Od poslední návštěvy Mostu a Litvínova uběhl sotva rok, přesto zde došlo k jedné zásadní změně. Dlouho plánovaná rekonstrukce unikátní meziměstské tramvajové trati se konečně přetavila z papíru do reality a od 1. dubna 2021 je modernizován, neboli kompletně nově budován úsek rychlodráhy mezi Chemopetrolem v Záluží a litvínovským nádražím. Ke slovu se konečně dostaly i původně pražské kloubové Citybusy, zajišťující nyní náhradní dopravu za tramvaje. Za uplynulý rok byla také doplněna flotila nových tramvají i autobusů a MHD začala jezdit k novému mosteckému jezeru na místě bývalého hnědouhelného dolu.

Stavební akcí roku mostecko-litvínovské tramvajové dopravy je zcela jistě modernizace rychlodráhy mezi těmito oběma severočeskými městy. Od 1. dubna je přerušen provoz tramvají mezi Chemopetrolem a litvínovskou Citadelou. Tramvaje tedy dojedou od Mostu pouze k Chemopetrolu a dál už je nutné jet autobusem. Náhradní autobusy navazují na tramvaje a mají stejné číslo, u Chemopetrolu jsou garantované přestupy. Hlavní stavební práce probíhají mezi smyčkou Chemopetrol a nádražím v Litvínově. Na zbytku uzavřeného úseku v Litvínově jsou prováděny drobnější opravy. Na všech zastávkách visí výrazné...
Setkání už jediné provozní Astry s ex-pražským Citybusem u litvínovského Chemopetrolu, kde jsou od dubna ukončeny tramvaje ve směru od Mostu. Dál na sever už se do kolejí zakously bagry a je potřeba přestoupit na autobus se stejným číslem jako tramvaj.
Z nového přestupního bodu u Chemopetrolu vyjíždí jedna ze dvou nejnovějších tramvají EVO2, které byly dodány počátkem roku 2021. Celkem jich má místní DP už 5 a všechny jsou určeny pro meziměstské linky mezi Mostem a Litvínovem.
Další ze dvou nejnovějších „Eviček“ přijíždí do přestupní zastávky Chemopetrol. Autobusy a tramvaje tu na sebe garantovaně navazují a podle displejů na vozidlech ani nepoznáte, že nějaká výluka je. Mimo špičky je interval 15 minut.
Výluková vývěska informující, že místo tramvají jezdí mezi Chemopetrolem a Litvínovem autobusy s co nejmenším dopadem na jízdní řády a cestující. Noční linka 40 je nahrazena autobusy zcela. Kvůli vedení trati skrz Litvínov bylo nutné vynechat některé zastávky.
Po původní zastávce Chemopetrol se jakoby slehla zem. Zmizela i zdejší typická obří zastávková zastřešení. Trať mezi Chemopetrolem a okrajem Litvínova bude prakticky vybudována znovu od základů.
Obří smyčka u Chemopetrolu má konečně využití. Dál rovně teď tramvaje nějakou dobu nepojedou. V příštím roce na tento úsek naváže delší část do Mostu.
Náhradní autobus za tramvaje na lince 4 využívá tramvajového obratiště u litvínovské Citadely. Již více než před rokem pořídil kvůli této výluce mostecký DP 9 ojetých kloubových Citybusů z Prahy.
Mostecko-litvínovský dopravní podnik za poslední rok opět o něco omladil svůj vozový park tramvají i autobusů. Počátkem roku 2021 byly dodány další dvě kloubové nízkopodlažní tramvaje EVO2. K dispozici jich je už 5 a jezdí na meziměstských linkách Most – Litvínov. Ze dvou tříčlánkových tramvají Astra stále jezdí jedna, druhá je dlouhodobě odstavena. V autobusové dopravě byly pořízeny další čtyři autobusy SOR NS12, místní DP jich tak má už 9. Napilno má už konečně všech 9 kloubových Citybusů dodaných z pražského DPP na přelomu let 2019 a 2020, které jsou nyní využívány na náhradní dopravě za...
Výstupní zastávka náhradní autobusové linky v Litvínově u Citadely. Až na pár výjimek autobusy kopírují tramvaje. Tento vůz z roku 2004 nosil u pražského DP číslo 6545. Po dodání do Mostu mu byl drobně upraven jeho vnější barevný nátěr.
9 původně pražských kloubových autobusů je využíváno kromě náhradní dopravy za tramvaje také na páteřní linky MHD, například i na nejfrekventovanější lince 30, která jezdí každých 7-8 minut.
Citybus z roku 2002 původního pražského čísla 6506 jezdil v klíčovské garáži. Dnes ho můžete potkat třeba na páteřní polokružní lince 30 vyjíždějící každých 7-8 minut od mosteckého vlakového nádraží do sídliště Kahan a k místní nemocnici.
A ještě jeden pohled na původně pražské kloubové Citybusy, které dorazily do Mostu na přelomu let 2019 a 2020. Původní boční červené pruhy byly nahrazeny žlutou mosteckou barvou.
