Mělník (2.7.2004)

Město na soutoku Vltavy a Labe, proslulé vinicemi a cukrovarnickým průmyslem, leží nedaleko Prahy a tak není divu, že až sem zasahuje Pražská integrovaná doprava. I když sem zasahuje, nemá pro město skoro žádný význam. Zaintegrovány jsou totiž pouze tři autobusové linky, jedna do Kralup a dvě do Brandýsa nad Labem. Spojení s Prahou, jakož i ostatní regionální doprava, zaintegrována není.

Autobusové stanoviště Mělník s nedávno opravenou odbavovací halou.
Město na soutoku Vltavy a Labe, proslulé vinicemi a cukrovarnickým průmyslem, leží nedaleko Prahy a tak není divu, že až sem zasahuje Pražská integrovaná doprava. I když sem zasahuje, nemá pro město skoro žádný význam. Zaintegrovány jsou totiž pouze tři autobusové linky, jedna do Kralup a dvě do Brandýsa nad Labem. Spojení s Prahou, jakož i ostatní regionální doprava, zaintegrována není. Městská doprava je v Mělníku tvořena dvěma autobusovými linkami (255 001 a 255 002), které provozuje malý dopravce Bohumil Černý. K provozu linek MHD má k dispozici několik postarších Karos B 732, často ve...
Majoritním dopravcem v širokém okolí je ČSAD Střední Čechy, jehož pobočky najdeme v Mělníku a ve Staré Boleslavi.
Městský autobus dopravce Bohumila Černého v typickém nátěru.
I když není zastávkový sloupek MHD na autobusovém nádraží nejvzhlednější, alespoň se odlišuje od ostatních a lépe se hledá.
Klasický příklad praktičnosti všudypřítomného zábradlí - při nástupu kočárku musí buď autobus popojet nebo zastavit zcela mimo ostrůvek.
Část zátěže přebírají městské dopravě příměstské linky i linky z Prahy, které alespoň částí spojů projíždí Mělníkem po páteřní komunikaci od Autobusového nádraží do Mlazic, kde jsou také umístěny jedny z garáží zdejšího téměř monopolního dopravce ČSAD Střední Čechy. Autobusové nádraží, jehož popis si zaslouží samostatný odstavec, leží v severozápadní části města, nedaleko vlakového nádraží a proto je pro část mělnických výhodnější, když je autobus odveze dál severovýchodním směrem. Autobusové nádraží je typická ukázka dopravních staveb před rokem 1989. Ač mají tyto stavby sloužit především...
Zub času nahlodává zábradlí autobusového nádraží pomalu, ale jistě. Bohužel ho hned tak nedohlodá.
Další z Karos, používaných na linkách MHD.
Ale zpět na asfaltovou plochu. Jedinými odlišně označenými sloupky jsou zastávky MHD, umístěné co nejdál od běžných pěších tras a zastávky PID, umístěné poněkud lépe, hned u vjezdu do nádraží. Poblíž "autobusového stanoviště" vyrostlo několik supermarketů, takže ideální příležitost využít přestupu k nakupování. Možná kdyby se plocha nádraží zmenšila tak na třetinu, ta třetina se zlidštila a zastřešila, hned by se autobusy cestovalo jinak. Zatím však zůstává zakonzervován původní neutěšený vzhled spolu s důlky v asfaltu od pneumatik autobusů, které přes tyto nerovnosti vesele...
Zastávka PID je umístěna na lukrativním místě hned u vjezdu do autobusového nádraží.
Interiér čerstvě opravené odbavovací haly autobusového nádraží.