Banská Bystrica je historickým městem na řece Hronu uprostřed kopců Slovenského Rudohoří. Má téměř 80 000 obyvatel a je centrem stejnojmenného kraje. Poblíž leží město Zvolen a severně za železniční uzel Vrútky. S okolím spojuje Banskou Bystrici především železnice, která byla před necelým desetiletím elektrifikována. Banská Bystrica je jedním z pěti slovenských trolejbusových provozů, po Bratislavě a Prešově se tu trolejbusy objevily v roce 1989 jako třetí na Slovensku. V pohnuté historii mladé elektrické trakce MHD hrozilo její zrušení, nyní se mají trolejbusy celkem k světu.

MHD v Banské Bystrici je založena na trolejbusové dopravě. Jezdí tu 8 linek, které provozuje místní městský dopravní podnik. O provoz autobusových linek (celkem 22) se stará sousední dopravce SAD Zvolen. Důvod tohoto rozdělení je potřeba hledat v roce 2006, kdy SAD Zvolen převzal provozování MHD po tehdejším dopravci SAD BBDS, což však znamenalo zastavení provozu všech trolejbusových linek. Po téměř dvou letech hlasitých protestů místních obyvatel a sporech mezi městem a jednotlivými dopravci byl nakonec provoz trolejbusů v roce 2007 obnoven, ale již pod hlavičkou městského dopravního...
Přímo před výpravní budovou banskobystrického hlavního nádraží se nachází také nejvýznamnější obratiště MHD. Vyjíždí odtud až na dvě výjimky všechny místní trolejbusové linky a konečnou tu má také několik městských autobusů.
Plynové Citelisy dopravce SAD Zvolen byly zakoupeny v návaznosti na poměrně bouřlivou dobu, kdy byly trolejbusy nahrazeny autobusy nového dopravce. Mezi roky 2006-2007 totiž přestaly trolejbusy obsluhovat Banskou Bystrici úplně a místo nich vyjely autobusy. Po záchraně elektrického provozu ale provozovatel autobusových linek v Banské Bystrici SAD Zvolen zůstal a poté výrazně obnovil svůj vozový park právě těmito plynovými autobusy.
Po stabilizaci poměrů v trolejbusové dopravě přišla první výrazná obnova po roce 1989, kdy zdejší mladý provoz začal fungovat. Nyní je velká většina původního vozového parku vyřazena a standardní i kloubové Škodovky tu střídá opět Škoda, tentokrát s karoserií SOR. Autobusová doprava dodnes čerpá z tehdejšího záměru nahradit trolejbusové trakce autobusy, kdy pro MHD zakoupil SAD Zvolen větší množství standardních i kloubových Karos, poté doplněné ještě větším množstvím plynových Citelisů ve třech délkových variantách (celkem 29 vozů). Dopravní podnik města Banská Bystrica si ponechal pouze pár...
Po návratu trolejbusů do Banské Bystrice v roce 2007 a vzniku městského dopravního podniku přišla velká modernizace vozového parku. V letech 2010-2011 bylo pořízeno 19 trolejbusů Škoda 30Tr, v roce 2015 ještě přibyly tři kloubové vozy (Škoda 31Tr) a jeden standardní (30Tr). O víkendech už v běžném provozu staré trolejbusy nepotkáte.
Barevná vitrážová výzdoba odbavovací haly hlavního vlakového nádraží. Již před deseti lety byla hlavní trať ze Zvolena do Banské Bystrice elektrizována, ale teprve až od roku 2015 sem z Bratislavy zajíždí více přímých rychlíků. Hlavní nádraží leží poněkud stranou od historického centra, dobře dostupné je ale díky linkám MHD.
Ukázka zastávkové infrastruktury MHD u Hlavního nádraží. Z 8 trolejbusových linek jich o víkendu jezdí 7, až na páteřní linky 1 a 6 však mají o víkendech všechny interval 60 minut! Páteřní linky jezdí v nepracovní dny po 30 minutách. Ve špičkách je nejkratší interval na hlavních linkách 10 minut.
Nová generace trolejbusů v centru v zastávce Námestie Slobody, kudy projíždějí všechny trolejbusy mířící na Hlavní nádraží. Trolejbusovou dopravu provozuje městský dopravní podnik, autobusy pak SAD Zvolen, který má ale zároveň majetkový podíl i v městském DP.
