Hlavní a zároveň největší město Ústeckého kraje bývá často zmiňováno v souvislosti se špatným ovzduším i se složitou sociální skladbou obyvatel. Z hlediska městské dopravy se ještě nedávno "pyšnilo" nejstarším vozovým parkem trolejbusů v ČR. Dlouho očekávaná obnova vozového parku nejen trolejbusů, ale i autobusů, však toto smutné prvenství pomáhá řešit. Díky evropským dotacím si Ústí nad Labem sáhlo na 26 nových trolejbusů a 30 nových autobusů.

MHD v Ústí nad Labem získává v posledních dvou letech zcela jinou tvář. Původní kloubové vozy Škoda 15Tr jsou postupně střídány novými nízkopodlažními trolejbusy Škoda s karoserií Solaris. Nejstarší vozový park trolejbusů v ČR se tak postupně stává minulostí.
Hlavní a zároveň největší město Ústeckého kraje bývá často zmiňováno v souvislosti se špatným ovzduším i se složitou sociální skladbou obyvatel. Z hlediska městské dopravy se ještě nedávno "pyšnilo" nejstarším vozovým parkem trolejbusů v ČR. Dlouho očekávaná obnova vozového parku nejen trolejbusů, ale i autobusů, však toto smutné prvenství pomáhá řešit. Díky evropským dotacím si Ústí nad Labem sáhlo na 26 nových trolejbusů a 30 nových autobusů.
Také vozový park ústeckých autobusů se v roce 2015 radikálně modernizuje. Díky evropské dotaci bylo v průběhu roku 2015 dodáno 30 dvanáctimetrových autobusů Iveco Urbanway s pohonem na stlačený zemní plyn.
Zatímco trolejbusy jsou nakupovány ve dvou délkových verzích (kloubová Škoda 27Tr Solaris a patnáctimetrová Škoda 28Tr Solaris), autobusy se pořizují dvanáctimetrové (Iveco Urbanway), na plynový pohon. Nová vozidla jsou chloubou ústeckého DP i samotného města, proto není divu, že je jejich pořizování a zprovozňování věnována velká mediální pozornost. Každé nové vozidlo je také pokřtěno a pojmenováno po jedné z místních významných osobností. Nové vozy přinášejí také moderní informační systém i komfortnější interiér. A samozřejmě nízkopodlažnost.
Po ukončení dodávek nových trolejbusů s karoserií Solaris jich bude mít Ústí nad Labem celkem 28. Velká část původních Škodovek bude vyřazena, zůstanou pravděpodobně jen ty, které prošly generální opravou. Spolu s obnovou vozidel má být zaveden také elektronický způsob odbavování cestujících.
I když se trolejbusová síť nerozšiřuje, investice jdou také do obnovy trolejového vedení, v roce 2015 vzniká také zcela nová smyčka "Panská" v centru města. Vyměňují se rovněž zastávkové označníky a obnovou prochází i zastávkové přístřešky nebo samotná nástupiště. Důstojnější branou do města je díky modernizaci také hlavní vlakové nádraží. Skrz Ústí již jezdí moderní vlakové jednotky RegioPanter, které spojují Děčín, Ústí nad Labem, Teplice a Most.
Barevné zastávkové jízdní řády na centrální přestupní zastávce Divadlo, kde se sjíždí většina linek ústecké MHD. Zajíždí sem také některé příměstské linky nově budovaného dopravního systému Ústeckého kraje.
Poslední stará dvanáctimetrová Škodovka zachycená na posilovém spoji v odpolední špičce. Naprostou většinu velkokapacitních vozidel doplňuje pouze několik málo standardních trolejbusů - poslední byly pořízeny z Hradce Králové v podobě ojetin Škoda 21Tr. .
Od roku 2015 došlo k razantní změně na příměstských linkách v celém Ústeckém kraji. I v okolí Ústí nad Labem přišel místní DP o část příměstských linek. Většinu zelených autobusů na Ústecku nově provozuje dopravce BusLine. Zde je připravena poslední dodávka nových autobusů, které se nepodařilo dodat hned na začátku roku. Od poloviny roku 2015 již musí na všech standardních výkonech objednávaných Ústeckým krajem jezdit nové autobusy v zeleném standardu.
