Západorumunské město těsně za hranicemi s Maďarskem má jen asi 200 tisíc obyvatel, ale má druhou největší síť tramvají v Rumunsku. Na počet obyvatel má dokonce nejvíc tramvají z celého Rumunska. A to hlavně díky dlouhé příměstské trati do městečka Ghioroc. Arad je takovým velkým tramvajovým muzeem s mnoha prastarými tramvajemi z různých koutů Evropy. Chystá se však nákup nových vozidel.

Arad má na svoji velikost poměrně rozvinutou tramvajovou síť. V nevelkém městě jsou tramvajemi pokryty všechny hlavní části města, a na tramvajové linky je napojeno jak hlavní nádraží severně od centra, tak menší nádraží na jihu. Tramvaje jsou vedeny i centrálním bulvárem Revoluce. 20 km východně od Aradu vede příměstská tramvaj až do městečka Ghioroc. Po cestě má také odbočku k chemickému kombinátu. Většina tratí kromě příměstské linky je opravena. Jezdí se tu na metrovém rozchodu.
Jedna ze šesti nových nízkopodlažních tramvají Astra Imperio na hlavní tramvajové křižovatce Piata Podgoria. Tyto vozy byly dodány v letech 2014-5 a jedná se o jediné nízkopodlažní tramvaje v Aradu. Všech ostatních cca 130 vozidel bylo dodáno jako ojeté z různých německých a rakouských měst.
Na této tramvajové křižovatce na Piata Podgoria se potkávají téměř všechny tramvajové linky v Aradu. Zde jeden z novějších Düwagů původem z Porúří (rok výroby 1976) na polookružní páteřní lince 18b. Páteřní linky jsou celkem 3 a vyznačují se krátkým intervalem a celotýdenním provozem.
Velké zastoupení tu mají tyto dvoučlánkové tramvaje GT4 z německého Stuttgartu, kterých tu jezdí ještě cca 30. Část z nich před dodáním do Rumunska jezdila v německém Ulmu. Tento vůz nasazený na páteřní linku 18b byl vyroben v roce 1962 a projíždí hlavní městský severojižní bulvár v centru Aradu.
Další původně stuttgartská tramvaj GT4, která jezdila také v německém Ulmu na další páteřní lince č. 7. Ta vede ze severozápadu města přes hlavní nádraží a hlavní tramvajovou křižovatku do sídliště na východě, která projíždí polookružně, v protisměru k lince 18b.
Vzorně opravené monumentální vlakové nádraží najdete severně od centra a projíždí tudy také část tramvají. Nádraží leží na hlavní trati z Bukurešti do Budapešti, ostatně maďarské hranice jsou odtud kousek.
Kompletní rekonstrukcí prošlo nejen kolejiště, ale také výpravní budova včetně interiéru. Díky EU je nádraží důstojnou branou do Aradu.
Jedna z mála nových tramvají Astra na páteřní lince 3, která vede od severozápadu na jih přes centrum i kolem nádraží. Arad plánuje zakoupit dalších 28 tramvají od tohoto místního aradského výrobce. K tomu by rád do roku 2025 zmodernizoval 20 starších tramvají Düwag.
Tříčlánková rumunská tramvaj Astra Imperio je uvnitř plně nízkopodlažní. Bohužel je těchto tramvají zatím pouze 6. Nasazovány jsou na páteřní severojižní linku č. 3, která také z velké části prošla modernizací trati. Obecně je stav tramvajových tratí v Aradu na rumunské poměry velmi slušný.
V Aradu jezdí celkem 14 tramvajových linek, z toho 5 příměstských. Základem městských linek jsou 3 páteřní linky (3, 7, 18b), které jezdí celotýdenně, ve špičkách každých 11 minut, mimo špičky po čtvrt hodině. Pro ostatní městské tratě jsou tu linky 6, 15+15b a 16, které také jezdí celotýdenně zhruba po půl hodině. Ve špičkách jezdí ještě linky 1+1b do jednokolejky na západě. Většina okrajových tratí nepojížděných páteřními linkami je jednokolejných.
Vlastenecká výzdoba stanoviště řidiče u nové tramvaje Astra. 6 ze 138 tramvají je nízkopodlažních. Jinak je ale všude k vidění vlajka EU jako štědrého poskytovatele dotací, za které se tu masivně opravuje, rekonstruuje i nakupuje.
