Bělehrad je hlavním a také největším městem Srbska, dříve i celé Jugoslávie. Žije v něm přes milion obyvatel a leží na historických základech na pahorku na soutoku řek Dunaje a Sávy. Historické jádro se rozkládá právě na kopcovitém území na pravém břehu Dunaje a zároveň levém břehu Sávy, zatímco na levém břehu této řeky leží obří sídliště Nový Bělehrad. Ještě západněji od Nového Bělehradu se nachází také mezinárodní letiště Nikoly Tesly.

I přes nespornou velikost a význam Bělehradu je veškerá městská doprava vedena na povrchu. Páteř MHD tvoří tramvaje, doplněné trolejbusy a samozřejmě i autobusy. V centru Bělehradu jsou stále patrné jizvy po válce v 90. letech 20. století, zejména pak následky bombardování města v roce 1999. I když se Srbsko snaží o kultivaci historického jádra především v okolí pěší zóny a historické pevnosti nad soutokem Dunaje a Sávy, stále působí Bělehrad poměrně zanedbaným dojmem.
Tramvajových linek napočítáte v Bělehradu celkem 11, s čísly od 2 do 14. Bělehrad již má také nízkopodlažní tramvaje. 30 pětičlánkových jednosměrných plně nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 3 bylo dodáno mezi lety 2011 a 2013. Zastávka u hlavního vlakového nádraží v centru města.
Tramvaje zajišťují na kolejích o rozchodu 1000 mm spolu s trolejbusy dopravu do nejosídlenějších částí Bělehradu, i když velkou část největšího sídliště Nový Bělehrad na levém břehu Sávy obsluhují převážně autobusy. Tramvajových linek napočítáte v Bělehradu celkem 11, s čísly od 2 do 14. Linka 2 je okružní a objíždí centrum města. Přes řeku Sávu vede jediný most s provozem tramvají a ty se po něm dostanou do jižní části obřího sídliště Nový Bělehrad. Intervaly na jednotlivých linkách jsou různé, ve špičkách se zpravidla pohybují mezi 8 a 11 minutami, některé linky mají i ve špičkách intervaly...
Kromě těchto plně nízkopodlažních tramvají byl v poslední době vozový park obnoven také dalšími ojetými dvoučlánkovými tramvajemi Düwag ze švýcarské Basileje včetně tramvajových vleků.
Základ vozového parku čítajícího asi 150 tramvají však tvoří československé dvoučlánkové tramvaje KT4YU, které sem byly dodávány v letech 1980 až 1990. Tato tramvaj byla vyrobena v roce 1987. Bělehradské tramvaje jezdí na rozchodu 1000 mm.
Velkou zátěž zvládají v Bělehradu také trolejbusy. Zdejší nepříliš rozvětvená síť, avšak s intenzivním provozem, se nachází pouze v pravobřežní části města, 6 ze 7 linek se sjíždí v centru města poblíž pěší zóny a končí na Studentském náměstí nedaleko historické pevnosti. 7 trolejbusových linek mají čísla od 19 do 41 a většinou jezdí v krátkých intervalech, ty nejpáteřnější jezdí ve špičkách každé 3-4 minuty a o víkendech každých 6 minut. Většina trolejbusů z vozového parku čítajícího cca 120 vozidel je standardních, pouze cca 20 vozů je kloubových. Velká část trolejbusů byla obnovena v roce...
Bělehrad má v těsném sousedství historického centra také hlavní vlakové hlavové nádraží, kam ale zajíždí především dálkové vlaky. Vlaky v Srbsku provozují Srbské železnice. Údajně se chystá velká přestavba železničního uzlu, která by měla přesunout toto historické nádraží do nového centrálního nádraží, které však leží poměrně daleko od centra.
Na příměstských vlakových linkách označovaných Beovoz jezdí nové čtyřvozové příměstské jednotky Stadler FLIRT 3, které pořídily Srbské železnice mezi lety 2014 a 2015 v počtu 21 kusů. Do té doby zde jezdily (a možná ještě jezdí) staré elektrické jednotky z Lotyšska. Hlavní a jediná často jezdící linka s 15minutovými intervaly ve špičce však hlavové hlavní nádraží míjí.
Informace na zastávce o okružní tramvajové lince 2, která objíždí historické centrum a spolu s linkou 11 zajíždí až k hornímu vstupu do areálu pevnosti Kalemegrad ležícího na soutoku řek Dunaje a Sávy. V těchto místech začíná také hlavní pěší zóna.
Tam, kde nejezdí tramvaje ani trolejbusy, jezdí autobusy, většinou ve žluté barvě městského dopravního podniku GSP. Městských linek tu napočítáte přes 150. Najdete tu ale také soukromé dopravce i na městských linkách. Většinu příměstských autobusů provozuje tradiční dopravce Lasta. Ve vozovém parku městského dopravce GSP najdete nejčastěji autobusy Ikarbus srbské provenience, a to ve standardní i kloubové verzi. Další méně rozšířené značky pod logem GSP jsou MAN, turecký Mercedes-Benz nebo srbský FAP, ale i pár českých Karos B932E. Naposledy dodal nové autobusy do Bělehradu ve velké sérii...
