Od poslední návštěvy v roce 2018 se toho v ostravské MHD událo hodně. Tentokrát proběhla návštěva ještě v době nouzového stavu s povinností nosit roušky a s prázdninovým omezením MHD. Horkou novinkou linkového vedení je posílení linky 8 díky zrušení souběžné linky 9 a zkrácení linek 3 a 11 mimo špičky (během koronavirových opatření byla omezena na 10 minut). Ostrava chce postupně dále zjednodušovat své linkové vedení. A také zrychlovat provoz. Díky novým bateriovým trolejbusům přibyly úseky pojížděné trolejbusy bez trolejového vedení, velká modernizace vozového parku proběhla u autobusů, a to jak těch ostravských, tak i regionálních díky nově uzavřeným smlouvám často s novými dopravci v rámci systému ODIS. A od dubna 2020 byla ukončena možnost používání papírových jízdenek.

Nové tramvaje od Stadleru už jezdí v Ostravě v plné síle a počtu: 40 kusů. Hned vzápětí byly objednány další kapacitnější tramvaje, tentokrát od Škodovky. Velice pestrý vozový park ostravských tramvají však obsahuje třeba ještě staré tramvaje T3SUCS z 80. let či dva malé tramvajové vleky. Nejstarší Varia jsou postupně modernizována, doplňována je také celovozová klimatizace. I starší tramvaje už postupně v rámci velkých prohlídek dostávají nový ostravský nátěr. Tramvajová síť se také připravuje na zvýšení maximální rychlosti až na 80 km/h v některých úsecích díky novým rychlým tramvajím...
Obratiště Vřesinská na západním okraji Ostravy je plné nových tramvají od Stadleru, kterých má Ostrava už 40. Jsou nasazovány hlavně na nově páteřní linku 8, která zde začíná. Od března 2020 jezdí osmička ve všedních dnech každých 5 minut (nebýt koronavirových opatření).
Na druhém konci linky 8 se tato nově páteřní linka rozvětvuje – polovina spojů jede k Hlavnímu nádraží a druhá polovina spojů na Hlučínskou místo zrušené linky 9. Část večerních spojů ještě končí o něco dříve u vozovny Křivá (zastávka Plynárny).
Nové tramvaje Stadler byly v rámci koronavirových opatření opatřeny rouškou. Zde v zastávce Rodinná, kde před časem vznikl nový oblouk pro novou vnitroobvodovou linku 15 z Dubiny do Výškovic. O vytížení této linky svědčí to, že během omezení v rámci pandemie byla zrušena.
Křižovatka Nová Ves, vodárna. Rovně jezdí páteřní linka 8 a dále linka 4, doprava odbočují linky 7 a 17 a od jihu směrem na východ míří linka 11, která se po zavedení páteřní linky 8 začala mimo špičky převlékat na linku 3, která se pak vrací po jiné trati zpět na jih. Ve špičkách ještě jezdí rovně do Poruby linka 3, pokud se právě nepřevléká na 11 a nejede zpět na jih. Na lince 11 zachycena jedna z posledních původních tramvají T3SUCS, z roku 1985.
Prázdninový jízdní řád nově páteřní linky 8. Nebýt pandemie, jezdila by tato linka ve všední dny každých 5 minut. Osmička do sebe vstřebala nejen zrušenou linku 9, ale také mimo špičky zkrácené linky 3 a 11.
Informační nástěnka na zastávce s jízdními řády, mapou sítě i tarifními informacemi. V době návštěvy byla část linek omezena v souvislosti s koronavirem a zároveň dobíhala výluka mostů ve Výškovicích.
Interiér nové ostravské tramvaje Stadler a jeho přední část zapáskovaná z důvodu ochrany řidičů v rámci protikoronavirových opatření. V roce 2019 bylo dodáno zbylých 14 ze 40 objednaných tramvají.
LCD obrazovky s informací o trase na páteřní lince 8, která večer a o víkendech pokračuje z Vřesinské jako linka 5 do malebného Zátiší.
Souhrn omezení ostravské MHD v době nouzového stavu. Zrušeny byly některé doplňkové linky (u tramvají to byly linky 6, 10 a 15), páteřní osmička byla omezena o 50 % a všechny trolejbusy jezdily jako v neděli i ve všední dny.
1. dubna 2020 skončila možnost používat papírové jízdenky, Ostrava se tak stala prvním velkým městem, kde se s papírem rozloučili. Jízdenku si lze snadno zakoupit třeba pouhým přiložením platební karty k terminálu ve vozidle.
