Světoznámé lázeňské město v poslední době výrazně proměnilo tvář svojí městské autobusové dopravy. V roce 2017 se radikálně změnilo logo místního dopravního podniku i jeho barvy, a to v souvislosti s modernizací odbavovacího systému, kdy je možné platit v MHD platební kartou. V roce 2019 byla dokončena nová nádražní budova horního vlakového nádraží. V roce 2020 přišla optimalizace MHD se sjednocením a zároveň prodloužením intervalů na většině linek. Místní provozovatel MHD i regionálních linek v poslední době také výrazně obnovil svůj vozový park.

Karlovarský dopravní podnik změnil nedávno svoji tvář k nepoznání. S novým logem přišla i nová barevnost autobusů. Původní bílé autobusy s červenými a žlutými pruhy byly přelepeny na modrozelené, k proměně dopomohla i poměrně bohatá obnova vozového parku. Tradiční dodavatel autobusů Iveco vyrobil pro Karlovy Vary standardní (16) i kloubové (4) městské vozy Urbanway, pro linky zajíždějící mimo město byly pořízeny také autobusy Crossway LE City. Rozšířil se také počet minibusů o 5 vozů Dekstra LF.
Citelis z roku 2009 v nových barvách karlovarského DP. Ten zcela změnil svou tvář v roce 2017. Linka 2 vyjíždí z centra lázeňské části na Divadelním náměstí a míří k jednomu z místních obchodních center za řekou Ohří. Stejně jako mnoho jiných linek byl i zde v březnu 2020 sjednocen špičkový interval na 24 minut.
To nejnovější z karlovarské MHD u terminálu Tržnice: autobusy Iveco Urbanway a Crossway LE. Místní DP jich pořídil už 33. Čtyři Urbanwaye jsou v kloubové verzi. Všechny Crosswaye jsou v městské třídveřové verzi City.
Karlovarský DP průběžně pokračuje v obnově vozového parku autobusy Iveco. Tento standardní Urbanway je ze sedmikusové dodávky v roce 2019. Tento velký nákup doplnil ještě jeden vůz stejného typu v roce 2020.
Městský Crossway LE s pohonem na plyn a celovozovou klimatizací na polopříměstské lince 8 na letiště a do Olšových Vrat. V roce 2019 bylo pořízeno pět těchto vozů a v roce 2020 čtyři.
Nástupní ostrov terminálu MHD u Tržnice, kam zajíždí naprostá většina linek MHD. Zelené jsou denní linky, červené noční. Od března 2020 byl na 9 z 18 linek sjednocen interval ve špičkách na 24 minut, dopoledne na 30 minut a o víkendech většinou na 40 mnut. To sice znamenalo u části linek prodloužení intervalů, ale snad to zlepšilo vzájemnou koordinaci spojů.
Linka 15 tvoří s linkou 3 svazek ve vytížené trase Stará Role – Nemocnice – Drahovice se souhrnným špičkovým intervalem 12 minut. Na této trase také ve všední dny potkáte kloubové autobusy. Tento standardní Citelis zachycený o víkendu je stále nejpočetnějším typem, i když ze 35 kusů již bylo 10 nejstarších vyřazeno.
Proměnou prošly také vytížené zastávky, které dostaly nové označníky včetně elektronických LED panelů. Snaha o úspory na provoz MHD vedla v březnu 2020 k optimalizaci jízdních řádů, což většinou znamenalo prodloužení intervalů. 9 z 18 linek má nově jednotný interval 24 minut ve špičce, na většině těchto linek je pak mimo špičku 30minutový interval a o víkendu se jezdí každých 40 minut. Celkově se tedy ujede méně kilometrů, jednotlivé linky by však mezi sebou měly být lépe koordinovány.
Jeden ze dvou nejnovějších kloubových plynových Urbanwayů z roku 2019 vyjíždí na páteřní lince 3 od Tržnice směrem do sídliště ve Staré Roli. Celkem je pro páteřní linky 3 a 15 k dispozici 5 kloubových autobusů Iveco, z toho 1 Citelis a 4 Urbanwaye.
Původně předváděcí kloubový Urbanway s rozšířenou okenní plochou z roku 2015 byl prvním vozem, který si v roce 2017 oblékl nové modrozelené barvy DPKV. Do té doby byla vozidla tohoto dopravce červenožlutobílá.
Setkání dvou raritních vozidel DPKV: historický autobus Karosa ŠL11 z roku 1980 a původně předváděcí zkrácení městský Crossway z roku 2018. Historickou Karosu potkáte v letní sezoně každý víkend na turistické vyhlídkové lince, která spojuje Horní nádraží s lázeňským centrem, vyhlídkami nad lázněmi i vzdálenou Andělskou Horou. DPKV provozuje také turistický minivláček.
