Městská doprava ve městech Chomutov i Jirkov se koncem roku 2016 plnohodnotně zapojila do krajského systému integrované dopravy DÚK, zavedené již v roce 2015, což znamenalo nejen přečíslování jejích trolejbusových a autobusových linek přidáním číslice 3, ale také revoluční změnu v tarifu a odbavování cestujících. Nepřestupní jízdenky a počítání zastávek byly vystřídány levnějšími přestupními časovými jízdenkami. Na regionálních linkách se to hemží zelenými nízkopodlažními autobusy, chomutovský dopravní podnik ale také zainvestoval a pořídil několik nových plynových autobusů. Trolejbusová doprava se po optimalizaci v roce 2013 výrazně zjednodušila, nicméně v Jirkově už měla namále, moc nechybělo od jejího zrušení. To bylo ale na přelomu let 2016 a 2017 zažehnáno a tak i nadále tvoří trolejbusy páteř městské i meziměstské dopravy v tomto souměstí, zatím sice bez výraznější obnovy vozového parku, už v roce 2018 dorazí 15 zcela nových trolejbusů Škoda s karoserií Solaris, které kompletně obnoví zdejší flotilu.

Optimalizace sítě linek MHD v roce 2013 se nejvíce projevila u trolejbusů. Došlo k výraznému snížení počtu linek a zpravidelnění intervalů. Základním pilířem se staly linky 40 a 41 vedené až do centra Jirkova, které byly doplněny kratšími linkami 50-53 končícími na kraji Jirkova v sídlišti Písečná. Zrušeno bylo vedení některých trolejbusů po rychlostní silnici, všechny nově vedou přes všechna sídliště mezi Chomutovem a Jirkovem. Základní souhrnný interval v tomto společném úseku je 7,5 minuty ve špičce a 15 minut mimo špičky. K tomu je zde stále kloubová autobusová linka 1 vedená v souběhu s...
Konečná stanice trolejbusů a autobusů v Jirkově. Před nedávnem to vypadalo, že sem trolejbusy už jezdit nebudou, naštěstí byl tento unáhlený krok odvolán. Základním pilířem trolejbusové dopravy jsou stále tyto kloubové Škody 15Tr, kterých jezdí z původních 25 už jen deset. Už v příštím roce je ale nahradí nové kloubové trolejbusy Škoda s karoserií Solaris.
Jediná linka s provozem kloubových autobusů je číslo 301, původně jednička. Vévodí zde kloubové Solarisy, kterých má chomutovský DP celkem 4, ten vpravo je nejnovější z roku 2015 poháněný plynem. Linka 301 končí na autobusovém nádraží v Jirkově a vede souběžně s trolejbusy až do Chomutova.
Na nově opraveném prostranství na konečné MHD v Jirkově najdete celkem slušné zázemí včetně elektronických informací. Po optimalizaci linkového vedení MHD vedou do Jirkova dvě ze šesti trolejbusových linek – 40 a 41, které stejně jako ostatní linky MHD dostaly po integraci do systému DÚK ještě předčíslí 3.
V roce 2016 byly spolu s obměnou odbavovacího systému pro zapojení do systému DÚK dovybaveny všechny vozy MHD wi-fi routery pro možnost bezplatného připojení cestujících k internetu. Z Jirkova vedou obě trolejbusové linky do Chomutova, souhrnný interval ve špičce je 15 minut, mimo ní 30 minut.
Prosinec 2016 byl revolučním datem pro celou chomutovsko-jirkovskou MHD. Dva roky po spuštění integrované dopravy Ústeckého kraje byla do tohoto systému plnohodnotně zapojena také zdejší MHD, a to jak přečíslováním linek, tak i tarifně. Původní nepřestupní jízdenky doplněné krátkodobými jízdenkami na pár posledních zastávek každé linky byly nahrazeny přestupními časovými jízdenkami na 45 nebo 60 minut. I předplatní kupony nově začaly platit na všech linkách v daném území, tedy jak v bílých autobusech a trolejbusech MHD, tak i v zelených autobusech DÚK. Čipové karty platící jen v MHD jsou...
Obratiště Horník ve stejnojmenném sídlišti v kopcovité části Jirkova trolejbusy dočasně opustily – po dobu rekonstrukce silnice a trolejového vedení sem zajíždí pouze autobusy včetně páteřní kloubové linky 301.