Interiér ex-pražských kloubových Citybusů. 7 vozů je z roku 2002, dva z roku 2004 a právě ty už mají interiér stejný jako v navazujícím typu Citelis.
Také v roce 2020 pořídil místní dopravní podnik nové autobusy. Byly jimi tyto 4 naftové SORy NS12, které navázaly na předchozí dodávku 5 kusů stejného typu v roce 2019.
Setkání dvou generací městských autobusů SOR na odpočívadle u vlakového nádraží v Mostě. Autobusy značky SOR dnes tvoří už převážnou část místní městské flotily. Nástupnický typ NS12 je tu zastoupen už 9 kusy.
Do nejnovější flotily autobusů SOR už promlouvají sem tam jen nějaké Citelisy a pár Crosswayů (nepočítáme-li 9 ojetých kloubových Citybusů z Prahy). Do všech městských autobusů se nastupuje pouze předními dveřmi.
Opuštěná tramvaj Vario LF+ na mostecké lince 2 na rozlehlé smyčce u hlavního nádraží. Kolem projíždí vstříc kopcovitým mosteckým sídlištím jeden z 9 nejnovějších SORů.
A zde ta samá tramvaj na opačném konci v neméně obří smyčce Velebudická poblíž zdejšího největšího sídliště. Tato tramvaj dodaná v roce 2015 je zatím poslední svého druhu. Od té doby jsou tramvaje obnovovány výhradně nízkopodlažními vozy z rodiny EVO. Tramvaj aktuálně nosí velkoplošnou reklamu nabádající místní obyvatele k třídění odpadu.
Na smyčku Velebudická na jižním okraji Mostu přijíždí ojedinělý prototyp tramvaje EVO1, který jezdí v Mostě od roku 2016. V pozadí je budova Severografie, podle které je pojmenována předchozí zastávka na této trati.
Interiér prototypu tramvaje EVO1 disponuje sice poněkud klikatou uličkou, která je však plně nízkopodlažní. Elektronické displeje jsou laděny do grafiky inspirované v dalekém Brně. Spolu se čtyřmi vozy Vario má Most už 5 alespoň částečně nízkopodlažních sólo tramvají.
A zde ještě čtyřdveřový prototyp tramvaje EVO1, který byl testován i v Praze, na mosteckém 1. náměstí. Původní žlutobílý kabát byl nahrazen tradičním mostecko-litvínovským schématem.
EVO1 odjíždí z 1. náměstí vstříc vlakovému nádraží. Čistě mostecká linka 2 jezdí celodenně v intervalu 15 minut. Samozřejmostí na většině mosteckých zastávek jsou elektronické odjezdové tabule a nové přístřešky.
Velkou událostí pro Most bylo oficiální otevřen nového jezera Most, které vyplňuje prostor po hnědouhelném dole. Na místě starého Mostu je dnes obří vodní plocha upravená k rekreaci. Od 1. května 2021 na to zareagovala i místní MHD prodloužením autobusové linky 16 od místního hřbitova na parkoviště u hlavního přístupu k jezeru. V hlavních návštěvnických časech, tedy ve všední dny odpoledne a celodenně o víkendech sem jezdí šestnáctka v intervalu 30 minut.
Informační nástěnka na zastávkách MHD obsahuje kromě tarifních informací a schématu linek také pokřivené logo vyplňující volný prostor. Bouřlivé diskuze vyvolalo nedávno představené nové logo místní MHD, které se snad nakonec stalo jen logem výročí 120 let MHD na Mostecku.
Místní dopravní podnik disponuje také dvěma služebními pracovními tramvajemi v oranžovém kabátě, přestavěnými z původních vozů T3SUCS. Tato byla vyrobena v roce 1985 a jako služební je používána od roku 2008.
Také na Mostecku a v sousedních oblastech postupně přebírá krajský dopravce DSÚK regionální linky od původně vysoutěžených dopravců. Vzhledem k trvající nemožnosti pořídit další nová vozidla si část autobusů pronajímá od jiných dopravců. Do Mostu zajíždí z oblasti Lounska také tato Setra vlastněná dopravcem TRADO-BUS ze skupiny ICOM. Těchto vozů z roku 2020 jezdí na Lounsku 15. Kromě toho má DSÚK v různých oblastech pronajato od ČSAD Slaný 42 zelených Seter, které zde jezdily už dříve.
Na většině linek na Mostecku se ale stále drží vysoutěžený dopravce Autobusy Karlovy Vary, který zde provozuje většinou tyto hrbaté SORy. U nádraží v Mostě byl zachycen model z roku 2014.
Pestrý výběr dopravců na železnici v Ústeckém kraji reprezentuje třeba tento motorový vlak řady 628 dopravce RegioJet ÚK dodaný jako ojetý z Německa. Tento dopravce počítá s pořízením 7 nových elektrických jednotek Pesa ještě v roce 2021.