Tramvaj KT4YU z roku 1983 na lince 11 mířící z historického centra přes řeku Sávu do sídliště Nový Bělehrad. Intervaly na jednotlivých linkách jsou různé, ve špičkách se zpravidla pohybují mezi 8 a 11 minutami, některé linky mají i ve špičkách intervaly delší. Víkendový provoz bývá nejčastěji zajišťován v intervalech mezi 10 a 15 minutami.
Velkou zátěž zvládají v Bělehradu také trolejbusy. Zdejší nepříliš rozvětvená síť, avšak s intenzivním provozem, se nachází pouze v pravobřežní části města, 6 ze 7 linek se sjíždí v centru města poblíž pěší zóny a končí na Studentském náměstí nedaleko historické pevnosti.
Většina trolejbusů z vozového parku čítajícího cca 120 vozidel je standardních, pouze cca 20 vozů je kloubových. Velká část trolejbusů byla obnovena v roce 2010 dodávkou cca 80 běloruských nízkopodlažních trolejbusů BKM. Stejného typu je i většina ostatních dříve dodaných trolejbusů.
Dopravu na mezinárodní letiště Nikoly Tesly zajišťují také autobusy, a to linkou 72 provozovanou v kloubových vozech, která zároveň spolu s mnoha dalšími autobusovými linkami zajišťuje obsluhu Nového Bělehradu. Linka 72 končí stejně jako mnoho jiných autobusů v malém autobusovém terminálu Zeleni Venac v těsné blízkosti historického jádra a zdejší pěší zóny. Bělehradská MHD funguje na bázi integrovaného systému, takže s jízdenkou na tramvaj můžete jezdit také autobusem nebo trolejbusem včetně linek provozovaných soukromými dopravci a to i za hranice města, kam jezdí linky označené zpravidla...
Vedle tramvají a trolejbusů zajišťují MHD také autobusy, většinou ve žluté barvě městského dopravního podniku GSP. Městských linek tu napočítáte přes 150. Naposledy dodal nové autobusy do Bělehradu ve velké sérii čítající přes 100 kusů v roce 2013 polský Solaris, a to s kloubovým modelem Urbino 18.
část městských linek zajišťují soukromí autobusoví dopravci. Na této lince jezdí turecké nízkopodlažní a klimatizované autobusy AKIA.
Nová grafická podoba zastávkového označníku autobusových linek a ukázka podoby zastávkových jízdních řádů. Linky 71 a 72 spolu jezdí z centra Bělehradu do sídliště nový Bělehrad a linka 72 dále pokračuje na letiště.
Bělehrad má v těsném sousedství historického centra také hlavní vlakové hlavové nádraží, kam ale zajíždí především dálkové vlaky. Vlaky v Srbsku provozují Srbské železnice. Ty také pomáhají v městské dopravě jednou často jezdící linkou, která vede skrz centrum přes podivnou průjezdnou polopodzemní stanici Bělehrad centrum, a která míří dál na severozápad přes Nový Bělehrad do příměstské části Batajnica. V centru je tato linka vedena částečně pod zemí. Na této lince (a také na některých ostatních příměstských linkách s výrazně prořídlejšími jízdními řády) jezdí nové čtyřvozové příměstské...
V autobusovém terminálu Zeleni Venac v centru Bělehradu je rušno i o víkendu. Potkáte tu vozy nejrůznějších značek – vlevo srbský Ikarbus, vpravo turecké vozy Akia a Güleryüz.
Ve vozovém parku městského dopravce GSP najdete nejčastěji autobusy Ikarbus srbské provenience, a to ve standardní i kloubové verzi. Tento vůz typu IK-103 byl vyroben v roce 2003. Linka 706 reprezentuje jednu z příměstských tras mířících za hranice Bělehradu.
Linka 72 končí stejně jako mnoho jiných autobusů v malém autobusovém terminálu Zeleni Venac v těsné blízkosti historického jádra a zdejší pěší zóny. V roce 2003 bylo dodáno 40 kloubových MANů jako dar japonského lidu v rámci poválečné obnovy Srbska.
I takto zanedbaně může vypadat autobus z roku 2008. Kloubový nízkopodlažní Ikarbus IK-218N pochází od místního výrobce, který se do počátku 90. let jmenoval stejně jako legendární maďarský producent autobusů.
Poněkud polámaný, ale stále provozní vůz Ikarbus z roku 2003 na jedné z mnoha linek zajišťujících obsluhu obřího sídliště Nový Bělehrad ležícího na levém břehu řeky Sávy, kam tramvaje zajíždí pouze po jedné trati a to pouze na okraj sídlišť.
Dopravu na mezinárodní letiště Nikoly Tesly zajišťují také autobusy, a to linkou 72 provozovanou v kloubových vozech, která zároveň spolu s mnoha dalšími autobusovými linkami zajišťuje obsluhu Nového Bělehradu.