Zlín (24.5.2007)

Krajské město Zlín, kdysi Gottwaldov, leží v údolí říčky Dřevnice, sevřené se severu i z jihu kopci Vizovických vrchů. Tato poloha dodává městu zvláštní kouzlo, stejně jako zdejší Baťovy závody, které město proslavily po celém světě a které daly impuls k samotnému rozvoji města i ke vzniku trolejbusové dopravy.

Kloubový Citybus před budovou "21" na Náměstí Práce.
Krajské město Zlín, kdysi Gottwaldov, leží v údolí říčky Dřevnice, sevřené se severu i z jihu kopci Vizovických vrchů. Tato poloha dodává městu zvláštní kouzlo, stejně jako zdejší Baťovy závody, které město proslavily po celém světě a které daly impuls k samotnému rozvoji města i ke vzniku trolejbusové dopravy. Zlín leží na regionální železniční trati Otrokovice - Vizovice. V Otrokovicích je napojena na železniční koridor Břeclav - Přerov - Bohumín. Vizovická trať je bohužel neelektrifikovaná a jednokolejná. Svým počtem zastávek by zde byla spíš vhodnější kombinace vlaku a tramvaje, jenže...
Posilový kloubový školní spoj na lince 13 z Lesní čtvrti, kde jinak jezdí pouze standardní trolejbusy. V pozadí všudypřítomné baťovy domky.
Železniční stanice Zlín-střed leží zároveň v srdci Baťových závodů i v srdci města.
První trolejbus nové generace a jediný kloub s karosérií Citybus ve smyčce Příluky.
Vzhledem k takto rozloženým pracovním příležitostem je logické vedení páteřní trolejbusové trati mezi Zlínem a Otrokovicemi souběžně s železniční tratí. Kapacita železnice je sice nedostatečná, ale i přesto tu jezdí vlaky v pravidelném půlhodinovém taktu, složené z vozů řady 810 a 010. Ve špičkách lze vidět i pětivozové soupravy, které rozhodně nejezdí prázdné. Zdejší vozový park trochu omladily dvě jednotky Regionova, vzniklé modernizací vozů 810 a 010. Železnice je naštěstí integrována s městskou dopravou v podobě Zlínské integrované dopravy. Integrována je celá železniční trať, tedy až do...
Pětivozová souprava vozů 810 a 010 na vlaku Otrokovice - Vizovice v odpolední špičce dokazuje slušné využití této jednokolejné regionální trati.
Páteřní otrokovická linka 55 na konečné u otrokovického nádraží.
A kdy vlastně Zlín objevil trolejbusy? S rostoucí velikostí Baťových závodů a také obytnou zástavbou pro zaměstnance v podobě známých cihlových Baťových domků, bylo nutno řešit veřejnou dopravu lépe, než pomocí autobusů. Trolejbusy vyjely na první linky k nemocnici a do Lesní čtvrti v roce 1944. Meziměstská trať do Otrokovic byla zprovozněna v roce 1953. Šedesátá a sedmdesátá lét znamenala stagnaci systému. V poměrně neobvyklé době, kdy nebylo elektrické trakci příliš přáno, byly zprovozněny další tratě v letech 1983 a 1984. Nevyhovující Ikarusy se přestaly šplhat do největšího sídliště Jižní...
Jeden ze standardních trolejbusů s karosérií Citelis na ústřední zastávce Náměstí Práce.
Odpočívající kloubové autobusy v dopoledním sedle u otrokovického nádraží. Linka 55 má velmi výrazné špičky nejen díky krátkému intervalu ale i díky nasazení kapacitnějších vozidel.
Areál vozovny DSZO poblíž zlínské nemocnice.
Zlín modernizoval svůj vozový park poměrně razantně, většina standardních trolejbusů je již nízkopodlažních (14 vozů 24Tr, z toho dva v karoserii Citelis). Starých trolejbusů 14Tr je jen 10 a objevují se na linkách jen zřídka. Kloubových trolejbusů je většina v podobě 15Tr a 15TrM (asi 35 kusů), z nichž mnoho prošlo kvalitní generální opravou v místním dopravním podniku. Ale i mezi kloubovými trolejbusy se již najdou nízkopodlažní vozidla - Škoda 25Tr, z toho celých 5 kusů v karoserii Citelis. Vozidla MHD, kterou provozuje Dopravní společnost Zlín - Otrokovice (DSZO), jsou laděna do slušivé...
Standardní Citybus na další ze zastávek v centru Zlína - Náměstí Míru.
Obrovská smyčka u Sportovní haly nedaleko Náměstí Práce.
První zlínský kloubový trolejbus nové generace Škoda 25Tr u otrokovického nádraží.
Páteřní silnice, po které jezdí trolejbusy mezi Zlínem a Otrokovicemi, právě prochází rekonstrukcí. U malenovických strojíren zhruba v půli cesty se nachází nákupní centrum Centro Zlín. Zde jsou také ukončeny trolejbusy smyčkou původně zbudovanou kvůli strojírnám ZPS. V Otrokovicích je zastávka MHD a konečná trolejbusů umístěna přímo před nádražní budovou. Otrokovice obsluhuje autobusová linka 55 s krátkými intervaly. Mezi Otrokovicemi a Zlínem jezdí trolejbusové linky 1, 2 a 6. Linka 1 je páteřní, vede od západu přes centrum Zlína na východ do Příluk, ale nejezdí ve špičkách všedního dne. V...
