Od poslední zaznamenané návštěvy největšího města mezi Prahou a Českými Budějovicemi uběhlo již 8 let a nutno uznat, že rozdíl v podobě zdejší městské dopravy je znatelný. I když se za tuto dobu nepodařilo nikam posunout v otázce integrace městské a příměstské dopravy (Tábor a okolí patří pod Jihočeský kraj), ve vzhledu městských ulic i městských autobusů v Táboře určitý pokrok nastal.

Plynová SORka u autobusového nádraží. Všechny nově dodávnaé vozy jsou již poháněny stlačeným zemním plynem.
Od poslední zaznamenané návštěvy největšího města mezi Prahou a Českými Budějovicemi uběhlo již 8 let a nutno uznat, že rozdíl v podobě zdejší městské dopravy je znatelný. I když se za tuto dobu nepodařilo nikam posunout v otázce integrace městské a příměstské dopravy (Tábor a okolí patří pod Jihočeský kraj), ve vzhledu městských ulic i městských autobusů v Táboře určitý pokrok nastal. Proměna se týká především obnovy vozového parku. Původní legendární kloubové Ikarusy jsou již několik let minulostí a také novější generace standardních i kloubových Ikarusů z přelomu století v Táboře již téměř...
Jeden ze šesti kloubových Citelisů. Kloubové autobusy obsluhují především páteřní svazek linek začínajících jedničkou. Tento vůz se stal obětí celovozové reklamy na konkurenta zdejší MHD.
Novinkou, na kterou významně přispěla Evropská unie, jsou dvě vnitroměstské minibusové linky 60 a 61, které již třetím rokem zlepšují dostupnost historického jádra Tábora, vilové zástavby na obou březích řeky Lužnice a také nové zástavby v okolí konečné zastávky Maredova. Na těchto linkách, jejichž souhrnný interval je cca 30 minut ve špičkách a 60 minut v ostatních obdobích, jezdí tři bezbariérově přístupné minibusy Iveco Stratos se speciálním táborským polepem.
Autobusové nádraží v době odpolední špičky. V poslední době kupuje zdejší majoritní dopravce Comett Plus plynové autobusy SOR.
Na autobusovém nádraží odpočívají příměstské plynové SORky a mezi nimi jeden z Citybusů na polopříměstské lince 50.
Bechyňská lokální dráha ústí do přednádražního prostoru, kde se nachází také nádraží autobusové. Elektrické vlaky s neobvyklým napětím v troleji ustoupily z ekonomických důvodů dieselovým Regionovám.
Od roku 2010 jezdí v centru Tábora dvě minibusové linky 60 a 61. Zdejší dopravce na nich provozuje tři vozy Iveco Stratos.
Jediný standardní Solaris na právě zrekonstruované křižovatce u historického centra města na páteřní východozápadní komunikaci. Solarisy byly do Tábora dodány v roce 2012.
Poněkud zvláštní nátěr i vnitřní výbavu má "severský" Solaris, který byl původně určen pro švédský Stockholm. Nyní jezdí na páteřní lince mezi Klokoty a Sezimovým Ústím.
Konečná zastávka linky 13 uprostřed zástavby v Sezimově Ústí. Kloubové Karosy má táborský dopravce dvě.
Konečná zastávka Maredova minibusových linek 60 a 61. V okolí se nachází nová zástavba, která je poměrně těžko dostupná od klasických linek MHD.
Celkem tedy zajišťuje táborskou MHD 36 autobusů, z nichž pouze 7 není nízkopodlažních. Všechny nově dodávané autobusy jsou poháněny stlačeným zemním plynem. Bílý nátěr zdejšího dopravce Comett Plus je hojně překrýván celovozovou reklamou, nezřídka i na produkty automobilového průmyslu. Linkové vedení je víceméně stabilní - každý směrový svazek linek má vždy společnou první číslici. Například hlavní páteřní osu Klokoty - centrum - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí tvoří svazek linek 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17 s poměrně luxusním souhrnným intervalem i s provozem kloubových vozidel na...
Minibusové linky 60 a 61 dovezou cestující až do historického jádra Tábora na Žižkovo náměstí.
Stále ještě vypuštěný rybník Jordán a jeden ze dvou kloubových Solarisů na trase mezi centrem Tábora a sídlištěm Klokoty.
Jeden ze dvou posledních Ikarusů 412 z roku 2000 na polopříměstské lince 30.
Vývoj vozového parku v Táboře za posledních 15 let: Ikausy, Karosy, Iveca, SORy a nejnovějši Solarisy. Nízkopodlažních SORek jezdí na linkách MHD šest.