Třetí největší město v Libereckém kraji leží v jeho západní části uprostřed malebné krajiny mezi Máchovým krajem a Lužickými horami a má téměř 40 tisíc obyvatel. Městskou dopravu tvoří pouze autobusy, které zajišťují spojení zejména do velkých sídlišť na severu města. Provozovatelem místní MHD je firma BusLine, která zde pod různými názvy vystřídala dlouholetého provozovatele VETT, jenž zde začal jezdit v roce 1993. Díky ukončení činnosti BusLine v Jablonci nad Nisou získala českolipská MHD několik novějších autobusových posil. Chystá se velká změna dopravce na regionálních autobusových linkách.

Českou Lípu spojuje s Libercem a Děčínem železnice s osobními vlaky ČD a rychlíky Arrivy. Do Prahy vzdálené cca 80 km se nejrychleji dostanete páteřní autobusovou linkou IDOL č. 400. Většina místních obyvatel žije na sídlištích Sever, Špičák a Lada na kopcích severně od nevelkého historického centra. Jižně od něj se pak nachází moderně pojaté vlakové nádraží, kam také míří většina linek MHD. Vedle něj pak s moderní nádražní budovou kontrastuje rozlehlé autobusové nádraží regionální dopravy zamrzlé v 80. letech minulého století. Na jihozápadním okraji České Lípy pak vyrostla velké průmyslová...
Původně liberecký plynový Urbanway z roku 2015 u nové budovy vlakového nádraží na páteřní lince 224 směřující do sídliště Špičák. Spolu s linkou 225 mířící na druhou konečnou na tamním sídlišti vytváří tyto linky ve všední dny souhrnný interval 15 minut, o víkendech 30.
Českolipské vlakové nádraží získalo v prosinci 2016 novou nádražní budovu i nová nástupiště. Moderně pojatá budova leží blíž centru města a hned vedle ní jsou zastávky MHD. Bohužel autobusové nádraží zůstalo netknuté a leží za plotem poměrně daleko od vlakové stanice.
Hned vedle budovy nového vlakového nádraží jsou zastávky MHD. Zajíždí sem většina městských linek. Regionálním spojům stále slouží poněkud vzdálené původní autobusové nádraží.
Interiér moderní, ale nevelké haly vlakového nádraží, ze které vede také vstup do podchodu pod novými železničními nástupišti. Podchod by měl být prodloužen západním směrem do místní čtvrti Dubice. Vlakem se odtud dostanete hned do několika směrů, zejména do Liberce, Děčína nebo Lovosic.
Zastávkové jízdní řády českolipské MHD, kterou provozuje od roku 2018 BusLine MAD Česká Lípa. Toto je výběr linek odjíždějících z Hlavního nádraží. Z pěti páteřních linek tu jezdí 4 s pravidelnými intervaly – linkami 202 a 203 se dostanete do sídliště Sever a Lada, linkami 224 a 225 pak do sídliště Špičák.
To nejnovější a nejpáteřnější se potkává u vlakového nádraží – Urbanwaye na páteřních linkách 203 a 224 do sídlišť na severu. Autobusy MHD vozí na čelní masce velké logo města. Přední vůz je původní českolipský z roku 2019.
Flotilu méněkapacitních autobusů MHD zastupuje také tento 10,5metrový Crossway LE z nejnovější dvoukusové dodávky v roce 2021. Těchto vozů, z nichž nejstarší je z roku 2015, tu jezdí 6.
Nová poloha českolipského vlakového nádraží ho přiblížila cca o čtvrt kilometru blíž centru města. I přesto je většina obyvatel odkázána na místní MHD, protože většina lidí bydlí na sídlištích na severu. Přes Česku Lípu jezdí kromě Českých drah také vlaky Arrivy včetně rychlíkových linek do Liberce a Kolína.
Nejstarší Crossway LE 10,8M z roku 2015. I tyto méněkapacitní vozy zajišťují dopravu na páteřních linkách. Zde na exponované křižovatce v centru, na které se odpoledne stojí od nádraží dlouhé fronty, se potkává z původně jabloneckým vozem Urbanway, který posílil zdejší řady v únoru 2021. Do České Lípy byly z Jablonce převedeny 4 vozy tohoto typu.
