Další ze středočeských měst, která kompletně proměnila svou MHD, je Kutná Hora. Dlouho připravované změně linkového vedení předcházel nákup pěti nových elektrobusů zdejšího dopravce Arriva Východní Čechy, ale i zavedení minibusové linky skrz historické centrum. V říjnu 2019 pak proběhla radikální změna linkového vedení. Původní linky 1-7 nahradilo 7 zcela nových pro cestování ve všední dny (11-17) a jedna víkendová linka 91. Kutnohorsko se také připravuje na integraci do PID, zdejší dopravce Arriva, který neuspěl s provozováním MHD v sousedním Kolíně ani regionálních linek na Moravě, přivezl do Kutné Hory větší množství starších autobusů právě z Moravy. Kutná Hora má od roku 2019 také lepší spojení s Prahou díky novým spěšným vlakům.

Kutnohorská MHD se v nebývalém rozsahu vydala cestou elektromobility. V červnu 2019 pořídil místní dopravce Arriva Východní Čechy tři jedenáctimetrové elektrobusy SOR EBN11 a dva minielektrobusy Rošero. Na denní potřebu vozidel to však nestačí, proto vypomáhají i klasické naftové autobusy určené spíše pro regionální linky, které zdejší Arriva také provozuje. Nové elektrobusy jsou v barvách dopravce, cestující uvítají celovozovou klimatizaci nebo vizuální i akustický informační systém.
Jeden ze tří nových elektrobusů SOR EBN11, které zajišťují základní spoje na hlavních linkách. Páteřní linka 1 byla nahrazena skupinou linek spojujících Polikliniku s Hlavním nádražím v různých trasách přes centrum města. Na autobusové nádraží už nezajíždí tolik spojů jako dříve, naopak do historického centra se jezdí daleko častěji.
Interiér elektrobusu SOR EBN11 má dvoje široké dveře a jedny úzké. Na místní poptávku to však stačí. Nové vozy jsou také vybaveny celovozovou klimatizací i hlášením zastávek.
Jeden ze tří větších elektrobusů na páteřní lince 11, která spojuje hlavní nádraží se sídlištěm Šipší, autobusovým nádražím a poliklinikou na západě.
Oblast mezi poliklinikou a historickým centrem je obsluhována většinou linek, zcela nově je obsluhována také oblast Žižkova jižně od centra, a to linkou 14. Provozovatelem kutnohorské MHD je i nadále východočeská Arriva, v jejímž korporátním nátěru jsou i všechny nové elektrobusy.
Pro doplňkové linky, například pro zcela novou linku 14 do oblasti Žižkova jižně od centra, byly pořízeny dva minielektrobusy Rošero First. Ty také hlavně zajíždějí do historického centra do oblasti Rejskova a Palackého náměstí.
Kutnohorské autobusové nádraží stále čeká na proměnu, v současné době už zdaleka není potřeba tak velké. Ani v době největší dopravní špičky zde autobusy kapacitní problémy opravdu nemají a v ostatních obdobích tato obří plocha zeje prázdnotou.
Jeden z elektrobusů odpočívá poblíž konečné Poliklinika. Dobíjení probíhá pouze v garážích. Zdejší denní proběhy kilometrů na tento způsob provozu stačí.
Po výměně většiny vozidel MHD za elektrická přišla v říjnu 2019 také dlouho připravovaná kompletní reorganizace linkového vedení. Tu ještě předcházelo zavedení minibusové linky 6, která v hodinovém intervalu začala jezdit skrz historické centrum města. O co tedy šlo? Původní linky 1 až 7 byly zrušeny a nahrazeny novými linkami 11-17 a 91. Cílem změny bylo rozšíření obsluhy některých okrajových částí Kutné Hory, zcela nová obsluha oblasti Žižkov jižně od centra a vedení více autobusů přes historické centrum. Rozšířena byla také večerní doprava a obsluha částí Karlov nebo Malín. Lépe by měla...
