Revoluční proměna vzhledu městské dopravy, nové logo místního dopravního podniku a opravdu velkolepá obnova vozového parku MHD včetně nových elektrobusových linek v centru města. To jsou jen některé z proměn místní veřejné dopravy za poslední 4 roky. Pokročila také modernizace železničního koridoru – z Prahy je to sem blíž a rychleji. Postupně se také rodí integrovaní doprava Jihočeského kraje – zatím v podobě tarifní integrace v okruhu cca 20 km od Českých Budějovic.

Po zavedení nového loga českobudějovického dopravního podniku následoval i nový jednotný vzhled vozidel – v Českých Budějovicích je nově od roku 2016 všechno červené. Místní městský provozovatel tak v očích veřejnosti kvalitativně povýšil, a to nejen svou novou mladou tváří, ale také masivní obnovou vozového parku trolejbusů i autobusů. Po letech postupné obnovy pouze několika málo kusy buď autobusů nebo trolejbusů přišly v roce 2018 doslova žně. S vydatnou pomocí Evropské unie bylo v tomto rekordním roce dodáno 46 nových vozidel.
Superpáteřní trolejbusová linka 3 na počáteční zastávce u Hlavního nádraží, která má ze všech linek nejkratší intervaly a míří nejkratší cestou do sídliště Máj. V roce 2018 pořídil českobudějovický DP 11 kloubových trolejbusů Škoda 27Tr s karoserií Solaris 4. generace.
Druhá konečná nejvytíženější trolejbusové linky 3 – Máj, Antonína Barcala. Rekordní nákup 11 nových kloubových trolejbusů byl v roce 2018 doprovázen ještě pořízením 11 elektrobusů a 24 autobusů na plynový pohon. Všech 46 nových vozidel výrazně spolufinancovala EU.
Středem sídliště Vltava projíždějí trolejbusové linky 5 a 9. Zbylá desítka vysokopodlažních trolejbusů Škoda 15Tr je vypravována pouze ve všední dny. Od roku 2016, kdy bylo představeno nové logo místního DP, jsou autobusy i trolejbusy celočervené.
11 nových trolejbusů z poslední dodávky má pomocný bateriový pohon, díky kterému už není problém zachovat provoz trolejbusů i při výlukách. Příkladem byla v době návštěvy linka 9 do Suchého Vrbného, která jela v části trasy odklonem a na trolejové vedení se napojila opět na konečné, v opačném směru u Hlavního nádraží.
Interiér nových vozidel laděný do červené a černé barvy, nabízí kromě celovozové klimatizace také informační obrazovky, z nichž jedna je používána pro doplňkové dopravní informace či aktuality z města.
Zadní část nového kloubového trolejbusu Škoda 27Tr Solaris s novým jednotným červeným potahem sedadel, bohužel s tvrdými sedáky i opěrkami.
Dosud největší dodávka nových vozidel v novodobé historii znamenala také příchod celovozové klimatizace i nového druhu dopravních prostředků – elektrobusů. Nejvíce byly obnoveny autobusy – dodáno bylo 19 standardních a 5 kloubových Solarisů Urbino 4. generace. Následovalo 11 kloubových trolejbusů Škoda 27Tr opět s karoserií Solaris 4. generace. A obří obnovu zakončilo 11 elektrobusů Škoda Perun pro nové midibusové linky v centru města. MHD tak začíná být skoro kompletně bezbariérová a mnohem pohodlnější než dříve.
Nová vozidla MHD České Budějovice nejsou červená jen zvenku, ale i zevnitř – do červené jsou laděny i vyhrazené plochy pro vozíčkáře či kočárky. Oproti původnímu návrhu se upustilo u exteriéru od velkého loga DP i přes okna a bílého pruhu po celé délce vozidla.
Konečná s dobíjecí stanicí na záchytném parkovišti Jírovcova severně od centra. Odtud jezdí elektrobusy do centra každých 10 minut, o víkendu po 20 minutách. V centru na nejznámějším českobudějovickém náměstí se pak střídavě převlékají na linky 21 a 22.
