Historické španělské město s 350 000 obyvateli na jihovýchodním pobřeží u Středozemního moře leží poblíž Valencie a páteřní městské dopravy jsou tramvaje kombinované s vlakotramvají, která využívá původní železnici klikatící se podél pobřeží daleko na severovýchod. Alicante bylo prvním španělským městem, které v novodobé historii obnovilo provoz tramvají a nyní je nejrozsáhlejším španělským tramvajovým provozem, i když za to může hlavně vlakotramvaj. Zajímavý je také vývoj zdejší kolejové sítě, která se rozrůstala nejdříve na okraji města a poté se tunelem prodrala až pod jeho centrum.

Tramvaje jezdí v Alicante znovu od roku 1999, respektive od roku 2003 (do té doby zde byl pouze zkušební provoz na krátké pobřežní trati). Základem nového systému se stala původní železniční trať z Alicante podél pobřeží směrem na severovýchod. Původní tramvaje zde byly zrušeny v roce 1969. Samotné Alicante má cca 340 000 obyvatel, okolní aglomerace skoro půl milionu. První opravdu užitečná tramvaj vyjela z okraje Alicante na severovýchod v roce 2003 po původní železniční trati a nahradila zde motorové vlaky. Až v roce 2007 se objevily první čistě tramvajové tratě a vznikla také první část...
Konečná stanice Luceros společného tunelového úseku pro tramvaj i vlakotramvaj. Tato nynější konečná byla otevřena v roce 2010. První dvě podzemní stanice v roce 2007. Zbývá dodělat ještě jednu stanici k vlakovému nádraží.
Velkoplošné informace a vstup přes turnikety – to je společný jmenovatel tří podzemních stanic společných pro linky L1 – L3 a L5.
Až pod centrum Alicante zajíždí také vlakotramvaje na lince L1 se vzdáleného města Benidorm. Základní interval této linky je 30 minut a jezdí na ní tyto částečně nízkopodlažní vozy Vossloh.
Název stanice v podzemní trase pod centrem Alicante opravdu nepřehlédnete. Mercado je prostřední podzemní stanicí, kde tramvaje původně do roku 2010 končily. Sousední stanice MARQ pod místní pevností už je pouze polopodzemní.
Vstup do jedné z podzemních stanic v centru Alicante i s logem zdejšího systému, který sdružuje jak klasické tramvaje, tak i vlakotramvaje na lince L1.
Hned za výjezdem z tunelového úseku pod centrem Alicante se tratě dělí směrem na východ (většina linek včetně vlakotramvaje) a na sever, což využívá nejnovější linka L2 do předměstí Sant Vicent del Raspeig.
Pokračování hlavní tratě z centra Alicante dál na východ vede kolem velké skály a dále pokračuje krátkým tunelovým úsekem pod další skálou. Na části spojů páteřní linky L3 do předměstí El Campello jezdí zdvojené tramvaje.
Společně s linkou L3 vede na východ a dál podél pobřeží vlakotramvajová linka L1. Ta projíždí většinu zastávek ve společném úseku s linkou L3. Těchto 9 vlakotramvají Vossloh bylo dodáno kolem roku 2004. Do té doby zde jezdily tramvaje zapůjčené od Siemensu.
Dopravce FGV má pro tramvajové linky v Alicante celkem 25 tramvají Bombardier Flexity Outlook, které pořídil současně s tramvajemi pro blízkou Valencii, kde také provozuje MHD. Prvních 11 vozidel dorazilo v roce 2006, zbytek v roce 2013 pro novou linku L2.
Tramvaje Flexity Outlook ve specifickém nátěru pro Alicante provozované valencijským dopravcem FGV jezdí na linkách L2-L5. Do roku 2013 jich tu jezdilo pouze 11.
Postupně se tramvaje rozrůstaly do předměstí Playa de San Juan u mořského pobřeží na severu a také severním směrem do města Sant Vicent del Raspeig (2013). O jednu stanici se také prodloužil tunelový úsek v centru a ještě jedna stanice přímo u vlakového nádraží chybí. Původní zapůjčené tramvaje Siemens byly cca v roce 2004 nahrazeny devíti vlakotramvajemi Vossloh. První plně nízkopodlažní tramvaje dorazily do Alicante před velkým rozšířením tratí v roce 2007, další várka nových tramvají dorazila v roce 2013 pro novou linku L2. Nyní je k dispozici 9 vlakotramvají Vossloh a 25 tramvají...