Cca před 15 lety bylo do Aradu dodáno větší množství tramvají T4D z německého Halle, které nahradily dosluhující původní T4R. Dnes jich tu jezdí cca 25 a k nim ještě cca 15 vlečných vozů. Většinou jezdí v původním červenobílém nátěru. Linka 15 je doplňkovou linkou, která obsluhuje průmyslové části města na severu a celotýdenně si udržuje zhruba půlhodinový interval.
Jednou z posledních dodávek ojetých tramvají byly tyto dvoučlánkové vozy z rakouského Innsbrucku. Dodány byly v letech 2008-9 v počtu 10 kusů. Tento vůz je starý 53 let, ale stále je ve výborné kondici.
Ukázka jízdních řádů tramvají na centrální zastávce Podgoria. Linky 3 a 18b jsou páteřní, ve špičce jezdí každých 11 minut. Linky 10 a 12 jsou příměstské z trati k chemickému kombinátu a do městečka Ghioroc, které sem zajíždějí pouze v rozsahu vybraných spojů.
Tramvaj T4D z Halle v netypickém červenokrémovém nátěru na páteřní lince 3. Od roku 2005, kdy sem z Německa dojela, vozí původní čelní transparenty.
Informačně-odbavovací koutek tramvaje T4D. K označení jízdenky zakoupené v předprodejním okénku nebo v automatu se tu používají také klasické mechanické znehodnocovače.
Dvojice T4D+B4D z německého Halle před hlavním vlakovým nádražím. Tento vůz byl vyroben v roce 1981 a do Aradu dovezen v roce 2003.
Na příměstskou trať, která vede až 20 km za Arad do městečka Ghioroc, je nasazováno celkem 5 linek. Trať má také jednu odbočku k chemickému kombinátu. K němu jezdí celotýdenně v době začátků a konců směn linka 9, ve špičkách jí několika spoji doplňuje linka 10 z jižní části centra. Až na konečnou Ghioroc jezdí základní linka 11, kterou opět několika spoji ve špičkách doplňuje linka 12 z jihu centra Aradu. Poslední linkou je 14, což je vlastně jediný spoj ráno z chemického kombinátu do Ghiorocu. Příměstská trať je jednokolejná s výhybnami a oproti tratím v Aradu je v poměrně špatném stavu a...
Jednokolejná trať směřující na sever od hlavního nádraží do obytně-průmyslové zóny. Jezdí tu linky 15, 15b a 16, dohromady v souhrnném intervalu cca 15 minut celotýdenně. Na počet obyvatel má prý Arad nejvíc tramvají z celého Rumunska.
Stísněný interiér tramvaje T4D z Halle ještě s původními laminátovými sedadly. V Aradu je rozchod kolejí 1 metr.
Původně stuttgartská tramvaj, která v Aradu jezdí už přes 20 let, na nově opravené trati překonávající hlavní železniční trať severně od hlavního nádraží.
Na jihu Aradu se nachází nádraží Aradul Nou, ležící na trati z nedalekého Temešváru. Hned vedle nádraží je konečná páteřní tramvaje č. 3.
Jednosměrný tříčlánkový Düwag, který má ale dveře na obou bocích (toho se tu nevyužívá). Tyto tramvaje pocházejí z Porúří a jezdí jich tu přes 20. Zde na jižní konečné páteřní linky 3 u vlakového nádraží Aradul Nou.
Celkem zachovalý původní interiér prastaré tramvaje z německého Porúří. Celkem 20 starších tramvají by mělo být v příštích letech zrekonstruováno. Tříčlánkových Düwagů různého stáří a původu jezdí v Aradu kolem 30, většina starých ojetin je dvoučlánkových.
Souprava tramvají z Porýní na příměstské lince 11 do vzdáleného městečka Ghioroc východně od Aradu. Linka 11 jezdí celotýdenně, ve špičkách cca každou hodinu, mimo špičky zhruba po dvou hodinách. Jízda až na konečnou trvá přes hodinu.
Interiér příměstské tramvaje na lince 11 do Ghiorocu, Jelikož cesta je krkolomná a dlouhá, jsou tramvaje patřičně zabydlené. Na této lince platí zvláštní jízdné, které je odstupňováno podle délky cesty. Jízdenku koupíte v předprodeji, dá se koupit také pomocí mobilní aplikace.