Jízdenky se dají zakoupit několika způsoby. Buďto za hotové u řidiče, kde je ale jen omezený sortiment jednorázových jízdenek, nebo pomocí čipové karty, na kterou je buď možné nahrát časové jízdné a nebo z ní odečíst levnější jednotlivé jízdné. Při přestupu do určité doby je pak další jízdenka placená z čipové katy ještě levnější. Díky tomu, že MHD i příměstské linky v okolí Banské Bystrice provozuje tentýž dopravce, lze používat na všechny tyto linky jednotný cestovní doklad.
Pro co nejkratší přístup do centra Banské Bystrice funguje na hlavní železniční trati tato zastávka. Celkem snadno se zde dá přestoupit také na řadu trolejbusových a autobusových linek projíždějících po centrálním nábřeží řeky Hronu.
Jedna z páteřních autobusových linek v zastávce Národná blízko historickému jádru i železniční zastávce Banská Bystrica mesto. Autobus pochází ze 14kusové série z roku 2006, kterou pořídil nový provozovatel zdejší MHD firma SAD Zvolen jako náhradu za trolejbusy. Ty se naštěstí do Bystrice vrátily a tyto autobusy zde zůstaly také.
Další z plynových Citelisů na severním okraji centra na Strieborném námestí, kterému aktuálně vévodí zkrachovalá textilní továrna Slovenka. SAD Zvolen v rámci bystrické MHD provozuje celkem 29 Citelisů, z toho 14 kloubových a 1 nízkokapacitní.
Jediné zázemí místního DP – rozlehlá vozovna Kremnička na jihu města, kde zároveň končí trolejbusové linky 2 a 3. Kromě linek končících svoji cestu u Hlavního nádraží jsou v Banské Bystrici v provozu ještě linky 3 a 5, které spojují jih města se severozápadně umístěnou Rooseveltovou nemocnicí.
Zdejší DP vlastní ještě několik původních trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr, které stály u zrodu banskobystrického trolejbusového provozu v roce 1989 a přežily i téměř dvouletou odstávku. V době návštěvy byly provozní 3 kusy standardních a 6 kusů kloubových Škodovek.
Naprostou většinu trolejbusů už ale tvoří standardní i kloubové vozy s karoserií SOR. Původně vlastnil trolejbusy, autobusy i infrastrukturu zdejší pokračovatel ČSAD. Po trolejbusové krizi v roce 2006 a různých transformacích už vlastní trolejbusy i s infrastrukturou město prostřednictvím svého DP, velkou většinu autobusových linek ale provozuje SAD Zvolen.
K Rooseveltově nemocnici umístěné na severozápadním okraji města směřují tři trolejbusové linky. Souhrnný interval se tu ve špičce pohybuje kolem 5 minut, o víkendu je to 15. Ná západě města v části zvané Fončorda najdete také zajímavou jednostopou trať na sídliště Tulská, která vede úzkými a kopcovitými ulicemi tohoto malého sídliště.
Ukázka jízdních řádů linek MHD, ze kterých lze vyčíst velké rozdíly mezi špičkou a ostatními provozními obdobími. Autobusové linky jsou číslovány od 20 a výše a jejich linkové vedení je podobně košaté, jako u trolejbusů. S obnovou vozového parku přišlo do Banské Bystrice i poptávkové ovládání dveří.
Banskobystrický DP vlastní také několik málo autobusů, které slouží zejména jako záložní za porouchané trolejbusy. Na lince 1 zaskakovala u Rooseveltovy nemocnice za trolejbus tato Karosa z roku 2001. Celkem má DP k dispozici 2 standardní, 3 kloubové a 2 minibusy.
Na sídliště Sásová na severu města byla a snad ještě i je plánovaná trolejbusová trať. Jedná se totiž o poměrně velké sídliště ve strmých svazích nad městem. Zatím tu obsluhu zajišťuje množství autobusových linek (9 linek číselné řady 2x), zde na lince 22 jeden ze 14 kloubových plynových Citelisů dopravce SAD Zvolen.
Jedna z autobusových konečných na severním sídlišti Sásová. Jedna z místních komunikací byla už dávno osazena sloupy pro trolejové vedení, plánovaná trolejbusová trať do jednoho z největších místních sídlišť je však zatím jen na papíře. I proto trolejbusům v Banské Bystrci pomáhá cca 60 autobusů, z toho polovina kloubových.
O tom že slovenské železnici chybějí modernější lehká elektrická vozidla, svědčí tento obrázek osobního vlaku na banskobystrickém hlavním nádraží. I když jsou v tomto městě díky provozování jedním dopravcem částečně integrovány i některé příměstské linky, železnice se s místní MHD stále nebaví.