Třicetitisícové město na samém západním okraji Čech má překrásné historické centrum a atraktivní polohu díky nedalekým vodním plochám i okolím lázním, ať už sousedním Františkovým nebo o něco vzdálenějším Mariánským. Cheb je také důležitou železniční křižovatkou - projíždějí tudy rychlíky od Prahy směrem do Německa a začínají tu také vlaky ve směru Karlovy Vary a Ústí nad Labem. Díky modernizaci železničního koridoru se nedávno zkrátila cesta do západočeské metropole Plzně. Železnice hraje pro Cheb důležitou úlohu a tak není divu, že vlakové nádraží je nejvýznamnějším dopravním uzlem. Nádražní budova ze 60. let 2. století je obklopena obnovenou zelení a sousedí s novým autobusovým terminálem, přes který jedou jak všechny linky MHD, tak i příměstské linky mířící do Chebu nebo přes něj. MHD je zajištěna autobusy, i když kdysi dávno tu byly snahy o tramvajovou trať od nádraží přes centrum do Františkových lázní. Jeden čas se také uvažovalo o trolejbusech, nicméně dnes tvoří MHD v tomto nevelkém a celkem kompaktním městě 8 autobusových linek.

Před vlakovým nádražím z roku 1962 se nachází zcela nové autobusové nádraží v poněkud neobvyklém uspořádání. Nově upravený přednádražní prostor je důstojnou vstupní branou do historického města na samém okraji Čech.
Autobusové nádraží má uprostřed ostrov s čekárnou a informacemi o dopravním spojení. U tohoto ostrova zastavují linky MHD, na vnějším kruhu pak zastavují příměstské a dálkové linky.
Cheb je významným železničním uzlem a také pohraniční stanicí s Německem. I když jsou hlavní tratě elektrifikované, kvůli nedostatku vhodných vozidel tu na osobních vlacích nově jezdí motorové jednotky RegioShark od polské Pesy. Zajíždí sem také motorové vlaky společnosti Vogtlandbahn z Německa.
Část hlavních linek je polokružní, obě konečné mají právě v dopravním terminálu u vlakového nádraží. MHD zajišťuje jak dopravu k historickému jádru Chebu, tak spojuje okrajová sídliště, největší je sídliště Skalka na západě. MHD také vybranými spoji zajíždí i do okolních obcí. Z osmi linek je nejvýznamnější linka 3, která jezdí ve špičkách každých 15-30 minut, o víkendech cca po hodině. Další použitelné jsou linky 1, 2, 4 a 6, jejichž interval se ve špičkách pohybuje mezi 30 a 60 minutami a o víkendu jezdí (kromě linky 6) každých 60-120 minut. Linka 5 slouží spíše pro obsluhu průmyslové zóny...
Autobusy chebské MHD jsou natřeny tímto žlutým městským nátěrem s výrazným znakem města. Pro celkem 8 linek je k dispozici 14 autobusů dopravce Autobusy Karlovy Vary.
Dopravce Autobusy Karlovy Vary zajišťuje většinu linek v Karlovarském kraji i celou MHD v Chebu. Po převzetí části linek od DP Ústeckého kraje zakoupil také množství ojetých nízkopodlažních autobusů z Neměcka. Do Chebu také nově zajíždí dálková linka Student Agency z Prahy a konkuruje tak zdejším vlakům ČD.
Crossway LE dopravce Autobusy Karlovy Vary pro příměstské linky. Část obcí okolo Chebu je však obsloužena linkami MHD.
Na autobusovém nádraží najdete elektronické informační panely u každého nástupiště i velkoplošný panel se souhrnnými odjezdy.
Jediný Citybus v MHD Cheb. Ostatní nízkopodlažní autobusy jsou od SORu. Ze 14 vozidel určených pro MHD je bezbariérově přístupných celkem 7.
Částečně nízkopodlažních SORů BN12 jezdí v Chebu pět, k tomu jeden ve zkrácené verzi o délce 10,5 metru.
Autobusy MHD míří z autobusového nádraží do centra. Část linek je polookružní, některé linky zajíždějí částí spojů i za hranice města. Linka 7 směřující na koupaliště je na zavolání, výletní linka 8 jezdí na vyhlídku za městem.
Historické jádro Chebu stojí za návštěvu. MHD i ostatní provoz jsou však vedeny okolo. Před sto lety sem plánovali zavést tramvaj, která měla spojovat Cheb s Františkovými lázněmi.
Historickým centrem prochází zrekonstruovaná pěší zóna, uprostřed níž si na kanálových mřížích můžete přečíst rok po roce celou mnohdy pohnutou historii Chebu.