Jízdní řád páteřní autobusové linky 301 a vývěska oznamující výluku trolejbusu č. 341, který dočasně nezajíždí na sídliště Horník. Dole je vyvěšena příměstská autobusová linka Ústeckého kraje. Systém funguje již od roku 2015, místní MHD se do něj ale plně zapojila až koncem roku 2016.
Trolejbus, pamatující ne tak dávné zahájení provozu této trakce v roce 1995, vyjíždí ze zastávky Nové Ervěnice ve stejnojmenném starém jirkovském sídlišti. I po změně odbavovacího systému a tarifu se do trolejbusů nastupuje pouze předními dveřmi. Spolu s poměrně velkým vytížením tak tvoří pobyty na zastávkách podstatnou část jízdní doby linek MHD.
Trolejbusové obratiště Písečná, kde jsou ukončeny linky 350 – 353, které nepokračují dál do Jirkova. Odtud už pak jedou směrem do Chomutova všechny trolejbusové linky spolu a vytvářejí souhrnný interval 5-7,5 minuty ve špičce a 15 minut mimo ní.
Po optimalizaci linkového vedení trolejbusů v roce 2013 se počet linek zredukoval na 6 a lidé poznali pravidelné intervaly i přehledné linkové vedení. Od konce roku 2016 také přestupní časové jízdenky buď na 45 nebo 60 minut.
Z jízdních řádů v zastávce ve společném úseku mezi Chomutovem a Jirkovem je patrné, že došlo po optimalizaci v roce 2013 k výraznému zjednodušení a zpřehlednění linek. Páteří trolejbusů jsou linky 340 a 341 zajíždějící až do centra Jirkova, ostatní linky 350-353 končí jen na Písečné a skládají se do souhrnného intervalu 15 mnut ve špičce a 30 minut mimo jí. Linky 350 a 351 jezdí jen ve špičkách.
Integrace dopravy se projevila nejen zapojením místní MHD, ale také kvalitnější nabídkou regionální dopravy, ať už vlakové tak i autobusové. Vlaky s autobusy na sebe lépe navazují díky taktové dopravě a více autobusů se podařilo dostat i v hlavnímu vlakovému chomutovskému nádraží. Na regionálních autobusových linkách potkáte prakticky už jen zelené nízkopodlažní autobusy, v této oblasti vyhrál v soutěži dopravce Autobusy Karlovy Vary, který zde nasazuje převážně typ SOR CN12. Na některých linkách do Chomutov ale zajíždí i sousední BusLine se SORy nebo Crosswayi. Linky vedené do turisticky...
Zastávka Kundratická, kudy projíždějí všechny trolejbusové linky mezi Chomutovem a Jirkovem. Po změně tarifu (na přestupní a časový) pozbyly smyslu i krátkodobé jízdenky na pár posledních zastávek každé linky a už se také utlumují původní čipové BUS karty, které nahrazují čipové karty DÚK, platící na všech linkách zapojených do integrovaného systému.
Jeden z pětice standardních trolejbusů Solaris před asi nejpůsobivějším panelákem na sídlišti Březenecká. Tyto trolejbusy jezdí v Chomutově už 11 let.
A další z pětice trolejbusových Solarisů na Březenecké. Linka 352 vede přes centrální zastávku Palackého na konečnou u polikliniky. Krátké vozy jsou vypravovány pouze na kratší linky ukončené na Písečné, které nejedou až na konec Jirkova.
Nejvýznamnější chomutovská zastávka Palackého, kudy projíždí většina linek MHD, a na ní jeden z 6 nejnovějších plynových Urbanwayů od Iveca, které do Chomutova dorazily v roce 2016. Dva z nich jsou v této zkrácené verzi o délce 10,5 metru.
Na centrální zastávce Palackého mají autobusy i trolejbusy svoje samostatné nástupiště. Po zapojení MHD do DÚK byly všechny linky přečíslovány, a to pouhým přičtením 300. Lidé se tak nemuseli znova učit linkové vedení – poslední velká reorganizace proběhla v roce 2013.
