Jablonec nad Nisou prošel od 1. února 2021 radikální proměnou co se týče městské hromadné dopravy. Zdejší autobusové linky MHD nově provozuje nováček v tomto oboru – firma Umbrella. Narychlo připravená a obávaná změna dopravce se však, zdá se, obešla bez větších komplikací. I když zde nový dopravce použil pouze zánovní autobusy kvůli pouze dvouleté smlouvě s městem, zvolený typ vozidel nasadil kvalitativní laťku zdejší MHD výrazně výše. Současně s proměnou dopravce došlo po delší době i k větším úpravám linkového vedení.

Až do ledna 2021 provozoval místní MHD dopravce BusLine, který zároveň provozuje část regionálních linek v Libereckém kraji. Koncem ledna vypršela dvouletá dočasná smlouva a městu se narychlo i přes zrušené původní výběrové řízení podařilo sehnat nového dopravce, který nabídl nižší cenu i kvalitnější autobusy. Na dva roky získala smlouvu na provoz jablonecké MHD firma Umbrella, která uspěla se zánovními vozy Mercedes-Benz. 26 standardních klimatizovaných autobusů Citaro doplňují 4 minibusy Sprinter.
Centrální přestupní zastávka Kamenná a zcela nová tvář jablonecké MHD v podání nového dopravce Umbrella, který od 1. 2. 2021 nahradil dosavadní BusLine. Na linkách MHD se téměř výhradně potkáte se zánovními Mercedesy Citaro.
Polovina z 26 Mercedesů je v bílém nátěru s tyrkysovým pruhem. Jedná se o novější část vozidel splňující emisní normu Euro VI. Na jabloneckém autobusovém nádraží se potkává nový provozovatel MHD s původním BusLine, který zde provozuje už jen regionální spoje včetně linky do Prahy.
Všechny autobusy nového dopravce Umbrella na sobě nosí také logo Jablonecké dopravní, která zdejší MHD organizuje. V prvních týdnech provozu dělal potíže nový odbavovací systém, jinak proběhl přechod na nového dopravce nad očekávání hladce i přes nepříznivé klimatické podmínky.
Jelikož platí smlouva s novým dopravcem pouze 2 roky, bylo umožněno zajistit provoz MHD ojetými vozidly. I přesto je to oproti původnímu dopravci výrazný kvalitativní posun. Polovina z Mercedesů Citaro je o něco starších a pochází z Frankfurtu nad Mohanem, což dokládá i původní tyrkysový nátěr. Všechny autobusy mají také evidenční číslo.
I když není žádný autobus nový, všechny jsou plně nízkopodlažní a klimatizované. Potíže s novým odbavovacím zařízením EM Test se odrážely také v nefunkčnosti informačních panelů. To však kompenzovala příkladná ochota i ústrojová kázeň řidičů.
26 standardních Mercedesů Citaro doplňují také 4 minibusy Mercedes-Benz Sprinter pro doplňkové linky MHD. Také tyto vozy jsou zánovní, ale opatřené novým jednotným jabloneckým nátěrem / polepem.
Nový dopravce vystřídal toho původního nad očekávání hladce. Autobusy ve slušném technickém stavu od kvalitního výrobce, proškolení, vzorně ustrojení a vstřícní řidiči. Jedinou vadou na kráse byl nový odbavovací systém pořízený městem od firmy EM Test, kvůli kterému nefungovalo v prvních týdnech u některých vozů odbavování cestujících včetně informačního systému ve vozidlech. Tyto porodní bolesti však bohatě nahradila radikální proměna vozového parku.
Staronová podoba zastávkových jízdních řádů MHD v centrální zastávce Kamenná. Grafické ztvárnění počítá s barevným tiskem, což se bohužel v realitě neodráží. I po výraznějších změnách od února 2021 zůstává zachován koncept páteřních linek s půlhodinovým intervalem a centrálními přestupy na Kamenné nebo na Autobusovém nádraží.
Vedle tradiční páteřní severojižní linky 101 je tu od února 2021 i nová linka 103 zajišťující spojení až přímo k areálu místní nemocnice. Počet páteřních linek s celodenním půlhodinovým intervalem klesl ze 6 na 4 díky propojení některých linek skrz autobusové nádraží.
Na zastávkách na autobusovém nádraží najdete také mapu sítě MHD i tarifní podmínky. Jízdné lze nově také zaplatit kartou.