Konečná linky 2 - Bartošova čtvrť.
Trolejbusová trať na sídliště Jižní Svahy se dělí na dvě větve. Toto je severnější konečná - Kocanda.
Otočka v Lesní čtvrti i s posilovým kloubovým spojem pro odvoz školáků.
Jeden z mála trolejbusů 14Tr míří na lince 13 na konečnou ke Sportovní hale.
Na sídliště Jižní Svahy stoupají trolejbusové linky 6-10, rovnoměrně ukončeny na dvou větvích - smyčka Kocanda a Středová. Linky 8 a 9 jsou základní, polookružní, ostatní linky jsou doplňkové (linka 7 jede jen na Náměstí Práce a poté na rozlehlou smyčku Sportovní hala poblíž, linka 6 jezdí jen ve špičkách, zato až do Otrokovic a linka 10 jezdí do Malenovic k hypermarketu. Jižní Svahy jsou největší zlínské sídliště a výstavba domů tu pokračuje i nyní. Další významnou linkou je 13, která samostatně obsluhuje rozlehlou zástavbu Baťovými domky v Lesní čtvrti. Tato malebná linka po jedné z...
Trolejbus 24Tr v reklamním nátěru na zlínskou ZOO na doplňkové lince 10 odjíždí ze smyčky Jižní Svahy, Středová.
Nízkokapacitní SORy zajišťují dopravu na mnoha méně vytížených autobusových linkách. Zde v zastávce U zámku (skrytý název pro autobusové nádraží).
Jízdní řády jsou vyvěšeny na žlutém papíře, nechybí ani jízdní doby a s cestujícími se jezdí i při výjezdech a zátazích do vozovny. Proto jede část spojů pouze v části trasy a tato skutečnost je zobrazena i na digitálních transparentech na vozidlech pomocí dodatkového písmena k číslu linky. Matoucí je uvádění poznámek k jednotlivým spojům. Například u linek 1 a 11 jsou uvedeny zastávky až do Průmyslové zóny Příluky, jenže naprostá většina spojů je ukončena již v Přílukách. A poznámku najdete pouze u těch několika prodloužených spojů. Zde by nechybělo jakékoli označení zastávek, které nejsou...
Ukázka jízdního řádu jedné z páteřních trolejbusových linek. Dole jeden z mála nevybledlých plánků sítě.
Trolejbus bez troleje aneb vybrané spoje linek 1 a 11 pokračují z Příluk do přilehlé průmyslové zóny.
Smyčka Příluky. Běžný trolejbus zde končí a hybridní trolejbus vpravo právě stahuje kladky a pokračuje na naftu do průmyslové zóny.
Zastávkové sloupky jsou modré, mohutné s plechovými cedulkami s čísly linek. Kromě jízdních řádů je často k vidění i plánek sítě, většinou ale tak vybledlý, že z něj stejně nic nepoznáte. Na každé zastávce je také písmeno tarifního pásma. Významné uzlové zastávky jsou také vybaveny digitálními transparenty několika druhů, které zobrazují nejbližší časy odjezdů všech linek bez ohledu na aktuální polohu. Hlášení zastávek funguje, jen občas není moc slyšet. Hlásí se i změna tarifního pásma. Ve vozidlech jsou instalovány hodiny, v těch novějších i jednořádkové digitální displeje. Většina vozidel...
Linka 55 u otrokovického nádraží. Dopraváci ve Zlíně mají zřejmě rádi svoji automobilovou konkurenci.
Megalomanské autobusové nádraží ležící mezi Náměstím Práce a vlakovým nádražím Střed. V pozadí Baťovy závody.
Flotila nových autobusů dopravce ČSAD Uherské Hradiště dopoledne odpočívá na autobusovém nádraží.
Ve Zlíně najdete hned dvě autobusová nádraží regionální a dálkové dopravy. Leží těsně vedle sebe poblíž náměstí Práce a liší se od sebe opravdu diametrálně. Zatímco autobusové nádražíčko dopravce Housacar je natěsnáno na maličké ploše v bývalém areálu Svitu, obří megalomanské nádraží ČSAD má asi milion nástupišť a jakousi nedokončenou obchodní vybavenost. Zde jezdí ostatní dopravci (hlavně ČSAD Vsetín). Dopravce Housacar provozuje část zdejších regionálních linek, má opravdu jednotný vzhled vozidel, velké orientační cedule, speciální podobu jízdních řádů a barevně do toho všeho ladí i jeho...
Diametrálně odlišné autobusové nádraží dopravce Housacar přímo v bývalém areálu Baťových závodů.
Tento odlišný dopravce má barevně sladěny nejen autobusy, ale i zastávky a jízdní řády.
Dopravce Housacar zajišťuje se svými červenožlutými autobusy obsluhu okolních měst a obcí.