Víkendová návštěva Liberce proběhla o letních prázdninách po dokončení dvou významných dopravních staveb, nebo spíše přestaveb.

Meziměstská linka 11 uhání po nově zrekonstruované trati mezi Libercem a Vratislavicemi nad Nisou. Celková modernizace přinesla zvýšení cestovní rychlosti, částečné zdvoukolejnění a celkové zkvalitnění cestovního komfortu. Tento úsek byl dokončen v dubnu 2015. Poté pokračovala výluka ve zbylém úseku z Vratislavic do Jablonce.
První novinka se týkala tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem na Nisou. Více než rok trvající rekonstrukce trati přinesla zlepšení na zhruba čtyřkilometrovém úseku rozděleném na dvě části. První část představovala trať mezi Novou Rudou a obratištěm ve Vratislavicích. Ta byla otevřena již v dubnu 2015. Druhý, zhruba kilometrový úsek u Jablonce mezi zastávkami Měnírna a Brandl, byl dokončen až v červenci 2015.
Na nově zrekonstruovaném úseku jsou také bezbariérově přístupné zastávky a on-line informační panely. Základní interval linky 11 je 15 minut, ve všední dny jí doplňuje linka 5 do Vratislavic.
Plachta ve vratislavické výhybně informuje o roční modernizaci tramvajové trati, na níž se také podílela Evropská unie.
Jedenáctka přijíždí od Jablonce do vratislavického obratiště. Úsek mezi Vratislavicemi a Jabloncem byl zprovozněn až v červenci 2015. Zmodernizována byla ale pouze část trati, a to cca kilometrový úsek mezi zastávkami Měnírna a Brandl.
U zastávky Kyselka v Proseči nad Nisou projíždí jednokolejka malebnou místní zástavbou a zelení. Na trati ještě zůstaly úseky, kde je jízda po letité trati dobrodružně dynamická.
Druhou infrastrukturní novinkou bylo v červenci 2015 dokončení rekonstrukce železniční trati mezi Libercem, Jabloncem a Tanvaldem. Byla zvýšena traťová rychlost, přibylo chráněných přejezdů i bezbariérových zastávek. Nové motorové vozy Stadler už snad nebudou mít potíže se zastaralou tratí a díky její modernizaci budou moci na této páteřní jizerskohorské lince jezdit od prosince 2015 v intervalu 30 minut (dosavadní takt je 40minutový). Nově opravená železniční trať tvoří spolu s modernizovanou tramvajovou tratí mnohem důstojnější nabídku veřejné dopravy v tomto hustě osídleném regionu....
Za zastávkou Měnírna začíná zhruba kilometrový úsek, který prošel rekonstrukcí. Kvůli složitějším geologickým podmínkám, než se původně očekávalo, bylo dokončení stavby posunuto o několik měsíců.
Také výhybna v zastávce Brandl se změnila k nepoznání. Zastávkové označníky jsou připraveny na osazení elektronickými panely, které budou on-line informovat o odjezdech tramvají.
Bezbariérové tramvaje a bezbariérové zastávky. Doprava mezi Jabloncem a Libercem se za poslední rok zpřístupnila i hůře pohyblivým cestujícím. A to jak na tramvajové, tak i železniční trati.
A zde již podoba modernizované trati v Jablonci. Z umístění pražců je patrná příprava na budoucí změnu rozchodu z 1000 na 1435 mm.
Po modernizaci byla v červenci 2015 otevřena také železniční trať mezi Libercem, Jabloncem a Tanvaldem. Moderním motorovým vozům RegioSpider od Stadleru se tak již přizpůsobily i koleje a zastávky.
Motorové vozy od Stadleru jezdí na Liberecku zejména na páteřní lince Liberec - Tanvald - Harrachov. Značně opotřebovaná trať prošla letos modernizací, která přinese od prosince zkrácení inervalu ze 40 na 30 minut.
Tramvajová zastávka u Hlavního nádraží. Jelikož proběhla návštěva o víkendu, nebylo možné vidět zdejší první kloubovou tramvaj EVO2, která zde jezdí na libereckých linkách od roku 2012.
V poslední době se také investovalo do nových autobusů pro libereckou MHD, kterou provozuje liberecko-jablonecký DP. Část vozidel pro DP provozuje dopravce BusLine. Naposledy obnovil zdejší dopravní podnik vozový park šesti standardními Citelisy v roce 2013, letošní dodávka zahrnuje celkem 6 autobusů navazující řady Urbanway. Ty mají oproti svým předchůdcům třeba klimatizovaný interiér, plnobarevné digitální displeje a také umožňují automatické sčítání cestujících. V dalších dvou letech přijde ještě 9 takových autobusů. Dopravce BusLine, který se podílí na subdodávkách pro...
Značnou část vozového parku libereckých tramvají ale tvoří částečně nízkopodlažní tramvaje T3R.PLF a na ně navazující T3R.SLF od firmy Pragoimex. Rozdíl v označení spočívá v elektrické výzbroji. Novější rekonstukce mají výzbroj od plzeňské Škodovky.
V libereckých tramvajích se už dá platit i bezkontaktní kartou. Poprvé byla tato novinka vyzkoušena v nové tramvaji EVO2 v roce 2014, od července 2015 jsou platební terminály ve všech tramvajích nasazovaných na libereckých linkách 2 a 3.
V den návštěvy byla kvůli kulturní akci ve sportovním areálu Vesec zavedena speciální autobusová linka 41, která jezdila každých 10 minut z terminálu Fügnerova přes Hlavní nádraží.
Z centra Liberce stoupá tramvajová trať kolem autobusového nádraží k vlakovému nádraží. Vozový park tramvají je postupně modernizován - v roce 2014 byly dodány 3 částečně nízkopodlažní tramvaje T3R.SLF.
Přímo v centru Liberce se místo obchodního domu Ještěd postavilo nové, mnohem větší, nákupní centrum Forum Liberec.
Kulturní akce ve Vesci znamenala nejen speciální návozovou linku 41, ale i spoje zajištěné historickým autobusem.
Informační nástěnka v terminálu MHD Fügnerova zobrazuje tarifní zóny integrovaného systému Libereckého kraje s ambiciózní zkratkou IDOL. Spolu se vznikem integrované dopravy se například přečíslovaly všechny linky MHD Jablonec nad Nisou.
Liberecko-jabloneckému DP vypomáhá na linkách MHD i dopravce BusLine. Dopravní podnik osvěžil svůj vozový park v červnu 2015 čtyřmi novými standardnmi autobusy Iveco Urbanway s klimatizací a celobarevnými displeji. Dodávky tohoto typu autobusu by měly pokračovat i v dalších letech.
BusLine vypomáhá na linkách MHD v Liberci těmito Citelisy - nejnovější jsou z roku 2013. Ve stejném roce koupil naposledy Citelisy také liberecko-jablonecký DP v počtu 6 kusů. Víkendová návštěva Liberce proběhla o letních prázdninách po dokončení dvou významných dopravních staveb, nebo spíše přestaveb. Ta první se týkala tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem na Nisou. Více než rok trvající rekonstrukce trati přinesla zlepšení na zhruba čtyřkilometrovém úseku rozděleném na dvě části. První část představovala trať mezi Novou Rudou a obratištěm ve Vratislavicích. Ta byla otevřena již v dubnu 2015. Druhý, zhruba kilometrový úsek u Jablonce mezi zastávkami Měnírna a Brandl, byl dokončen až v červenci 2015.