Historické město v půli cesty mezi Prahou a Českými Budějovicemi se pyšní poměrně rozsáhlou městskou dopravou, byť jen ve formě autobusů. Od poslední návštěvy v roce 2013 byly obnoveny dvě třetiny vozového parku místní MHD zajišťované dopravcem Comett Plus. Ten provozuje také většinu regionálních spojů, ale už ne nadlouho. Dálkové spojení s Prahou i jihočeskou metropolí bylo (a ještě bude) výrazně urychleno díky postupné modernizaci železničního koridoru. Přes Tábor už také vede první linka sousedního integrovaného systému PID a spolu se soutěžemi na nové autobusové dopravce by měl již brzy vzniknout integrovaný systém i v samotném Jihočeském kraji. Aktuálně zamíchala linkovým vedením MHD poslední etapa uzavírky páteřní Budějovické ulice, po které jezdí většina linek MHD.

MHD v Táboře už léta zajišťuje dopravce Comett Plus. Od poslední návštěvy v roce 2013 obnovil cca 2/3 svého vozového parku. Nadobro se odporoučely poslední Ikarusy i poslední vysokopodlažní Karosy. Dnes už jsou všechny spoje bezbariérově přístupné. Po dokončení dodávky standardních i kloubových Solarisů, kterých v Táboře jezdí celkem 7, se Tábor vydal cestou nákupů u firmy Iveco. Zatímco Citybus tu nepotkáte už žádný a Citelisy jsou až na 4 výjimky také rozprodány jinam, žezlo ve flotile převzal model Urbanway v plynové verzi – po dodání nejnovějšího kusu v roce 2020 jich tu jezdí už 15 (z...
V posledních 5 letech je vozový park táborské MHD obnovován zejména autobusy Iveco. Tento standardní plynový Urbanway zachycený na nejvytíženější zastávce u autobusového i vlakového nádraží je ze šestikusové dodávky v roce 2018.
Jelikož byly od poslední návštěvy v roce 2013 obnoveny cca 2/3 vozového parku MHD, pomalu končí éra i táborských Citelisů. Kloubové jezdí z původních 5 už jen dva a standardní je ze sedmi už jen jeden. Ostatní byly prodány jinam a slouží hojně třeba i v rámci PID.
Kloubové autobusy jsou soustředěny na svazek linek začínajících jedničkou. Tento Solaris je nejmladší zástupce svého typu a dodán byl v roce 2016. Táborský Comett má celkem 3 kloubové a 4 standardní Solarisy.
Označník u autobusového nádraží značí zrušenou linku 15. Jinak je linkové vedení již léta stabilní a vychází ze svazků linek majících společnou první číslici. Páteřním svazkem jsou linky 10 -17 zajišťující spojení sídliště Klokoty s centrem, autobusovým nádražím a dalšími městy táborské aglomerace až do Plané nad Lužnicí.
Nejnovější minibus Dekstra z roku 2019 určený pro linky 60 a 61 zajišťující dopravu do hůře přístupných částí centra Tábora včetně samotného historického centra a okolí řeky Lužnice. Souhrnný špičkový interval těchto linek je cca 30 minut.
Nejčastěji jezdící samostatnou linkou je desítka s pravidelným celodenním intervalem 15 minut. Tato linka zajišťuje spojení k hlavní bráně místní nemocnice v Klokotech na západě města a druhá konečná je uprostřed sídliště Nad Lužnicí. Zde v náhradní zastávce při jednosměrném průjezdu úzkou ulicí 9. května od Autobusového nádraží podél zavřené Budějovické ulice.
Jeden ze tří plynových SORů na páteřní lince 10 zachycený v náhradní zastávce Na Parkánech, kudy autobusy od 1. února objíždí zavřenou Budějovickou ulici směrem na Autobusové nádraží. Objížďka je dlouhá, vede tudy na západ a dolů k Lužnici a zpět podél jejího břehu nahoru k autobusovému i vlakovému nádraží.
