Valašská metropole má nejen nesmírně zajímavou architekturu, ale také je pozoruhodným městem z hlediska dopravy, neboť se rozkládá v dlouhém údolí okolo řeky Dřevnice a s hlavní železniční tratí v Otrokovicích ho spojuje nejen stále neelektrická lokálka, ale také dlouhá meziměstská trolejbusová trať. A právě trolejbusy ve Zlíně výrazně zvýšily podíl na celkové MHD. Díky novým bateriovým trolejbusům se nově elektricky dostanete i k místní poměrně vzdálené ZOO v Lešné. V regionální dopravě se na revoluční změnu teprve čeká, od roku 2021 vyjedou noví dopravci i nový integrovaný dopravní systém.

Hlavní novinkou zlínské MHD je právě elektrizace některých dosud autobusových linek díky nákupu 7 bateriových trolejbusů Škoda 30Tr v roce 2019. Tyto čtyřdveřové klimatizované vozy dokážou ujet poměrně dlouhý úsek bez trolejového vedení, čehož je od dubna 2019 využito na prodloužené trolejbusové lince z Vršavy až k ZOO v Lešné. A jelikož je po cestě ještě několik různě rozesetých obcí, přibyla k lince 4 nová linka 5, která tyto obce obsluhuje protisměrným okruhem a v souhrnu spolu s linkou 4 tvoří ve špičce cca 15mintový interval. U vstupu do ZOO v Lešné trolejbusy nekončí, ale pokračují zpět...
Setkání dvou starších trolejbusů na konečné Jižní Svahy, Středová. Vlevo jeden z nejstarších trolejbusů Škoda 24Tr z roku 2006 ještě s karoserií Citybus. Takových tu jezdí z původních 12 ještě 10. Hranaté trolejbusy 14Tr a 15Tr už jsou ve Zlíně minulostí.
Trolejbusy Škoda 25Tr s karoserií Citelis odpočívají na druhé konečné na sídlišti Jižní Svahy. Odtud jezdí kloubové vozy, ze smyčky Středová standardní. Těchto kloubových trolejbusů, které se hojně používají pro celovozové reklamy, tu jezdí 13, doplněn byl jeden původně chomutovský.
Kloubové trolejbusy Škoda 26Tr s karoserií Solaris byly dodávány v letech 2013-14 v počtu 11 kusů, nepočítáme-li jeden bateriový vůz Škoda 35Tr z roku 2020, jedná se o nejnovější kloubové trolejbusy ve Zlíně.
Z celkového počtu 56 trolejbusů jich je ve Zlíně kloubových celkem 25. Jezdí hlavně na linkách z Jižních Svahů z této konečné Kocanda (linky 6, 7, 8), ale také na meziměstské trati do Otrokovic (linky 2 a 6).
Další ze 13 kloubových trolejbusů s karoserií Citelis přijíždí po mostní estakádě od Jižních Svahů do centra kolem autobusového nádraží. Linky 8 a 9 jsou protisměrné polokružní a obě jedou k místní nemocnici. Každá však končí na Jižních Svazích jinde.
Západní konečná trolejbusů v Otrokovicích, kam po meziměstské trati jezdí zejména kloubové vozy na linkách 2 a 6. Na vlaky tu navazuje také místní otrokovická autobusová linka 55, která jezdí ve velmi krátkých intervalech a jedná se o nejfrekventovanější autobusovou linku MHD. Dál severně do Otrokovic pokračuje také trolejbusová linka 2.
Závorová fontána na otrokovickém přednádraží. Vlaková doprava je pro samotný Zlín stále zaostalá, nicméně odtud z Otrokovic se dostanete rychlíkem do Břeclavi, Ostravy, Brna i Prahy. Od prosince 2019 zajišťuje část vlaků ve Zlínském kraji společnost Arriva zatím s vypůjčenými motorovými jednotkami Alstom LINT od Leo Expressu nebo s jednotkami řady 845.
Kromě 7 nových bateriových trolejbusů s karoserií SOR NB12 přibyly v minulosti i další vozy ve zdejším typickém modrooranžovém nátěru, které provozuje místní Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. V letech 2013-2016 dorazilo 6 standardních vozů Škoda 26Tr s karoserií Solaris, kloubová modifikace těchto vozidel byla dodána v počtu 11 kusů v letech 2013-4. Posledním nejnovějším trolejbusem je kloubový vůz Škoda 35Tr s karoserií Urbanway. A Zlín už čerstvě provozuje také jeden elektrobus typu Škoda 34BB s karoserií Heuliez. V autobusové trakci bylo v nedávné době pořízeno 10 nových autobusů...