Kvůli novým midielektrobusovým linkám byla od listopadu 2018 trolejbusová linka 1 přečíslována na 4, autobusová linka 21 dostala staronové číslo 1 a autobus 12 z Havlíčkovy kolonie byl nahrazen novou linkou 21.
Všechny 3 nové elektrické linky začínají na náměstí Přemysla Otakara II., kde se hlavní linka 23 ze záchytného parkoviště převléká na ostatní linky 21 a 22, které mají oproti lince 23 dvojnásobné intervaly.
Od listopadu 2018 fungují v Českých Budějovicích 3 nové midielektrobusové linky 21, 22 a 23 spojující historické centrum města se záchytným parkovištěm na severu, nemocnicí a Havlíčkovou kolonií na jihu města. Pořízeno bylo celkem 11 devítimetrových elektrobusů Škoda Perun 29BB. Všechny končí na nejznámějším náměstí Přemysla Otakara II. a jejich hlavním cílem je odlehčit centrum od zbytné automobilové dopravy – zatím se to příliš nedaří, ze záchytného parkoviště Jírovcova je zatím v elektrobusech dostatek volné kapacity.
11 vozidel Škoda Perun 29BB s karoserií Solaris jezdí na 3 linkách, které končí zde na nejznámějším českobudějovickém náměstí. Z těchto tří linek se jen v lince 23 neplatí jízdné, protože má nalákat turisty, aby nechali auto na záchytném parkovišti a po centru se pak pohybovali pomocí ekologických elektrobusů.
Jedna z nových elektrických linek (22) zajíždí také k českobudějovické nemocnici přímo před její vchod. Otáčet se jezdí na konečnou trolejbusu č. 2 "Papírenská-točna". Tato linka vás také doveze k Hlavnímu nádraží.
Interiér elektrobusu Škoda Perun 29BB odpovídá novému jednotnému vzhledu vozidel českobudějovické MHD. Midielektrobus nabízí 23 míst k sezení a celkovou kapacitu až 46 cestujících.
Rekordní nákup nových vozidel v roce 2018 obsahoval také 19 standardních a 5 kloubových Solarisů na plynový pohon s karoserií 4. generace. Autobusová linka 1 má po zavedení nových elektrobusových linek opět své původní číslo 1, po zprovoznění nové trolejbusové trati na severu sídliště Máj v roce 2012 byla tato linka přečíslována na 21. Nyní nese toto číslo jedna z nových elektrobusových linek  centru.
Nová trolejbusová trať z roku 2012 na severu sídliště Máj je už využívána jen ve všední dny a to tangenciální linkou 8 ze sídliště Máj přes Vltavu do Nemanic. Zdá se tedy, že město neví, co si s touto trolejbusovou tratí počít.
Autobusová linka 6 patří k linkám, na nichž jezdí i o víkendech kloubové autobusy. Toto je jeden z 5 kloubových Solarisů z roku 2019. I přes výraznou obnovu zůstávají v provozu ještě některé vysokopodlažní Karosy a dokonce jedna „hranatá“ Karosa B741 z roku 1995.
Další z 19 nových krátkých Solarisů z roku 2018 u hlavního nádraží. Kromě posledních několika Karos už na autobusových linkách potkáte jen nízkopodlažní spoje. Standardem od roku 2018 je také celovozová klimatizace.
Nový Solaris u obchodního centra naproti hlavnímu nádraží. V této ulici je směrem k nádraží povolen vjezd pouze autobusům. I to je jedno z preferenčních opatření, která se tu místní dopravní podnik snaží už dlouhou dobu zavádět.
Standardem u nových autobusů je také zobrazovač čísla linky na levém boku vozidla, což pomáhá při orientaci cestujících a může zabránit zbytečnému přebíhání vozovky lidmi, kteří nevědí, že to není autobus, na který spěchají. Odbavovací hala českobudějovického nádraží zatím na rozdíl od kolejí a nástupišť modernizací neprošla.