Chomutovské trolejbusy vozí cestující mezi Chomutovem a Jirkovem teprve od roku 1995, v poslední době měly ale namále. Samostatné město Jirkov chtělo trolejbusy jako zastaralý a neefektivní dopravní prostředek na svém území zrušit, což by zdejšímu mladému provozu zasadilo citelnou ránu. Naštěstí se podařilo snad i v rámci integrace s DÚK tuto hrozbu v závěru roku 2016 zažehnat a trolejbusy tak stále tvoří páteř místní MHD, bohužel zatím bez výraznější obnovy vozového parku. V podstatě kompletní obnova se chystá na rok 2018. Místní DP uspěl se žádostí o evropskou dotací, a tak sem bude dodáno...
Zastávka Palackého v opačném směru. Mezi lety 2006 a 2009 zakoupil chomutovský DP celkem 8 dvanáctimetrových Solarisů. Aktuálně provozuje na síti MHD celkem 30 autobusů, z nich pouze jeden není nízkopodlažní – ten je ale pouze jako záloha.
Kruhová křižovatka v centru Chomutova poblíž autobusového nádraží a páteřní linka 341 s celotýdenním provozem. Základem chomutovské sítě trolejbusů jsou linky 340 a 341, které jako jediné mají interval ve špičce pouze 30 minut.
Zastávka MHD na chomutovském autobusovém nádraží a v pozadí příměstský autobus v barvách dopravce Autobusy Karlovy Vary. Ostatní vozy na linkách DÚK jsou již v jednotném zeleném krajském nátěru.
Další z osmi městských standardních Solarisů na autobusovém nádraží. Chomutovský DP provozuje celkem 15 autobusových linek a už žádnou regionální linku.
Jeden ze čtyř plynových Urbanwayů o standardní délce 12 m z nejnovější dodávky autobusů v roce 2015 odpočívá na autobusovém nádraží.
Regionální linky Ústeckého kraje v chomutovské oblasti vysoutěžil dopravce Autobusy Karlovy Vary, který zde nasazuje tyto částečně nízkopdlažní SORy CN12. Samozřejmostí je jednotný zelený nátěr i další doplňky podle standardu Ústeckého kraje. Bohužel i zde se projevují výsledky souboje o cenu – například nedostatečné technické zázemí a špatná čistota vozidel.
V autobusové dopravě na 15 linkách MHD jezdí 30 autobus chomutovského DP. Už jen jedna vyskopodlažní Karosa slouží jako záloha, jinak je vše nízkopodlažní. Vozový park je poměrně pestrý, od minibusů Stratos až po kloubové Solarisy. V poslední době kupuje zdejší dopravce autobusy poháněné plynem – v roce 2014 pořídil tři vozy SOR BNG 9,5 , v roce 2015 pak 6 Urbanwayů od Iveca, z nichž 4 dvanáctimetrové a dva o délce 10,5 metru. Novinka přibyla v roce 2014 také na jediné kloubové lince 1 (nyní 301) – plynový kloubový Solaris Urbino 18. Všechna vozidla jsou buďto bílá nebo opatřená reklamním...
Plochy vozidel na krajských linkách jsou využívány k reklamě na systém DÚK. Část autobusů provozuje v letní sezoně také jízdní kola, některé zdejší linky totiž šplhají až na vrcholky přilehlých Krušných hor. Část linek zajíždějících do Chomutova provozuje také dopravce BusLine ze sousedních vysoutěžených oblastí.
Až k chomutovskému nádraží, které je poměrně odlehlé od centra města, jezdí jen část autobusových linek DÚK, avšak mnohem více než před integrací. Linky se snaží navazovat na vlaky, avšak jízdní řád jakéhokoli autobusu byste zde bohužel hledali marně.
Chomutov je také zastávkou nově vysoutěžených rychlíků soukromého dopravce GW Train mezi Plzní a Mostem. Ve dvouhodinovém taktu jezdí od prosince 2016 na lince R25 modernizované zelenooranžové dvouvozové motorové jednotky řady 628 původem z Německa. Vtipně ztvárněná pokladna tohoto dopravce na chomutovském nádraží.
Na méně vytížených linkách provozuje chomutovský DP také nízkokapacitní autobusy, od minibusů Stratos až po tyto tři 9,5 metrové plynové SORy z roku 2014. Linka 302 zajíždí v Jirkově také k železniční zastávce, kde zastavují i rychlíky na hlavní podkrušnohorské magistrále.