Na některých místech jsou rozmístěny tyto automaty, kde lze získat čipovou kartu, na kterou si můžete nabít dlouhodobější jízdné nebo kredit. Tím pak zaplatíte přiložením k validátoru ve vozidle.
Přestup téměř hrana-hrana v obratišti Vřesinská. Zde začíná příměstská linka 5 do Zátiší. Od března 2020 je tato linka večer a o víkendech propojena s nově páteřní linkou 8.
Dvoudílné Vario upravené pro hromadnou přepravu kol či lyží jezdí na lince 5 do Zátiší. Zde na konečné uprostřed lesů a okolních vesniček. Je to jediný pozůstatek po kdysi rozsáhlé síti příměstských tramvajových tratí na Ostravsku. Dvoučlánková Varia jsou v Ostravě pouze 4, toto pochází z roku 2013.
Příměstská trať do Zátiší je jednokolejná s několika výhybnami. Standardně se tu střídají dvě tramvaje, večer a o víkendech sem zajíždí vybrané spoje páteřní linky 8 (převlečené na 5). Ve všední dny je interval 30 minut, o víkendech 40, večer se jezdí po hodině.
Síť linkového vedení prošla v březnu 2020 poměrně radikální změnou: z linky 8 se stala linka páteřní s intervalem 5 minut ve všední dny a 10 minut o víkendech a večer. Tím došlo ke zrušení částečně souběžné linky 9 a mimo špičky byly zkráceny také linky 3 a 11, které dovezou cestující na hlavní východozápadní trať a pak se převléknou jedna na druhou. S páteřní linkou 8 jsou nově večer a o víkendech propojeny dosud autonomní tramvaje na příměstské lince 5 do Zátiší. Je to prý první z kroků ke zjednodušení linkového vedení ostravských tramvají, které je opravdu pestré, což dokazuje třeba 6...
Do Zátiší už jezdí i nové Stadlery, zde na jedné z výhyben na této jednokolejné trati.
Na trati do Nové Huti poblíž zastávky Teplotechna bylo zrušeno kolejové křížení s touto již nepoužívanou vlečkou. Ostrava se připravuje na zvýšení maximální povolené rychlosti v některých úsecích až na 80 km/h, což je maximální rychlost, kterou dokážou vyvinout nové tramvaje od Stadleru.
Další zrušené výhybky a křížení, tentokrát bývalá tramvajová smyčka u Výstaviště, která již po otevření dopravního terminálu Hranečník není potřeba a toto pusté místo hned na okraji centra může být využito jinak.
Tramvaje T3 v různých podobách a stupních modernizace můžete potkat v Ostravě celkem často. Zde v terminálu Hranečník souprava tramvají T3G, které vznikly v roce 1997 oficiálně jako rekonstrukce tramvají T2.
Tramvaje Astra a Trio mají v Ostravě své pevné místo. Celkem jich tu jezdí 23. Místní DP dokonce nyní pořídil jednu plzeňskou Astru, ale jen jako zásobárnu náhradních dílů. Tyto středněkapacitní tramvaje jsou nasazovány například na doplňkovou linku 12 z Hranečníku do Dubiny.
Ostrava zkouší také vysokorychlostní výhybky, které umožní jízdu až 40 km/h  přímém směru. Tato se nachází před zastávkou Josefa Kotase ve směru od Dubiny. V tomto úseku by se v budoucnu také mělo jezdit až 80 km/h. Zde zachycena jedna z 8 posledních provozních nemodernizovaných tramvají T3SUCS.
Jedno ze tří obousměrných třídílných Varií na konečné tramvají v Dubině. Další dvě třídílná Varia jsou jednosměrná. Linka 1 jako jedna z páteřních linek systému je vedena z hlavního nádraží na Dubinu a ve špičkách ji posiluje linka 10 skoro v totožné trase, jen od Karolíny jede místo na Hlavní nádraží na Hranečník.
Jedna z 38 tramvají T6A5 na konečné v Dubině na doplňkové lince 3. Ta je od března 2020 v souvislosti s posílením linky 8 mimo špičky zkrácena o úsek Nová Ves vodárna – Poruba, kdy se převlékne na linku 11 a vrací se zpět na jih do Zábřehu. Těchto tramvají je aktuálně v provozním stavu ještě 35.
Na trati mezi Novou Karolinou a Náměstím Republiky v centru Ostravy se zkouší nový typ ozelenění tělesa tramvajové trati pomocí trvanlivějších sukulentů.
Dalším způsobem modernizace starých tramvají T3 byla rekonstrukce na typ T3R.P, konkrétně tato tramvaj byla takto modernizována v roce 2000. Před zastávkou Náměstí Republiky ji stíhá zjednosměrněná tramvaj KT8D5R.N1.