Kolem zastávky Sokolská v pozadí s kulturním domem Crystal v historickém centru projíždí na páteřní lince 203 do sídliště Lada SOR NBG 10,5 z roku 2013, který zajišťoval do roku 2018 MHD v Litoměřicích.
Městská doprava, od roku 2009 plně zapojená do krajského dopravního systému IDOL, je v České Lípě reprezentována autobusy na 16 linkách. 5 z nich je páteřních (202, 203, 205, 224 a 225), které v pravidelných intervalech obsluhují především soustavu největších sídlišť na severu města. Ve všední dny jezdí tyto linky cca každých 30 minut, o víkendech zhruba jednou za hodinu. Souhrnný interval ze sídlišť Lada a Sever je ve špičce 12 minut, ze sídliště Špičák 15 minut. O víkendech se odtud do centra a na nádraží dostanete zhruba jednou za půl hodiny. Páteřní linky jsou doplněny dalšími linkami...
Zrekonstruovaná zastávka Sokolská na okraji historického centra České Lípy. I nové zastávkové označníky jsou jednoduché značkové konstrukce, jízdní řády bývají na těch exponovaných vyvěšeny na samostatné nástěnce. Na zastávkách najdete čísla linek, elektronické panely nejsou ani na těch nejdůležitějších zastávkách.
Nejnovější Crossway LE projíždí na páteřní lince 225 kolem další zastávky v historickém centru – Erbenova. Všech těchto 6 méněkapacitních vozů bylo zakoupeno původně pro Česku Lípu.
Kromě MHD obsluhují vybrané zastávky v severních sídlištích i regionální spoje IDOL včetně linky 250 do Bělé pod Bezdězem, kterou společně provozují Arriva Střední Čechy a ČSAD Česká Lípa. Českolipská MHD je integrována do systému IDOL už od roku 2009.
Přes zastávku Bardějovská na sídlišti Špičák jezdí kromě linek 205 a 225 ukončených na tomto sídlišti i linka 202 směr sídliště Lada. Vozů Iveco Urbanway jezdí v Lípě 13, z toho 2 zkrácené 10,5metrové (původem z Jablonce). Z dvanáctimetrových vozů jsou 4 původní místní, 3 z Liberce a 4 z Jablonce.
Konečná zastávka Na Výsluní a severním okraji sídliště Špičák. Končí tu páteřní linky 205, 225 i speciální linka 235 pro návoz a odvoz ze směn v průmyslové zóně na jihu města.
Setkání dvou původně libereckých Urbanwayů na konečné Na Výsluní na sídlišti Špičák. V roce 2019 byly do České Lípy dodány 3 vozy tohoto typu z let 2015-7 po ukončení angažmá BusLine v liberecké MHD.
Jeden ze 6 zkrácených městských Crosswayů LE na konečné Sídliště Špičák. Z centra sem jezdí páteřní linka 224 ve všední dny po půl hodině, o víkendech jednou za hodinu. Začíná tu také speciální přímá linka 234 do průmyslové zóny na jihu města.
Původně jablonecký plynový Urbanway na konečné linek 202, 203 a 232 Sídliště Lada na okraji nejsevernějšího českolipského sídliště. Nachází se zde také velká nákupní centra a kolem vede hlavní silnice z Prahy do Varnsdorfu. Tyto vozy posílily řady místní MHD v únoru 2021 v počtu 6 kusů, z toho 2 červenobílé ve zkrácené 10,5metrové verzi.
MHD v České Lípě zajišťuje zhruba 25 autobusy firma BusLine, která pod různými názvy nahradila předchozího dopravce VETT, který tu působil od roku 1993. Poslední desetiletá smlouva dopravce BusLine s městem platí od roku 2018 a byla podepsána den před posledními komunálními volbami. Aktuální dopravce nabízí pro linky MHD autobusy různých délek, nejčastěji mezi 10,5 a 12 metrů. Svezete se hlavně nízkopodlažními městskými autobusy SOR a Iveco. Nejnověji českolipskou MHD obohatily autobusy z Jablonce nad Nisou, kde v lednu 2021 BusLine své působení ukončil. Díky tomu a také díky dodávce nových...
