Největší nizozemské město zaznamenalo v posledních letech poměrně významný rozvoj veřejné dopravy. Po létech odkladů byla otevřena první skoro kompletně podzemní linka metra 52, vyměněna byla velká část souprav metra, dojezdily ty původní, které pamatují otevření metra v roce 1977. Proměnou prošlo také lehké metro do jižních předměstí, kde ho vystřídala klasická tramvaj s nízkými nástupišti. A aktuálně se ve velkém modernizuje vozový park tramvají díky dodávkám španělských tramvají CAF. Autobusová síť se modernizuje v duchu nové značky R-net společné pro celou oblast jižního Holandska (Randstad), novým červenošedým nátěrem jsou opatřovány páteřní autobusové linky. Poměrně hojně jsou zde zastoupeny také elektrobusy nebo autobusy na hybridní pohon.

I přes rozvíjející se systém metra je stále dopravním prostředkem číslo jedna (hned po bicyklech) tramvaj. V souvislosti s otevřením nové severojižní linky metra v roce 2018 byly některé linky zrušeny a jiné přetrasovány – není již potřeba tolik tramvají v ose nové linky metra, naopak byly posíleny ostatní směry. Největším tramvajovým projektem je ale konverze linky lehkého metra 51 od jižního nádraží dál na jih do předměstí Amsterdamu Amstelveen, kde až do roku 2019 jezdily společně tramvaje na lince 5 a soupravy metra na lince 51. Nyní jsou již všechny zastávky přebudovány pro provoz...
Nejtypičtější amsterdamská tramvaj Siemens Combino před honosnou budovou hlavního nádraží. Těchto svižných vozidel s pevnými podvozky tu jezdí 151 v jednosměrné a 4 v obousměrné verzi a nejstarším z nich už je 20 let.
Vytížená trať z hlavního nádraží skrz historické centrum se v několika místech zužuje do jedné kolejové splítky pro uvolnění prostoru chodcům. Tratě v centru několikrát křižují zdejší úzké vodní kanály, tzv. grachty.
Jedna z nejvytíženějších křižovatek v centru poblíž zastávce Leidseplein. V roce 2018 prošlo linkové vedení tramvají malou revolucí v souvislosti s otevřením nové severojižní linky metra. Některé linky byly zrušeny, jiné přetrasovány.
Pětičlánkové Combino na zastávce přímo na mostě přes jeden z vodních kanálů v centru. Z hlavního nádraží směřují přes centrum dvě hlavní tratě, tato používaná linkami 2, 11 a 12 je asi nejzajímavější.
Přednádražní prostor hlavního nádraží nyní prochází po úspěšné dostavbě nové linky metra celkovou revitalizací s cílem poskytnout více prostoru chodcům i cyklistům. Před nádražím jsou dvě tramvajové smyčky, kvůli rekonstrukci se nyní používá pouze ta severozápadní.
Vznikající staronové kolejiště na místě původní jihovýchodní smyčky před hlavním nádražím. Sem se sjíždí tramvaje ze všech hlavních směrů a hlavní nádraží je tak spolu s metrem a železnicí hlavním dopravním uzlem Amsterdamu. Pro samostatnou linku 26 do nové čtvrti Ijburg byla vybudována nová podpovrchová smyčka na druhé straně nádraží.
Schéma sítě kolejové dopravy v Amsterdamu ukazuje tučnými čarami linky metra, tenčími tramvaje a ještě tenčími vlaky. Kolejová doprava tu hraje prim a Amsterdam je městem s nejrozsáhlejší sítí tramvají v Nizozemsku a jedním z největších tramvajových provozů v Evropě. Provozovatelem MHD je dopravní podnik GVB.
V tramvajích i autobusech najdete na vnitřních obrazovkách možnosti přestupů v následující zastávce, od každé linky se zobrazuje několik příštích spojů – z toho si můžete udělat představu o délce intervalů jednotlivých tramvajových linek.
Jízdní řády a z nich čitelný interval tramvajových linek 2 a 12, které jedou z Hlavního nádraží společně centrem na jihozápad a dál se větví do různých směrů.
Tramvaje Combino mají usměrněný nástup, kterému pomáhají „plácačky“ u dveří, které slouží jen pro výstup. Nastupuje se předními a prostředními dveřmi a pokaždé je nutné přiložit kartu ke čtečce nebo si koupit jízdenku u průvodčího. V celém Nizozemsku platí čipová karta OV-chipkaart, kterou lze platit ve všech dopravních prostředcích – stačí si nabít potřebný kredit a pak už jen „pípat“.