V této zastávce Sangueta východně od centra Alicante se odděluje krátká trať pro linku L4 vedoucí podél pobřeží přímo do historického centra pod místní pevnost. Tato linka byla v roce 2013 zrušena pro nezájem cestujících a v červnu 2019 opět obnovena.
Konečná linky L4 Puerta del Mar pod historickou pevností u pobřežní promenády v centru Alicante. Tady se v roce 1999 začala psát novodobá historie tramvají v Alicante, byť jen na 600 m dlouhém úseku. Provoz této linky byl od roku 2013 až do června 2019 přerušen. Nyní opět jezdí v půlhodinovém intervalu spolu s linkou L5 do předměstí Playa de San Juan.
Neobvykle zastřešená zastávka v centru předměstí Playa de San Juan, kam byly tramvaje zavedeny v roce 2007, byť jen zčásti, ještě bez jednosměrné okružní trati.
Velkolepé ale poněkud děravé zastřešení zastávek v centru předměstí Playa de San Juan sice příliš neochrání před deštěm, ale vytvoří účinnou ochranu před sluncem, což je zde potřeba víc.
Další neobvykle zastřešená zastávka na okružní trati, která od roku 2009 vede skrz předměstím Playa de San Juan východně od Alicante a jednosměrně ji projíždějí linky L4 a L5 v souhrnném intervalu 15 minut. Odtud se dostanete jak na nábřežní promenádu jižně od historického centra, tak do vlastního centra Alicante tunelovým úsekem.
Interiér plně nízkopodlažních tramvají Flexity Outlook od Bombardieru, kterých sem bylo postupně dodáno 25. Stejné tramvaje jezdí také v sousední Valencii. Jízdenku si můžete koupit až v tramvaji díky automatu a revizoři tu chodí poměrně často.
Jedna ze zastávek na jednosměrné okružní trati skrz předměstí Playa de San Juan. Od roku 2019 se odtud opět dostanete i na nábřežní promenádu v historické části Alicante, a to obnovenou linkou L4.
Zatravněný úsek trati mířící do předměstí Playa de San Juan, kudy jezdí tramvaje od roku 2007. Do doby prodloužení v podobě jednosměrné okružní trati končily tramvaje o zastávku dál na kolejovém přejezdu.
Vlakotramvaj v zastávce Sangueta, odkud původně jezdila do jižní části centra pod místní pevnost. U sousední zastávky La Marina se také nachází původní depo. Po otevření tunelu pod centrem však byla přesměrována tam. Tato linka využívající bývalé železniční jednokolejné trati se postupně rozrostla až na úctyhodných 44 km a její jízdní doba je 70 minut.
Tady se od hlavní trasy směřující na sever do města Benidorm odpojuje městská tramvajová trať do čtvrti Plaua de San Juan pro linky L4 a L5. Vlakotramvaj odtud směrem ven z Alicante zastavuje už jen ve vybraných zastávkách, ty zbylé obsluhuje souběžná tramvaj L3.
Jedna z pobřežních zastávek podél zdejších pláží ve společném úseku tramvaje L3 a vlakotramvaje L1. I tuto zastávku „dálková“ linka L1 projíždí.
To, co činí provoz v Alicante nejzajímavějším, je bezesporu přerod původní úzkorozchodné jednokolejné pobřežní železnice v tramvaj, resp. vlakotramvaj. Nejdříve byl přetvořen úsek z východního okraje Alicante do sousedního předměstí El Campello (2003), poté byly motorové vlaky postupně vytlačeny až do města Benidorm, kam dojely vlakotramvaje v roce 2008. Dodnes tady musíte přestoupit na motorák linky L9 směr konečná stanice Dénia. Vlakotramvaje jezdí na lince L1 souběžně s městskou tramvajovou linkou L3 do stanice El Campello. V souběžném úseku linka L1 skoro nezastavuje. Dál už se jezdí po...
A zde již jezdí vlakotramvaj L1 sama. Nejnovější úsek z roku 2008 mezi městy El Campello a Benidorm ji zůstal jednokolejný s několika výhybnami. Celodenní interval je zde 30 minut. Trať se klikatí podél členitého pobřeží včetně několika tunelů a viaduktů.
Dosavadní konečná vlakotramvaje L1 ve stotisícovém městě Benidorm. Dál už je nutné pokračovat motorákem po lince L9 až do absolutní konečné v přímořském letovisku Dénia. I sem je v plánu jezdit bez přestupu, měla by se připravovat elektrizace trati i nákup nových jednotek.
