Hlavní město Královéhradeckého kraje je tradiční doménou trolejbusů, nyní se stalo také průkopníkem v hromadném provozování elektrobusů. Kromě dvacítky elektrobusů s možností dobíjení na konečných se v roce 2019 rozrostl také počet trolejbusových linek díky nákupu 10 bateriových trolejbusů – vznikla nová linka 21 do sídliště Plachta a na lince 27 jezdí místo autobusů trolejbusy. Plně pod trolejemi je také nová linka 4 do lokality Pod Strání díky krátkému novému úseku s trolejovým vedením. Přestárlé autobusy byly omlazeny také, a to hned 13 novými vozy Urbanway. V regionální dopravě se netrpělivě čeká na potvrzení nových desetiletých smluv.

Trolejbusy jako páteřní dopraní prostředek se opět o něco rozrostly. Díky nákupu deseti nových standardních vozů Škoda 30Tr s pomocným bateriovým pohonem byla původně autobusová linka 27 přeměněna v trolejbusovou. Zároveň vznikla linka 21 do lokality Plachta na jihu Hradce, kde již nevedou troleje a přesto jsou na linku nasazovány právě bateriové trolejbusy. Začátkem roku 2019 přibyla také jedna čistě trolejbusová linka – pod novým číslem 4 jezdí část spojů linky 2 do Nového Hradce, kde se od původní tratě odpojuje pomocí nového zatrolejovaného úseku do zastávky Pod Strání.
Setkání nového bateriového standardního trolejbusu se starším kloubákem na hlavní spojnici hlavního nádraží s centrem města, která svou podobou důstojně navazuje na příkladné ztvárnění přednádražního prostoru.
Prostor zastávek na Dukelské třídě v centru je snížen z důvodu zachování stejné výšky chodníků a vytvoření vyšší nástupní hrany. Hradec Králové je aktuálně největším provozovatelem elektrobusů poté, co jich v roce 2018 pořídil hned 20.
Dvacet dvanáctimetrových elektrobusů SOR NS12 electric nahradilo nejstarší místní naftové Citybusy. Potkáte je na různých linkách MHD.
Z původně autobusové linky 27 se stala v roce 2019 trolejbusová poté, co bylo pořízeno v roce 2018 deset bateriových trolejbusů, které překonávají chybějící krátký úsek bez trolejového vedení na sídlišti na jihu Hradce.
Další linkou od února 2019, provozovanou bateriovými trolejbusy, je polookružní linka 21, která zajíždí do místní části Plachta na jihu Hradce, kde se na jednu zastávku odpojuje od trolejí. Její interval je ve špičkách cca 20 minut a počítá s provozem maximálně dvou bateriových trolejbusů.
Jeden z 12 kloubových trolejbusů, které jezdí na linkách 1, 2 a nově i 4. Všech 12 vozidel bylo pořízeno v letech 2010-2. Linka 2 vede od autobusového i vlakového terminálu severním objezdem kolem centra na jih do čtvrti Nový Hradec Králové. Spolu s ní jede ve většině trasy i nová linka 4.
Kruhová křižovatka, kde se sjíždějí jak trolejbusy, tak městské i regionální autobusy mířící kolem hlavního vlakového nádraží do Terminálu HD.
Rozšíření trolejbusů však není jediným příspěvkem místně ekologické dopravy. Ke třem starším elektrobusům různých délek přibylo rekordních 20 dvanáctimetrových elektrobusů SOR NS12 electric. Takový počet provozovaných elektrobusů v rámci jednoho města nemá v ČR obdoby. Elektrobusy jsou nasazovány na různé linky, na některých konečných byly vybudovány také dobíjecí stanice, aby mohly vozy během dnes ujet co nejvíc kilometrů. Značně přestárlý, byť již plně nízkopodlažní vozový park autobusů byl také obnoven 13 standardními autobusy Iveco Urbanway.
Obratiště Pod Strání, kam nově jezdí od února 2019 i dvě trolejbusové linky. Zatímco nová linka 4 využívá krátkého nového úseku s trolejemi (jedná se vlastně o vyčleněné spoje z linek 1 a 2), staronová linka 27 je nově provozována bateriovými trolejbusy standardní délky.
Spolu s trolejbusovými linkami 4 a 27 spojuje tuto konečnou Pod Strání s nádražní oblastí také jedna z mála kloubových autobusových linek (24). Pro tyto linky je k dispozici 25 autobusů, z toho 20 typu Citelis a 5 Citybus.
Kloubová linka 2 na konečné v novém Hradci Králové. Vybrané spoje linky 1 pokračují dál do Kluků a jezdí na nich trolejbusy standardní délky s pomocným dieselagregátem nebo nové vozy s bateriemi.
Většinu spojů linky 1 zajišťují kloubové trolejbusy. Část spojů linek 1 a 2 byla v roce 2019 přečíslována na novou linku 4 vedenou do obratiště Pod Strání. Mírné omezení dopravy do Nového Hradce nebyl vzhledem k nízkému využití tohoto koncového úseku problém.
Posledním oficiálně zařazeným hradeckým trolejbusem je tento prototyp s pomocným bateriovým pohonem, který byl v letech 2018-9 testován pod číslem 9506 na první novodobé pražské trolejbusové lince 58. Předtím byl už nějakou dobu v Hradci testován a nyní nosí děkovný koronapolep.