Nových španělských tramvají CAF Urbos 100 si amsterdamský dopravní podnik GVB objednal přes 70 a první začaly jezdit v roce 2020. 25 z nich je určeno právě pro novou linku 25 a tyto tramvaje jsou zde oblečeny v novém korporátním červenošedém nátěru páteřní jihoholandské sítě R-Net. Zbylé tramvaje CAF, které nyní jezdí na souběžné lince 5 od jihu na sever přes centrum, jsou dodávány v tradičním modrobílém nátěru. Linka 5 společně s linkou 25 jsou jediné tramvajové linky, kde je zapotřebí obousměrných vozidel. Nových tramvají CAF už je dodáno cca 50, což umožnilo vyřazení nejstarších belgických...
Stanoviště průvodčího v tramvaji Combino, který kontroluje označování jízdenek a také jízdenky prodává. Kromě toho poskytuje informace. V roce 2018 byly všechny tyto kukaně přebudovány do přívětivější podoby. V některých okrajových časech jezdí tyto tramvaje i bez průvodčího. Naproti této budce jsou jedny ze dvou dveří, kterými lze do tramvaje nastoupit.
Skuteční průvodčí na plakátech na levém boku tramvají lákají cestující zpět do městské dopravy po sérii covidových omezení. Reklama může vyvolávat mylný dojem o obousměrnosti těchto tramvají – pouze 4 ze 155 kusů mají dveře opravdu i vlevo.
I když byl v červnu 2021 oficiálně ukončen provoz starých belgických tramvají z počátku 90. let, tato byla zachycena v ranní špičce na lince 5, kde už jinak potkáte pouze nové obousměrné tramvaje CAF.
Dočasná severní úvraťová konečná linky 5 v centru Amsterdamu zachycená ještě se starou tříčlánkovou tramvají s nízkopodlažních prostředním článkem. Tyto tramvaje byly postupně nahrazeny aktuální dodávkou nových tramvají CAF Urbos 100.
Expresní samostatná linka 26 jezdí do nové čtvrti Ijburg už přes 15 let. Postupné osidlování tohoto nového města vystavěného na vysušené půdě zálivu Ijmeer si už před pár lety vyžádalo nasazování zdvojených souprav alespoň na část spojů ve špičkách.
Jedna ze zastávek na rychlé lince 26 v moderní čtvrti Ijburg s již standardním informačním systémem a s velkolepým mostem přes vodní plochu v pozadí.
Spřažené dvojice tramvají Combino potkáte ve špičkách na lince 26. Zde na její konečné na jihovýchodním cípu nové čtvrti Ijburg. Pro linku 26 bylo před pár lety vybudováno nové podpovrchové obratiště u Hlavního nádraží a linka se tak přesunula z přednádražního prostoru, který nyní prochází celkovou revitalizací.
Lehké metro 51 do jižního předměstí Amstelveen nahradila v roce 2020 klasická tramvajová linka 25, která je ukončena zde v zastávce severně od vlakového jižního nádraží. Dál pokračuje tramvajová linka 5 do centra Amsterdamu. Pro novou linku 25 bylo pořízeno 25 tramvají CAF, které bývají ve špičkách spřahovány do dvojic.
Jižní konečná tramvajové linky 5 „Amstelveen Stadshart“, která vede souběžně s novou linkou 25 a kdysi zde musela být ve společném úseku nástupiště ve dvou úrovních kvůli souběžnému provozu lehkého metra 51. Linku 5 už téměř výhradně obsadily nové tramvaje CAF Urbos 100, které jsou dodávány postupně od roku 2020.
Nová podoba jižní konečné Amstelveen Westwijk, nyní již v podání plně nízkopodlažní tramvaje CAF. Při minulé návštěvě tu ještě bylo vysoké nástupiště a končila zde linka lehkého metra č. 51. 25 z již 50 dodaných tramvají CAF je oděno v tomto korporátním nátěru sítě R-net, což je síť páteřních linek veřejné dopravy v celém jižním Holandsku (kraj Randstad).
Kromě nové linky 25 nedošlo v poslední době k žádnému rozšíření tramvajové sítě, naopak s otevřením nové linky metra 52 zůstaly některé tramvajové koleje v centru bez obsluhy. Pro zvýšení kapacity samostatné linky 26 do nového předměstí Ijburg začaly být na tuto stále vytíženější linku nasazovány dvojice tramvají Combino a byla vybudována také nové podpovrchová smyčka z druhé strany hlavního nádraží. Aktuálně probíhá přestavba části přednádražního prostoru a všechny sem směřující tramvajové linky tak jezdí ze severozápadního obratiště. S příchodem nových tramvají se také začalo ustupovat od...
