Západočeská metropole pokračuje i v roce 2017 v modernizaci dopravní infrastruktury. Nejvíce je to vidět na hlavním vlakovém nádraží, kde se aktuálně vyměňují železniční mosty nad Mikulášskou ulicí. S tím souvisí také nová trolejbusová trať pro linku 12. Další pokroky zaznamenává nejen trolejbusová doprava díky obnově vozového paku, ale i tramvaje – na spadnutí je zahájení novostavby trati na Borská Pole. Modernější a chytřejší je zdejší MHD také v oblasti odbavovacího systému a marketingu. Nové logo PMDP je jen třešinkou na dortu zdejší vzkvétající MHD.

Již dlouhotrvající přestavba plzeňského hlavního nádraží se postupně přesunula z hlavní odbavovací haly a nového podchodu na jednotlivá nástupiště a také na obě přednádraží. Aktuálně se vyměňují železniční mosty západně od nádraží nad Mikulášskou ulicí. Z tohoto důvodu je zcela uzavřen tehdy jediný přístup na nádraží a staveništěm projíždějí pouze tramvaje po jedné koleji. Lidé se na nádraží dostanou novým podchodem spojujícím jižní i severní okolí nádraží. Na obou koncích tohoto podchodu je možné přestoupit na MHD. Hotová jsou také nová nástupiště severně od nádražní budovy.
Rekonstrukční práce na plzeňském hlavním nádraží se přesunuly do jeho západní části – nyní za provozu tramvají probíhá kompletní výměna severních železničních mostů. Tramvajová trať je kvůli tomu svedena do jedné koleje pro oba směry. Kompletní obnovou prochází také historický přednádražní prostor.
Kvůli rekonstrukci železničních mostů u hlavního nádraží jsou tramvajové linky 1 a 2 svedeny při průjezdu kolem hlavního nádraží do jedné koleje. Původní jediný přístup k hlavnímu nádraží je nyní uzavřen včetně rozlehlého podchodu pod touto křižovatkou, k vlakům se nyní dostanete pouze novým podchodem spojujícím severní i jižní přednádraží prostor.
Zatahující tramvaje jsou vyznačeny písmenem X a inverzním zobrazením konečné zastávky. Plzeň má celkem 12 těchto obousměrných „kátéček“. I když jsou již všechny po přestavbě na částečně nízkopodlažní, i nadále probíhá po ujetí předepsaného počtu kilometrů průběžná obnova nátěru i interiéru vozidel.
Severovýchodní část nástupišť hlavního nádraží už je hotová, zbývá jižní a západní část včetně původního historického přednádraží. Jeho funkci už před pár lety převzal nový podchod, který napojuje hlavní nádraží na Plzeň z jihu i severu. Hotovo by mělo být v roce 2019.
Nová celostátní kampaň Sdružení dopravních podniků ČR má původce v úspěšné plzeňské kampani „Máte hromadu důvodů“. Domovské prostředí této kampaně je v Plzni znát. Propagačním motivům je věnována značná část ploch vozidel PMDP.
Uzavřená Mikulášská ulice svedla zdejší tramvajové linky 1 a 2 na přeložku, po které jezdí střídavě oba dva směry. Automobilová i trolejbusová doprava je odkloněna východně od nádraží po novém mostě. Na tomto mostě byly instalovány také troleje, a tak tudy od února 2017 jezdí odkloněná trolejbusová linka 12. Ta je také již několik let prodloužena z původní jižní konečné Božkov za hranice Plzně do obce Letkov. Na lince s velmi krátkým intervalem jezdí do Letkova jen vybrané spoje. Zároveň v tomto příměstském úseku nejsou nataženy troleje, a tak zde trolejbusy jezdí buďto na pomocný naftový...
Plzeňský DP udržuje ve vzorné kondici i čistotě všechna tramvajová vozidla. Prvními nízkopodlažními tramvajemi v Plzni byly tyto Astry, kterých tu můžete potkat 10. První z nich už je 20 let! Tyto nízkokapacitní tramvaje jezdí hlavně na lince 1.
