Olomouc (9.8.2013)

Hanácká metropole v roce 2013 žije velkou dopravní stavbou, kterou je nová tramvajová trať do sídliště Nové Sady na jihu Olomouce. Zdejší sídliště je dnes obsluhováno pouze autobusovou dopravou. Nová trať, která se buduje po etapách, a proto na jejím konci nebude klasické obratiště, by měla zkulturnit dopravu do jižní části Olomouce a propojit sídliště na Nových Sadech jak s centrem města, tak s Hlavním nádražím.

Tramvaj T3 před Hlavním nádražím. Během letní návštěvy probíhala výluka trati okolo Tržnice, proto jezdily všechny tramvajové linky přes centrum (Náměstí Republiky).
Hanácká metropole v roce 2013 žije velkou dopravní stavbou, kterou je nová tramvajová trať do sídliště Nové Sady na jihu Olomouce. Zdejší sídliště je dnes obsluhováno pouze autobusovou dopravou. Nová trať, která se buduje po etapách, a proto na jejím konci nebude klasické obratiště, by měla zkulturnit dopravu do jižní části Olomouce a propojit sídliště na Nových Sadech jak s centrem města, tak s Hlavním nádražím. Nové tramvajové koleje se napojují na stávající trať mezi Hlavním nádražím a Tržnicí - proto zde také v létě 2013 probíhala výluka - tramvajové linky 1 a 7 byly nahrazeny autobusovou...
Novinkou ve vozovém parku tramvají jsou tyto nové vozy VARIO LF uzpůsobené pro obousměrný provoz - jelikož je stanoviště řidiče vždy na jednom konci vozu, musí tyto vozy pro zajištění obousměrnosti jezdit ve dvojicích. Obousměrnosti bude využito pro novou trať do Nových Sadů.
Obří informační panel s odjezdy spojů MHD i příměstských linek z Hlavního nádraží.
A ještě jednou obousměrná souprava. Nyní na lince 2, v budoucnu na nových linkách 3 a 5. Těsně před otevřením nové trati do Nových Sadů (prosinec 2013) by měl Dopravní podnik obdržet 14 těchto vozidel.
Do Nových Sadů pojedou nové linky 3 a 5. Trojka bude základní linka, která pojede přes centrum města na Hlavní nádraží v intervalu 15 minut, pětka pojede sice v půlhodinových intervalech, ale zato přímo na Hlavní nádraží bez zajížďky přes město. S tím také souvisí úprava linkového vedení autobusů, kterých už nebude na Nových Sadech potřeba tolik. Zruší se linka 23 a změní se trasy linek 12, 24 a 27. Na novou trať budou smět pouze obousměrné tramvaje, které si kvůli ní Olomouc pořídila v celkovém počtu 14 kusů. Další 4 vzniknou přestavbou současných tramvají. Olomouc zvolila neobvyklé řešení...
Po vzoru vídeňských kolegů přišla olomoucká MHD s propagační kampaní na podporu MHD, s důrazem na vzájemnou ohleduplnost při cestování.
Kromě výstavby nové trati proběhla v uplynulých letech rekonstrukce části tramvajových tratí v centru města, které již byly v havarijním stavu. Výrazně přibylo také nízkopodlažních vozidel. Díky pravidelným dodávkám standardních i kloubových Solarisů a za vydatného přispění EU má olomoucká MHD nízkopodlažních již 56 z celkových 80 autobusů. Přibylo také rekonstruovaných nebo nových tramvají VARIO LF z Krnova, kterých jezdí v Olomouci již cca 30 (z toho 14 obousměrných). Ve spojení s moderním informačním systémem na zastávkách a množstvím rekonstruovaných zastávek nabízí olomoucká MHD výrazně...
Jeden z posledních kloubových autobusů Karosa. Většina kloubových vozidel je již nízkopodlažní a pochází z továrny Solaris. V roce 2013 přibyl díky dotačnímu programu EU další nový kloubový vůz. Linka 23 bude po otevření nové tramvajové trati do Nových Sadů zrušena.
Na vytížených příměstských linkách provozuje dopravce ARRIVA MORAVA kapacitní patnáctimetrové autobusy Solaris. Část integrovaných linek IDSOK jezdí také přes Hlavní nádraží. To autobusové je totiž trochu z ruky.
Na autobusovém nádraží dominují příměstské autobusy zdejšího majoritního dopravce ARRIVA MORAVA (dříve Veolia Transport Morava). Všechny jeho regionální linky jsou zapojeny do systému IDSOK a označeny třímístnými čísly.
Nízkopodlažní sólo vůz VARIO LF na Náměstí Hrdinů. K pěti současným tramvajovým linkám přibudou po otevření nové trati linky 3 a 5, které vyplní dosavadní mezery v číselné řadě.
K nákupnímu centru Olympie jezdí od Tržnice bezplatná autobusová linka 60. Po otevření nové tramvajové trati do Nových Sadů je připravena změna linkového vedení autobusů v této oblasti.
Elektronický zastávkový označník s aktuálními odjezdy spojů byl v době tramvajové výuky ověšen také informacemi o náhradní autobusové lince X, která jezdila mezi Hlavním nádražím, Tržnicí a Náměstím Hrdinů.
A zde se již rodí odbočka poblíž zastávky Tržnice na novou tramvajovou trať do Nových Sadů. Trať vede kolem nového nákupního centra Šantovka. Kvůli neexistenci smyčky (trať se prodlužuje po etapách) bylo nutné nakoupit pro nové linky 3 a 5 obousměrné tramvaje. Linka 3 pojede z Nových Sadů na Hlavní nádraží přes centrum města, linka 5 pojede zkratkou přímo k Hlavnímu nádraží.
Na Hlavním nádraží najdete vizualizaci projektu nové tramvajové trati. Spuštění první etapy je plánováno k 1. 12. 2013 ve zkušebním provozu pouze s omezeným provozem linky 3, a od 15. 12. 2013 naplno již s provozem obou nových linek.