Interiér nových nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 100 již nepočítá se stanovištěm průvodčího, který však na lince 25 překvapivě sedí na opačném stanovišti než řidič, a můžete si u něj koupit jízdenku. Smysluplnost tohoto systému asi chápou jen místní.
Nová obousměrná tramvaj CAF Urbos v typickém modrobílém nátěru GVB. Celkem má být těchto modrobílých tramvají dodáno 50, do léta 2021 přišla cca polovina z nich. Nové tramvaje už nahradily původní vysokopodlažní vozidla a dále budou zřejmě sloužit pro další posilování provozu.
Konečná linky 7 Azartplein v blízkosti stanice přívozu, který spojuje Amsterdam se severními předměstími za zálivem Ijmeer. Sedmička je trasována po obvodu centra, které objíždí z jihu.
Tramvaj číslo 12 má obě konečné u nádraží – severní je u hlavního a jižní u nádraží Amstel, což je zároveň i stanice metra, které vede souběžně z hlavního nádraží směrem na jihovýchod. Dvanáctka však obsluhuje také jižní a západní část centra Amsterdamu. U této stanice najdete i poměrně významné autobusové nádraží.
Na několika místech překonávají tramvaje zvedací mosty přes vodní kanály pojížděné i vyššími plavidly, občas je tedy nutné počkat na proplutí lodi. Zdržení však není vyšší než pár minut.
A zde již linka 7 po proplutí lodi a sklopení mostu úspěšně pokračuje dál na svou cestu. K číslům linek jsou na linkových transparentech k dispozici také barevné kombinace pruhů, které jsou originální pro každou linku.
Schéma sítě metra i s jízdním řádem jedné z linek. Světle modrá je nejnovější severojižní linka 52. Interval původních linek je 10 minut, ve společných úsecích je pak dvakrát i třikrát kratší.
Metro, které jezdí v Amsterdamu od roku 1977, se po létech komplikací a odkládání dočkalo v roce 2018 nové severojižní linky 52, která spojuje oblast za řekou s hlavním nádražím a vede pod zemí skrz centrum k jižnímu nádraží. Otevření nové linky dlouhé necelých 10 km s 8 stanicemi znamenalo také ukončení provozu lehkého metra od jižního nádraží dál na jih do vzdálenějších předměstí Amstelveen, kde byly vysokopodlažní soupravy metra nahrazeny moderní tramvajovou linkou 25. S tím souvisela radikální přestavba nástupišť, kde již není potřeba dvou různých výškových úrovní. Od roku 2013 byly...
Severní konečná Noord nejnovější linky metra 52, která byla otevřena po létech odkladů v roce 2018. Obě stanice na druhém břehu zálivu Ijmeer jsou nadzemní.
Přímo pod hlavním nádražím vznikla díky lince 52 nová podzemní stanice metra. Linka 52 je první skutečnou linkou metra v Amsterdamu, pod centrem vede pod zemí, nad povrch se kromě severního úseku vynořuje také na jižní konečné stanici.
Komplexní informace u vstupu do stanice metra Jižní nádraží. Nechybí ani přehledná mapa okolí nebo 3D schéma přestupního uzlu. Amsterdam má hned několik významných přestupních uzlů s vlakem, kromě hlavního a jižního nádraží je to třeba Bijlmer Arena nebo Sloterdijk.
Nová souprava Alstom ve stanici Jižní nádraží, kde končí také nová linka 52. Po okruhu souběžně s železnicí tudy projíždějí také linky 50 a 51 do stanice Isolatorweg.
Původní linky metra vedou kromě několika stanic v centru na povrchu. Nejinak je tomu i u dvou větví obsluhujících sídliště na jihovýchodním okraji Amsterdamu. Tyto nové soupravy Alstom byly dodávány postupně od roku 2013 a nahradily původní německé jednotky pamatující počátky metra v roce 1977.
Přestupní uzel Bijlmer Arena na souběžném úseku metra a vlaků. Kromě nich se tu dá přestoupit také na autobusy.
V roce 1997 dodal španělský CAF tyto užší dvouvozové jednotky metra, které byly v posledních letech postupně modernizovány a oblečeny do nového jednotného nátěru páteřní sítě R-net, se kterým se můžete potkat v celém jižním Holandsku.
Na tangenciální lince 50, která jako jediná nejede do centra, byl ve stanici Overamstel zachycen nejstarší typ úzkých souprav, které byly vyrobeny na počátku 90. let v Belgii.