Aktuálně je opět uzavřena Budějovická ulice, která od února 2021 prochází poslední etapou rekonstrukce. Tato páteřní komunikace vedená přes centrum města je využívána velkou částí linek MHD, proto také její uzavírka znamená odklony většiny linek mezi autobusovým nádražím a historickým centrem Tábora. Ve směru od autobusového nádraží na západ je to jednoduché, jezdí se úzkou souběžnou ulicí 9. května přes náměstí TGM. V opačném směru je to horší – objízdné trasy jsou poměrně dlouhé. Jedna vede přes tzv. Parkány kolem historického jádra dolů k řece Lužnici a zpět směrem k Autobusovému nádraží....
Jeden ze čtyř standardních Solarisů, které byly dodávány v letech 2012-5, na dlouhé objízdné trase vedené přes Parkány, Kotnov a podél řeky Lužnice. Další alternativou je ještě delší severní objížďka mimo město po mostě přes rybník Vajgar. Uzavírka Budějovické ulice by měla skončit na podzim 2021.
Konečná páteřní linky 10 u hlavního vchodu táborské nemocnice, kde je nyní rušno kvůli testování i očkování na covid-19. Kvůli pandemii jsou pro cestující MHD zavřeny přední dveře autobusů a zrušen prodej jízdenek u řidiče. Nově je ale možno koupit si jízdenku platební kartou přímo ve voze.
Nejstarší ze dvou zbylých provozních kloubových Citelisů z roku 2009 přijíždí na konečnou do západního sídliště Klokoty. Dva další vozy byly prodány středočeskému dopravci Baronetto, jeden byl sešrotován.
Výlukové zastávkové jízdní řády desítkového svazku linek z Klokot na jih kvůli poslední etapě uzavírky Budějovické ulice. Oranžově vyznačené spoje objíždějí zavřený úsek mezi centrem a autobusovým nádražím jižní trasou přes Parkány a kolem Lužnice, ostatní spoje objíždějí centrum severně po mostě přes Vajgar.
V roce 2018 byly pořízeny pro páteřní svazek linek začínající jedničkou 3 kloubové plynové Urbanwaye, které nahradily autobusy Citelis. Celkem má táborský dopravce pro tyto linky k dispozici 8 kloubových autobusů. Tento spoj využívá v rámci velké výluky Budějovické ulice severní objízdnou trasu přes rybník Jordán.
Linka 60 na objízdné trase u historické brány v zastávce Kotnov. Zejména pro minibusové linky 60 a 61 je k dispozici 5 minibusů od výrobců Rošero, Dekstra a Stratos. Z původních 3 Stratosů z roku 2010 jezdí už jen jeden.
Betonový označník pro minibusové linky 60 a 61 integrovaný s hodinami na náměstí TGM. Kvůli dlouhodobé výluce Budějovické ulice nyní jezdí touto ulicí 9. května i většina ostatních linek MHD, ale zastavují až v nedaleké náhradní zastávce Křižíkovo náměstí.
Detail informací o minibusových linkách včetně speciálního plánku linkového vedení v atypické zastávce 9. května. Také tyto dvě linky vedené z Maredova vrchu přes historické centrum do Čelkovic jsou kvůli uzavírce Budějovické ulice výrazně změněny.
Pandemie koronaviru dopadla i na táborskou MHD. Po dobu distanční výuky na školách jsou zrušeny školní spoje. Pro ochranu řidičů jsou také uzavřeny přední dveře a vymezen prostor v okolí stanoviště řidiče. Příjemnou novinkou je ale možnost platby jízdného platební kartou přímo v autobusu. V každém voze je modrý terminál, který kromě označení jízdenky umožňuje zaplatit zvolenou jízdenku kartou – po zaplacení není vydáván žádný papírový doklad. Již delší dobu také funguje možnost nákupu jízdenky formou SMS nebo přes aplikaci Sejf. Oproti minulé návštěvě má místní dopravce také kultivovanější...
