Historické město v jihofrancouzské Provence na soutoku řek Rhony a Durance má cca 90 tisíc obyvatel, společně s okolními městy a obcemi však zdejší konurbace dosahuje téměř 200 tisíc. Rovinaté město se zachovalým historickým centrem obehnaném kompletními městskými hradbami, uvnitř kterých se ukrývá třeba světoznámý papežský palác, je známé také svým mostem přes Rhonu, ze kterého zbyla po povodních v 17. století jen část. Tento turistický magnet, kam se již dostanete také rychlovlakem TGV, má od roku 2019 i první tramvajovou linku a již chystá druhou. Páteří místní MHD, kterou tu nazývají Orizo, jsou i dvě autobusové linky vyšší kvality C2 a C3 pod souhrnným označením Chron´hop. Na těchto linkách potkáte jak futuristické vozy Iveco Crealis, tak i zde velmi rozšířené polské Solarisy.

Tramvaje v Avignonu začaly jezdit v roce 2019, přičemž první éra tramvají zde skončila už v roce 1932. První linka T1 má 5 km a 10 zastávek a vede z centra podél jižních hradeb a hlavního nádraží do jihovýchodního předměstí. Na první lince jezdí 14 malých obousměrných tramvají Alstom Citadis Compact, které jsou dlouhé 24 metrů a mají 3 články. Interval linky je ve špičkách 6 minut, v neděli až 15. Aktuálně se připravuje druhá linka, která částečně využije trasy první linky kolem městských hradeb, ale na rozdíl od ní bude obepínat městské centrum obehnané hradbami i ze západu a východu. Linka...
První tramvajová linka T1 funguje od roku 2019 a v centru se dotýká jižního obvodu městských hradeb, za kterými je ukryto historické centrum s úzkými uličkami. Linka T1 je dlouhá přes 5 km a má 10 zastávek.
V provozu je 14 krátkých obousměrných tramvají Alstom Citadis Compact o délce 24 metrů. Na první lince je ve špičkách interval 6 minut, v neděli až 15. Pro druhou plánovanou linku by měly být pořízeny další 4 tramvaje stejného typu.
Tramvaje přinesly do Avignonu zcela novou úroveň MHD. Ve výstavbě je druhá linka, která stejně jako ta první pojede kolem městských hradeb, ale bude centrum obepínat i ze západu a východu a po mostě překoná široké koryto řeky Rhony.
Interiér tříčlánkových tramvají Alstom Citadis Compact neoplývá přemírou sedadel, zato se do něj vejde hodně kočárků i kol. Samozřejmostí ve vedry zmítané jižní Francii je celovozová klimatizace.
Schéma sítě MHD v Avignonu. Zdejší dopravní systém má název Orizo a páteří dopravy je tramvaj a dvě speciální autobusové linky C2 a C3. Zbytek jsou běžné autobusové linky a také minibusy proplétající se historickým centrem uvnitř hradeb. Jinak než pěšky nebo minibusem se tam totiž běžný smrtelník nedostane.
Cestou na jihovýchodní konečnou se linka T1 vzdaluje od historického centra a proplétá se kombinací nízké i vysoké bytové zástavby, zeleně i obchodních center. Nejvyšší obytné domy jsou v okolí předposlední zastávky Barbiére.
Těsně před jihovýchodní konečnou St. Chamand se nachází tramvajová vozovna pro všech 14 tramvají Citadis Compact. Po zprovoznění druhé linky budou odtud vypravovány tramvaje i tam.
Jihovýchodní konečná linky T1 St. Chamand, kam dojedete z hlavního nádraží za cca 15 minut. Zde se tramvaj potkává s jednou z páteřních autobusových linek C3, která vede z centra na jihovýchod do čtvrti Agroparc poblíž místního letiště.
Spolu s novou tramvajovou linkou vznikly v Avignonu dvě páteřní autobusové linky vyšší kvality C2 a C3 pod značkou Chron´hop. Na nich potkáte standardní i kloubové futuristické hybridní autobusy Iveco Crealis, ale i běžné standardní autobusy.
Spolu s první tramvajovou linkou byla v roce 2019 přeorganizována i síť autobusů, které stále zajišťují naprostou většinu výkonů MHD. Vznikly superpáteřní autobusové linky C2 a C3 souhrnně označované názvem Chron´hop. Linka C2 vede ze severovýchodního předměstí přes centrum na jih k místní nemocnici, linka C3 začíná na východním okraji historického centra a vede na jihovýchod do předměstí Agroparc. Obě linky využívají hlavní autobusové silnice podél jižního a východního okraje městských hradeb a jejich základní interval je 12 minut. Na těchto linkách potkáte jak futuristické standardní i...
Kloubový Crealis vyjíždí z konečné linky C3 u místní univerzity na východním okraji historického centra. Kloubových autobusů je k dispozici pouze 5, proto je i na těchto linkách doplňují standardní vozy. A to jak stejného typu Crealis, tak i zde nejrozšířenější značky Solaris. Odtud by měla již v roce 2023 vyrážet také druhá tramvajová linka T2.
