Největší středočeské město se za poslední 3 roky výrazně změnilo. Doprava mezi Kladnem a Prahou byla konečně kultivována do systému PID a svým způsobem byla integrována i kladenská MHD, i když stále je to spíše svět sám pro sebe. V poslední době se ale podařilo obnovit značnou část vozového parku kladenských autobusů, a to jak na městských, tak regionálních linkách. MHD je nyní už plně nízkopodlažní a přibylo také kapacitních kloubových autobusů. Postupně se podařilo zaintegrovat také všechny regionální spoje na Kladensku a s trochou štěstí se na nových zastávkových označnících dozvíte i aktuální příjezdy spojů. Naopak stále zůstává v neutěšeném stavu kladenské autobusové nádraží a nedaří se ani více dopravně integrovat městskou a příměstskou dopravu.

MHD v Kladně sice byla v roce 2017 oficiálně zapojena do systému PID, dodnes však přetrvává její značná autonomie na integrovaném systému. Zdejší dopravce ČSAD MHD Kladno si stále drží určitou nezávislost na standardech PID, což se odráží nejen na linkovém vedení a jízdních řádech, kde i přes určité pokusy zůstávají dosavadní zvyklosti a nepropojenost s regionálními linkami, ale i třeba v podobě zadákových jízdních řádů či nově pořizovaných vozidel. Město Kladno jako objednatel veškeré MHD si snaží i nadále držet stoprocentní vliv na podobu svojí MHD. Oproti původními stavu před integrací tak...
Čerstvý přírůstek v kladenské MHD – Scania Citywide byl zachycen u Gymnázia na páteřní lince 603 (dříve linka 3). Městské Scanie dodané v roce 2020 poslaly poslední městské vysokopodlažní Karosy na vrakoviště.
12 nově pořízených Scanií pro MHD Kladno je opět poháněných plynem a od svých předchůdců se odlišují hlavně novým „kladenským“ polepem, který odkazuje spíše na tradici místního dopravce, než na fakt, že i kladenská MHD je už součástí systému PID.
Další z nových Scanií na jedné z nejvytíženějších zastávek – Gymnasium. Tento prostor prošel celkovou rekonstrukcí. Naštěstí se v poslední době daří opravovat i zdejší silnice, které byly již v dezolátním stavu.
Interiér nových Scanií plně odpovídá aktuálním standardům PID, nechybí ani dvě informační obrazovky. Vnější vzhled nových autobusů pak odkazuje na stoprocentní vliv města Kladna na podobu zdejší MHD. Díky zapojení MHD v roce 2017 do systému PID jsou i zde uznávány integrované jízdenky s výjimkou těch nejlevnějších.
Nejvýznamnější uzel – Náměstí Svobody, kde se potkává většina městských i regionálních linek. Na mnoha zastávkách jsou i nadále oddělena nástupiště pro městské a příměstské linky, i když pro cesty po městě lze využít všech. Na významných zastávkách se objevily také nové elektronické označníky.
Nová Scania projíždí kolem nově opravených zastávek Sítná. V době koronaviru mezi březnem a srpnem 2020 jezdila kladenská MHD v prázdninovém režimu, což zde znamená, že i ve všední dny jezdily páteřní linky podle víkendových jízdních řádů.
V roce 2020 obohatily flotilu vozidel MHD také dva kloubové třídveřové SORy již v novém kladenském polepu. Celkem je pro linky MHD k dispozici 10 kloubových autobusů, část z nich jezdí na kladensko-slánské páteřní lince 609.
V roce 2018 došlo ke změně odbavování, kdy městské autobusy umožnily nástup všemi dveřmi pro ty, kteří už mají nějakou jízdenku (nebo se tak tváří). O rok později to bylo trochu omezeno – všemi dveřmi lze nastupovat už jen během dne. Podoba vyvěšených zastávkových jízdních řádů MHD se také částečně vrátila do starých kolejí, možná i kvůli občasné neaktuálnosti dat v systému PID vinou nepříliš velké ochoty dopravce včas sdělovat organizátorovi jím připravované změny. To zas způsobuje problémy při zobrazování aktuálních poloh vozidel třeba na nových „chytrých“ kladenských označnících. Ty mají...
Kloubové autobusy jsou v Kladně nasazovány hlavně na páteřní linku 603. Z rozhodnutí města Kladna lze do autobusů MHD nastupovat přes den všemi dveřmi. Pro cesty po Kladně tak panuje mírně odlišný režim mezi městskými a příměstskými linkami, podobně jako v Praze.
Kromě nových elektronických označníků jsou k vidění na nejvytíženějších zastávkách i tyto samostatně stojící odjezdové panely zobrazující aktuální odjezdy městských i regionálních linek.
Detail kladenského „chytrého“ označníku s elektronickým displejem reflektujícím případná zpoždění. Přelepená čísla linek už bohužel nereflektovala fakt, že tato plocha je za tmy prosvětlená.
Dva druhy zastávkových jízdních řádů linek PID – jeden klasický a druhý kladenský, který si tvoří sám dopravce. Taková je realita integrace městské dopravy v Kladně do PID.