Motorové jednotky MAN řady 2500, které byly v roce 2007 modernizovány z původní řady 2300, a které zajišťují provoz na lince L9, což je zbývající neelektrifikovaný úsek této trati do městečka Dénia.
Výřez ze schématu pobřežní trati, zajišťované zčásti vlakotramvajemi a zčásti motorovými jednotkami, dobře ukazuje členitost této úzkorozchodné jednokolejné trati a zároveň její turistický potenciál.
Severní konečná nejnovější tramvajové linky L2, která zajíždí od roku 2013 až do vzdáleného města Sant Vicent del Raspeig. Tato linka se stala nejpopulárnější linkou v Alicante – vede k místní univerzitě a projíždí také hustě osídleným chudším předměstím. Interval této linky je 15 minut.
Odtud ze severní konečné linky L2 ve městě Sant Vicent del Raspeig se plánuje prodloužení tramvaje skrz centrum města k místní nemocnici. Je otázka, zda po pandemii bude na tyto plány dost peněz.
Jeden ze starších Mercedesů z roku 2011 na městské lince 01 v centru nad konečnou podzemní stanicí tramvaje Luceros. Městské linky jsou číslované od 01 výše a jak jízdní řády, tak i autobusy mají červenou barvu.
Nový hybridní MAN na městské lince 02. Městské autobusy mají většinou interval cca 10-15 minut, nejsilnější je linka 03, která jezdí každých 7-8 minut. Provoz neusíná ani v noci – k dispozici je několik linek s příznakem N.
Autobusová doprava je provozována v pod zkratkou TAM (metropolitní doprava Alicante) cca na 30 linkách číslovaných od 01 výše, městské linky mají červenou barvu, příměstské modrou. Nejčastěji jezdí městská linka 03 v intervalu 7-8 minut, velmi silné jsou také příměstské linky 23 a 24 směřující z Alicante do předměstí Sant Vicent del Raspeig (tam jede také tramvaj T2) a Sant Joan a Mutxamel. Obě linky jezdí každých 9-10 minut. Na autobusových linkách potkáte především autobusy Mercedes-Benz včetně kloubových vozidel, k vidění jsou i hybridní MANy. Každých 20 minut spojuje centrum Alicante s...
Nejsilnější městská linka 03, která jezdí v intervalu 7-8 mnut a kam jsou nasazovány také kloubové autobusy. Kromě červených městských autobusů tu také jezdí několik příměstských linek s modrými autobusy, z nichž dvě (23 a 24) jezdí dokonce každých 9-10 minut.
Novější Citaro na městské lince 06 na kruhové křižovatce u přístavu poblíž centrálního autobusového nádraží. Tady najdete také historickou budovu bývalého vlakového nádraží.
Jižně do centra Alicante u přístavu a pobřežní promenády leží autobusové nádraží dálkové dopravy. Většinu autobusů zde provozuje dopravce ALSA.
Tyto speciální autobusy míří z centra Alicante na západ k místnímu letišti. V plánech na rozšíření tramvajové sítě bylo i prodloužení dnešní linky L4 podél pobřežní promenády na západ k letišti.
Hlavové vlakové nádraží západně od centra Alicante. Tramvajový tunel k němu zatím nevede a na tramvaj je nutno dojít cca 500 metrů. Údajně je pro prodloužení tramvajového tunelu až sem nutné celé vlakové nádraží zahloubit.
Motorová a elektrická jednotka španělských drah na konečné stanici Alicante. Zdejší oblast má také dvě linky příměstských vlaků Cercanías, které propojují Alicante s okolními předměstími a také se sousední Murcií.
Z centra Alicante vyjíždějí dvě linky příměstských vaků Cercanías – jedna vede do města Murcia a druhá krátká jen do sousedního Sant Vicent del Raspeig, kam vede i nejnovější tramvajová linka L2.
Plány na rozvoj kolejové dopravy jsou smělé – od dalšího propojování regionální železnice v posledním úseku Benidorm – Dénia přes plán na prodloužení linky L2 na severu až po ambiciózní projekt protažení linky L4 podél pobřeží skrz centrum až k místnímu letišti. A k tomu ještě chybí jedna podzemní stanice tramvají u vlakového nádraží. Je otázkou, jak s těmito plány zatočí pandemie koronaviru a z ní plynoucí zpomalení světové ekonomiky.
Z Alicante vyjíždějí také dálkové rychlovlaky až do Madridu, kam se dostanete rychlostí až 300 km/h zhruba za dvě hodiny.