Jedním ze tří kloubových Solarisů je i tento původně předváděcí určený pro švédský Stockholm. V Táboře jezdí už od roku 2013. Páteřní svazek linek začínajících jedničkou projíždí také sídlištěm Nad Lužnicí, které leží na severním okraji Sezimova Ústí, na rozdíl od kterého je ale toto sídliště ještě součástí města Tábora.
Plynový SOR NBG 12 z roku 2008 na konečné páteřní linky 10 uprostřed sídliště Nad Lužnicí. Vozy tohoto typu byly dodány v letech 2008-10 v počtu 4 kusů, z nichž jeden už byl vyřazen.
Zástupci všech generací i typů vozidel táborského dopravce Comett Plus určených pro regionální linky v okrese Tábor. Karos má k dispozici ještě 11. Od roku 2022 nahradí tohoto dopravce na regionálních spojích objednávaných Jihočeským krajem nově vysoutěžený BusLine (pokud si ho nevezme jako subdodávku).
Táborský Comett Plus se vyznačoval pořizováním plynových autobusů. Vozy od Iveca pro regionální dopravu jsou ale naftové. Poslední dodávka vozů Crossway LE pro PID, který dojel až do Tábora v roce 2020, byla realizována v roce 2019 a již v barvách tohoto systému. PID má totiž před jihočeským integrovaným systémem náskok. Kvůli němu se ale bude nyní zdejší linka 500 přečíslovávat na 401.
Na táborském autobusovém nádraží byly zachyceny pohromadě vozy hlavních jihočeských dopravců. Velké výběrové řízení na desetileté smlouvy od roku 2022 přiřadilo regionální linky v Jihočeském kraji pouze třem dopravcům: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice (5 ze 7 okresů), GW Bus, BusLine. Skončit by tak měl táborský Comett Plus i jindřichohradecký ICOM. Vysoutěžení dopravci však mohou zajistit až 30 % výkonů subdodavateli, přičemž nejsou požadovány výhradně nové vozy.
Vzorně opravená „žehlička“ v retronátěru na historické elektrické lokálce z Tábora do Bechyně. Elektrické lokomotivy řady 113 upravené na zdejší stejnosměrné napětí 1500 V tahají modernizované přípojné vozy řady 010, které jsou k dispozici jak v modrých barvách ČD, tak i v červenokrémovém retronátěru.
Další elektrická souprava na kusé koleji, kde začíná „Bechyňka“, tentokrát s oranžovou lokomotivou. Aktuálně se vede spor mezi zastánci zachování původního způsobu napájení a příznivci modernizace a přepojení na standardní střídavou soustavu. Tato druhá možnost by znamenala konec provozu historických elektrických Křižíkových vozů.
Díky postupné modernizaci železničního koridoru se podařilo významně zkrátit cestovní časy jak do Prahy, tak Českých Budějovic. A modernizace směrem na Prahu ještě pokračuje, takže se místní mohou těšit na ještě rychlejší dojíždění – nyní to trvá zhruba hodinu a půl. Na koridoru jezdí také mnohem více vlaků – přibyly „jižní“ expresy i spěšné vlaky ráno do Prahy a odpoledne z Prahy. Regionální autobusovou dopravu čeká radikální změna od roku 2022. Jihočeský kraj již vysoutěžil nové dopravce pro příštích 10 let. Na Táborsku bude regionální linky provozovat nově firma BusLine. Dosavadnímu...
Táborské minibusy se objevují kromě linek 60 a 61 i na některých dalších doplňkových linkách. Třeba zde na krátké lince 40 z Autobusového nádraží do Hlinic.
Významnou táborskou linkou je i třicítka, která vede i daleko za město – Solaris byl zachycen již na jaře 2020 zde na přejezdu přes elektrickou dráhu do Bechyně poblíž městské části Větrovy.