Novější série Citar (2. generace) dopravce Umbrella odpočívá na Autobusovém nádraží. Skrz něj nově jezdí i dvě páteřní linky ve směru od obchodního centra Rýnovka – linka 106 byla propojena s linkou 119 a linka 107 je místo linky 112 prodloužena na Žižkův Vrch.
BusLine zůstává po odchodu z jablonecké MHD i nadále hlavním dopravcem regionálních linek na Jablonecku. Postupně své autobusy převléká do jednotného vzhledu Libereckého kraje, který spočívá v bílém nátěru a velkých červených logotypech Libereckého kraje a systému IDOL.
Autobusy SOR a Iveco původního dopravce BusLine byly nahrazeny 26 plně nízkopodlažními Citary, byť 5-6 let starými. Polovina je ještě v původním tyrkysovém nátěru z Frankfurtu nad Mohanem. Novější vozy druhé generace už mají jednotný bílý nátěr s tyrkysovým pruhem a pocházejí z pařížského Disneylandu, curyšského letiště nebo z německého Dortmundu či Mnichova. Tuto základní flotilu ještě doplňují 4 taktéž ojeté minibusy Mercedes-Benz Sprinter.
BusLine používá na Jablonecku pro regionální linky i některé recykláty z Ústeckého kraje, odkud po pár letech odešel. Původní zelený nátěr byl alespoň doplněn jednotícími logy místního kraje.
Nejdelší linka jablonecké MHD – 101 na své jižní konečné v Rychnově jižně od Jablonce u místního vlakového nádraží. Zhruba ve stopě této linky kdysi vedla i tramvaj.
Nově opravené vlakové nádraží v Rychnově na trati z Turnova do Liberce, kde navazuje také páteřní jablonecká linka MHD č. 101, která přes centrum pokračuje až do dalekého Bedřichova.
Zastávka Želivského u zdejšího největšího obchodního centra Rýnovka severně od centra. Zde jsou proti sobě ukončeny páteřní linky 106 a 107, které tu mají průjezdný konec – převlékají se totiž jedna na druhou.
Páteřní linka 106 je nově prodloužena z autobusového nádraží přes sídliště Šumava k vlakovému nádraží Jablonecké Paseky na východním okraji města. Linka 106 zde tak nahradila krátkou páteřní linku 119.
Na severním konci linky 101 ve známém běžkařském středisku Bedřichov se jablonecká MHD potkává s tou libereckou – linkou 18 se přes Rudolfov dostanete až do centra Liberce.
Původní dopravce BusLine s tím nejlepším z vozového parku zachycený poslední den provozu 31. ledna 2021 v obratišti Bedřichov na konečné linky 101. Po dvouleté dočasné smlouvě ho vystřídala Umbrella nabízející nižší cenu i kvalitnější autobusy.
Změna dopravce byla příležitostí také pro větší úpravy linkového vedení a jízdních řádů, což má na starosti městská firma Jablonecká dopravní. Díky sloučení a zavedení některých nových linek bylo zajištěno přímé spojení skrz centrum pro mnoho dalších oblastí. Dvě navzájem propojené páteřní linky 106 a 107 byly z autobusového nádraží prodlouženy – linka 106 do Jabloneckých Pasek místo linky 119 a linka 107 na Žižkův Vrch místo linky 112. Nová linka 103 nově zajíždí co nejblíže areálu místní nemocnice. I přes tyto úpravy však zůstává zachován původní koncept páteřních linek v základním...
V garážích firmy BusLine jižně od centra Jablonce najdete také spící městské autobusy, které původně zajišťovaly zdejší MHD. Nový dopravce Umbrella má zázemí v areálu bývalé automobilky LIAZ v Rýnovicích.
Liberecká tramvaj obklopená štědrou sněhovou nadílkou na konečné linky 11 v Jablonci. V letošním roce by měla proběhnout rekonstrukce zbývajícího úseku této meziměstské trati v Proseči nad Nisou. Původní úzký rozchod kolejnic by měl být nahrazen standardním.
Meziměstská i meziokresní tramvaj 11 stále ještě na úzkém rozchodu přijíždí do výhybny Zelené Údolí na okraji Jablonce. Nová nízkopodlažní karoserie tohoto vozu byla dodána již před 15 lety.