Děčín je nejníže položené město v České republice poblíž hranic s Německem a se 48 tisíci obyvateli je 5. největším městem Ústeckého kraje. Jeho autobusová MHD je od roku 2016 zapojena do celokrajského systému DÚK a v roce 2017 zde v návaznosti na integraci došlo k přečíslování linek MHD, pro které je v Děčíně vyhrazena dvoustovková číselná řada. V poslední době byl výrazně omlazen vozový park městských autobusů místního dopravního podniku a již ke druhé proměně došlo také na regionálních linkách vlivem změny dopravce. První vlna zelených autobusů DÚK vystřídala na regionálních linkách místní DP před pěti lety, a to v podání dopravce BusLine. Pak nastal veletoč se založením vlastního krajského dopravce DSÚK, takže na zdejších zelených linkách potkáte nové Scanie nebo pronajaté Setry od ČSAD Slaný.

Linky MHD Děčín provozuje místní dopravní podnik. Jeho autobusy poznáte podle bílé barvy, na kterou DP přešel již před mnoha lety od béžového nátěru. Aktuálně má ve své flotile 54 autobusů od minibusů až po kloubové vozy. V roce 2018 byla obnovena téměř polovina vozového parku 5 minibusy Dekstra a 21 plynovými autobusy MAN, z toho 18 ve standardní a 3 v kloubové verzi. Díky tomu mohly být vyřazeny nejstarší autobusy Irisbus a Mercedes-Benz, které se pak v hojném počtu objevily třeba na subdodávkách pro Pražskou integrovanou dopravu.
Jeden ze tří nových kloubových MANů v malebné skalní zastávce Labské nábřeží na trase podél řeky Labe. Tyto plynové autobusy byly pořízeny v roce 2018 a novinkou jsou třeba také bílé LED displeje.
Mercedes-Benz Conecto z roku 2013 přejíždí Tyršův most v centru Děčína. Vozů tohoto typu zde jezdí 8, nejstarší kus z roku 2009 už byl odstaven. Na skále nad Pastýřskou stěnou najdete kromě vyhlídkové věže také místní ZOO, kam jezdí od roku 2019 nová minibusová linka 216.
Zastávka Tyršova v centru na pravém břehu Labe má již pár let nové velkolepé zastřešení a velký elektronický panel. Ještě nedávno obsahovala též houpačku pro zkrácení dlouhé chvíle cestujících. Tudy na cestě mezi pravým a levým břehem Labe projíždí většina linek místní MHD.
Jeden z pěti nových minibusů Dekstra LF z roku 2018 u hlavního vlakového nádraží. Minibusy obsluhují hlavně okrajové části města nebo jeho příměstské obce. Jezdí také na nově vzniklé lince 216, která o víkendech (a v létě celotýdenně) spojuje místní ZOO se zámkem.
Typický děčínský označník u hlavního nádraží s již trochu opršelým designem i informacemi pro cestující. Na takto významné zastávce ale najdete i turistickou mapu centra nebo schéma zastávek z tohoto přestupního uzlu. Proměnou prošlo také schéma sítě MHD, kde má každá linka svou čáru a barvu.
Na další významné zastávce Prokopa Holého v historickém centru děčínských Podmokel nedaleko hlavního nádraží se rodí nová autobusová zastávka s přístřeškem i velkým odjezdovým digitálním panelem. Odtud třeba jezdí páteří linka 202 do sídliště Bynov na západním okraji Děčína.
Jeden z 18 nových plynových MANů na konečné zastávce linky 207 Pod nemocnicí u západního vstupu do místní nemocnice v kopci na pravém břehu Labe. Linka 207 tvoří páteřní svazek s linkou 201, se kterou pokračuje od další zastávky přes centrum až do sídliště Želenice na jihozápadním okraji Děčína.
Kloubové autobusy potkáte nejčastěji na páteřních linkách 201, 202 a víkendové 229. Zde na konečné Nemocnice u jejího východního vstupu. Ještě o zastávku dál vede souběžná linka 207. Obě linky spolu tvoří páteřní svazek se souhrnným intervalem 15 minut ve všední dny.
Interiér velké série nových plynových autobusů MAN z roku 2018. Celovozová klimatizace, černošedé látkové potahy sedadel, poptávkové ovládání dveří i LCD informační obrazovky.
Díky velkorysé, ale potřebné obnově vozidel MHD v roce 2018 už je děčínská MHD plně bezbariérová. Nové minibusy Dekstra pak umožnily zavedení linky 218 obsluhující kopcovité okrajové čtvrti na západě Děčína a také turistickou linku 216 do ZOO a k Zámku. K místnímu zámku jezdí také každou poslední sobotu v letní sezoně linka 217, na kterou děčínský DP nasazuje dvoupatrový londýnský autobus Leyland. Linky MHD jsou od roku 2017 v rámci integrace do krajského systému DÚK očíslovány dvoustovkovou řadou, původní linkové vedení však zůstalo víceméně stabilní. Páteřní zůstávají linky 201, 202, 204,...
Jeden ze starších autobusů Mercedes-Benz Conecto byl zachycen v exponované zastávce Myslbekova v pravobřežní části centra v celovozové reklamě, se kterou ladí i registrační značka autobusu. Souběžně s linkami MHD projíždějí centrem Děčína také početné regionální linky DÚK.
