Most - Litvínov (20.5.2005)

Tato dvě severočeská města s celkovým počtem 80 000 obyvatel spojuje již dlouhá léta tramvajová rychlodráha. I když vozidla moc rychlodrážní nejsou, přece jen je dosahovaná cestovní rychlost poměrně vysoká. Most je kompletně nové město, budované okolo sedmdestátýách let 20. století.

Jedna ze dvou mosteckých Aster přijíždí k mostecké vozovně.
Tato dvě severočeská města s celkovým počtem 80 000 obyvatel spojuje již dlouhá léta tramvajová rychlodráha. I když vozidla moc rychlodrážní nejsou, přece jen je dosahovaná cestovní rychlost poměrně vysoká. Most je kompletně nové město, budované okolo sedmdestátýách let 20. století. Starý Most musel ustoupit těžbě uhlí. Jediné, co po starém městě zbylo, je unikátně přestěhovaný kostel. Ten leží na samém okraji rozlehlé propasti, která zde zbyla po vytěžení uhlených slojí. Naprosto ojedinělý ráz krajiny podtruhjí i obrovské chemické závody Chemopetrol mezi Mostem a Litvínovem nebo tepelná...
A zde už přijíždí jako linka 1 do litvínovské Citadely a odjíždí jako čtyřka.
Plynové MANy odpočívají v Litvínově u polikliniky před náročným výstupem do Meziboří.
Zastávka Chemopetrol se zajímavými návěstmi.
Obrovské obratiště u Chemopetrolu leží ladem.
Skromnější Litvínov je zase svojí zástavbou podobný blízkým německým městečkům. ale je tu i architektonická zajímavost v podobě kolektivního domu – odtud název Koldům. Čili komunistická představa o dokonalém kolektivním soužití lidí pod jednou střechou. Díky instalovaným službám přímo v domě by obyvatel z takového domu teoreticky nemusel vytáhnout paty. Tento projekt se ale moc nerozšířil, ale právě proto jistě stojí za návštěvu. Další kuriozitou Litvínova je sídliště v horách. Po prudkém stoupání z Litvínova od tramvajové zastávky Poliklinika dorazíte za několik minut plazícím se plynovým...
Astra vjíždí do zastávky Chemopetrol. Po čtvrté odpoledne je interval mezi Mostem a Litvínovem 20 minut.
Dvojice T3 jede z Litvínova do Mostu. Odpolední špička končí a tak tuto soupravu vystřídá sólo vůz.
Mezi novým Mostem a starým Litvínovem se kromě vytežené měsíční krajiny podél tramvajové rychlodráhy rozkládá chemický kombinát s kilometry potrubí, desítkami komínů a několika chladícími věžmi. U zastávky tramvají (nebo spíš nádraží) Chemopetrol je jistě v přepravních špičkách stále rušno, i když už zdaleka ne tak, jak před léty, kdy se tu proháněly článkové tramvaje KT8 D5 v komfortních intervalech. Nyní tudy jezdí sólovozy T3, ve špičkách spřažené do dvojic. Kromě toho tudy občas projedou dvě nízkopodlažní Astry, z nichž jedna je garantovaná v jízdních řádech. I když si můžete přečíst, že...
Jeden z prvních mosteckých MANů se španělskou karoserií v centru Mostu.
Tramvaj T3 v jarním nátěru na hlavní mostecké třídě.
Neobvyklé značky a BUS pruhy s jedním ze sedmi mosteckých kloubů.
Hlášení zastávek se ještě do Mostu ani Litvínova nedostalo, kvůli pásmovosti provozu (při cestě z Mostu do Litvínova je třeba použít třípásmovou jízdenku) je ve vozidlech aspoň nainstalován displej s číslem pásma, většinou už doprovázený i hodinami. Tarif je totiž přestupný s celou škálou jízdenek od 10 do 20 Kč. I když ta desetikorunová je nepřestupní. A dvacetikorunová platí 90 minut. Informační okénko lze najít v budově hlavního nádraží ze skla a oceli. Poblíž veliké a výrazné nádražní budovy se nachází i nádraží autobusové a konečná stanice většiny městských autobusů. Celý přednádražní...
Podpovrchová přestupní zastávka Zimní stadion. V pozadí přestěhovaný kostel.
Velkorysé mostecké nádraží, neboli brána do města.
Nastupuje se všemi dveřmi kromě několika linek mezi Mostem a Litvínovem. Ve večerním období se nastupuje pouze předními. Noční doprava zde kdysi sice byla, ale krátce po jejím zavedení byla městskou radou zrušena pro neefektivnost. V Mostě lze najít také několik autobusových pruhů. Sice pouze v prostoru zastávek na hlavní třídě, ale zato hned po dvou vedle sebe. Preference tramvají zde kromě jedné nebo dvou křižovatek téměř nefunguje a výhybky nejsou přestavovány trolejovými kontakty, ale elektromagneticky pomocí pásů mezi kolejnicemi těsně před samotnou výhybkou, což nutí tramvaj při...
Autobusové nádraží, kam stejně část regionálních a dálkových autobusů nezajíždí.
Obratiště i nástupiště zastávky Most, nádraží bylo dimenzováno na trochu větší poptávku cestujících.