Další francouzské město s obnovenou tramvajovou dopravou – tento krok zde nastal v roce 2011. Toto poměrně malé město se 150 000 obyvateli poblíž soutoku řek Maine a Loiry jihozápadně od Paříže bylo při znovuzavádění tramvají do svého historického centra poměrně odvážné. Zatím jedinou linku protáhlo jednou z nejužších a nejstrmějších ulic svého historického jádra po jednokolejné splítce. V centru se ale už staví další, kapacitnější trať, která pomůže realizovat plán na další dvě tramvajové linky. Systém veřejné dopravy v Angers a okolí má název IRIGO a provozuje ho dopravní gigant Keolis.

Poměrně běžné francouzské tramvaje Alstom Citadis 302 ozvláštňuje v Angers jejich veselý duhový nátěr. Od roku 2011 jich tu jezdí celkem 17 na zatím jediné lince A. Tak v šestiminutových intervalech spojuje jižní předměstí se severními. Cestou překračuje hlavní vlakové nádraží, proplétá se po jednokolejné splítce strmou úzkou ulicí v historickém centru a po překročení krátké ale poměrně široké řeky Maine pokračuje dál na sever. Cestou najdete dva úseky se spodním přívodem proudu APS, jeden v historickém centru Angers, druhý v úzké centrální ulici předměstí Avrillé na severu.
Tramvajová doprava se proměnila do roku 1949 k nepoznání. V roce 2011 vyjely v Angers tramvaje znovu. Zde v jedné z nejdůležitějších zastávek nad hlavním vlakovým nádražím.
Jeden ze 17 Citadisů 302 na zatím jediné lince A přijíždí z centra k hlavnímu nádraží. Maximum tratí (i v centru) je zatravněno a odděleno od ostatní dopravy.
I v takto úzké ulici poblíž hlavního nádraží s částečným sdílením pro auta je prostor pro zeleň. Na jih od hlavního nádraží vede tramvajová linka nejprve nízkou starší zástavbou, poté předměstským sídlištěm.
Na zastávkách najdete všechny potřebné informace i jízdenky – ty se kupují v automatech v podobě bezkontaktní papírové „ultralight“ jízdenky, kterou si poté při každém nástupu validujete.
Svěží zelenobílý interiér v pětičlánkové tramvaji Citadis 302. Stejnou „jarní“ barvu potahu sedadel mají i v autobusech.
Hlavní nádraží a jeho velkorysá skleněná budova z roku 2001. Projíždějí tudy i rychlovlaky TGV z Paříže do Nantes a dále k Atlantiku. Jedná se o nejdůležitější dopravní uzel v Angers, neboť k nádraží je připojen i autobusový terminál a zastávka tramvaje.
Jedno- i dvoupatrová regionální elektrická jednotka SNCF, jedna od Alstomu, druhá od Bombardieru na odstavných kolejích u hlavního nádraží v Angers.
Část autobusového terminálu pro regionální i dálkové linky poblíž hlavního nádraží. Zatímco linky vyjíždějící do okolních obcí spadají do systému MHD pod značkou Irigo, regionální autobusy do vzdálenějších lokalit mají značku Anjoubus.
Fialové autobusy Anjoubus zajišťují regionální i meziměstskou dopravu v celém okolním kraji a mají na rozdíl od systému Irigo (pro Angers a okolí) vlastní číslování linek i vlastní tarif.
Za zastávkou Foch – Maison Bleue odbočuje tramvajová linka dovnitř historického centra. Na této křižovatce už jsou ale připraveny výhybky pro připravované rozvětvení směrem rovně.
Zhruba za dva roky by měly odtud tramvaje pokračovat také rovně, aby jednak objely úzké hrdlo zdejší tramvajové sítě (jednokolejnou splítku) a jednak umožnily další pokračování na východ po trase dnešní autobusové linky 1. Zde také začíná úsek bez trolejí, kde si tramvaj odebírá proud ze spodní přívodní kolejnice systémem APS.
První éra tramvajové dopravy v Angers skončila v roce 1949, druhá začala v roce 2011. A nyní se k první lince A dlouhé 12 km s 25 zastávkami připravují další dvě linky (B a C). Stavba v některých úsecích již probíhá, hotovo by mělo být do konce roku 2022. Nové tramvajové koleje by měly vést zhruba ve stopě dnešní páteřní autobusové linky 1 od západu na východ. Nové koleje se objeví i v centru, neboť pro tolik tramvají už by úzké hrdlo v podobě jednokolejné splítky v centru nestačilo. Po nové trati ze západu pojedou dvě linky, na dnešní jižní konec linky A také dvě. Zbytek sítě si má vystačit...
Po dokončení nových tratí v centru pojede nynější linka A rovně a místo ní pojede po strmé jednokolejné trati nová linka C vedená po novostavbě od západu a připojující se k dnešní lince A směrem na jih.
Zastávka Ralliement přímo v historickém centru Angers. Zde začíná nejzajímavější úsek zdejší linky – strmá jednokolejná splítka směrem dolů na sever.
Detail jednokolejné splítky, systému spodního přívodu proudu APS a zastávek Ralliement v srdci města Angers. Po dokončení nové trati v centru toto místo nynější linka A objede po kapacitnější trati a místo ní tudy pojede linka C.
Odvážný návrat tramvají do úzkých ulic Angers v roce 2011 znamenal především vedení tramvajové linky touto strmou ulicí mezi zastávkami Ralliement a Moliére.
Zde pohled zdola na strmou jednokolejnou trať v centru. Při šestiminutovém intervalu linky A není problém se zde vyhnout, pro další rozvoj tramvajové sítě už potřebuje Angers v centru další trať, která se právě začíná stavět.