Otočka Staré Město pro páteřní linku 202 na okraji zdejšího pravobřežního sídliště. Na tuto linku jsou nasazovány zpravidla kloubové nebo patnáctimetrové autobusy, jelikož jich je k dispozici pouze 11, občas zde potkáte i standardní autobus. Dál na jih pokračuje linka 209 do dalekých Nebočad, kam jezdí ve všední den po půl hodině, ve špičkách každých 20 minut. O víkendu místo ní jede linka 229, spojující linky 202 a 229 do jedné s půlhodinovým intervalem.
Jediný exemplář kloubového autobusu Mercedes-Benz Conecto z roku 2015 na páteřní lince 202 v přestupní zastávce U zámečku. Tady má navazovat nová minibusová linka 218, leč v tomto případě kvůli nevelkému zpoždění linky 202 ujela.
Díky dodávce nových autobusových dodávek Dekstra v roce 2018 mohla být v roce 2019 zavedena také tato linka 218 spojující zastávku páteřní linky 202 „U zámečku“ s kopcovitým osídlením „Na Vyhlídce“ a Horní Oldřichov na západním okraji Děčína.  Na Vyhlídku jede tato linka dvakrát za hodinu, do protějšího Oldřichova jednou za hodinu. O víkendech pak zajíždí až na Autobusové nádraží.
Tyto plynové MANy z roku 2018 se staly nejpočetnějším typem autobusu v Děčíně. Jezdí jich tu 18. Jeden z nich byl zachycen na kloubové páteřní lince 202 na výjezdu z konečné Bynov. Linka jezdí z tohoto sídliště ve všední dny každých 15 minut.
Rozkvetlou třešňovou alejí v kopcovitém sídlišti Želenice na jihozápadním okraji Děčína projíždí páteřní kloubová linka 201, která po objetí tohoto svahovitého sídliště pokračuje dál na jih do čtvrti Chrochvice. Souběžná linka 207 v Želenicích končí.
Nové autobusy jsou vybaveny také LCD obrazovkami sloužícími jak pro informace o trase, novinky v systému MHD i DÚK, ale i pro reklamu. MHD v Děčíně je tarifně integrována do systému DÚK od roku 2016, o rok později byly místní linky přečíslovány přidáním dvoustovkové číselné řady.
Kloubové Citaro z roku 2008 je jedním z nejstarších autobusů v Děčíně. Celkem má místní DP 6 kloubových a 5 patnáctimetrových autobusů značek Mercedes-Benz a MAN. Páteřní dvojlinka 201 a 207 mimo jiné také spojuje místní trochu odstrčené autobusové nádraží s centrem města.
Na autobusovém nádraží odpočívá jeden z 5 patnáctimetrových autobusů Mercedes-Benz Citaro, které jsou nasazovány například na linku 209 do Nebočad. Z původních 8 kusů tu jezdí ještě vozy z let 2005-9. První tři byly prodány dopravci CAR-TOUR.
Přehlídka městských i regionálních autobusů na autobusovém nádraží v Děčíně. Kromě autobusů děčínského DP a krajského DSÚK sem zajíždí také dopravce Autobusy Karlovy Vary ze šluknovského výběžku i mezikrajská linka ČSAD Česká Lípa z Nového Boru (zelenobílý autobus vpravo).
K několika veletočům došlo v posledních 5 letech na poli regionálních linek DÚK. Po vysoutěžení nových dopravců v roce 2015 přestal děčínský DP provozovat příměstské linky na Děčínsku a vystřídal ho BusLine se zelenými autobusy Iveco a Solaris. Po odstoupení BusLinu od smlouvy vlivem neudržitelnosti původně nabízené ceny za kilometr přešly jeho linky na Děčínsku na nově zřízeného krajského dopravce DSÚK, který zde původně jezdil pronajatými autobusy. Poté nakoupil v roce 2019 nové nízkopodlažní Scanie a kvůli problémům se soutěžením dalších vozů si aktuálně dlouhodobě pronajal částečně...
Novinkou na regionálních linkách DÚK na Děčínsku jsou tyto částečně nízkopodlažní Setry z let 2016-7 pronajaté od dopravce ČSAD Slaný, neboť se místnímu krajskému dopravci stále nepodařilo kromě prvních Scanií vysoutěžit nové autobusy.
Jediné autobusy, které plně vlastní nově zřízený krajský dopravce DSÚK, je těchto 71 Scanií, kterých jezdí na Děčínsku a Ústecku cca 35. Krajský dopravce tu vystřídal původní BusLine, který už za vysoutěžené ceny nechtěl dál pokračovat.
Jedna z nových příměstských Scanií dopravce DSÚK opatřená patřičnými propagačními polepy nakládá u hlavního nádraží cestující směrem do turisticky atraktivní oblasti Hřenska a Českosaského Švýcarska.
Přes Masarykovo náměstí v centru pravobřežního Děčína projíždí páteřní linka 432 v podání 5 let staré Setry pronajaté od ČSAD Slaný krajskému dopravci DSÚK. Těchto vozů zde jezdí cca 11. Celkem má DSÚK i pro další oblasti pronajato 55 těchto autobusů.
Setra je na regionálních linkách DÚK na Děčínsku novinkou. Tyto vozy nahradily dočasné vysokopodlažní Intoura, která zde jezdila po odchodu BusLine z této oblasti. U děčínského nádraží najdete také velkoplošný odjezdový digitální panel.
Z Děčína vyjíždějí na regionálních linkách DÚK vlaky různých typů a dopravců. Směrem na Českou Lípu a Liberec jezdí ČD s RegioSharky a staršími motorovými vozy, na souběžné rychlíkové lince pak jezdí Arriva. Na lince U28 do Rumburku s peážním úsekem přes německé Bad Schandau pak jezdí tato Desira od DB.