podjezdu a tunelu pod Jihlavskou ulicí ve směru od budoucí konečné zastávky u bohunické nemocnice.
I přes postupné dodávky nových kloubových Solarisů lze v brněnských ulicích stále potkat vysokopodlažní kloubové Karosy. Jejich dlouhá éra už ale pomalu končí. K říjnu 2021 jich je v provozu ještě 13.
Brněnský drak na náměstí Svobody. Doménou tramvají EVO2 je linka 4, díky postupnému dokončování dalších vozů v dílnách DP (aktuálně jezdí již 15 vozů) už je ale potkáte i na jiných linkách. Nedávno se do podobného nátěru začaly oblékat i první tramvaje 13T po velkých prohlídkách.
Jedna ze 7 unikátních tramvají KT8D5N na tradiční lince 8, v létě odkloněné k Ústřednímu hřbitovu. Digitální panely zobrazují také šikovnou informaci o náhradní dopravě. Všechny vozy z roku 1999 už prošly generální opravou.
Novinkami ve vozovém parku tramvají je několik dalších vozů EVO2 (aktuálně již 15), postupné oživování dalších odkoupených vozů T6A5 z Prahy (celkem jich bylo z Prahy dovezeno 30), čímž byl v české metropoli jejich běžný provoz již ukončen. U trolejbusů se netrpělivě čeká na dodávku 40 kloubových vozů Škoda 27Tr s karoserií Solaris a v autobusové trakci bylo v létě 2021 dodáno dalších 13 kloubových Solarisů. Zajímavostí je také 5 Crosswayů, z nich 3 v prodloužené 14,5m verzi pro linku na letiště Tuřany.
Brno se stalo druhým domovem již 30 pražských tramvají T6A5, které v Praze v roce 2021 dojezdily v běžném provozu. Dvě z nich ale do provozu nezasáhnou – jedna se stala zdrojem náhradních dílů, druhá slouží jako pracovní vůz.
Smyčka Ústřední hřbitov po celkové rekonstrukci, která se v létě 2021 stala dočasnou konečnou pro odkloněné linky 6 a 8 kvůli výluce do Starého Lískovce.
Na nové konečné trolejbusů u tramvajové zastávky v Líšni navazuje také náhradní minibusová linka X55. Brněnský DP má pro tyto linky 20 minibusů Dekstra a Stratos.
Jeden ze dvou stále provozních kloubových trolejbusů Škoda 15TrM z roku 1991 na páteřní lince 25 ve výchozí zastávce Líšeň, Jírova. Ještě v roce 2021 by měly do Brna dorazit první ze čtyřicítky nových trolejbusů Škoda 27Tr s karoserií Solaris.
Oba dosud jezdící kloubové trolejbusy Škoda 15Tr byly před 15 lety modernizovány na typ 15TrM. Mnohem více těchto vozů ale stále jezdí ve standardní verzi a aktuálně se plánuje nákup 40 nových dvanáctimetrových trolejbusů s postupnými dodávkami do roku 2025.
Původně brněnský trolejbus Škoda 21Tr z roku 2000 prošel v roce 2017 generální opravou. Aktuálně má Brno provozních 50 vozů tohoto typu.
Původně předváděcí 14,5metrový Crossway z roku 2018 v barvách znojemského ZDS Psota zakotvil u dopravce ČSAD Kyjov Bus, který vysoutěžil část regionálních linek IDS JMK a aktuálně má už přes 20 nových vozů v novém barevném schématu Jihomoravského kraje. Z kapacitních vozů má kromě tohoto ještě jeden Ares a 7 Arwayů o délce 15 metrů.
Regionální doprava se postupně a v návaznosti na soutěže na jednotlivé autobusové linky obléká do nového jednotného kabátu Jihomoravského kraje, který bude shodný i s novými elektrickými vlaky RegioPanter, které bude vlastnit přímo Jihomoravský kraj. Jednotliví autobusoví dopravci postupně kupují v novém růžovošedém nátěru hlavně autobusy Iveco a SOR, s novým hráčem na linkách IDS JMK v podobě dopravce ICOM sem zanedlouho dorazí i autobusy Setra.
Velkým hráčem na linkách IDSK JMK se díky soutěžím postupně stala i společnost BDS-BUS. V konečné zastávce Úzká mezi Zvonařkou a Hlavním nádražím se potkaly 2 Crosswaye, které původně BusLine provozoval v Ústeckém kraji, jak ostatně napovídá zelený nátěr. Nyní už dopravce kupuje autobusy Iveco a SOR v barvách Jihomoravského kraje.
I nesmrtelné Tornádo v retronátěru s obavami vyhlíží příchod nových elektrických RegioPanterů v barvách Jihomoravského kraje.
Brno vybralo vítěze architektonické studie na podobu nového hlavního vlakového nádraží, které by mělo stát někde v těchto místech jižně od autobusové Zvonařky. Asi ještě dlouho zde ale bude jen tento billboard. Na snímek se připletl i tento SOR v barvách PID ve vlastnictví dopravce BusLine, který tu zajišťuje část náhradních autobusů za vlaky postižené různými výlukami.