Na významných zastávkách MHD se objevily také nové elegantní označníky s velkými elektronickými displeji ukazujícími aktuální příjezdy spojů. I tyto nové zastávky jsou v novém šedomodrozeleném kabátě DPKV.
Nové označníky jsou funkční i za tmy. Kromě elektronického displeje mají podsvícené i tištěné informace.
S novým logem a korporátní identitou DPKV se pozvedla úroveň také informací na zastávkách včetně jízdních řádů. Modernější jsou také webové stránky dopravce. Nový svěží vítr přišel do DPKV v roce 2017 současně s kampaní na možnost platby kartou v autobusech MHD.
Karlovarský dopravní podnik provozuje také místní autobusové nádraží ležící vedle dolního vlakového nádraží, se kterým má společnou odbavovací halu. V roce 2019 byla dokončena kompletní modernizace Horního vlakového nádraží, které dostalo zcela novou odbavovací halu.
Novou tvář má také hlavní vstupní brána do města – horní vlakové nádraží na hlavní trati Ústí nad Labem – Cheb. Nádraží získalo zcela novou moderní nádražní budovu a nově zajíždí až do Karlových Varů i Pendolino z Prahy. Pro rok 2021 se chystá náhrada motorových jednotek RegioShark novými dvouvozovými elektrickými RegioPantery, které mají urychlit cestování z Plzně. Změna dopravce proběhla na lokální trati z Mariánských Lázní – nově tu potkáte GW Train Regio s nízkopodlažními motorovými jednotkami Regiosprinter.
V nové grafice i označníky a informační tabule na autobusovém nádraží regionální a dálkové dopravy. DPKV stále provozuje také část regionálních linek do okolí Karlových Varů, zejména na severovýchod a jihovýchod. Nejčastěji jezdí příměstské linky zapojené do systému IDOK směrem na Ostrov a Jáchymov.
Jedna z posledních linkových Karos ve službách DPKV na odstavené ploše vedle autobusového nádraží. Místní dopravní podnik disponuje také několika zájezdovými autokary. Karlovarský DP provozuje také MHD v sousedním Ostrově nad Ohří.
Pro páteřní linky do Ostrova a Jáchymova má DPKV k dispozici také 4 patnáctimetrové Aresy. Karlovarský DP je jedním z šesti dopravců provozujících regionální linky v Karlovarském kraji. Všechny jsou zapojeny do tarifního systému IDOK, který ale řeší pouze předplatné a stále je pouhou nadstavbou tarifů jednotlivých dopravců.
Malý regionální dopravce provozující linky v okolí Žlutic je VV Autobusy s poměrně starým vozovým parkem, ve kterém stále převažují Karosy. Jedna linka ze Žlutic míří i do Karlových Varů.
Dopravce Lingeta provozuje regionální autobusové linky zejména ve směru na západ od Karlových Varů a také MHD v sousedním Sokolově. Naposledy obnovil tento dopravce vozový park autobusy MAN (8 v příměstské verzi a 4 v městské verzi) v roce 2018.
Do Karlových Varů zajíždí také linka sousední Integrované dopravy Plzeňského kraje v podání nově vysoutěženého dopravce Arriva a nové nízkopodlažní Setry v jednotném nátěru Plzeňského kraje. Velký zájem víkendových cestujících je především o trasy do Lokte nebo na vrcholky Krušných hor.
Regionální autobusy jsou sice v celém kraji zahrnuty do tarifního systému IDOK, ten ale umožňuje kupovat pouze dlouhodobé časové jízdenky a současně platí tarify jednotlivých dopravců. Regionální linky objednávané Karlovarským krajem provozuje 6 dopravců, z nichž největší v okolí Karlových Varů jsou DPKV, Ligneta a Autobusy Karlovy Vary. Zajíždí sem také nové modrožluté autobusy Plzeňského kraje. Dálkové spojení s Prahou mimo RegioJetu nově zajišťuje také zelený FlixBus, byť v časech koronakrize značně kolísavě.
Regioshark Českých drah čeká na Dolním nádraží na odjezd směrem nahoru do Krušných hor přes Nejdek a Pernink až do německého Johanngeorgenstadtu. Vlaky stejného typu jezdící na hlavní trati z Karlových Varů přes Cheb do Plzně budou v roce 2021 nahrazeny novými elektrickými dvouvozovými RegioPantery.
Vlakovou linku z Karlových Varů do Mariánských lázní přes Bečov nad Teplou provozuje dopravce GW Train Regio s těmito Regiosprintery původem ze sousedního Německa. Tyto vozy mohou zajíždět až do centra německého Cvikova po zdejší tramvajové síti. Ze Sokolova tam tento dopravce provozuje přímé vlaky.