Krátkou ale poměrně širokou řeku Maine překonává tramvaj po tomto moderním mostě. Další tramvajová linka bude ale potřebovat další most blíže historickému centru.
Hned za mostem přes řeknu Maine je zastávka u místní fakultní nemocnice. Dál pokračuje tramvaj do již méně hustě osídlených předměstí na severu.
Detail sloupu trolejového vedení, který v zastávkách nese výrazný zdálky viditelný znak tramvaje. Mimo centrum až na jednu výjimku o kousek dál na severu tramvaje jezdí normálně pod trolejemi.
Severní konečná ve čtvrti Avrillé. Kousek odtud při průjezdu historickým centrem tohoto předměstí opět odebírá tramvaj proud spodem. Zde na severu se také nachází tramvajová vozovna.
A zde je jižní konečná tramvajové linky A „Roseraie“. V budoucnu by sem měla vést i nová linka C. Obousměrné tramvaje nepotřebují obratiště, jen kolejové přejezdy, proto je možné je ukončit prakticky kdekoli.
Veřejná doprava v Angers, to není jen tramvaj, ale také 15 autobusových linek, z toho 4 páteřní (č. 1 až 4) v krátkých intervalech mezi 7 a 12 minutami ve špičce, jedna okružní linka (č. 5) s trasou dlouhou přes hodinu, 7 doplňkových linek (č. 6 až 12) a 3 linky expresní (č. 13 až 15) využívající v části trasy rychlostních výpadovek z centra. Městské autobusy, provozované také společností Keolis, jezdí stejně jako tramvaje v duhových barvách a převažují na nich autobusy Scania, montované přímo zde v Angers. Celkem je pro linky MHD k dispozici cca 170 autobusů, z toho přes 70 kloubových....
Vzorně opečovávaná zeleň je v kolem tramvajové trati v Angers samozřejmostí. Zatravnění kolejového svršku najdete i v centru. Tramvaj tak přinesla do města nejen zklidnění dopravy, ale i osvěžení veřejného prostrou.
Na jihu Angers je tramvaj vedena sídlištní zástavbou jako zde u zastávky Jean XXIII.
Zatím jediný tramvajový most přes řeku Maine dostane nejpozději do roku 2022 bratra blíže centru, po kterém povede nová trať od západu.
A na těchto místech poblíž historického centra i historického Verdunského mostu se už staví nový tramvajový most pro linky B a C. Na vizualizacích působí velmi nenápadně, asi nebylo projednávání tohoto záměru v památkové rezervaci jednoduché.
Přes historický Verdunský most jezdí i páteřní autobusové linky 1 a 3. A právě linku 1 nahradí v převážné části trasy nová tramvajová trať, a to jak západně, tak východně od centra. Ve flotile kloubových autobusů pro linky MHD je zastoupeno i 23 MANů.
Velká část autobusových linek od západu vede kolem této městské pevnosti. Ze 170 autobusů je cca 70 kloubových, většinu tvoří právě tyto Scanie, montované přímo zde v Angers. Kloubové vozy najdete hlavně na čtyřech páteřních linkách č. 1 až 4.
Duhový MAN na páteřní lince 1 se proplétá historickým centrem Angers. Nejpozději v roce 2022 má tuto linku nahradit nová tramvajová linka B. MANy byly dodány v letech 2009-12. Linka 1 nyní jezdí v intervalech 7-8 minut ve špičkách.
Dva ze 170 autobusů mají hybridní pohon, jsou to kloubové vozy značky Heuliez. Zde v zastávce Foch – Maison Bleue se potkává většina linek vedených přes centrum a v časech delších intervalů zde na sebe vzájemně čeká.
Také ve flotile standardních autobusů převažuje značka Scania, vozy této značky jsou dodávány prakticky dodnes. Zde na okružní lince 5, která za hodinu a něco objede všechna významná místa na okrajích Angers a dvakrát se potká i s tramvají. Jednotlivé směry této okružní linky jsou odlišeny písmeny A a B.
Jedna ze 40 kloubových Scanií na další páteřní lince 2 vedené od severovýchodu na jihovýchod. Nejstarší provozní Scanie jsou z roku 1999.
Mezi lety 2010 a 2013 bylo dodáno 23 těchto standardních Heuliezů pro klasické městské linky. Zastoupena je i jejich starší verze.
Hlavním přestupním bodem veřejné dopravy je oblast hlavního vlakového nádraží s moderní prosklenou odbavovací halou. Kolejiště hlavní trati z Paříže do Nantes překřižuje hned vedle nádražní budovy tramvajová linka A. Poblíž vlakového nádraží najdete i autobusový terminál pro příměstské a dálkové linky. Některé z nich zastavují také v centru na centrální přestupní zastávce Foch-Maison Bleue. Tady na sebe v obdobích delších intervalů vzájemně vyčkávají hlavní autobusové linky a lze tu přestoupit také na tramvaj. Příměstské linky jsou buď provozované přímo v rámci systému Irigo (čísla 31 až 46)...
Barevně sladěn je nejen zevnějšek, ale také interiér všech vozidel včetně potahů sedadel. Všude jsou použity tyto zelené látkové potahy s přírodním vzorem.
Nejnovější autobusy pro regionální systém Anjoubus dodává vysokomýtské Iveco.
Poblíž hlavního nádraží je připravena odbočka z nynější tramvajové trati. O této stavbě se ale zatím neuvažuje. V plánu pro nové linky B a C jsou nyní hlavně úseky, které obsluhuje dnešní páteřní autobusová linka 1.