Středočeské hornické město si za poslední tři roky prošlo revolučními změnami veřejné dopravy, a to jak v rámci svojí rozsáhlé MHD, tak i v regionální dopravě. Staronový provozovatel MHD Příbram, středočeská Arriva, téměř kompletně vyměnil v prosinci 2019 přestárlý vozový park za nové turecké autobusy Mercedes-Benz Conecto. V regionální dopravě byly v roce 2019 do systému PID zaintegrovány linky Praha – Dobříš – Příbram a s tím přišlo i výrazné obnovení vozového parku za nové kapacitní patnáctimetrové autobusy. Integrace do PID se týkala také linky do Hořovic a dvou místních linek. Přibylo zastávek s elektronickými displeji. Na regionálních linkách SID se také obnovil vozový park, i když spíše mladšími ojetinami z jiných krajů ČR, kde Arriva v soutěžích neuspěla.

Vozový park MHD se v prosinci 2019 proměnil jak mávnutím kouzelného proutku díky nové smlouvě s městem Příbram. Základem vozového parku je 14 nových plně nízkopodlažních dvanáctimetrových autobusů Mercedes-Benz Conecto. Tyto třídveřové autobusy jsou plně klimatizované, uvnitř najdete dvě informační obrazovky či možnost dobití mobilního telefonu. Ve všech vozech se dá platit kartou. Přes GPS se sleduje dodržování jízdního řádu. A nové vozy jsou také nositeli nového červeného příbramského nátěru. Do něj se obléklo i 5 starších vozů SOR BN10,5 a 1 Iveco Crossway LE, které si mohla Arriva převést...
Takto vypadá nová tvář příbramské MHD – jeden ze 14 nových tureckých Mercedesů v zastávce Autobusové nádraží s novým elektronickým označníkem. Příbram má od 1.12.2019 novou smlouvu na provoz MHD se staronovým dopravcem Arriva Střední Čechy.
Všechny autobusy MHD jsou od prosince 2019 alespoň částečně nízkopodlažní a oblečené v tomto červeném nátěru s černým pruhem ve spodní části karoserie a s výrazným logem města Příbram.
Kromě 14 zcela nových autobusů Mercedes-Benz Conecto si příbramská Arriva pro linky MHD mohla ponechat 6 starších vozů – z toho 5 méněkapacitních vozů SOR BN10,5 z let 2013-6. a jeden Crossway LE z roku 2017. Všechny starší autobusy byly polepeny také do nových příbramských barev.
Na vybraných důležitých zastávkách MHD jsou instalovány tyto mohutnější označníky s malým elektronickým displejem s aktuálními odjezdy spojů. Všechny vozy MHD jsou sledovány pomocí GPS. Prostor pro papírové jízdní řády je na druhé straně označníku anebo dole u země na jeho přední straně.
Detail elektronického displeje na označníku u autobusového nádraží s aktuálními odjezdy jak městských, tak regionálních linek.
Od června 2019 zajíždí do Příbrami také kloubové autobusy dopravce Martina Uhra, a to na lince PID 317 prodloužené z Dobříše, která jede do Příbrami přes Háje a končí na jižním sídlišti v zastávce Archiv.
Od prosince 2019 nastala změna také na železnici. K nově opravenému příbramskému nádraží jezdí na rychlících Praha – České Budějovice nově dopravce Arriva s těmito dvouvozovými motorovými vlaky.
Příbramská MHD si za poslední tři roky prošla také několika změnami jízdních řádů, i když právě poslední změna 1.12.2019 se díky obnově vozového parku týkala jen přidání nízkopodlažní garance na všechny spoje. Ještě předtím došlo v květnu 2019 na linkách MHD k optimalizaci jízdních dob. V prosinci 2018 přibyla do seznamu linek MHD nová polookružní linka 19 obsluhující místní části Sázky, Jerusalem, Bytíz a také obce Dubno a Dubenec místo linek 1, 4 a 7. Zároveň byly vybrané spoje MHD prodlouženy až do obcí Brod a Zavržice. Celkově byla rozšířena obsluha místní části Sázky. O rok dříve, v...
Na autobusovém nádraží v Příbrami končí od června 2019 také některé linky PID. Kromě zde ukončených linek 511 a 512 do okolí Lhoty u Příbramě a linky 392 přes Pičín do Prahy tudy projíždí také linka 531 z Hořovic do Zdaboře.
Regionální autobusy příbramské Arrivy čekají na svůj výkon na Autobusovém nádraží. V poslední době přišlo do Příbrami také několik ojetých SORů z Moravy, kde byla Arriva neúspěšná v krajských soutěžích. Díky tomu jezdí na Příbramsku více nízkopodlažních spojů.
Autobusové nádraží v Příbrami slaví v této podobě už 10 let existence. Červená SORka na nově integrované lince 511 vyčkává na odjezd do okolních obcí, které byly kdysi obsluhovány také místní MHD.
Od června 2019 jsou do PID integrovány všechny autobusy mezi Prahou a Příbramí. Zde jeden z 20 nových 15metrových autobusů na páteřní lince 395 z Prahy přes Dobříš, která pokračuje do sídlišť na jihu Příbrami.
