Středočeská Příbram s 33 000 obyvateli a se silnou dopravní vazbou na Prahu i přes značnou vzdálenost od metropole vždy měla a i bude mít silnou autobusovou dopravu, jelikož železnice zde kvůli poloze trati nemá příliš co nabídnout. Za posledních 10 let prošla veřejná doprava ve městě i okolí několika zásadními změnami. Reorganizace linkového vedení se týkala jak příměstské dopravy včetně rychlíkových autobusů do Prahy, tak i městské hromadné dopravy. I když za tu dobu díky obnově vozových parků a částečné tarifní integraci doznala úroveň veřejné dopravy pozitivních změn, stále je co dohánět, a to jak v městské, tak i regionální dopravě.

Městská hromadná doprava v podobě autobusových linek prošla hned několika vlnami reorganizace. V roce 2009 v souvislosti se zavedením Středočeské integrované dopravy a s potřebou zpřehlednění tehdejšího linkového vedení byl zredukován počet linek MHD ze 17 na 10. Zároveň přestaly některé linky MHD obsluhovat mimopříbramské obce a byly nahrazeny linkami SID. Toto zřejmě až příliš radikální zjednodušení linkového vedení však nevydrželo příliš dlouho. Po několika dílčích úpravách nového stavu bylo v roce 2011 přikročeno k rozdělení 10 základních linek na několik podvariant označených písmeny A,...
Jeden ze dvou nejnovějších SORů BN10,5 z roku 2016 v zastávce Jiráskovy sady. Je to jeden z hlavních přestupních bodů linek MHD i příměstských autobusů. Linka 2 je nejsilnější linkou MHD Příbram – varianty A a B mají v souhrnu interval ve špičkách 5-10 minut.
Původně teplická Karosa přijíždí od Jiráskových sadů na Masarykovo náměstí v historickém centru Příbrami. Z 26 autobusů vyčleněných pro MHD je 13 značky Karosa, zbytek vyrobil SOR. Nejstarší Karosy byly v posledních letech obměněny podobnými vozy z Teplic, Kutné Hory či Trutnova, které jsou však v lepší kondici.
Přes náměstí TGM míří do sídlišť na jihozápadě také regionální linky do Prahy. Z původně tří dopravců se postupně staly dva s názvem Arriva. Tomu odpovídá i obnova vozidel v tyrkysovokrémovém nátěru. Od 1.6.2017 se slučují i zbylé dva názvy do jednoho – Arriva Střední Čechy.
Původní příbramská Karosa z roku 2000 pod náměstím TGM. Celé okolí zdejší okružní křižovatky prošlo nedávno rekonstrukcí, vozovky i chodníky jsou dlážděné.
Nejnovější SOR z roku 2016 na hlavní lince MHD č. 2 na dolní zastávce u nového autobusového nádraží. Město Příbram v poslední době veřejně vyjadřuje svoji nespokojenost se současným dopravcem a rádo by vidělo do budoucna jiného provozovatele MHD.
Od roku 2011 je stav linkového vedení MHD poměrně stabilizovaný, pouze v roce 2016 město přikročilo k omezení večerního a víkendového provozu z důvodu úspor, na druhou stranu v roce 2013 vznikl v rámci MHD tzv. Turistický vláček, vozící v sezoně turisty na Svatou Horu, později i k hornickému skanzenu v Březových Horách. Další novinkou v roce 2016 byly víkendové sezonní spoje do příměstských obcí Orlov a Kozičín na úpatí Brd. V rámci reorganizace MHD se také zlepšila informovanost cestujících, jízdní řády vylepené na zastávkách získaly klasickou podobu MHD. Ve stávajícím stavu je i nadále...
SOR BN12 z roku 2006 pod novým autobusovým nádražím. V rámci příbramské MHD je z 26 vozidel 10 nízkopodlažních. Většina autobusů je oblečena do celovozové reklamy. Linka 3 je polokružní, ve špičkách jede každých 30 minut, varianta po směru hodinových ručiček je označena písmenem A, protisměrná písmenem B.
Původně trutnovská Karosa z roku 2004 byla převedena od dopravce Osnado vlastněného také Arrivou. Zde projíždí kolem jižním vjezdu z autobusového nádraží směrem do hlavních příbramských sídlišť. Linka 8 má pouze několik převážně školních spojů v pracovní dny.
Takto vypadá nová podoba zastávkových jízdních řádů, které vystřídaly původní nepřehledné linkové v klasické podobě ČSAD po revoluci linkového vedení v roce 2009. Způsob vývěsu jízdních řádů však i nadále nedělá městské dopravě příliš dobrou reklamu.
