Plzeň (27.12.2012)

Od poslední návštěvy Plzně v roce 2009 uběhly více než tři roky, a tak není divu, že bylo možné zaznamenat za tuto dobu poměrně výrazné změny, jak v městské, tak i příměstské dopravě. Tramvajové tratě prošly na těch nejhorších místech rekonstrukcemi, po dlouhé době přibyla nová trolejbusová trať a výrazným způsobem bylo obnoven vozový park MHD. Do popředí se stále více dostává integrovaný systém (IDP), organizovaný společností POVED.

Budova hlavního vlakového nádraží prošla důkladnou rekonstrukcí. Nyní se opravují jednotlivá nástupiště.
Od poslední návštěvy Plzně v roce 2009 uběhly více než tři roky, a tak není divu, že bylo možné zaznamenat za tuto dobu poměrně výrazné změny, jak v městské, tak i příměstské dopravě. Tramvajové tratě prošly na těch nejhorších místech rekonstrukcemi, po dlouhé době přibyla nová trolejbusová trať a výrazným způsobem bylo obnoven vozový park MHD. Do popředí se stále více dostává integrovaný systém (IDP), organizovaný společností POVED. Výchozím místem pro návštěvu Plzně je bezpochyby hlavní vlakové nádraží. Nedávno byla dokončena modernizace železničního koridoru směrem do Chebu a také do Zdic....
Honosný interiér odbavovací haly Hlavního nádraží po rekonstrukci.
V Plzeňském kraji se můžete svézt například na trati do Domažlic novými motorovými jednotkami RegioShark od polského výrobce PESA. Pořízeny byly za evropské peníze.
Přímo na Hlavním nádraží se můžete dočíst aktuální odjezdy spojů MHD z poměrně vzdálených zastávek. Už na nádraží se můžete rozhodnout, jak moc budete s pěším přesunem na zastávky MHD spěchat.
Ale zpět k městské dopravě. Na první pohled si cestující všimnou nových informačních prvků na zastávkách. Všechny označníky jsou opatřeny QR kódem, který po načtení chytrým telefonem ukáže aktuální příjezdy spojů na danou zastávku. 6 párů frekventovaných zastávek bylo vybaveno elektronickými panely se zobrazením aktuálních příjezdů a zpoždění linek MHD. Také na hlavním vlakovém nádraží si můžete přečíst, za jak dlouho budou odjíždět tramvaje, trolejbusy i autobusy z poměrně vzdálených zastávek. Skleněné přístřešky na zastávkách MHD obsahují také schéma linek včetně seznamu hraničních zastávek...
Jízdné v MHD se v poslední době proměnilo z papírového na elektronické. Platít se dá také mobilem. Na každé zastávce nově najdete také QR kód s odkazem na info o aktuálních odjezdech z dané zastávky.
6 párů zastávek MHD v Plzni je nově vybaveno elektronickými panely s aktuálními odjezdy spojů včetně případného zpoždění.
V zastávkových přístřešcích najdete schéma vedení linek MHD a také schéma hraničních zastávek pro linky PMDP vedoucí za město. Integrovaná doprava se zatím týká pouze dlouhodobých jízdenek, ale pokud máte předplatní jízdenku pro Plzeň, ušetříte i na jednotlivém jízdném v příměstských linkách.
Tramvajový park je v Plzni obnovován (také za pomoci EU) vozy Vario LF s nízkopodlažním vstupem u prostředních dveří. Po Plzni už takových travají jezdí dvacítka.
Na konečné Bory navazují na tramvajovou linku 4 některé autobusy. Na lince 72 můžete potkat také tento bezbariérový mikrobus od firmy MAVE. Byl vyroben v roce 2008.
Trolejbusová konečná na sídlišti Bory. Kloubová linka 16 se před nedávnem rozloučila s posledními vozy Škoda 15TrM. Dnes tu jezdí už jen nízkopodlažní trolejbusy Škoda 25Tr nebo 27Tr.
Také nádraží Plzeň jižní předměstí se dočkalo tolik potřebné rekonstrukce v rámci výstavby železničního koridoru. Půvabnou historickou budovu doplňují některé nové prvky pro cestující.
Obratiště Nová Hospoda, kam zaúsťuje také nová trolejbusová trať přes průmyslovou a komerční zónu Borská Pole. Po nové trati sem míří linky 15 a 17.
Linka 15 se na nové trolejbusové trati v Borských Polích větví - část spojů jede spolu se špičkovou linkou 18 do obratiště Teslova, část spojů pokračuje s jinou špičkovou linkou 17 do Nové Hospody.
Obratiště Borská Pole, Teslova, kde končí kromě trolejbusových linek 15 a 18 také tangenciální téměř okružní linka 30, která vede kolem celé Plzně. Hlavně pro tuto linku nakoupila Plzeň mnoho kloubových autobusů Solaris (již 20). Na fotce je také trolejbus Škoda 26Tr z letošní dodávky.
Interiér kloubového Solarisu s netradičními plastovými sedačkami. Na přidržovacích tyčích se můžete kromě elektronického odbavovacího zařízení setkat také s tradičními mechanickými znehodnocovači papírových jízdenek.
Poslední odstavec patří integrované dopravě, která od 1.4.2012 získala novou podobu - původní tarifní pásma byla nahrazena číslovanými zónami a zapojeni byli dopravci a oblasti v širším okolí Plzně. Zatím není zaintegrováno jednotlivé jízdné, takže výhod IDP lze požívat pouze s předplatními jízdenkami. Také při cestě z Plzně do okolí můžete díky integraci platit při vlastnictví předplatní jízdenky pro Plzeň nižší jednotlivé jízdné. Některé příměstské linky (očíslované systémem plzeňské MHD) provozuje PMDP, zajímavostí je linka 55, kterou nově provozuje dopravce ČSAD autobusy Plzeň. Původní...
Jedna se čtyř částečně nízkopodlažních tramvají K3R - v žádném jiném českém městě tyto tramvaje nejezdí. Na této trati severně od centra došlo k rekonstrukci, přidány byly také elektronické tabule s aktuálními informacemi o příjezdech spojů.
Modernizovaná tramvaj T3 s nízkopodlažním středem v zastávce Sady Pětatřicátníků.
V Plzni probíhá osvětová kampaň "Nemám černý svědomí" namířená proti černým pasažérům. V rámci kampaně obdržela celovozový polep jedna z tramvají K3R.
Částečně nízkopodlažní Vario LF na konečné ve Skvrňanech. Tento vůz byl dodán v září 2012.
Kloubové trolejbusy jsou nakupovány také díky přispění EU. Trolejbusy v karoserii Solaris (Škoda 27Tr) už jezdí po Plzni v počtu 16 kusů.
Od roku 2010 je vozový park standardních autobusů obnovován značkou SOR. Těchto čtyřdveřových autobusů už bylo do Plzně dodáno 23. Kloubové autobusy se souběžně kupují od polského Solarisu.
Centrální autobusové nádraží - zde je dominantním dopravcem ČSAD Autobusy Plzeň.
Pro příměstskou linku 55, kterou nově místo PMDP provozuje ČSAD Autobusy Plzeň bylo pořízeno několik zajímavých vozidel. Například tento starší nízkopodlažní MAN. Vozy určené pro tuto linku jsou polepeny znaky obcí, které na provoz linky přispívají.
Na lince 55 jezdí pod dopravcem ČSAD Autobusy Plzeň také tento kloubový SOR s pohonem na zemní plyn.