Letní jízdní řád páteřní linky C3 z centra na jihovýchod. Během školního roku má linka ve všední dny interval 12 minut. Druhá páteřní linka C2 má intervaly velmi podobné.
Dvoudveřový Solaris polepený symboly páteřních linek Chron´hop značí, že je používaný na linkách vyšší kvality C2 a C3. Po otevření druhé tramvajové linky se předpokládá spuštění dalších dvou linek C4 a C5, které budou vyjíždět z místního hlavního autobusového nádraží MHD u avignonské pošty.
Nástupiště autobusového náraží Avignon Poste uvnitř městských hradeb, kde končí 9 linek MHD. Ve vozového parku sítě Orizo najdete kromě převažujících Solarisů také autobusy Iveco Urbanway nebo vozy typu Heuliez.
Most Eduarda Daladiera, který spojuje centrum Avignonu s předměstími na západě. V dálce je patrný turisticky opěvovaný most pro pěší, který končí nad korytem Rhony. Také tudy by měla vést druhá tramvajová linka na konečnou Piot s velkým záchytným parkovištěm.
Městské minibusy Mercedes-Benz se na třech linkách proplétají úzkými uličkami historického centra uvnitř městských hradeb a spojují ho s přestupními body nebo záchytnými parkovišti vně hradeb.
Na jedné z hlavních linek MHD č. 5 bych zachycen jeden z nejstarších vozů MHD – Irisbus Citelis. Linka 5 jezdí každých 20 minut mezi jižní částí centra a předměstím Villeneuve, kam se dostane po tomto mostě přes Rhonu.
Starší městský Heuliez ještě v předchozím městském nátěru vjíždí dovnitř městských hradeb obepínající historické centrum, kde se nachází hlavní autobusové nádraží Avignon Poste.
Největším autobusovým terminálem MHD je zastávka Avignon Poste přímo uvnitř městských hradeb poblíž hlavního vlakového nádraží. Končí zde 9 linek MHD.
Pokud přijedete do Avignonu rychlovlakem TGV, ocitnete se na jižním okraji města a do centra musíte jednou z autobusových linek MHD. Přímo do centra k hlavnímu nádraží jezdí linka 10 v intervalu cca 30 minut. Na další místa vás odvezou linky 20 a 30.
Ostatní autobusové linky mají čísla od 4 výše a 12 z nich je základních, značených v mapách silnější čarou (i když ne tak silnou jako linky Chron´hop nebo tramvaj). Ty mají intervaly od 12 do 25 minut. Další linky jsou doplňkové, MHD totiž zasahuje i poměrně daleko za vlastní hranice Avignonu. Součástí MHD jsou také 3 speciální minibusové linky, které zajišťují dopravu uvnitř městských hradeb v historickém centru a několik minibusů na zavolání v okrajových částech aglomerace. Většina linek MHD obepíná městské hradby z jihu, kde se nachází také hlavní vlakové nádraží i centrální autobusové...
Nádraží rychlovlaků TGV jižně od Avignonu v podobě tohoto dlouhého skleníku. Volný okolní prostor je ideální pro obří záchytné parkoviště. Krátké cestovní časy rychlovlaků lákají řidiče kombinovat auto a vlak i na poměrně velké vzdálenosti.
Hlavní nádraží pro konvenční vlaky leží jižně od centra Avignonu, hned za jeho městskými hradbami. Kousek od něj pak najdete i autobusové nádraží pro regionální i dálkové spoje, a přímo před nádražím jsou zastávky tramvají i městských autobusů.
Avignon je významná železniční křižovatka. Směřují odtud tratě na sever směr Lyon, na západ směr Montpellier i na východ směr Marseille. Jezdí ale odtud spíš regionální spoje. Dálkové rychlovlaky mají samostatné nádraží na rychlé trati jižně od města.
Standardní autobusy MHD jsou dvoudveřové. Kromě páteřních linek C2 a C3 jsou další linky číslovány od 4 výše. Na 12 hlavních linkách se intervaly pohybují od 12 do 25 minut. Ostatní linky mají spíš lokální doplňkový charakter a součástí MHD jsou i mikrobusy na zavolání.
Největší podíl ve vozovém parku MHD mají polské Solarisy, kterých tu jezdí cca 70, z toho část ve zkrácené verzi. Zde na autobusovém nádraží Avignon Poste v centru.
Významná zastávka MHD je také u západní brány do historického centra Porte de l´Oulle. Také sem by měla v roce 2023 dojet druhá tramvajová linka.
Regionální autobusy na sobě nosí název Zou!, který shrnuje veškerou regionální veřejnou dopravu v celém jižním regionu odtud přes Marseille až po Nice.
Regionální Crossway vyjíždí z autobusového nádraží schovaného v obchodním centru kousek od hlavního vlakového nádraží. Strategické dopravní body jsou v Avignonu umístěny hned vedle sebe, nepočítáme-li nádraží TGV.
Nástupiště nevelkého autobusového nádraží pro regionální a dálkovou dopravu uvnitř domu v centru Avignonu. MHD v Avignonu obsluhuje ale i všechna blízká předměstí i menší obce v těsném sousedství města.