Díky 7 novým bateriovým trolejbusům mohla být elektrifikována autobusová linka k ZOO Lešná. Původní trolejbusová linka 4 byla prodloužena z Vršavy do Lešné a doplnila jí nová linka 5, která jezdí polookružně proti ní a obsluhují spolu také mezilehlé obce na trase. Úsek mezi Vršavou a ZOO tedy zvládnou ujet na baterie.
Detail zadního prostrou nových trolejbusů Škoda 30Tr pro uložení pomocných baterií, díky kterým mohou jezdit trolejbusy až ke vzdálené ZOO Lešná. Těchto 7 vozidel bylo pořízeno v roce 2019.
Schéma znázorňující odjezdy trolejbusových linek 4 a 5 od ZOO Lešná, jelikož tyto polokružní linky zastavují každá na opačné straně silnice, ale dohromady tvoří proklad až na interval 15 minut.
Kromě bateriových trolejbusů má Zlín již dlouhou dobu také klasické trolejbusy s pomocným naftovým agregátem. Toho je využíváno například na linkách 11 a 12, které mají nainstalovány troleje pouze po železniční přejezd v Přílukách.
Starší trolejbusy na obratišti Sportovní hala blízko centra Zlína, kde jsou ukončovány linky od Jižních Svahů a od východu. Dál na západ už pokračuje pouze část trolejbusů směrem na meziměstskou trať do Otrokovic, která je zhusta lemována různými komerčními i průmyslovými podniky. Ač vozí tento trolejbus reklamu na ZOO v Lešné, jezdí tyto vozy s pomocným naftovým agregátem jinde (hlavně na linkách 11 a 12).
Další ze standardních trolejbusů Škoda 24Tr v zastávce poblíž autobusového nádraží. Tento 16 let starý vůz ještě není vybaven pomocným naftovým agregátem.
A tento trolejbus již naftovým agregátem opatřen je, nicméně používán je i na plně zatrolejovaných linkách, jako například na této polokružní páteřní lince 9 z Jižních Svahů k nemocnici.
Zlín má vzorně opravené centrum města s přilehlým parkem Komenského. Ani přilehlá zastávka Školní s kapacitním přístřeškem nezůstala modernizace ušetřena. Ve Zlíně najdete zajímavé přístřešky nejznámějšího českého výrobce mobiliáře, který zde měl donedávna sídlo.
V době koronaviru byla doprava i ve Zlíně omezena a nyní přešly prázdninové jízdní řády plynule do letních prázdnin, což znamená prodloužení špičkového intervalu na páteřních linkách z 12 na 15 minut. I když je linkové vedení pro neznalého místních poměrů docela nepřehledné, přeci jen je v něm nějaký systém a zpravidla zde najdete několik svazků, které spolu tvoří již celkem slušný souhrnný interval. Tyto svazky pak mají ve společném směru i souhrnný jízdní řád, což značně ulehčuje orientaci. Linkové vedení se proměnilo zejména ve vztahu k elektrifikaci linek do ZOO Lešná a nyní je již...
Na naprosté většině zastávek MHD najdete stále tyto typické modré označníky. Elektronické prvky bývají umisťovány mimo označník. Mnohem moderněji pak většinou vypadají přístřešky. Zastávka U zámku leží v těsné blízkosti autobusového i hlavního vlakového nádraží, což asi ne každý pochopí.
Díky souhrnným jízdním řádům vždy ve směru, kudy jedou dvě linky společně, je zdejší poměrně pestré linkové vedení ještě snesitelné. Standardní interval páteřních linek nebo svazků je ve špičce 12 minut, v době prázdnin prodloužený na 15.
Ve Zlíně je oblíbené pojmenovávat zastávky podle komerčních názvů okolních objektů. Na nových LCD obrazovkách se dozvíte i čas příjezdu do jednotlivých zastávek dle jízdního řádu. Velká část zastávek ze Zlíně je na znamení.
Jeden z osmi nejnovějších Urbanwayů z roku 2017 vybavených již standardně celovozovou klimatizací. Pro autobusové linky už ve Zlíně po elektrifikaci dalších tras mnoho práce nezbylo. I tak provozuje zdejší dopravní podnik celkem 35 autobusů.
Nejvíce zastoupeným typem autobusů ve Zlíně jsou Citelisy, kterých tu jezdí celkem 13. Všechny autobusy MHD jsou již poměrně dlouhou dobu nízkopodlažní.
Zatahující trolejbus a autobus před vjezdem do areálu DSZO ležícím na východě města poblíž místní nemocnice. Okolo jezdí také páteřní trolejbusové linky 2, 8 a 9.
Nejstaršími autobusy DSZO jsou Citybusy, kterých tu jezdí ještě 8 v krátké a 4 v kloubové verzi. Do roka ale budou ty krátké nahrazeny 7 novými vozy Urbanway. Zde v areálu dopravního podniku byl zachycen přistěhovalec z Brna, který byl odkoupen od DPMB v roce 2015.
