Kutná Hora (19.10.2006)

Středočeské město, dříve okresní, je velkým turistickým magnetem díky historickému centru a gotickému chrámu svaté Barbory. Bohužel hlavní železniční trať má své nádraží poměrně daleko od centra, i když jsou jisté vyhlídky na výstavbu přímé odbočky do centra. Dnes už sice železnice přes samotné město vede, jenže jedná se o vedlejší trať, tedy přímo z Prahy se sem zatím nedostanete.

Autobusy Connex Východní Čechy v odpolední špičce na autobusovém nádraží a nenápadný označník MHD.
Středočeské město, dříve okresní, je velkým turistickým magnetem díky historickému centru a gotickému chrámu svaté Barbory. Bohužel hlavní železniční trať má své nádraží poměrně daleko od centra, i když jsou jisté vyhlídky na výstavbu přímé odbočky do centra. Dnes už sice železnice přes samotné město vede, jenže jedná se o vedlejší trať, tedy přímo z Prahy se sem zatím nedostanete. Proto je tu městská autobusová doprava, aby hlavní nádraží k městu co nejvíc přiblížila. Páteřní linkou je č. 1, která spojuje všechny důležité části města a navíc občas zajíždí i do přilehlých obcí Malín a Hlízov....
Modrobílá MHD zajíždí také na autobusové nádraží.
Městská Karosa na páteřní lince 1.
Neskutečně předimenzované autobusové nádraží leží v srdci města. Obrovská asfaltová plocha s všudypřítomným zábradlím nepůsobí příliš vábně. Naštěstí je tu i zázemí v podobě celkem nové odbavovací haly. Na ní je umístěn elektronický panel s odjezdy jednotlivých linek. I když je celé území Kutnohorska zaintegrováno Středočeskou integrovanou dopravou, na první pohled jakoby nic. Autobusy jezdí dost často bez označení číslem linky podle zásad SID, tedy písmeno F + dvojčíslí příslušné linky. Alespoň že na autobusech je nalepeno miniaturní logo SID. Integraci poznáte ještě při odbavení, kdy Vám je...
Postačující zázemí autobusového nádraží včetně moderního informačního systému.
Nízkopodlažní SOR CN12 na lince F16 do Kolína (číslo linky příliš viditelné není).
Informace o zkrácení linky 381 a podoba jízdních řádů MHD. Místo nápisu "Nenič mne, sloužím všem" by jízdním řádům spíše slušelo zalaminování.
Jak se ukázalo, pro zahraniční turisty je to výborný spoj do Prahy. Bohužel na elektronickém panelu na autobusovém nádraží se jako konečná stanice této linky uvádí Suchdol (kde se převlékne na linku 381), takže zmatený zahraniční turista nemá šanci nic poznat. Ještě, že se najdou ochotní cestující, kteří už vědí a poradí, a že autobusy této linky jsou červenobílé, což může mezi modrou záplavou autobusů Connexu intuitivně napovědět. Také by se tak daly porovnat oba integrované systémy. Zatímco PID tu neplatí, poznáte ho podle autobusu i čísla linky a zatímco SID tu platí, většinou si toho...
Odjezd linky 240381 do Prahy. Jelikož jde o linku s lomený tarifem, na informačním panelu nádraží je jako cílová stanice uveden Suchdol, což zahraniční (i domácí) turisté nechápou.
Nový SOR BN12 posílil flotilu městských vozidel.