České Budějovice (duben 2012)

Jelikož poslední návštěva jihočeské metropole proběhla před sedmi lety, není divu, že se to tu oproti roku 2005 změnilo. Mnohde opravdu k nepoznání. Ke cti Českých Budějovic patří, že změny byly většinou k lepšímu. Nové trolejbusové tratě, nové autobusové nádraží, nová vozidla i nové zastávky. Víc si snad ani nelze přát. Začněme jednou z posledních změn, a to změnou koncepce sítě MHD. V červnu 2011 proběhla optimalizace sítě MHD formou zjednodušení linkového vedení, zavedení páteřních linek, sjednocení intervalů a spravedlivější vytížení jednotlivých spojů. Složité a nepřehledné linkové vedení trolejbusů a autobusů už na takovou změnu čekalo. Naštěstí se zde spojily dobré úmysly dopravních odborníků a politická vůle tuto změnu prosadit.

Chátrající vlakové nádraží prochází rekonstrukcí nástupišť spojenou s celkovou přestavbou železničního koridoru na Prahu. Před nádraží Vás doveze většina linek MHD.
1. dubna 2012 byla otevřena nová trolejbusová trať v severní části sídliště Máj. Jezdí tudy obousměrně linka 1, která je nově trolejbusová. I když je tato linka polookružní, jezdí zde oběma směry - polovina spojů objíždí sídliště ve směru hodinových ručiček, druhá polovina opačně. Prostor bývalých kasáren protne z této kruhové křižovatky nová silnice, důležitá součást městského okruhu.
Z této křižovatky se odpojuje nová trolejbusová trať pro linku 1. Končí zde také vyhrazený pruh pro autobusy/trolejbusy, které tu mají samostatný signál a přednostně vjíždějí ze zastávky do frekventované křižovatky. Linka 15 tvoří spolu s linkou 7 rychlé tangenciální spojení sídlišť na severozápadě a jihozápadní části města. Barevně jsou na zastávkových sloupcích vyznačeny páteřní linky.
Vnitřním městským okruhem projíždí většina trolejbusových linek. V části úseku jsou také vyhrazené jízdní pruhy. Odtud je to nejblíž na historické náměstí, kam MHD nejezdí.
Od června 2011 mají České Budějovice 6 páteřních linek, které mají krátký a pravidelný interval (většinou 10 minut ve špičce) a celotýdenní provoz. Tyto linky jsou doplněny klasickými autobusovými linkami, jejichž počet se také snížil a provoz celkově zracionalizoval. Na úkor nevytížených spojů se posílily všechny oblíbené linky a i když se musí více přestupovat, změny byly provedeny s citem, takže všechny hlavní přepravní proudy lze uspokojit bez přestupu. Páteřní linky jsou zvýrazněny na zastávkách, každá linka má svou barvu. Většina páteřních linek je trolejbusových, z nich vyniká linka 3,...
Rekonstruovaný trolejbus a nový digitální označník na frekventované zastávce Senovážné náměstí - pošta. Tyto sloupky s aktuálními informacemi o příjezdech nejbližších spojů najdete od roku 2010 po celém městě.
Součástí nového informačního systému jsou od roku 2010 také tyto velkoplošné panely - jeden z nich je umístěn u obchodního centra u nádraží. Všechny vozy MHD jsou sledovány pomocí GPS, takže se dozvíte i aktuální zpoždění, které v přetížených budějovických ulicích nebývá neobvyklé.
Patnáctimetrový Solaris na konečné Suché Vrbné hradí trolejbus 9, který musel být od dubna dočasně zkrácen kvůli výstavbě železničního koridoru. Linky 9 a 39 na sebe u nádraží ve většině případů i přes krátký interval navazují.
V roce 2007 byla trolejbusová síť prodloužena ze sídliště Vltava kolem Globusu do Českého Vrbného. Nebýt výluky u nádraží, měla by linka 9 hezkou trasu České Vrbné - Suché Vrbné. V novém úseku jezdí ve špičkách pouze polovina spojů.
Trolejbus Škoda 25Tr Irisbus v plné kráse na konečné Vltava. 9 nejnovějších vozů z celkové čtrnáctivozové dodávky bylo dodáno v roce 2011, zbylých 5 vozů v letošním roce, ty ještě čekají na zprovoznění. Největší obnovu trolejbusového parku v novodobé historii spolufinancovala EU.
