Prostějov (červenec 2004)

Padesátitisícové město na Hané má jako jedno z mála měst v ČR městskou dopravu plně plynofikovanou. Městské autobusy zde jezdí podobně jako v Mostě a Litvínově na propan - butan. Větší problémy s akcelerací těchto autobusů však díky rovinatému terénu tolik nevadí.

Volvo - v létě 2004 jediné nízkopodlažní vozidlo v Prostějově. Nyní ho doplňuje SOR BN 12.
Padesátitisícové město na Hané má jako jedno z mála měst v ČR městskou dopravu plně plynofikovanou. Městské autobusy zde jezdí podobně jako v Mostě a Litvínově na propan - butan. Větší problémy s akcelerací těchto autobusů však díky rovinatému terénu tolik nevadí.
Typický prostějovský označník. Tolik linek na tak malou MHD je přece jen zajímavé.
Prostějov se silně rozvinutou cyklistickou dopravou má navzdory poměrně nízké poptávce po MHD značný počet linek, z nichž jen pár jezdí celotýdenně. Systém číslování je takový, že zde jezdí i linky 31 či 41, které jsou variantami linek 3 a 4. Každá linka tak má pouze jednu variantu, což umožňuje přehlednost a srozumitelnost zastávkových jízdních řádů. Nejnovější linka 18 přepravuje zdarma nakupující i pracující do hypermarketu Tesco. Intervaly jsou kromě této linky nepravidelné, ostatně jak je ve většině našich měst obvyklé.
Loňský SOR B 9,5 u hlavního nádraží - také na plyn. A umí hlásit zastávky.
Neobvyklé je celkem komfortní vybavení zastávek. Přehledné a barevné zastávkové jízdní řády jsou doplněny plánkem sítě MHD a letákem o tarifu. Jízdní doba je v jízdním řádu popsána větou: "Jízdní doba mezi zastávkami je cca 2 minuty". Na Hlavním nádraží se mohou cestující dočíst o nově rozšířeném integrovaném systému IDSOK, který od května pohltil místní třípásmový "integrovaný systém" a Prostějovsko je tak součástí olomoucké oblasti IDSOK. Nově jsou tedy zaintegrovány všechny linky místního dvorního dopravce FTL. Bohužel způsob integrace v Olomouckém kraji je celkově...
Detail zastávkových jízdních řádů u Nové nemocnice. Nabídka linek je pestrá, nabídka spojů už tolik ne. Ale cyklistické velmoci Prostějovu to určitě nevadí.
Plynové autobusy, zabezpečující provoz na městských linkách, mají většinou "ekologický" zelenobílý nátěr a kromě standardních Karos bývá k vidění jeden nízkopodlažní autobus Volvo a dva letošní přírůstky: Ekobusy SOR B 9.5. Ty již umí hlásit zastávky. Asi polovina autobusů je vybavena digitálními orientacemi, zbytek používá klasické cedule s reflexní barvou písma.
Ekobus SOR B 9.5 - dnes kapacitně bohatě stačí, kdysi tu jezdily Ikarusy...