Ostrava provozuje také dva vlečné vozy VV60LF, každý vypadá trochu jinak. Tento s hranatými okny z roku 2006 byl zachycen na smyčce Vřesinská na lince 7. V rámci posílení linky 8 byla linka 17 zkrácena do Poruby a na Vřesinskou už nejezdí.
Tento tramvajový vlek z roku 2004 s kulatými okny byl v Ostravě první. Dodnes oba vleky na rozdíl od Brna jezdí. Většinou na lince 17.
Zástupce nejnovější 16kusové série tramvají Vario LFR.S z let 2013-4 v zastávce Rodinná ve společnosti CityElefantu projíždějícího na trati z Ostravy do Havířova a Českého Těšína.
I starší tramvaje Vario už postupně získávají nový jednotný nátěr ostravské MHD v rámci modernizace. V tomto případě se jedná o Vario z roku 2009. V rámci celkové opravy jsou vyměňovány původní výklopné dveře za skládací čtyřdílné.
Prvním Variím už je i přes 15 let, proto jsou postupně modernizována. Toto je nejnovější modernizace spočívající  v dosazení celovozové klimatizace, USB dobíječek i nových skládacích dveří s LED pásky, které svítí zeleně při otvírání a červeně při zavírání. Tramvaj je také oblečena v novém nátěru DPO.
4 z 15 zjednosměrněných tramvají KT8D5 už se honosí novým jednotným nátěrem ostravské MHD, nechybí ani tři vykřičníky. Tyto původně obousměrné tramvaje z roku 1989 byly modernizovány a zjednosměrněny v letech 2003-11.
Ve vozovně Křivá byla zachycena jedna z tramvají T3R.P, modernizovaná v roce 2000. V Ostravě potkáte v běžném provozu ještě 8 nemodernizovaných tramvají T3SU a T3SUCS z let 1982-7.
Historická tramvaj Barborka z roku 1922 odpočívá ve vozovně Křivá a těší se na akce pro veřejnost po skončení nouzového stavu.
Trolejbusová doprava se v Ostravě rozšířila i bez jediného metru nových trolejí, a to díky 10 novým bateriovým trolejbusům Škoda 26Tr s karoserií Solaris. Možnosti ujet slušnou vzdálenost bez trolejí využívá Ostrava konkrétně na prodloužené lince 101 z Hranečníku dál na jihovýchod, na části linky 106, která nově jezdí variantně přes jiné zastávky v Bazalech a také na od března 2020 na noční lince 113, která nově propojuje Heřmanice a Michálkovice a přes Bazaly jede nezatrolejovanou trasou jako nově linka 106. Rozšířena byla také flotila minielektrobusů pro doplňkovou linku 99 v centru Ostravy...
Jeden z deseti nejnovějších bateriových trolejbusů Škoda 26Tr v terminálu Hranečník, odkud ve všední dny linka 101 nově pokračuje bez trolejí až do obce Radvanice k bývalému dolu Ludvík. Možnosti jízdy na baterie se nově využívá také u linky 106, která jede variantně přes zastávky Bazaly a Všehrdův sad, kde také troleje nejsou.
Setkání bateriového trolejbusu na částečně nezatrolejované lince 106 a jednoho ze tří švýcarských Trollin odkoupených z Lausanne na smyčce u Hlavního nádraží. Bateriové trolejbusy také přispěly k nedávné změně trasy noční linky 113.
Interiér jednoho z deseti bateriových trolejbusů koresponduje s podobu interiéru nejnovějších tramvají. Deset standardních a tři kloubové trolejbusy z nejnovější dodávky už jsou oblečeny v novém ostravském nátěru.
Konečná linky 104 Náměstí Republiky. Tato linka vedená do Michálkovic je jako jediná o víkendech provozovaná kloubovými trolejbusy. Během koronavirových omezení totiž jezdily všechny trolejbusové linky v Ostravě i ve všední dny podle nedělních jízdních řádů.
A zde druhá konečná přímo před hornickým muzeem v bývalém dole Michal v Michálkovicích. Jelikož jezdí linka 104 kolem místní ZOO, jezdí i o víkendech každých 10 minut a v kloubových vozech. Michálkovice a Heřmanice na severovýchodním okraji Ostravy nově spojuje noční trolejbusová linka 113 s pomocí bateriových trolejbusů.
Jeden ze tří elektrobusů Ekova na obratišti pod mosty ve Svinově i s dobíjecí stanicí. Nejnovějším počinem v oblasti elektrobusů bylo pořízení tří minielektrobusů Rošero, určených pro linku 99 proplétající se centrem města. Po požáru v garážích Hranečník byly dva z nich vyřazeny, ale nedávno byly dva nové stejného typu doplněny.