Další z dvacítky elektrobusů SOR NS12 na lince 13 do příměstské části Rusek u Hlavního nádraží.
Na lince 10 vedené na sever do Plotiště nad Labem byl zachycen jeden z prvních tří elektrobusů v Hradci. Tento jedenáctimetrový SOR byl vyroben v roce 2014.
Křižovatkou Koruna s výraznou fontánou od Patrika Kotase ležící kousek jižně od Hlavního nádraží projíždí jeden z 23 Citelisů, které byly pořízeny v letech 2005-9. Hradec Králové už delší dobu provozuje pouze nízkopodlažní vozidla.
Informační nástěnka před Hlavním nádražím s barevnými jízdními řády MHD. Hradecká MHD se vyznačuje poměrně velkým počtem linek s ne vždy zcela pravidelnými a zapamatovatelnými intervaly. Aktuálně jezdí trolejbusy na linkách 1-4, 6, 7, 21 a 27.
Nové hradecké elektrobusy mají design architekta Kotase. Jeho rukopis najdete v Hradci Králové i na mnoha dopravních stavbách.
Trolejbusovo-elektrobusovo-autobusová konečná Slezské Předměstí – Cihelna s elektrobusem na lince 14. Nové elektrobusy jsou prostorné a pohodlné, ale vyznačují se překvapivě nízkou tuhostí karoserie.
Na obratišti Slezské Předměstí – Cihelna je také dobíjecí místo pro nové elektrobusy. Kromě tří trolejbusových linek tu končí také 4 autobusové.
Interiér elektrobusu SOR NS12 s informačními obrazovkami uprostřed vozu. Kromě trasy se zde také dozvíte čas odjezdu z jednotlivých zastávek. Hradec už také přechází na elektronické jízdné. Krátkodobou jízdenku i předplatní kupon si můžete koupit třeba pomocí nové mobilní aplikace HopOn.
V regionální dopravě se očekává výrazná změna díky novým desetiletým smlouvám. Královéhradecký kraj s novým logem své veřejné dopravy, byť stále jako součást systému IREDO, vysoutěžil (staro)nové dopravce pro jím objednávané regionální autobusové linky. Jednotlivé oblasti budou provozovat dopravci BusLine KHK, Transdev Morava, Audis Bus, CDS Náchod a P-Transport. Nováčkem je Transdev Morava, naopak zcela zmizí zde poměrně hojně zastoupená Arriva Východní Čechy. Nové smlouvy měly původně platit od června 2020, kvůli odvoláním neúspěšných uchazečů byl jejich start odložen na březen 2020.
Ve společnosti odpočívajících trolejbusů a autobusů v terminálu HD stojí také nejstarší hradecký elektrobus, 9,5 metrů dlouhý SOR z roku 2013. Ve stejném roce byl pořízen také dvanáctimetrový elektrobus Perun a o rok později 11metrový SOR EBN. Hradec má aktuálně již 23 elektrobusů.
2 z 18 standardních nebateriových trolejbusů Škoda 30Tr z let 2011-2 v terminálu HD. Dva z nich jsou vybaveny pomocným dieselagregátem pro provoz na spojích linky 1 do Kluků.
Terminál hromadné dopravy (HD) slouží v Hradci už 12 let, bohužel je tato velkorysá stavba poněkud schovaná a nepříliš blízko vlakovému nádraží. Mezi tímto terminálem a vlakovým nádražím je stále možné se přepravovat linkami MHD zdarma.
Z terminálu HD vyjíždějí také regionální a dálkové autobusy. Regionální doprava pod hlavičkou Královéhradeckého kraje je integrována do systému IREDO podobně jako v sousedním Pardubickém kraji. Tato původně znojemská SORka dopravce Arriva Východní Čechy předznamenává blížící se konec Arrivy i v tomto kraji.
Schéma tarifních zón systému IREDO, který je společný pro Královéhradecký i Pardubický kraj. Před podepsáním jsou nové desetileté smlouvy s nově vysoutěženými autobusovými dopravci a od konce roku 2021 by měly následovat nové smlouvy na zajištění železniční dopravy.
Veřejná doprava Královéhradeckého kraje má nové logo. To se začalo objevovat na vlacích, třeba zde na RegioPanterech, které objednávají společně Pardubický a Královéhradecký kraj a které jezdí v ose Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř.
Nízkopodlažní Setra dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí. Regionální autobusové linky byly přesoutěženy, ale kvůli námitkám neúspěšných uchazečů se původně zamýšlený start nových smluv odložil z června 2020 na březen 2021. Linky budou v jednotlivých oblastech provozovat dopravci BusLine KHK, Transdev Morava, Audis Bus, CDS Náchod a P-Transport.
Aktuální informace o provozu MHD před východem z haly Hlavního nádraží. V době koronavirových omezení se v Hradci jezdilo podle prázdninových jízdních řádů a zrušen byl noční provoz.
A ještě jednou elektrobus vyjíždějící ze zastávky Magistrát města, která je vybavena stejně jako řada dalších zastávek v centru digitálními nerezovými označníky.
Linka 3, která projíždí také kolem Hlavního nádraží, má ze všech linek nejkratší interval – ve špičkách jezdí každých 10 minut. Všechny nové trolejbusy jsou pojmenovány podle nějaké pohádkové postavičky.