Ze severoitalské Benátské aglomerace jsou známé především historické Benátky ležící na ostrově protkaném vodními kanály, kde je jediným dopravním prostředkem loď. S pevninou ho spojuje dlouhý most s paralelním provozem vlaků, autobusů i tramvají. Místní dopravní prostředky musí denně čelit náporu tisíců turistů. Pevninská část označovaná především jako Mestre je zajímavá provozem tramvají na pneumatikách, které zajíždějí právě také na okraj historických Benátek. Celou aglomeraci propojuje na vodě i na souši provázaný dopravní systém ACTV.

Hlavním a jediným dopravním prostředkem po historických Benátkách jsou samozřejmě lodě. Jednotlivé lodní linky jsou očíslovány od 1 do 22, v noci jezdí linka N. Páteřními linkami jsou čísla 1 až 5, z nichž ty nejpáteřnější jsou č. 1 a 2 projíždějící samým středem Benátek po Velkém kanále (Canal Grande). Tyto linky jezdí každých 12 minut, v nejvytíženějším úseku jsou ve špičkách posíleny vloženými spoji. Další linky mají intervaly od 20 minut výše, některé i hodinové.
Rušný provoz ve Velkém kanálu, který vede skrz historický ostrov Benátky. Tudy také projíždějí místní páteřní linky 1 a 2 s největšími loděmi. Velká část linek však objíždí Benátky po jejich obvodu a spojuje je s okolními ostrovy.
Hlavní branou do starých Benátek je přístaviště na Piazzale Roma, kde končí tramvaje a autobusy přijíždějící z pevniny po dlouhém mostě. Zde můžete nastoupit na jednu z páteřních linek očíslovaných 1 až 5 a dostat se buďto kamkoli skrz nebo po obvodu Benátek či na okolní ostrovy Lido či Murano.
Pěší most nad Velkým kanálem u přístaviště Piazzale Roma, kudy se lze dostat pěšky nejen do Benátek samotných, ale také k místnímu koncovému vlakovému nádraží. Hlavní lodní linky jezdí tímto kanálem v souhrnném intervalu 6 minut, ve špičkách ještě zhruba dvakrát častěji.
Schéma vedení lodních linek v Benátkách a okolních ostrovech. Většina linek objíždí Benátky po jejich obvodu, hlavní páteřní linky vedou také jejich středem Velkým kanálem. Mnoho linek míří také na podlouhlou kosu Lido na východě nebo na kulatý ostrov Murano na severu. Hlavní napojení na pevninskou dopravu je na severozápadním okraji Benátek.
Na okraj Benátek na Piazzale Roma přijíždí po dlouhém silničním mostě také linka tramvaje na pneumatikách, která sem míří ze sousedního města Mestre. Tato tramvaj sem jezdí každých 10 minut a svezete se na ní nepříliš prostornými ani pohodlnými, zato však plně nízkopodlažními čtyřčlánkovými Translohry.
Na konečné tramvaje na severozápadním okraji Benátek se nachází také autobusový terminál, přístaviště hlavních lodních linek MHD i stanice automatické nadzemní dráhy spojující tento uzel s přístavištěm velkých lodí a záchytným parkovištěm.
Autobusový terminál na Piazzale Roma slouží především pro městské linky z pevninského Mestre, které sem jsou souběžně s železnicí i tramvají na pneumatikách po dlouhém mostě. Městskou dopravu včetně lodí zde kompletně provozuje firma ACTV.
Velká část vodních linek, tzv. Vaporetto, obeplouvá hlavní ostrov Benátky a zastavuje po jeho obvodu. Množství lodí také spojuje Benátky s podlouhlou kosou Lido na východě a kulatým ostrovem Merano na severu. Pak je tu ještě několik dalších malých ostrovů, lodí se dostanete přes Benátský záliv také k místnímu mezinárodnímu letišti na pevnině. Systém vodní MHD je poměrně přehledný, je však nutné dát si pozor při nástupu na přístavním molu, abyste nastoupili do lodě ve správném směru. Naštěstí je tu většinou pro každý směr samostatné molo.
Detail dopravního uzlu na severozápadním okraji Benátek – po dlouhém mostě sem z pevniny přijíždějí dálkové i regionální vlaky na velké koncové nádraží, dále také mnoho autobusových linek včetně jedné linky tramvajové. Červenou čarou je vyznačena automatická nadzemní dráha spojující terminál Piazzale Roma s parkovišti pro auta a terminálem pro velké lodě.
Od roku 2010 spojuje hlavní dopravní terminál Piazzale Roma se záchytným parkovištěm a přístavištěm velkých lodí tato automatická nadzemní dráha, která je vlastně takovou horizontální pozemní lanovkou.
Na cca 900 metrů dlouhé dráze „People mover“ jsou tři stanice a dva lanem navzájem spojené čtyřvozové automatické vlaky tu pendlují zhruba v sedmiminutovém intervalu.
Automatická dráha na severozápadě Benátek je tažena lanem a vedena pneumatikami. Pro cestu tímto nezvyklým dopravním prostředkem je potřeba zaplatit zvláštní jízdné. Cesta z konečné na konečnou trvá 3 minuty.