Zastávka Vltava - střed s provozem páteřních linek 5 a 9. Po městě jezdí již 26 těchto nízkopodlažních trolejbusů, letos přibude dalších 5.
U autobusového i vlakového nádraží končí trolejbusové linky 1, 3 a 9. Kvůli evropským dotacím je na nové lince 1 požadován provoz nízkopodlažních trolejbusů, proto je nejčastěji potkáte zde. Oproti minulosti se linkové vedení v Českých Budějovicích výrazně zjednodušilo.
Nové autobusové nádraží leží na střeše nového obchodního centra Mercury (otevřeno 2007). I když je k autobusům nutné vystoupat 2 patra, výhody v podobě možností nákupu a kvalitního zázemí před odjezdem převažují.
Střecha dopravně-obchodního centra u vlakového nádraží je nádražím autobusovým, které provozuje zdejší největší regionální dopravce ČSAD Jihotrans.
ČSAD Jihotrans obnovuje vozový park autobusy MAN v různých verzích a také nově autobusy Irisbus Crossway.
Při změně koncepce linek v červnu 2011 byla ponechána jak trasa oblíbené linky 3, tak i trasa linky 9 z Českého Vrbného do Suchého Vrbného. Trať do Českého Vrbného byla ze sídliště Vltava prodloužena v roce 2007 a jezdí sem jen část spojů linky. Úsek Nádraží - Suché Vrbné je zas od letošního dubna uzavřen pro trolejbusy kvůli výstavbě železničního koridoru a s tím související rekonstrukci silničního podjezdu. V úseku Nádraží - Suché Vrbné tu potkáte náhradní linku 39 s kloubovými nebo patnáctimetrovými autobusy. Nová síť MHD znamenala též nová spojení. Původní severojižní trolejbusová linka 2...
Zástupci starších autobusů regionálního dopravce na autobusovém nádraží. Integrovaná doprava je i v roce 2012 pro Jihočeský kraj pojmem neznámým (lokální pokusy do Hluboké nad Vltavou a kolem Tábora nepočítaje).
K trolejbusovým linkám 2, 3, 5 a 9 přibyla v dubnu 2012 ještě linka 1, původně autobusová. Impulsem ke změně trakce této linky bylo otevření nové trolejbusové trati v severní části sídliště Máj. Linka 1 je sem z centra vedena neobvykle - v sídlišti je ukončena polookružně a to tak, aby využila obě stopy nové obousměrné trati - polovina spojů obkrouží sídliště v jednom směru, druhá polovina opačně. Důvodem je zřejmě nutnost obousměrného používání nové trati, spolufinancované EU. Nabízí se otázka, proč se trať rovnou nestavěla jako jednosměrná. Možná však tehdy bylo uvažováno s jiným linkovým...
Centrální hala dopravně-obchodního centra Mercury. Kolem ní jsou v nejvyšším patře umístěna odjezdová stání autobusového nádraží. Při nepřízni počasí se na autobus čeká zde nebo v přilehlé čekárně. V obchodním centru najdete také prodejní informační kancelář jak zdejšího DP, tak i ČSAD.
14 nových trolejbusů spolufinancovala EU. Velká část z nich bude jezdit nebo již jezdí na lince 1, která byla až do prosince 2011 autobusová. Jelikož je trolejové vedení pro linku 1 jen v části trasy, vznikly s převodem na elektrickou trakci ještě autobusové linky 18 a 21.
Již desetiletý (ale přesto ve výborném stavu) Solaris na konečné linky 6 v Dobré Vodě. Tato poměrně velká a rozrůstající se obec již není součástí Českých Budějovic. I když není linka 6 zařazena mezi páteřní linky, interval 15 minut ve špičkách z ní ve většině trasy dělá poměrně použitelnou linku.
Poslední páteřní linkou je autobus č. 11, který polookružně obsluhuje Pražské sídliště a dále pokračuje přes centrum na jih. Ve špičce jezdí také každých 10 minut. Z autobusů je vhodné zmínit ještě linky 7 a 15, které tvoří jakýsi svazek, jež rychle spojuje jižní a severozápadní části Budějovic bez nutnosti zajíždění do centra. Ostatní linky jsou spíše doplňkové, některé mají vyloženě příměstský charakter. Díky tomu, že se koncepční změnou v červnu 2011 podařilo něco ušetřit, mohly být v prosinci 2011 obnoveny původní noční linky 53 a 59. Do té doby byla noční doprava řešena pouze omezeně...