Největší křižovatka linek metra v Amsterdamu poblíž stanice Van der Madeweg, kde se potkávají všechny linky metra kromě nejnovější 52. Nedaleko je také depo.
Nové šestivozové soupravy metra od Alstomu jsou plně průchozí a umožňují i jízdu bez strojvedoucího, čehož se ale nevyužívá. Pro původní linky bylo pořízeno 28 jednotek, pro novou linku 52 dalších 12.
Šestivozový vlak sloužený ze tří dvouvozových belgických jednotek z počátku 90. let na okruhu západně od centra města, kde vede metro společně s vlaky. Tyto soupravy už v roce 2019 dojezdily na lince lehkého metra do předměstí Amstelveen, kde je nahradila klasická tramvaj.
Poblíž depa u konečné stanice Isolatorweg byly zachyceny tyto španělské jednotky metra CAF z roku 1997, které standardně jezdí spřažené po třech podobně jako jejich belgické předchůdkyně.
Významným přestupním uzlem na severozápadě Amsterdamu je stanice Sloterdijk, kde lze z nadzemního metra přestoupit na regionální i dálkové vlaky, tramvaj i autobus.
Autobusová stanoviště se v uzlu Sloterdijk nacházejí přímo pod estakádou používanou linkami metra 50 a 51. Metro sem jezdí v souhrnném intervalu 5 minut.
Duhový ochoz vlakového nádrží Sloterdijk, ležícího na hlavní trati směřující na západ. Druhá část nádraží leží poměrně daleko na jižní odbočce.
Hlavní holandský dopravní prostředek potřebuje dostatek prostoru i zde v přestupnímu uzlu u nádraží Sloterdijk.
V uzlu na nádraží Sloterdijk končí také tramvajová linka 19 vedená přes jižní okraj centra na jihovýchod do čtvrti Diemen. Linka 19 vznikla teprve v roce 2018 po velké reorganizaci linkového vedení v souvislosti s novou linkou metra 52.
Ani autobusová doprava, byť tvoří pouze doplněk základní sítě metra, tramvají a vlaků, nezůstala co do pokroku pozadu. Převažující flotila holandských autobusů VDL sestávající z naftových i hybridních autobusů byla nedávno doplněna o 22 kloubových a 9 standardních elektrobusů opět značky VDL. A poptáno je dalších 44 kloubových vozů. Městské linky označené dvoucifernými čísly provozované místním dopravním podnikem GVB jsou v podání modrobílých autobusů, část regionálních linek zapojená do regionální sítě R-Net má jednotný červenošedý nátěr bez ohledu na dopravce. Hlavními dopravci regionálních...
V přestupním uzlu Sloterdijk najdete také nabíjecí místa pro elektrobusy, které se už v Amsterdamu a okolí hojně rozšířily a potkáte je tu i v kloubové verzi, nejčastěji v podání místní značky VDL. V první nedávné dodávce bylo 22 kloubových a 9 standardních vozů, objednáno je dalších 44 kloubových.
Od konečné stanice metra 52 Noord vyjíždějí příměstské linky páteřní sítě R-Net do městečka Purmerend severně od Amsterdamu. Vedle starší Scanie je tu i nový kloubový elektrobus VDL.
Linka MHD č. 36 spojuje konečnou stanici metra 52 Noord s přestupním uzlem Sloterdijk na západě města. Autobusy místního dopravního podniku GVB jsou typicky modrobílé, nejvíce zastoupeným typem je místní výrobce VDL. Tento vůz je z roku 2014, pozná se to podle druhé číslice evidenčního čísla.
Jeden z 9 standardních elektrobusů VDL z roku 2019, které jezdí na lince 15, zachycený u jižního nádraží. Aktuální dodávka elektrobusů pro amsterdamský DP čítá 75 vozidel.
Starší autobus VDL na autobusovém nádraží ze severní strany hlavního nádraží. Aktuálně už poptává zdejší dopravní podnik GVB pouze elektrobusy.
I starší autobusy provozované na páteřních linkách regionální sítě R-Net jsou oblečeny do jednotného červenošedého nátěru bez ohledu na dopravce. Z hlavního nádraží vyjíždí také řada regionálních linek severním směrem.
Jeden z 22 aktuálně dodaných kloubových elektrobusů VDL na lince 22 spojující hlavní nádraží s nádražím Sloterdijk, kde je i nabíjecí infrastruktura.