Regionální doprava se chystá na vznik celokrajského integrovaného systému, který musel být odložen kvůli pozastavenému výběrovému řízení na nové autobusové dopravce. Nicméně už teď jsou regionální linky označeny trojcifernými čísly a na všech regionálních linkách objednávaných Zlínským krajem platí jednotný kilometrický tarif (zatím nepřestupný). Na jednotlivých linkách vyjíždějících z obřího centrálního autobusového nádraží do širokého okolí aktuálně zajišťuje provoz několik dopravců – nejvíce ČSAD Vsetín (ten zde také provozuje v ČR poměrně neobvyklé čínské autobusy Yutong), potom Arriva...
Stávající obří autobusové nádraží v centru Zlína poblíž vlakové stanice Zlín-střed. Jeho dnešní využití je výrazně menší než jeho nabízená kapacita, i když se sem přesunuly i linky dopravce Housacar. Regionální dopravu ve Zlínském kraji čeká v roce 2021 zásadní proměna.
Stále se čeká na elektrizaci páteřní trati z Otrokovic přes Zlín do Vizovic, minimálně ještě 4 roky zde budou jezdit tyto motorové jednotky Regionova Českých drah. Zlínský kraj na některé další tratě bez trolejí vybral dopravce Arriva vlaky, ve zbytku zůstaly i po prosinci 2019 České dráhy. Také železnice bude součástí připravovaného IDS „Zetko“.
Většina nástupišť obřího autobusového nádraží zeje prázdnotou. Lépe propojit autobusy, vlaky i městskou dopravu by měl nový IDS Zlínského kraje „Zetko“, který by měl naplno začít fungovat od ledna 2021 s nástupem nových autobusových dopravců. Už dnes ale platí u všech dopravců jednotný kilometrický tarif (IDS měl fungovat původně o rok dříve).
Autobusy dožívajícího dopravce ČSAD Vsetín, který nevyhrál ani jednu soutěženou oblast ve Zlínském kraji. Naopak byl úspěšný v sousedním kraji Moravskoslezském. Do konce stávajících smluv zbývá půl roku, proto již nějakou dobu stávající dopravci neinvestují do obnovy vozového parku a stále je tu k vidění větší množství klasických Karos.
Kroměřížský dopravce KRODOS BUS stejně jako ČSAD BUS Uherské Hradiště byli v soutěžích úspěšnější a oba stávající dopravci budou provozovat část linek nového zlínského IDS i po roce 2021.
V Česku neobvyklé čínské autobusy Yutong jezdí u končícího dopravce ČSAD Vsetín již 7-8 let v počtu 18 kusů (z toho jeden vyřazen po požáru). Rozmístěny jsou rovnoměrně po celém Zlínském kraji.
Dalším z neúspěšných uchazečů o práci v regionální dopravě je Housacar provozující v okolí Zlína celkem 16 autobusů, z toho polovinu tvoří Karosy a zbytek Iveco Crossway. I tento dopravce spolu s ČSAD Vsetín na konci roku 2020 skončí.
Zlínské autobusové nádraží jako otisk 80. let v jinak prvorepublikovém Zlíně se zástupcem čínských autobusů dopravce ČSAD Vsetín. Autobusové nádraží funguje od roku 1988 a nyní se jedná o celkové přestavbě na společný dopravní terminál se železnicí po její elektrizaci.
Železniční trať Otrokovice – Zlín – Vizovice už dlouho čeká na modernizaci a elektrizaci. V současné době je provoz na této páteřní, ale jednokolejné trati zajišťován Regionovami Českých drah. Bude tomu tak nejméně do roku 2024, dokdy je podepsána nová smlouva s ČD na tuto trať. Na ostatních tratích mají desetiletý kontrakt od prosince 2019 buďto stávající ČD a nově také Arriva vlaky. Ty provozují na celkem 4 tratích starší nízkopodlažní motorové jednotky Alstom LINT zapůjčené od Leo Expresu, postupně by je měly nahradit vlastní motorové jednotky Stadler GTW, které budou před uvedením do...
Mercedes-Benz Intouro je jedním z nejnovějších autobusů dopravce ČSAD Vsetín, který přesouvá své aktivity ze Zlínského do Moravskoslezského kraje.
Bývalé soukromé autobusové nádraží dopravce Housacar poblíž náměstí Práce, které už dnes slouží jako parkoviště. Autobusy se přesunuly na centrální autobusové nádraží o kousek vedle.
Nový dopravce na kolejích ve Zlínském kraji. Pro 4 tratě byl vybrán dopravce Arriva vlaky, který od prosinci 2019 jezdí s těmito nízkopodlažními jednotkami Alstom LINT zapůjčenými od dopravce LEO Express, již brzy je mají nahradit vlastní jednotky Stadler GTW, které původně jezdily u DB.