Kutnohorské hlavní nádraží prošlo rekonstrukcí nádražní budovy, nástupiště i trať jsou však beze změny. Díky změně linkového vedení MHD by na sebe snad měly vlaky a MHD lépe navazovat. Od roku 2019 jezdí z Kutné Hory také nové přímé spěšné vlaky do Prahy.
Osobní vlaky z Kolína přes Kutnou Horu a Čáslav do Havlíčkova Brodu jsou stále zajišťovány těmito poněkud bizarními soupravami složenými z elektrické lokomotivy, jednoho vozu se zavazadlovým prostorem a jednoho patrového vozu po částečné (ale již poměrně dávné) modernizaci.
Městská i regionální autobusová doprava by spolu měly v Kutné Hoře mluvit, i když podle označníků to tak nevypadá. Navíc je provozuje jeden dopravce. Stále tu platí jízdní doklady Středočeské integrované dopravy. Integrace všeho do PID by měla proběhnout již záhy.
Elektrobus přijíždí na páteřní lince 11 po nově opraveném nadjezdu nad železniční tratí z Malína, kde byla dlouhodobá výluka. Díky novému linkového vedení byl provoz do okrajových částí Malín a Hlízov mírně posílen.
Konečná zastávka Poliklinika s náhradním autobusem na lince MHD a s „kulturním“ vývěsem jízdních řádů. Dočasně omezené jízdní řády kvůli koronaviru byly přivěšeny ve fólii na provázku.
Na konečné Poliklinika na západním okraji města začínají linky MHD č. 11, 12, 13 a 15. Kromě elektrobusů se zcela jistě setkáte na linkách MHD i s naftovými autobusy, neboť 5 vozidel na pokrytí všech linek MHD nestačí.
Vrcholící odpolední špička na autobusovém nádraží, které je v tuto dobu zaplněno tak z jedné čtvrtiny. Zatím sem z linek PID zajíždí pouze linka 381, již brzy by měly být zaintegrovány i zbylé linky SID, které na Kutnohorsku začínají písmenem F.
Vozový park regionálních autobusů východočeské Arrivy se skládá hlavně z autobusů SOR, část z nich už je i nízkopodlažních. V poslední době byl místní vozový park omlazen zánovními vozy z jiných provozoven. Středněkapacitní autobusy délky 10,5 metru převažují.
Trochu se změnila i regionální doprava – zdejší východočeská Arriva přivezla z Moravy i ze sousedního Královéhradeckého kraje zánovní autobusy SOR z neúspěšných oblastí, kde je nahradili jiní dopravci. Naopak beze změny zůstal vzhled zastávek a jízdních řádů (klasický tištěný papír na plech a označníky nevalné kvality i vzhledu). Pro dojíždějící se zlepšila dostupnost Prahy díky novým spěšným vlakům ve špičkách všedních dnů. Opravené je také místní vlakové nádraží ležící blízko centra. Větší proměna regionální dopravy a zlepšení provázanosti jak mezi vlaky a autobusy, tak i s MHD je očekáváno...
Původní místní SOR z roku 207 se potkává s přistěhovalcem ze sousední pobočky Arrivy v Hradci Králové – na sklonku roku 2019 bylo do čáslavské provozovny převedeno větší množství vozů z Východních Čech i Moravy.
Také tento zánovní SOR z roku 2015 byl koncem roku 2019 převeden z Hradce Králové na Kutnohorsko. V této oblasti se uživí především středněkapacitní autobusy o délce 10,5 metru.
Zastávka Palackého náměstí přímo v historickém centru Kutné Hory, kudy nově projíždí linky 12, 13 a 14. Původně sem byla jako první zavedena v roce 2018 linka 6.
Nováčkem v Kutné Hoře je také tento SOR C9,5 z roku 2011 převedený v roce 2019 z Arrivy Morava.  Zachycen byl na sídlišti Šipší, jak zaskakuje na linkách MHD.
Hlavní zastávka na největším kutnohorském sídlišti Šipší, ležícím mezi centrem a hlavním nádražím. Nově sem zajíždějí linky 11, 12, 16 a 17. O víkendu pak linka 91.