Různé typy lodí křižují vody omývající Benátek na lodních linkách MHD. Linek je celkem cca 20 a dvě z nich – č. 1 a 2 jezdí v základním intervalu 12 minut, v části trasy ve špičkách dvakrát častěji. MHD tu obsluhuje nejen samotné Benátky, ale také okolní menší ostrovy.
Tyto největší lodě jsou nasazovány na páteřních linkách 1 a 2. Obě vyjíždějí ze severozápadního terminálu Piazzale Roma a vedou skrz Velkým kanálem. Jednička pokračuje dál na ostrov Lido a dvojka obsluhuje obvod Benátek z jihu.
Přístaviště linek MHD jsou většinou unifikována a připravena na velké návaly a Dlouhé fronty. U nejvytíženějších přístavišť má zpravidla každá linka samostatné nástupiště. Velkou část cestovní doby tvoří výměna cestujících. Lodě jsou kromě pěší schůze jediným způsobem jak cestovat po Benátkách.
Jedna ze dvou základních linek, které projíždějí Velkým kanálem středem Benátek. Zejména turisté tu způsobují velké návaly a nepomáhají ani posilové lodě ve špičkách. Každá loď je výrazně označena na čelech a bocích číslem linky a trasou. Při nástupu je nutné si zejména hlídat, abyste nastoupili ve správném směru.
Kapitáni zdejších lodí MHD to nemají jednoduché, kromě nepřetržitého zájmu cestujících se musejí vypořádat i s všudypřítomnými turistickými gondolami a s dalším hustým provozem zejména ve Velkém kanálu, o který je mezi turisty největší zájem.
Typické přístaviště v centru Banátek, pro každý směr je určeno jedno nástupní molo. Při nástupu procházíte turnikety. Na celou vodní MHD včetně té pozemní na přilehlé pevnině se dá koupit poměrně drahá jednodenní jízdenka za 20 EUR.
Hlavní dopravní uzel historických Benátek se nachází na jejich severozápadním cípu, kde jednak ústí železnice z pevniny, a jednak sem míří autobusové linky a také linka tramvajová, reprezentovaná speciální tramvají na pneumatikách. Všechny tyto dopravní prostředky jedou do Benátek po dlouhém mostě z pevniny a končí hned na kraji ostrova. Dál už se musí lodí nebo pěšky. Piazzale Roma, jak se tento hlavní terminál jmenuje, nabízí ty nejhlavnější lodní linky a také speciální automatickou nadzemní dráhu vedoucí k záchytným parkovištím a k terminálu pro velké lodě.
Interiér největší lodi MHD, kde je pamatováno i na méně pohyblivé. Takto prázdnou loď zde však téměř nepotkáte. Kromě páteřních linek tu jezdí ještě menší, ale svižnější lodi pro spojení s okolními ostrovy. Intervaly na těchto linkách se pohybují od 20 do 60 minut.
Zastávkové jízdní řády na přístavišti páteřní linky 2 – ta má základní interval 12 minut a v špičkách je v části trasy doplněna vloženými spoji označenými jako linka 2/. V noci tu dopravu zajišťuje v půlhodinových intervalech linka N.
Na koncové vlakové nádraží přímo na benátském ostrově míří po dlouhém mostě z pevniny jak regionální vlaky tak i dálkové rychlovlaky. Hned u vlakového nádraží se nachází přístaviště páteřních lodních linek. Benátky jsou ale poměrně malé – snadno se dá z nádraží dojít také pěšky, pokud se neztratíte v křivolakých uličkách protkanými úzkými vodními kanály.
Na regionálních spojích do Benátek zajíždějí různé druhy vlaků. Od klasických vozů před dvoupatrové jednotky až po tyto nízkopodlažní Stadlery.
Tento most spojuje italskou pevninu s ostrovem Benátky. Vedle vlakových kolejí je také silnice, po které jezdí i zdejší tramvaj na pneumatikách.
Poněkud stísněný interiér tramvaje Translohr na cestě po mostě z Mestre do Benátek. Tudy vede tramvaj souběžně s ostatním automobilovým provozem na nejdelším mezizastávkovém úseku na síti Translohr.
Tramvaj sjíždí po cestě po dlouhém mostu z Benátek na pevninu do katastru města Mestre, kde jezdí dvě tyto tramvajové linky. Každá v intervalu 10 minut.
Ukázka jízdních řádů místní tramvajovo-autobusové MHD v kombinaci s elektronickými panely, které najdete na každé tramvajové zastávce.
Typický italský obří označník s trasami linek. Tudy míří tramvaj na pneumatikách spolu s dalšími autobusovými linkami na ostrov Benátky.
Konečná linky T2, která jezdí z centra Mestre na jih do vedlejšího předměstí Marghera. Cestou obslouží také místní pevninské nádraží Mestre. Přestoupit tu můžete na linku T1 mířící na sever do Favaro Veneto a nebo na východ do Benátek.