Kloubový Solaris Martina Uhra přijíždí po lince 317 z Prahy do Příbrami přes náměstí TGM. Jízdní doba této linky je téměř 100 minut a slouží spíš pro místní obsluhu než pro rychlou cestu do hlavního města.
V rámci koronavirových omezení na jaře 2020 byla také příbramská MHD výrazněji zredukována. V době nejdrsnějšího omezení od 1. do 27.4. byl zcela zrušen provoz páteřní linky 2A ve všední dny, úplně byla zastavena doprava o víkendech a večer po 19. hodině. Omezeny byly na prázdninový režim i ostatní linky. MHD tak většinou suplovaly linky PID z Prahy, které naštěstí obsluhují i největší příbramská sídliště na jihozápadě města. Od 18.5. už zase jezdí MHD v plném rozsahu.
Hořovická Karosa z roku 2006 na nově integrované lince 531 (původně C31) z Hořovic do Příbrami, která pokračuje do sídliště na jihu města. Linka byla převedena pod PID v červnu 2019.
Příbramský SOR z roku 2010, nově zaintegrovaný do PID na jedné ze dvou místních linek PID do okolí Lhoty u Příbramě, přijíždí na autobusové nádraží, kde končí.
Jeden z nejnovějších Crosswayů hořovické pobočky Arrivy byl zařazen na linku PID č. 531 z Hořovic do Příbrami. Linka je následovníkem původní páteřní linky SID č. C31.
Podoba zastávkových jízdních řádů MHD se s novou smlouvou na rozdíl od vozidel nezměnila. Zde páteřní linka 2A, která byla v rámci koronavirových omezení v dubnu 2020 zcela vypnuta. Vedle je také poutač na sezonní turistické spoje linky 5 do Brd.
Označník PID na Jiráskových sadech připomíná integraci linek do Prahy v červnu 2019. Již brzy by měla být pod křídla PID zahrnuta i příbramská MHD.
Setkání linek 2 a 3 s novými tureckými autobusy na obratišti pod Svatou Horou. V době největších koronavirových omezení jezdila příbramská MHD jen ve všední dny do 19:00 a zcela bez páteřní linky 2A.
Také v regionální dopravě se událo mnohé – od léta 2019 byly všechny linky na Prahu a Dobříš zaintegrovány do PID včetně linky do Hořovic a dvou místní linek v okolí Lhoty u Příbramě. 12 původních linek SID bylo nahrazeno 6 novými linkami PID. Páteřní linkou do Prahy se stalo číslo 395, rychlík bez zajíždění do Dobříše má číslo 393 a doplňkové pro obsluhu okolních obcí jsou linky 392 a také prodloužená kloubová 317 dopravce Martin Uher. Místní linky v okolí Příbrami mají čísla 511 a 512 a linka do Hořovic číslo 531. Na rok 2020 bylo naplánováno zaintegrování zbytku Příbramska včetně...
Jeden z pěti původních městských SORů v novém kabátě na lince 6, která zajíždí až do areálu poutního místa na Svaté Hoře. Ostatní spoje MHD končí na obratišti pod kopcem.
Také zastávka Zdaboř, Nemocnice je vybavena novým elektronickým označníkem a i novým skleněným přístřeškem. Kromě linek MHD tudy projíždí také regionální linky PID z Prahy i Hořovic.
Jedna z hlavních linek příbramské MHD č. 1 vyjíždí z Drkolnova přes Milínskou a pokračuje přes Jiráskovy sady do Nové Hospody a Dubna ve stopách první linky MHD zavedené v Příbrami v roce 1958. Zde v zastávce Drkolnov, Nemocnice.
Takto vypadá 14 nových klimatizovaných autobusů Conecto pro příbramskou MHD zevnitř. Nechybí ani dvě informační obrazovky. Pro výstup je potřeba stisknout tlačítko u dveří.
I regionální linky na Příbramsku se dočkaly výraznější proměny vozového parku. Díky integraci do PID jezdí na linkách mezi Příbramí a Prahou 20 nových velkokapacitních autobusů o délce 15 metrů (10 vozů Setra a 10 vozů Iveco Crossway LE). Nejstarší Karosy a SORy byly již nahrazeny také na ostatních regionálních linkách, většinou převedením výrazně mladších, většinou nízkopodlažních ojetin SOR nebo Iveco z jiných krajů, kde Arriva v poslední době v soutěžích neuspěla – tedy především ze severní Moravy. Naopak některé nepoužité vozy z MHD Příbram byly převedeny jinam (třeba nízkokapacitní SORy...
Zde v Drkolnově na Podbrdské začíná páteřní linka PID 395 do Prahy před Dobříš. I o víkendu jezdí každou půlhodinu. Pro linky do Prahy bylo v roce 2019 pořízeno 20 patnáctimetrových autobusů, z toho 10 značky Iveco a 10 Setra.
Další z 10 patnáctimetrových Crosswayů určených pro linky Praha – Příbram odpočívá poblíž konečné v Drkolnově na jižních příbramských sídlištích.