Ostravský DP má aktuálně celkem 10 elektrobusů, z toho 3 dvanáctimetrové (Ekova), 4 desetimetrové (SOR) a 3 osmimetrové (Rošero).
Ostravské autobusy už jsou téměř 100% nízkopodlažní, po dodání 40 nových plynových standardních a 10 kloubových Solarisů čtvrté generace už byly vyřazeny všechny krátké vysokopodlažní Karosy a těch kloubových už je méně než deset. Na nové autobusy už byl také aplikován nový ostravský nátěr. Největší revoluci ale zažila regionální doprava v okolí Ostravy. V rámci nových smluv na zajištění regionálních linek ztratila svůj skoromonopol Arriva Morava a místo ní začali některé oblasti provozovat noví dopravci – hodně uspěl Transdev Morava a také ČSAD Vsetín, který je tradičním dopravcem v...
Na linkách ostravské MHD byl v poslední době opět výrazně zvýšen podíl autobusů Solaris. V letech 2018-9 bylo pořízeno 10 kloubových a 40 standardních Solarisů Urbino čtvrté generace s plynovým pohonem. Vysokopodlažních autobusů typu Karosa už dožívá jen několik málo kusů a jen v kloubové verzi.
Karoserie nových plynových Solarisů čtvrté generace je jako stvořená pro umístění dnes již typických ostravských vykřičníků. Flotilu standardních vozů Solaris ještě doplňuje posledních 11 Citelisů. Všechny standardní Karosy už jsou vyřazeny.
Dopravce ČSAD Vsetín vysoutěžil hned několik oblastí v Moravskoslezském kraji, po Jablunkovsku to bylo Opavsko, Vítkovsko a Kopřivnicko, kam také jede tato linka z terminálu Dubina. Těchto autobusů Setra má dopravce pro linky na Kopřivnicku celkem 50. Ještě tu provozuje také 11 Scanií a 11 Crosswayů. V jiných oblastech kraje se potkáte i s vozy SOR. Celkem provozuje na území tohoto kraje cca 180 autobusů.
Jeden z 23 nových nízkopodlažních Crosswayů dopravce Transdev Morava na lince 628 z Ostravy do Bílovce v terminálu Dubina. Tento dopravce vyhrál soutěže na provozování části linek v Moravskoslezském kraji, nejnověji provozuje také linky v bezprostředním sousedství Ostravy, a to na Bílovecku a Hlučínsku.
Linka 677 z Ostravy do Studénky a Nového Jičína zachycená v Porubě a nově provozovaná dopravcem Transdev Morava. Ten pořídil pro vysoutěžené linky v Moravskoslezském kraji celkem cca 170 autobusů, z toho 23 vozů Iveco Crossway LE. Zbytek jsou částečně nízkopodlažní SORy v různých délkových provedeních.
Drtivou většinu nových autobusů dopravce Transdev Morava, který v západním okolí Ostravy vystřídal Arrivu a částečně i ostravský DP, tvoří vozy SOR o délce 9,5 až 12 metrů. Část vozů je poháněna plynem. Novým standardem na linkách ODIS je nízkopodlažnost, celovozová klimatizace a také jednotící prvky na vozidlech v podobě velkého grafického kruhu ODIS, který má evokovat jednotlivé tarifní zóny a je přizpůsoben barvě vozidla, kterou si určuje dopravce. Evidenční číslo vozidla osahuje také číslo oblasti a dopravce.
Na Havířovsku a Karvinsku uhájilo svoje linky zelené uskupení dopravců 3ČSAD (ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek-Místek). I zde musely být na nově vysoutěžené linky pořízeny nové autobusy. Na autobusovém nádraží v Ostravě byly zachyceny vozy Scanie a Iveco. Patnáctimetrových Scanií má toto uskupení k dispozici celkem 10.
Plynový SOR na regionální lince dopravce ČSAD Havířov v terminálu Hranečník. Mezi nově nakupovanými autobusy těchto tří zelených dopravců se SOR také objevuje, ale ve společnosti Iveca a Scanie.
Dvoudílný RegioPanter určený primárně pro linku na letiště Mošnov, která v době koronavirové ztratila smysl.  Zde byl zachycen na lince S3 z Ostravy-Svinova do Suchdola nad Odrou. V plánu je pro Moravskoslezský kraj pořídit pět nových patrových jednotek typu push-pull, které budou provozovány na dosud neelektrifikované trati do Beskyd.