Centrální přestupní uzel ve středu města Mestre, kde se linka T1 kroutí, aby zastavila uprostřed terminálu MHD. Hned vedle čeká linka T2, která zde začíná a míří na jih.
Městskou dopravu, jak tu lodní, tak tu pozemskou, provozuje místní veřejný podnik ACTV, který zároveň integruje všechny druhy dopravy do jednoho systému s jednotným tarifem v celé Benátské aglomeraci. Jízdenky si tak můžete koupit na celou síť včetně vodních linek. Páteřním dopravním prostředkem na souši, v aglomeraci Mestre, jsou od roku 2010 tramvaje na pneumatikách, které tu jezdí na dvou linkách – T1 a T2. Linka T1 přitom zajíždí až na ostrov Benátky. Linka T2 vede z Centra Mestre na jih do sousedního města Marghera a přitom podjíždí krátkým tunelem místní vlakové nádraží.
Na centrální zastávce Mestre Centro se to tramvajemi a autobusy hemží. Zatímco tramvaje mají vínový nátěr, autobusy, kdysi oranžové, jsou dnes bílé s pruhy. Vše ale provozuje veřejná firma ACTV.
Zajímavě řešená navigace k jednotlivým zastávkám v přestupním uzlu Mestre Centro. Od hlavní informační tabule vedou na chodníku nebo vozovce barevné čáry, ke každé zastávce jedna.
Schéma přestupního terminálu Mestre Cenntro, kde se potkává většina místních linek a obě linky tramvají. Linka T1 zajíždí dovnitř terminálu a využívá zdejší jako-smyčku. Tramvaje v Mestre jezdí od roku 2010.
Každé nástupiště v uzlu Mestre Centro je vyznačeno nejen barevnou navigační čárou, ale také výrazným totemem s kódy jednotlivých nástupišť. Nenajít tu správnou linku je tu zhola nemožné.
Setkání dvou tramvají linky T1 v severní části trasy směrem do předměstí Favaro Veneto. Jednotlivé konečné jsou označeny názvy měst, resp. katastrálních území, nikoli celým názvem zastávky.
U severní konečné linky T1 na předměstí Favaro Veneto najdete také místní vozovnu tramvají Translohr. Celkem jich je pro dvě linky k dispozici 20.
Obě linky T1 a T2 jsou vedeny v celé trase pod trolejí a všude jsou tratě dvoukolejné. První, větší část byla zprovozněna v roce 2010, poslední prodloužení bylo na jih do předměstí Marghera v roce 2015.
Interiér tramvaje Translohr. Tyto čtyřčlánkové soupravy jsou dlouhé cca 32 metrů a široké jen 2,2 metru. Pohony jednotlivých kol umístěných u kloubového spojení jsou tamtéž. Samozřejmostí je klimatizace a 100% nízkopodlažnost.
Nad každými dveřmi tramvaje najdete schéma obou místních linek se všemi zastávkami. V tramvajích také probíhá akustické hlášení.
Nejnovější jižní konečná v nákupně-průmyslové zóně v předměstí Marghera, která sousedí s centrálním pevninským sídlem benátské aglomerace Mestre.
Na dvou tramvajových linkách jezdí 20 čtyřčlánkových tramvají Translohr, obě linky mají přes den interval 10 minut. Tramvaje jsou doplněny a mnohdy i duplikovány četnými autobusovými linkami ACTV, na nichž potkáte většinou novější nízkopodlažní MANy, Solarisy a nejnověji také Mercedesy. Nejvýznamnějším dopravním uzlem na pevninské části je náměstí Mestre Centro, kde se potkávají obě tramvajové a velká část autobusových linek. Dalším důležitým bodem je vlakové nádrží Mestre, kam také míří speciální letištní linka a nechybí tu ani tramvaj, i když trochu schovaná v podzemí, aby překřížila zdejší...
Informační systém v jediné podzemní tramvajové zastávce, která se nachází přímo pod kolejištěm místního vlakového nádraží v Mestre. To je hlavní vstupní branou do města. Pro cestu do Benátek je nutno na konečné linky T2 přestoupit na T1, nebo jet rovnou vlakem či přímým autobusem.
Tramvaj na pneumatikách umožňuje i takto prudké změny sklonu. Aby mohla tramvajová linka T2 podjet kolejiště železnice poblíž nádraží v Mestre, musí se krátce a rychle zavrtat pod zem.
Zatímco do Benátek se z místního mezinárodního letiště dostanete lodí, do Mestre musíte tímto Aerobusem v podání speciálně polepeného Solarisu. Konečná je u vlakového nádraží v Mestre.
Místní dopravce ACTV provozuje ještě pár nejstarších autobusových kousků v původním celostátním oranžovém nátěru. Postupně už ale tyto vozy díky dodávkám nových Mercedesů mizí.
Jedna z přímých linek spojujících Benátky s vlakovým nádražím v Mestre v podání nejnovějšího Citara od Mercedesu. Místní dopravní podnik ACTV jich koupil v roce 2019 celkem 15, o rok dříve 9. Pořízeny byly standardní i kloubové autobusy.