Na tříčlánkové tramvaje Astra velikostně navázaly 4 tyto obousměrné tramvaje Vario. Dvě byly vyrobeny v roce 2013, další dvě v roce 2014. Všechny vozy jsou již upraveny pro možné spřažení se sólo vozy Vario na linku 4. Zatím se ale o takové kombinaci v běžném provozu neuvažuje.
Od poslední návštěvy se možnost platby jízdného bezkontaktní platební kartou rozšířila do všech vozidel PMDP. V každém autobusu, trolejbusu i tramvaji je tak minimálně jeden „Cardman“ s možností tisku papírových jízdenek. Snadno tak získáte i třeba celodenní jízdenku.
Na několika místech v Plzni vyrostly i tyto „inteligentní“ označníky, které v sobě mají zabudován nenápadný elektronický panel zobrazující aktuální odjezdy spojů. Jedná se o doplněk k velkým LED panelům stojícím samostatně mimo označník již na mnoha na zastávkách v Plzni.
Další takový chytrý označník najdete na zastávce Plzeňka, předposlední zastávce na trati do sídliště Košutka. Tato trať prošla nedávno rekonstrukcí, už i zde zmizely staré BKV panely. Na označníku je vidět také nové logo PMDP vycházející z nového loga města Plzně, s příznačným sloganem „Vozíme Plzeň“.
Díky rekonstrukci cca kilometrového úseku před konečnou Košutka je trať vedená do stejnojmenného sídliště na severu pro linku 4 již kompletně opravená. Na lince 4 jezdí buďto obousměrné vozy KT8 a nebo dvojice vozů T3 nebo Vario. Těchto nekloubových Varií má Plzeň už 30. Poslední bylo vyrobeno v roce 2014.
Plzeň pokračuje ve velkorysé obnově vozového parku trolejbusů – po kompletní obnově kloubových vozů na linku 16 je nyní obnovován park standardních vozů – velká dodávka nových trolejbusů Škoda 26Tr s karoserií Solaris se nevyhnula ani roku 2017. Nové trolejbusy už mají instalován pomocný bateriový pohon, jsou tak 100% bezemisní. V provozu zbývá už poslední jediný nenízkopodlažní trolejbus Škoda 14Tr.
Obnovený nátěr na obousměrném „kátéčku“ na nově rekonstruované trati na Košutku. Aktuálně se chystá novostavba dvoukilometrové tramvajové trati do rozvojové čtvrti Borská Pole jihozápadně od centra Plzně.
Rekonstrukce mostu včetně tramvajové trati přes řeku Mži s sebou přináší i obousměrný střídavý provoz po jedné koleji. Díky krátkým intervalům linek 1 a 4 se poblíž zastávky Sady Pětatřicátníků občas tvoří i slušné tramvajové kolony.
Svedení tramvajové trati severním směrem do jedné koleje je provedeno pomocí mobilních přejezdů Kalifornien.
V únoru 2017 byla zprovozněna nová tramvajová trať na tomto mostě přes kolejiště hlavního nádraží. Novou trať využívá linka 12, která je odkloněna z původní trasy západně od hlavního nádraží z důvodu výměny železničních mostů.
Tramvajové tratě se brzy dočkají nového přírůstku – zanedlouho by měla začít dlouho připravovaná a diskutovaná novostavba trati na Borská Pole, kam se prodlouží současná linka 4 z konečné Bory. Zdejší rozvojová oblast s univerzitním kampusem se tak brzy dočká nové, kvalitnější veřejné dopravy. Plzeň vak postupně modernizuje i stávající tratě – například v roce 2017 byla dokončena rekonstrukce trati na sídliště Košutka, kde kromě nových kolejí nahrazujících původní BKV panely funguje i tzv. chytrý označník v zastávce Severka – těchto označníků s elektronickými panely je v Plzni několik i v...
Tudy projíždí linka 12 po nové trati z jižní strany kolem hlavního nádraží. Novým podchodem pod nádražím se dostanete i k zastávkám linky 12. Tento trolejbus Škoda 26Tr je z 15kusové dodávky v roce 2016 a místo naftového pomocného agregátu má již baterie.
