Děčín (3.7.2013)

Padesátitisícové město na severu je zároveň nejníže situovaným městem v ČR díky své poloze okolo obou břehů Labe těsně před jeho proplutím Českosaským Švýcarskem vstříc Německu. Historicky vznikl dnešní Děčín spojením pravobřežního Děčína s levobřežními Podmokly. Dodnes mají obě hlavní části Děčína svá historická centra, to pravobřežní je více reprezentativní. Na levém břehu však leží oba významné dopravní uzly - hlavní vlakové i autobusové nádraží. Kromě toho má Děčín významný vodní přístav.

Centrem Děčína přes Masarykovo náměstí projíždí drtivá většina autobusových linek MHD. Karosy B95x tvoří největší skupinu vozidel pro městskou dopravu. Nově pořizované vozy jsou oblečeny do bílé barvy.
Padesátitisícové město na severu je zároveň nejníže situovaným městem v ČR díky své poloze okolo obou břehů Labe těsně před jeho proplutím Českosaským Švýcarskem vstříc Německu. Historicky vznikl dnešní Děčín spojením pravobřežního Děčína s levobřežními Podmokly. Dodnes mají obě hlavní části Děčína svá historická centra, to pravobřežní je více reprezentativní. Na levém břehu však leží oba významné dopravní uzly - hlavní vlakové i autobusové nádraží. Kromě toho má Děčín významný vodní přístav. Jelikož je Děčín poměrně výrazně kopcovitý a zvlášť jeho okrajové čtvrti leží vysoko nad centrem,...
Devítka je jednou z nejvytíženějších linek - proto má také poměrně krátké intervaly a jezdí na ní většinou kapacitní autobusy - toto patnáctimetrové Citaro pochází z roku 2003 a zdejší DP má takových vozů osm.
Typický zastávkový označník v centru města - Masarykovo náměstí. Z jízdních řádů je patrné, že nejkratší intervaly mají linky 1, 2, 4, 7 a 9. Žlutě podbarvené linky 32 a 33 jsou noční.
Zastávka Tyršova přímo v centru poblíž mostu přes Labe je jednou z nejvytíženějších. Odtud se dostanete do jakékoli části Děčína. Zastavují tu také příměstské linky jedoucí na severovýchod. Starší vozy pro MHD mají krémový nátěr.
Jedna z nejstarších provozních kloubových Karos (z roku 1997) vyjíždí z autobusového nádraží směrem do centra. Zde jsou kromě příměstských linek ukončeny také některé městské autobusy. Pěšky je to k nádraží vlakovému asi 5 minut, do centra Děčína na druhém břehu Labe se autobusem dostanete za 5-7 minut.
Karosa na příměstské lince - všechny regionální linky dotované Ústeckým krajem mají třímístné číselné označení a v okolí Děčína je hlavním (a možná i jediným) jejich dopravcem právě děčínský DP. I zde platí podmínka maximálního stáří 8 let. Starší vozy jsou pak zpravidla převedeny na linky MHD, kde tak přísné nároky město Děčín nemá.
Konečná zastávka páteřní linky 2 - Staré Město - na pravém břehu Labe. Linka 2 má ve špičkách nejkratší intervaly ze všech linek (8-10 minut) a spojuje sídliště Staré Město na pravém břehu Labe a okrajovou městskou čtvrť Bynov na levém břehu s centrem Děčína.
Autobus linky 9 se otáčí kolem kapličky na malebné konečné v centru obce Nebočady, která již nepatří pod Děčín.
Konečná linek 1 a 7 Nemocnice, která leží na vysokém kopci nad pravobřežní částí města. Kloubové městské Mercedesy jezdí v Děčíně v počtu dvou kusů.
Kloubová jednička na páteřní trase mezi vlakovým nádražím a pravobřežní částí centra Děčína. Souhrnný interval je zde ve všedních dnech kolem 3-5 minut.
Do všech autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi, ukazuje se jízdenka, přikládá se čipová karta ke čtečce nebo se rovnou platí předem odpočítanými mincemi do automatu (který ale drobné nevrací). Lze si také zakoupit třeba celodenní jízdenku - opět však platí,že řidič s hotovostí nepřichází do styku. Před nástupem je dobré nastudovat jízdní řád - informací uvnitř vozidla už tolik není. Na většině zastávek najdete také schéma sítě a informaci o tarifu. Elektronické označníky zatím v Děčíně neznají. Kromě denních linek fungují i dvě noční (32 a 33) - noc tu však začíná již kolem deváté...
Mercedes-Benz Citaro na příměstské lince v pozadí z děčínským zámkem. Místní DP má těchto autobusů již přes 20. Některé jsou třídveřové, ty nejnovější pak dvoudveřové.
Osiřelá a chátrající dolní stanice výtahu, který podstatně zkracoval cestu ke zdejší vyhlídce a také k zoologické zahradě umístěné na vysoké skále nad Labem. Výtah dojezdil již začátkem 90. let.
Kloubové i standardní Citaro v zastávce u Hlavního nádraží.
Jeden z nejstarších Citybusů vyčkává před zrekonstruovanou budovou hlavního vlakového nádraží.
A s čím se můžete po Děčíně svézt? Díky přísným standardům Ústeckého kraje pro příměstské linky ohledně stáří (max. 8 let) obnovuje zdejší dopravce svůj vozový park poměrně pravidelně, ovšem na úkor městské dopravy, kde takové nároky zdejší objednatel (město) nemá. Často se stává, že na linkách MHD potkáte vozy, které původně jezdily na příměstských linkách. I přesto je vozový park děčínských autobusů na vysoké úrovni - většinu vozů již tvoří nízkopodlažní autobusy, a to kloubové i standardní. Nemalý podíl mají i patnáctimetrové vozy. Nejvíce je zastoupena původní Karosa/Irisbus/Iveco. Kromě...
Na páteřní vlakové lince Děčín - Ústí nad Labem - Teplice - Most - Chomutov se již můžete svézt těmito třídílnými nízkopodlažními RegioPantery.
Západní konečná páteřní linky 2 "Bynov" opět v podání nízkopodlažních Citar (foto z dubna 2013).