Jeden ze dvanácti příbramských SORů CN12 z roku 2014 určených pro regionální dopravu vyčkává na novém autobusovém nádraží. Nové autobusy dopravců Arriva Praha i Arriva Střední Čechy už mají jednotný nátěr této obří nadnárodní skupiny.
V regionální dopravě se událo za posledních 10 let také mnohé. V roce 2007 byla integrována hlavní trasa Příbram – Dobříš – Praha do Středočeské integrované dopravy, tím se sjednotily tarifní podmínky u všech tří tehdejších dopravců. Tento pilotní projekt byl rozšířen v roce 2009 na celé Příbramsko, zdejší linky byly označeny písmenem D. V roce 2010 bylo otevřeno nové autobusové nádraží s pilovitým uspořádáním nástupišť i moderní odbavovací halou. V roce 2014 došlo k větším úpravám linek mezi Příbramí a Prahou, vznikla nová pravidelná linka D99 přes Obořiště. Zajímavé byly změny zdejších...
V roce 2010 bylo otevřeno nové autobusové nádraží s pilovitým uspořádáním nástupišť i moderní odbavovací halou. Tedy rok po rozšíření Středočeské integrované dopravy na celé Příbramsko i po významné reorganizaci příbramské MHD.
Obnova vozového parku včetně rozšiřování nízkopodlažnosti probíhá i v regionální dopravě. S podporou evropských fondů byla v poslední době pro regionální linky provozované Arrivou nakupena řada částečně nízkopodlažních SORů, a to buď o délce 10,5 nebo 12 metrů.
Vlaky nikdy nehrály pro obsluhu Příbrami příliš velkou roli a význam mají spíše lokální. Tomu odpovídají i nasazované motorové vozy Českých drah. Jediným použitelným dálkovějším spojem jsou rychlíky mezi Prahou a Českými Budějovicemi.
Na linkách mezi Prahou a Příbramí se oba dopravci Arriva snaží nasazovat ty nejkvalitnější autobusy. Jedním z nich je také původně předváděcí Crossway nejnovější generace z roku 2014. Výhodou pražských linek je, že přímo obsluhují také velká sídliště na jihu Příbrami.
V roce 2015 obnovila místní Arriva vozový park příbramské MHD jediným autobusem SOR BN10,5. Všechny nové autobusy pro Příbram jsou v bílém nátěru.
Jediný příbramský minibus SOR CN8,5 z roku 2011 na polokružní lince 3 v malebných Březových Horách na námětí J. A. Alise. Poblíž se nachází hojně navštěvovaný hornický skanzen a muzeum.
Za posledních 10 let se také proměnil vozový park příbramské MHD. Stále stejný dopravce, byť postupně několikrát změnil název, má pro potřeby MHD v Příbrami vyčleněno celkem 26 autobusů, z toho 10 alespoň částečně nízkopodlažních. Zatímco starší autobusy jsou zastoupeny dvanáctimetrovými Karosami (13 kusů), nové autobusy již byly pořizovány výhradně od SORu (také 13 kusů). Obnova vozového parku probíhá sice plynule, nicméně asi nedostatečně z pohledu objednatele (město Příbram), které již nyní prohlašuje, že by v Příbrami rádo vidělo jiného provozovatele MHD. V posledních letech byly...
V roce 2013 vznikl v rámci MHD tzv. Turistický vláček, vozící v sezoně turisty přes centrum na Svatou Horu, později i k hornickému skanzenu v Březových Horách. Trasa i počet spojů se každou sezonu trochu mění.
V rámci komplexu hornického muzea v Březových horách funguje také krátká úzkorozchodná dráha. Dostanete se sem od autobusového i vlakového nádraží ve všední dny linkou 3, o víkendech linkou 10 nebo sezónním turistickým autovláčkem.
Zastávka II. poliklinika je jednou z hlavních zastávek na jižních sídlištích. Kromě MHD tu zastavuje také většina autobusů směrem na Prahu.
Regionální autobusy zastavují na vybraných hlavních zastávkách na největším příbramském sídlišti. Různé nátěry autobusů i zde dokumentují bohatou vlastnickou historii zdejšího hlavního dopravce.
Největším příbramským sídlištěm projíždějí také regionální linky berounského dopravce Probo Bus, který provozuje linky do Hořovic, na Prahu i třeba do Rožmitálu pod Třemšínem. I ten se od 1.6.2017 začleňuje pod název Arriva Střední Čechy.