Barcelona - tramvaje (říjen 2010)

Tramvaje v Barceloně podobně jako v jiných západoevropských metropolích musely ustoupit mohutně se rozvíjejícímu automobilismu ve druhé polovině 20. století. V roce 1971 dojezdila poslední pravidelná tramvajová linka a až do roku 2004 tu po tramvajích zůstala pouze turistická atrakce podobě historické linky pod kopec Tibidabo. Naštěstí se podobně jako v mnoha dalších městech Evropy podařilo vdechnout tramvajím nový život a v roce 2004 poprvé vyjely do ulic nové tramvajové linky ve dvou samostatných lokalitách. Tramvajová síť na západ od centra byla pojmenována jako "Trambaix" podle stejnojmenné čtvrti, samostatná síť linek na východě dostala název "Trambesós". Trambaix vyjíždí ze západního okraje centra a směřuje dál po městském bulváru na východ, kde je již nižší bytová zástavba, cestou potkává vlaky na nádraží Cornella a je rozvětvena do dvou částí. Linka T1 je pouze kratší variantou linky T2. Na západním konci už jezdí okolo tramvají žluté autobusy města Baix Llobregat.

Konečná zastávka linky T3 "Sant Feliu Consell Comarcal". Všechny konečné jsou zakončeny kusou kolejí a kolejovým přejezdem, neboť všechny tramvaje jsou obousměrné.
Konečná linka T2 v zastávce "Sant Martí de´l Erm", kde se dotýká linky T3 pokračující o pár zastávek dál na západ.
Naprostá většina tramvajových tratí má zatravněné těleso, což je ve zdejším slunném podnebí a v kombinaci s jižními dřevinami velmi osvěžující. I přes neotočné podvozky tramvají Alstom je díky citlivé geometrii kolejí jízda pohodlná a rychlá.
Tramvaj linky T4 přijíždí na konečnou zastávku "Ciutadella / Vila Olímpica", která se nachází pár desítek metrů od středomořského pobřeží. Tady začíná východní tramvajová síť čítající linky T4, T5 a T6.
Trambesós v podstatě lemuje mořské pobřeží na východ od centra a po dvou větvích dojede až do zcela nové čtvrti plné ambiciózních výškových administrativních budov, z nichž některé jsou ještě ve výstavbě. Jedna větev (linka T4) vede většinu své trasy po výstavním a živém městském bulváru, kde je většina prostoru věnována chodcům a cyklistům a auta zde mají vždy pouze po jednom pruhu. V části trasy linky T5 je podpovrchový úsek vedoucí po okraji stejně zahloubené výpadové silnice vedoucí na severovýchod z města. Poté se tramvajové koleje opět zaklikatí do obytných ulic. Linka T6 je pouze...
Opět konečná zastávka "Ciutadella / Vila Olímpica" linky T4. Východní tramvajová síť pod názvem "Trambesós" obsluhuje oblast na východ od historického centra a zasahuje také do rozvojového území u mořského pobřeží.
Ukázka sítě linek "Trambesós" na východě Barcelony. Všechny tramvaje jsou stejného typu (stoprocentně nízkopodlažní obousměrný Citadis od Alstomu). Odbavovací systém je založen na principu, že i majitelé předplatních jízdenek musí pípnout svou kartu ve validátoru ve voze. Kampaň proti černým pasažérům se sloganem "každý tě sleduje" má navodit atmosféru veřejné kontroly, neboť kdo si "nepípne", očividně jede načerno.
V obou oddělených systémech jezdí stejné zelenobílé tramvaje Citadis od Alstomu, které provozuje stejná společnost "Tram Barcelona", ve které má kromě města majetkový podíl i zdejší katalánský region - tramvaj totiž vyjíždí za dnes už pomyslné hranice Barcelony, která se neustále rozrůstá a právě nové tramvajové linky jsou součástí rozvojových plánů předměstí na východě i západě. Zatímco západní síť (linky T1 až T3) vede spíše obytnými čtvrtěmi, východní linky (T4 až T6) jsou lemovány hlavně administrativními budovami a obchodními komplexy.
Další výstavní trať vedená novou zástavbou na východě města - tudy jezdí pouze linka T6 v neatraktivním dvacetiminutovém intervalu po celý den - na nevalné obsazenosti tramvají je to znát.
Tramvajová linka T4 vede širokým městským bulvárem, uprostřed něhož je pěší zóna a cyklostezka. Lesem semaforů projíždí tramvaje díky preferenci prakticky bez zdržení.
I když jsou barcelonské tramvaje pouze doplňkem rozsáhlé sítě metra, rozhodně přinesly do městských ulic osvěžení a spolehlivý druh cestování oproti autobusům i autům uvízlým v každodenních a celodenních kolonách. Většina tratí je separována oo ostatního provozu a velmi hustá síť semaforů jim nedělá díky preferenci větší problémy. Mezi kolejemi roste většinou tráva, zastávky mají kvalitní přístřešky, jízdenkové automaty a nástupní hranu ve výšce podlahy tramvaje. Část nástupišť je ostrovních, takže dveře se během cesty otvírají na různé strany. Tramvaje jezdí poměrně rychle a pohodlně,...
Historická tramvaj "Tramvia Blau" je pozůstatekm původní éry tramvají, která skončila v roce 1971. Tato turistická atrakce je v provozu pouze o víkendech a svátcích a překonává poměrně značné stoupání na severu města k dolní stanici lanovky na vrch Tibidabo.
Horní stanice historické tramvaje "Tramvia Blau" u dolní stanice lanovky vedoucí na kopec Tibidabo, kde je kromě nádherného výhledu na celé město také rozsáhlý zábavní park. O víkendu se to tu hemží zdejšími rodinami s dětmi, cyklisty i zahraničními návštěvníky.