Jeden ze 6 Urbanwayů z roku 2019, z nichž 3 jsou používány na linkách MHD a 3 na příměstských linkách zejména v okolí Kladna. Také zastávka Central je vybavena novými označníky.
Za poslední 3-4 roky se povedlo obnovit velkou část vozového parku kladenské MHD. Po poslední dodávce nových dvanáctimetrových Scanií zmizely poslední vysokopodlažní Karosy. Předchůdci nejnovějších Scanií byly dvanáctimetrové vozy Iveco Urbanway pořízené v letech 2018-9 v počtu 13 kusů. Na linkách MHD se také znovu objevují kloubové autobusy – postupně bylo pořízeno 10 autobusů SOR NBG 18, včetně provozu na meziměstské lince 609 do Slaného, která po integraci Slánska tvoří také páteř tamní MHD. Kloubové autobusy potkáte nejčastěji na kladenské lince 603. Zatímco autobusy Urbanway i kloubové...
V roce 2018 byl přestárlý park vozidel MHD osvěžen deseti plynovými vozy Iveco Urbanway, sice v barvách PID, ale s velkým logem kladenské MHD.
Pro příměstské linky do Prahy pořídilo místní ČSAD nejdříve 9 vozů SOR NBG 18 v roce 2017 a poté 7 dalších v roce 2019, určených zejména pro linku 307 v okolí Rudné. Na kloubových vozech byly a jsou k vidění různé kladenské modifikace PIDového nátěru.
Kladenské autobusové nádraží již dlouho čeká na celkovou proměnu, která se stále odkládá. Proto došlo aspoň k dílčím úpravám tohoto neutěšeného prostoru pro zajištění základních služeb a bezpečnosti cestujících i řidičů. Do dvou let by zde měl vyrůst nový úspornější terminál s novým záchytným parkovištěm.
Ukázka nejen tarifní integrace – na trase Praha – Kladno operuje sice několik dopravců, jejich vozový park je ale obnovován relativně jednotně. Zde je možno vidět stejný typ autobusu u dopravce Exprescar i Autodoprava Lamer. Mezi novými vozy těchto soukromníků ale najdete i značku Scania.
Velkokapacitní patnáctimetrové autobusy na autobusovém nádraží. Kladenské ČSAD je nasazuje především na linky směrem na Nové Strašecí a Stochov. Původní 4 ojetiny z Moravy byly v roce 2019 doplněny 9 novými vozy Scania.
Plynové SORky odpočívají na kladenském autobusovém nádraží. Flotila standardních vozů byla v posledních dvou letech ale obnovována již autobusy Iveco. Po linkách SID už na Kladensku nezůstalo nic – všechny linky jsou již zapojeny do Pražské integrované dopravy.
Plynová SORka na lince 555 do Zbečna, která byla zaintegrována pod PID teprve v prosinci 2019 spolu s první částí Rakovnicka. Od té doby již neprovozuje kladenské ČSAD žádné linky mimo PID.
Regionální linky na Kladensku byly integrovány do systému PID v několika etapách. Nejdříve to byly v roce 2017 hlavní linky mezi Kladnem, Prahou a Slaným, poté v rámci integrace Slánska v srpnu 2019 došlo na linky severně a východně od Kladna a konečně v prosinci 2019 s integrací Rakovnicka byl zapojen zbytek regionálních spojů v západním směru. Aktuálně se připravuje ještě určitá korekce linkového vedení směrem na Slaný s plánem větších úprav v závěru roku 2020. S integrací přišla také dlouho odkládaná obnova vozidel. Zdejší majoritní dopravce ČSAD MHD Kladno ze skupiny Arriva po velkém...
Pozůstatek období nákupu ojetých autobusů z jiných závodů skupiny Arriva v podobě kloubového Citelisu z roku 2011 původem z Trutnova na špičkovém výkonu dělnické linky 611 spojující areál Poldi se sídlištěm Kročehlavy jedním spojem ráno a jedním odpoledne.
Jeden ze starších patnáctimetrových Aresů původem z Arrivy Morava již v barvách PID stoupá od zastávky Central směrem ke Gymnaziu. Těchto vozidel si místní dopravce přivezl z Moravy 4 kusy, 3 z nich stále jezdí.
Pro regionální linky PID bylo v roce 2020 dodáno celkem 14 plynových autobusů Crosssway LE vybavených již podle nových standardů. Tento jezdí na zastávkové lince 322 mezi Kladnem a Prahou.
Ještě před pár lety ostří konkurenti, dnes vedle sebe koordinovaní v jednom dopravním systému. Dopravce Kateřina Kulhánková – Exprescar provozující stále vytíženější rychlíkovou linku 399 postupně obnovuje svůj přestárlý vozový park novými autobusy Crossway LE.
Na sídlišti Sítná zastavil čerstvý přírůstek dopravce Exprescar – patnáctimetrová Scania. Vozy s vyšší kapacitou jsou na velmi vytížené rychlíkové lince 399 potřeba jako sůl.