Hradec Králové (16.3.2007)

Co nového v hradecké MHD od poslední návštěvy v roce 2005? Naplno zprovozněn byl nový odbavovací systém na principu čipových karet. Tzv. městská karta může zároveň fungovat jako předplatní jízdenka nebo jako elektronická peněženka, se kterou může cestující ušetřit při přestupech.

Sedmá Regionova Českých drah jezdí v Královéhradeckém kraji.
Co nového v hradecké MHD od poslední návštěvy v roce 2005? Naplno zprovozněn byl nový odbavovací systém na principu čipových karet. Tzv. městská karta může zároveň fungovat jako předplatní jízdenka nebo jako elektronická peněženka, se kterou může cestující ušetřit při přestupech. Zároveň však zůstal souběžně v platnosti starý systém odbavování, čili papírové jízdenky a mechanické děrovací znehodnocovače. Cestující si tak může vybrat, co je mu milejší. Od poslední návštěvy přibylo také několik nových autobusů. Hradecký dopravní podnik pokračuje v obnově vozového parku autobusů dalšími...
Nástup cestujících uprostřed velké plochy u hlavního nádraží. Po dodávce osmnáctimetrových Citybusů pokračuje obnova vozového parku také kloubovými Citelisy.
Propagace městské čipové karty na starším Citybusu Dopravního podniku.
Orezlé tabulky označují odjezdová stání autobusů na provizorní panelové ploše nedaleko hlavního nádraží.
Na linkách 1 a 2 jsou provozovány kloubové trolejbusy typu 15Tr.
Nové autobusové nádraží, které nahradí nevyhovující provizorní plochy před a za hlavním nádražím, by mělo být hotovo do konce roku 2007. Autobusoví cestující i dopravci by tak měli konečně získat důstojnější zázemí, i když za cenu větší vzdálenosti od terminálu MHD i železniční stanice. V návaznosti na výstavbu autobusového nádraží by měl být přestavěn i přednádražní prostor, kde se sjíždí naprostá většina linek hradecké MHD. Za poslední dobu se v Královéhradeckém kraji pokročilo i s integrovanými dopravními systémy. Vedle existujícího VYDISu vznikl na jeho území další systém, IREDO. Zatímco...
Informačně bohatá je nástěnka pod odjezdovou tabulí MHD na hlavním nádraží.
Symbol MHD v Hradci Králové - trolejbus Škoda 21Tr.
Na této ploše se staví nové autobusové nádraží s odvážnými plachtami architekta Kotase. Hotové by mělo být do konce roku 2007.
IREDO znamená integraci i pro jednotlivé cesty, kdy cestujícím nabízí větší svobodu cestování nejen díky neomezenému počtu přestupů v období platnosti jízdenky, ale i díky rozsáhlejší nabídce spojení, čili časové a prostorové koordinaci jízdních řádů. K rozšíření počtu spojů přispělo také nasazení nízkokapacitních vozidel. Zatímco VYDIS se přímo týká i hradecké MHD, IREDO dosahuje do Hradce Králové pouze dvěma železničními tratěmi, a to tratí 020 od Týniště nad Orlicí (oblast Rychnovsko) a 031 od Trutnova a Jaroměře (oblast Náchodsko).
Malý dopravce AP Tour - dopravní. Provozuje 4 regionální linky na Královéhradecku a Pardubicku zejména v okolí Nového Bydžova a Přelouče.
Jeden z prototypů nového výrobku Crossway vysokomýtské Karosy, dnes Iveco Czech Republic jezdí ve službách ČSAD Semily.
Dva standardní Citelisy z letošní dodávky odpočívají u hlavního nádraží.
Jediný hradecký trolejbus (č. 50) s pomocným naftovým agregátem pro obsluhu nezatrolejovaného úseku linky 1 Nový Hradec - Kluky.