Jeden z původně českolipských SORů z nejnovější 4kusové dodávky v roce 2013 projíždí po severním okraji sídliště Lada na páteřní lince 203. Ta zde jezdí spolu s linkou 202 ve všední dny v souhrnném intervalu 12 minut. Ještě nedávno tvořily autobusy tohoto typu většinu vozového parku místní MHD. Po dodání nových Crosswayů i ojetých Urbanwayů z Liberce a Jablonce zde už zbývá jen pár kusů.
Typický označník MHD na zastávce na sídlišti Lada. Kromě linek MHD 202 a 203 a svozové linky 232 z průmyslové zóny sem také zajíždí linka z Mladé Boleslavi dopravce Miro Bus.
Ze sídliště Lada vedou různými cestami do centra páteřní linky 202 a 203. Ve všední dny odtud vyjíždějí v intervalu 12 minut, o víkendech pak interval kulhá mezi 15 a 45 minutami.
Interiér původně jabloneckého plynového, ale neklimatizovaného Urbanwaye na sídlišti Lada. Ve vozech najdete LCD obrazovky informující také o výhodách integrovaného systému IDOL.
Z MHD v Jablonci nad Nisou přišel v únoru 2021 také tento minibus Iveco Feniksbus z roku 2017, který je využíván pro doplňkové místní linky. Zde odpočívá na ulici mezi vlakovým a autobusovým nádražím. Pokud se chcete dostat z vlaku na regionální autobus, je nutné obejít dlouhý plot chránící rozlehlé autobusové nádraží právě ze strany od vlaku.
Informační nástěnka o integrovaném systému IDOL a vlakovém nádraží se seznamem zapojených dopravců. Integrovány jsou veškeré vlakové i autobusové linky včetně českolipské MHD. Pojítkem je čipová karta Opuscard, chystá se nová mobilní aplikace po vzoru pražské PID Lítačky.
Nová podoba jízdních řádů regionálních linek IDOL. Liberecký kraj také postupně osazuje nové jednotné označníky. Na Českolipsku se chystá výměna dopravců – od prosince 2021 by mělo být původní ČSAD Česká Lípa nahrazeno krajem vlastněným dopravcem ČSAD Liberec.
Regionální autobusové linky zajišťuje stejně jako páteřní linku 400 do Prahy místní dopravce ČSAD Česká Lípa, převážně se staršími plynovými autobusy SOR nebo s ojetinami Iveco z Moravy. ČSAD Česká Lípa byla kdysi propojená s dopravcem DPÚK, který zajišťoval s cca 400 autobusy regionální dopravu v celém Ústeckém kraji, než byly po krizi v roce 2006 všechny tamní linky převzaty jinými dopravci a následně Ústeckým krajem přesoutěženy. Výměna dopravců však čeká i Českolipsko – Liberecký kraj zde od prosince 2021 převezme regionální linky svým vlastním krajským dopravcem ČSAD Liberec. Jde tak po...
Východně od vlakového nádraží a jižně od centra města se nachází velké autobusové nádraží pro regionální linky, sloužící zároveň jako odstavná plocha pro autobusy zdejšího dopravce ČSAD Česká Lípa. Autobusové nádraží patří tomuto dopravci, který by však měl být v prosinci 2021 nahrazen krajským ČSAD Liberec.
Českolipské autobusové nádraží zamrzlo v 80. letech minulého století a tváří se, jakoby nemělo nic společného s novým vlakovým terminálem. Je otázka, jaký bude jeho další osud po výměně dopravce regionálních linek, kdy bude vlastník tohoto terminálu nahrazen krajem vlastněnou firmou ČSAD Liberec.
Převážnou část vozového parku končícího dopravce ČSAD Česká Lípa tvoří starší cca patnáctileté plynové autobusy SOR. Dopravce nedávno o něco omladil svoji flotilu ojetými desetiletými autobusy Crossway z Moravskoslezského kraje a SOR z Olomouckého kraje.
Nejnovějšími přírůstky ČSAD Česká Lípa je 9 cca desetiletých plynových SORů CNG12 od prostějovského dopravce FTL. Zcela nové vozy koupil naposledy tento dopravce pro dálkovou linku 400 do Prahy v roce 2015. ČSAD Česká Lípa provozuje většinu regionálních linek na Českolipsku s cca 70 autobusy.