Třicet nových plynových Urbanwayů omlazuje v roce 2015 autobusový park ústecké MHD. Na městských linkách jsou také k vidění starší vozy přeřazené z příměstských linek, které již DP neprovozuje.
Ústecký kraj spustil od začátku roku 2015 integrovaný dopravní systém s názvem Doprava Ústeckého kraje. Tento systém prozatím zahrnuje pouze regionální autobusové linky a MHD v Teplicích. Ambice má ale větší - postupně zapojit i železnici a ostatní systémy MHD v kraji. S ohledem na výběrová řízení na integrované regionální autobusové linky se poměrně proměnila autobusová doprava v okolí Ústí nad Labem. Příměstské autobusové linky byly přesoutěženy a nově zajišťuje většinu regionálních spojů v okolí Ústí dopravce BusLine. Standardem jsou nové nízkopodlažní autobusy s jednotným odbavovacím a...
Zastávka příměstských autobusů u dolní stanice lanovky na Větruši. Ústí nad Labem nemá po autobusové krizi před 9 lety žádné autobusové nádraží, proto některé dálkové a mezinárodní linky zastavují zde, cca půl kilometru od hlavního vlakového nádraží i od hlavních zastávek MHD v centru. Část nově pořízených autobusů Ústeckého kraje vozí povinně na zádi úchyty pro jízdní kola.
Starší, ale modernizovaný kloubový trolejbus na jednosměrné trati v centru, která míjí hlavní Mírovou třídu, ale projíždí těsně kolem hlavního vlakového nádraží. I na trolejbusových linkách se postupně zavádí usměrněný nástup přednmi dveřmi.
Jeden z nejstarších provozních trolejbusových exponátů v centrální zastávce Divadlo a naproti zelený autobus Ústeckého kraje. Integrovaný dopravní systém vzniklý 1.1.2015 zatím nezahrnuje železnici ani MHD v Ústí nad Labem.
Pro vytíženější příměstské linky pořídil dopravce BusLine tyto kapacitní Solarisy Urbino 15. Nový jednotný nátěr vozidel Ústeckého kraje využívá jejich vnější plochy také pro textovou propagaci výhod integrovaného systému.
Dva výrobky Iveco - jeden pro městskou, druhý pro příměstskou dopravu, se potkávají na centrální zastávce Divadlo. Dopravce BusLine zvolil pro svoji oblast nákup vozidel značek Iveco, SOR i Solaris.
Další typ zastávkového označníku na Mírové třídě v centru Ústí. Tudy projíždí naprostá většina linek MHD i vybrané příměstské linky. Provoz ostatních vozidel je touto ulicí výrazně omezen.
Ukončena byla také modernizace hlavního vlakového nádraží, které dostalo nová bezbariérově přístupná nástupiště i novou nádražní halu. Zvelebil se i okolní veřejný prostor včetně zastávek MHD.
Nový důstojný vstup do hlavního vlakového nádraží, které má výbornou polohu pár kroků od ústeckého centra. Do sídlišť ležících na okolních svazích je však vhodné pokračovat trolejbusem.
Novému dopravci musely na příměstských linkách ustoupit také autobusy ústeckého DP. Ty jsou nyní využívány vzhledem k jejich nevelkému stáří na městských linkách. Některé městské linky však i nadále zasahují za hranice města Ústí nad Labem. Při další návštěvě už snad bude možné na jednu jízdenku cestovat MHD, vlakem i příměstskými autobusy.
Kloubových trolejbusů Škoda 27Tr Solaris již do Ústí dorazilo 10. Každý z nich je pojmenován po významné osobnosti. Nově dodávané trolejbusy a autobusy mají plnobarevné displeje, které umí zobrazovat barevná čísla linek.
Patnáctimetrových trolejbusů Škoda 28Tr Solaris dorazí do Ústí do konce roku 2015 celkem 16. K nim je nutné připočítat ještě dva kusy ze starší dodávky.
Na městských linkách můžete vidět také původně příměstské autobusy, které zbyly z linek nově zapojených do Dopravy Ústeckého kraje. V krajských výběrových řízeních ústecký DP neuspěl.
Výstavba nového trolejbusového obratiště Panská v centru města a oprava smyčky Mírová způsobila začátkem července úplnou výluku trolejbusů v Ústí nad Labem. Na pomoc přispěchaly i autobusy odjinud - například tento Citybus liberecko-jabloneckého DP.