Nejstarší aktuálně provozovaný typ elektrických jednotek pro rychlíky s podivně vypadajícím řídicím vozem na hlavním nádraží v Amsterdamu. Celkem jich bylo v letech 1977-1994 vyrobeno 144. Většinou už ale na dálkovějších linkách převažují kapacitní patrové jednotky. Do většiny měst v Nizozemsku je zajištěn celodenní interval 15 minut.
Pro méně vytížené regionální linky pořídily nizozemské železnice (NS) v letech 2014-8 celkem 118 elektrických jednotek od španělského výrobce CAF.
V Amsterdamu je také hustá železniční síť, v krátkých intervalech odtud vyjíždějí vlaky do celého Nizozemska. Vlaky tu provozují národní Nizozemské železnice (NS) s jednopodlažními i patrovými elektrickými jednotkami. Ty nejstarší (s podivným čelem řídicích vozů) jsou z 80. let, ale stále dobře slouží. Na místní linky s menší poptávkou jsou nasazovány nové 3-4vozové elektrické jednotky CAF. Ve vlacích můžete platit národní čipovou kartou OV-chipkaart, stačí si nabít potřebný obnos a pak už jen pípat u turniketů či validátorů na nástupištích jak při nástupu tak výstupu. Pro rychlé spoje je...
Vlajkovou lodí Nizozemských železnic jsou tyto patrové elektrické jednotky používané i na dálkovější spoje. Vyrobeny byly v letech 1994-2009 v počtu 178 jednotek.
Detail zadního vozu nejstarší elektrické jednotky z 80. let. Zadní řídicí stanoviště už se nepoužívá, jednotky tahají nové lokomotivy Bombardier TRAXX.
Jedno z nejvýznamnějších evropských letišť Schiphol leží jihozápadně od Amsterdamu uprostřed hustě osídlené aglomerace. Místní dopravu kolem letiště zajišťují tyto bílé kloubové elektrobusy VDL dopravce Connexxion. Většina okolních autobusů je ale zapojena do sítě páteřních linek R-Net. Po 100 kloubových elektrobusech VDL bylo objednáno dalších 156 elektrobusů Ebusco místního výrobce. Těchto bílých elektrobusů je 50.
Jedno z dobíjecích míst pro elektrobusy v okolí letiště Schiphol. Dopravce Connexxion patřící do skupiny Transdev zde provozuje od roku 100 kloubových elektrobusů, 50 v bílém místním nátěru a 50 v červenošedém korporátním laku sítě R-Net. Veškerá energie pochází z místních větrných elektráren.
Přes letiště Schiphol jezdí také páteřní linka 300 spojují město Haarlem na západě s vlakovým nádražím Bijlmer Arena, kde lze přestoupit i na metro. Tato linka jezdí v intervalu 5-6 minut.
Velkokapacitní Mercedes-Benz Capacity na superpáteřní lince 300 na nádraží Biljmer Arena. Touto linkou provozovanou dopravcem Connexxion a v korporátním nátěru sítě R-Net lze dojet také na letiště Schiphol.
Samostatnou kapitolou je doprava na amsterdamské letiště Schiphol, které leží jihozápadně od Amsterdamu uprostřed hustě osídlené aglomerace s blízkými městy Schiphol a Haarlem. Přes letiště vede páteřní železnice do Haagu, která nabízí krátké intervaly a nejrychlejší spojení s centrem Amsterdamu po celý den. Z letiště se ale dostanete na různá místa Amsterdamu také místními autobusovými linkami zapojenými díky krátkým intervalům do páteřní sítě R-Net. Nejčastěji jezdí linka 300 ke stanici Bijlmer Arena, až do centra Amsterdamu vás doveze linka 397. A k jižnímu nádraží jezdí linka 341. A ještě...
v těsné blízkosti centra začíná páteřní linka 397, která vás v krátkým intervalech doveze na letiště Schiphol, přičemž cestou z centra pojíždí i některé již opuštěné tramvajové tratě. I tato linka má velmi krátké intervaly a svezete se na ní poměrně pestrým vozovým parkem – od standardních Crosswayů až přes Mercedesy Capacity. I tuto linku zapojenou do sítě R-Net provozuje Connexxion.
Z letiště Schiphol můžete do Amsterdamu dojet také linkou 341 k jižnímu nádraží, kde se dá přestoupit i na metro a tramvaje. Dopravci Connexxion bylo dodáno aktuálně 156 elektrobusů Ebusco místního výrobce. Okolí letiště Schiphol tak patří k nejelektrifikovanějším oblastem v autobusové dopravě v Holandsku.