V Plzni najdete ještě tento poslední provozní trolejbus Škoda 14Tr z roku 1991, samozřejmě po několikeré modernizaci. Stabilně je nasazován ve špičkách pracovních dnů na lince 14.
V zastávce Božkov končí naprostá většina trolejbusů linky 12. Tady také končí troleje – dál do Letkova už se jezdí na naftu nebo baterie. Nejpočetnější typ Škoda 26Tr s karoserií Solaris tu odpočívá ve společnosti jednoho ze sedmi trolejbusů s karoserií Citybus z roku 2005.
Vlevo je jízdní řád linky 12 v jejím hlavním zatrolejovaném úseku, vpravo je její příměstská část, kam jezdí jen velmi vybrané spoje, a to buďto na baterie (u novějších trolejbusů) nebo na dieselagregát. Konečná zastávka Letkov už je ve vnějším tarifním pásmu.
Plzeň se mění i po vizuální stránce – městský dopravní podnik PMDP má nové logo s příznačným sloganem Vozíme Plzeň. Novou důstojnější podobu informačních materiálů doprovází také intenzivní propagační kampaň Máte Hromadu Důvodů (MHD), která se v roce 2017 rozrostla díky zapojení Sdružení dopravních podniků i do dalších měst v ČR. Velkoplošné polepy vozidel, plakáty na zastávkách i v ulicích jsou důkazem aktivního marketingu veřejné dopravy. Nové kvalitní technické zázemí i dokončení vybavování všech vozidel platebními terminály pro příjem bezkontaktních karet, nová mobilní aplikace či webové...
Trojice škodovek s karoserií Solaris v Božkově. Po dokončení dodávky 9 kusů z roku 2017 jich bude v Plzni jezdit už 36 (a k tomu ještě 20 kloubových).
Čerstvě zrekonstruovaná Letkovská ulice na kraji Božkova, po které stoupá trolejbus linky 12 do jejího příměstského úseku do obce Letkov, kam už troleje nevedou.
A souběžně s vybranými spoji linky 12 projíždí Letkovem a okrajem Božkova i příměstská linka místního téměř monopolního regionálního dopravce ČSAD Autobusy Plzeň.
Zastávka Hlavní nádraží je novým hlavním přístupovým bodem k hlavnímu vlakovému nádraží díky novému podchodu. Zastavuje tu množství trolejbusových i autobusových linek a za rohem je také zastávka tramvaje. Těchto trolejbusů Škoda 21Tr jezdí v Plzni už jen 6.
Kloubové trolejbusy nasazované na páteřní linku 16 jsou již kompletně nízkopodlažní, vozový park tvoří 5 trolejbusů s karoserií Citelis a 20 s karoserií Solaris. Poslední byly dodány v roce 2012.
Jedním z nejnovějších autobusových přírůstků je tento původně předváděcí kloubový Solaris nejnovější generace. Kloubové autobusy byly obnoveny naposledy v roce 2015 v počtu 5 kusů a to předchozím typem Solarisu.
Kolem Hlavního nádraží projíždí také jeden ze standardních SORů, které Plzeň pořídila v úctyhodném počtu 47 kusů, naposledy bylo pořízeno 5 těchto autobusů v roce 2017.
Dvojice Varií při západu slunce na náměstí Republiky, kudy projíždějí linky 1 a 2.
Vzorně udržované „kátečko“ na náměstí Republiky. Tyto obousměrně kloubové tramvaje potkáte na linkách 2 a 4.
Jedna ze čtyř poměrně unikátních tříčlánkových tramvají K3 přijíždí do opravené zastávky Anglické nábřeží s inteligentním označníkem.
Regionální dopravce ČSAD Autobusy Plzeň provozuje i zvláštní příměstskou linku 55 s vozem Citelis imitujícím svým nátěrem městský autobus.
Plzeňské ČSAD má také poslední provozní kloubovou hranatou příměstskou Karosu C744 v České republice. Jezdí s ní stabilně na lince z Plzně do Kralovic.
A zde ještě jeden kapacitní úlovek plzeňského ČSAD na místním CANu, tedy centrálním autobusovém nádraží – patnáctimetrový Ares.