Neobvykle uspořádaný interiér v rekonstruované Karose B732. Těchto nejstarších autobusů jezdí v Budějovicích už jen 8. A tento vůz slouží také na lince 14, což je pomocník ve špičkách s intervalem 20-40 minut. I když zajišťuje přímé spojení východní a severozápadní části města, mnoho uživatelů během návštěvy linka nepřilákala.
Jediná trolejbusová trať mimo území Českých Budějovic - točna v Borku pro část spojů linky 2. I nejstarší trolejbusy jsou díky generálním opravám a kvalitní údržbě ve velmi dobrém stavu.
Nejrušnější trolejbusové obratiště: Máj - Antonína Barcala. Končí zde superpáteřní linka 3 a také tangenciální linka 5. Linkou 3 se jede rychle do centra, linkou 5 můžete jet přímo jak na sousední sídliště Vltava, do severní části centra i ke zdravotnickým zařízením na jihu. Linkou 5 je konečně důstojně obsloužena trať v Pekárenské ulici severně od centra. I když je linka 5 nová a poměrně dlouhá, smysluplnost trasy byla ověřena vysokou obsazeností po celou dobu jízdy.
Náměstí Bratří Čapků je konečnou pro polovinu spojů linky 2. Ta jede kolem zdravotnických zařízení na jihu města a nově nejede přes nádraží, ale projíždí rovnou po vnitřním městském okruhu směrem na sever. I zde bylo využití vozidel slušné a počáteční obavy a stesky po ztrátě spojení s nádražím se snad rozptýlily.
Zcela zásadní pokrok nastal v informování cestujících. Díky evropskému projektu se v ulicích objevily nové elektronické zastávkové označníky, které umějí zobrazit aktuální příjezdy spojů včetně zpoždění. S tím souviselo také vybavení všech vozidel GPS a změna dispečerského systému. Na vybraných místech ve městě najdete také velkoplošné panely opět s aktuálními informacemi o nejbližších spojích a pár samoobslužných infokiosků. Za poslední roky se výrazně obnovil nejen vozový park autobusů ale i trolejbusů. Výrazně přibylo nízkopodlažních vozidel od značky Irisbus nebo Škoda. Zatímco novými...
Jeden ze starších nízkopodlažních Citelisů (Škoda 25Tr). Tyto vozy jsou dodávány od roku 2005. Buď v bílém nátěru nebo polepené reklamou. Interiér je standardně přívětivě žlutomodrý.
Křižovatka poblíž centra města, kde se dělí tratě směrem k výstavišti a k Budvaru. Projíždí tudy také vzorová páteřní linka 3, která by se jako první měla dočkat preference na křižovatkách. Zejména na té u výstaviště by preferenci potřebovala jako sůl.
Nové označníky zaplavily nejen centrum města, ale občas i okrajové zastávky na páteřních linkách. Starší trolejbusy Škoda 15Tr postupně procházejí generálními opravami. V původním nátěru tak najdete už jen 2 retro vozy - jeden červenokrémový a druhý zelenožlutý (Teherán).
Závěrem je nutné připomenout nové dopravně-obchodní centrum Merkury, které nahradilo v roce 2007 původní autobusové nádraží poblíž nádraží vlakového. Autobusové nádraží leží trochu netradičně na střeše obchodního centra. Cestující si tak mohou zkrátit čekání na autobus nákupem nebo občerstvením. Najdete tu také dopravní informační kanceláře. Regionální autobusová doprava, doposud kromě jedné výjimky neintegrovaná, odjíždí z tohoto autobusového nádraží, většinou pod hlavičkou ČSAD Jihotrans. A úplným závěrem něco o železnici. V Českých Budějovicích probíhá v plném proudu výstavba tranzitního...
Schéma noční sítě najdete přímo na jízdních řádech nočních linek, nikde jinde. Linky 53 a 59 se znovunarodily po dvou letech v prosinci 2011. Obě jezdí po 40 minutách celotýdenně. Spolu s posílením noční dopravy byl také zrušen zvláštní noční tarif. Linka 59 je kvůli výluce u nádraží dočasně autobusová.
Na jakousi výstavu na výstavišti mířil tento historický trolejbus Škoda 9Tr zdejšího DP.