Na střeše obchodního centra naproti vlakovému nádraží najdete autobusové nádraží regionální a dálkové dopravy. Také v Jihočeském kraji vzniká integrovaný dopravní systém, zatím jen v těsném okolí Českých Budějovic – linkové vedení ani kvalitativní standardy se oproti předchozímu stavu zatím příliš nemění.
Integrovaná doprava do okruhu cca 20 km od Českých Budějovic byla spuštěna pod zkratkou IDS JK v lednu 2017. Kromě MHD České Budějovice a dvou železničních dopravců zahrnuje také tři regionální autobusové dopravce s cca 60 linkami (ČSAD Autobusy České Budějovice, GW BUS a Comett Plus).
Pokrok nastal také v regionální i dálkové veřejné dopravě. Po dokončení větší části železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic se cesta do metropole nejen zkrátila, ale také přibylo nových vlaků Jižní expres. České dráhy však na jihu Čech přišly o několik tratí, které nově v objednávce Jihočeského kraje provozuje GW Train. Od roku 2017 funguje jakýsi zárodek integrované dopravy v okolí Českých Budějovic, který pod zkratkou IDS JK organizuje společnost Jikord. Zatím je do systému o rozsahu cca 20 km od Českých Budějovic zapojeno 6 dopravců včetně MHD České Budějovice a dvou...
ČSAD Jihotrans, dnes už pod názvem GW BUS, si stále uchovává svůj původní vzhled i původní autobusy, zde také hojně rozšířené MANy. Integrovaná doprava prozatím znamená pouze uznávání jízdních dokladů a výhodnější předplatní jízdenky.
V Jižních Čechách převzal některé vlakové linky soukromý dopravce GW Train, s jehož motoráky se dostanete například do Českého Krumlova. Modernizace železniční trati i nástupišť v Českých Budějovicích je dokončena, teď už zbývá opravit „jen“ historickou nádražní budovu.
Elektronický označník, zobrazující aktuální odjezdy spojů MHD, je v Budějovicích již hojně rozšířený. Barevně jsou na zastávkách zvýrazněna čísla páteřních linek bez ohledu na to, jestli jsou trolejbusové nebo autobusové. Například linky 1 a 11 jsou zajišťované autobusy.
Nově opravené nástupní zastávky v obratišti Vltava na okraji stejnojmenného sídliště na severu města, kde ve všední dny končí část spojů trolejbusové linky 9.
Takto zatím vypadá „integrace“ jízdních řádů městské a příměstské dopravy v IDS Jihočeského kraje. Každý má svůj vlastní sloupek pro zveřejnění jízdních řádů.
A takto vypadají zblízka jízdní řády regionálních autobusů v rámci IDS JK, které se od běžných linkových jízdních řádů liší pouze v detailech a v uvedení tarifních zón u jednotlivých zastávek. K dopravní optimalizaci tu zatím zjevně přikročeno nebylo.
Starší generace trolejbusů Škoda 27Tr s karoserií Solaris na nejnovější konečné linky 9 České Vrbné. Těchto trolejbusů, které byly jako první pořízeny v novém červeném nátěru, bylo v letech 2013-17 zakoupeno celkem 6.
Původně bílé trolejbusy s karoserií Citelis jsou využívány hojně pro celovozové reklamy, mnohdy zakrývající všechna boční okna. Zde na lince 2 u nemocničního areálu v jižní části města. Linka 2 využívá na jihu města dvě konečné – jednu v Papírenské a druhou v Rožnově.
Trolejbusová otočka pro linku 2 v Papírenské, kde končí část spojů této severojižní páteřní linky, která nejede přes vlakové nádraží. Obrací se zde také nová elektrobusová linka 22.
Další reklamou obdařený trolejbus s Citelisovou karoserií míří na lince 5 do sídliště Máj. S touto linkou se dostanete do téměř všech významných částí Českých Budějovic.