Vozový park tramvají je v Aradu neobyčejně pestrý. V devadesátých letech byly postupně původní tramvaje Timis a T4R nahrazovány ojetinami ze západu, které dnes tvoří naprostou většinu vozového parku. K dispozici je cca 140 tramvají, z toho je pouze 6 nově dodaných. Jedná se o plně nízkopodlažní tříčlánkové rumunské tramvaje Astra Imperio z místní vagónky. Zbytek jsou ojetiny hlavně z Německa, některé i 60 let staré. Převažují dvou- a tříčlánkové Düwagy třeba z Porúří, Innsbrucku nebo Porýní, dále jsou zde dvoučlánkové tramvaje ze Stuttgartu a také české T4D i s vlečnými vozy z Halle.
Jedna z mnoha výhyben na jednokolejné příměstské trati vedoucí daleko za Arad. Oproti vlastnímu Aradu je tato trať ve špatném stavu a jezdí se zde poměrně pomalu. Celá příměstská trať je dlouhá přes 20 km.
Většinu trasy vede příměstská tramvaj podél silnice rovinatým terénem. Bohužel oproti autům je tramvaj výrazně pomalejší. Je asi otázkou času, kdy zde někdo nasadí autobus a tramvaj zruší.
Po překonání železniční trati nedaleko konečné stanice příměstské linky je zde odbočka k bývalé vozovně, která dnes slouží jako odkladiště vyřazených tramvají a také jako malé dopravní muzeum.
Pohled do útrob bývalé vozovny na příměstské trati do Ghiorocu, která leží nedaleko východní konečné této zajímavé linky.
Po hodině cesty dojela tato příměstská tramvaj v zánovním nátěru do své konečné uprostřed městečka Ghioroc. Tramvaje se zde obrací uprostřed zástavby na kolejovém trojúhelníku. Tato tramvaj je z roku 1963 a do roku 1995 jezdila v německém Porýní.
Dlouhá souprava motorového a vlečného dvojvozu z roku 1963 na konečné příměstské linky 11 uprostřed městečka Ghioroc.
Odjezdy tramvají z konečné stanice Ghioroc daleko za Aradem. Základem je linka 11, která jezdí celodenně a celotýdenně až do centra Aradu, dále odtud jezdí jeden spoj ráno do jižní části Aradu a odpoledne zpět + jeden ranní spoj linky 14 ráno z další příměstské konečné – Chemický kombinát. Na tuto průmyslovou konečnou jezdí z Aradu ještě linky 9 a 10.
Na příměstské zastávce bylo využito pro sezení cestujících původních laminátových sedadel z tramvají T4R, které dříve v Aradu jezdily v hojném počtu.
Spolu s tramvajemi T4D tu jezdí ještě 13 vlečných vozů B4D z Halle. Většinou opět v původním stavu po dodání z domovské destinace.
Kromě toho, že je Arad sbírkou různých ojetin tramvají z celé Evropy, platí to samé také pro autobusy, které tu mají podobně pestrý původ.
I v Aradu se však díky dotacím EU blýská na lepší časy. Po důkladné modernizaci velké části tramvajových tratí se připravuje dodávka až 28 nových tramvají, která zajistí opět rumunská vagónka Astra. 10 má být tříčlánkových, 18 dvoučláknových. V plánu je také zmodernizovat 20 starších tramvají – 17 dvoučlánkových a 3 tříčlánkové. Do roku 2025 chce mít Arad celkem 54 moderních nebo modernizovaných tramvají. Co se týče autobusové dopravy, ta v Aradu moc velkou úlohu nemá, jelikož většinu území obsluhují tramvaje. Nicméně i zde je možné vidět staré ojetiny ze západní i severní Evropy.
Další západní ojetina v centru Aradu na jedné z příměstských linek. Potkáte tu hlavně německé výrobky Mercedes-Benz, MAN a Setra, a to i v kloubové verzi.
Na městské lince 19 potkáte třeba tento skandinávský vůz ještě s původním služebním nápisem na digitálním displeji. Papírová cedule to však jistí.
Motorový vůz původem z Francie na osobním vlaku z Aradu na opraveném hlavním nádraží. I zde provozuje regionální vlaky soukromá společnost.