Druhé největší město Norska (cca 250 000 obyvatel) leží na jeho západním pobřeží a díky blízkosti moře má i přes svoji severní polohu celkem přívětivé klima. V Bergenu jezdí od roku 2010 znovu tramvaje, jejich první éra skončila v roce 1965. Bergen je také jediné norské město s provozem trolejbusů. Historické centrum u pobřeží moře spojuje s okolními kopci pozemní lanovka Floybanen. Do Bergenu míří nejen velké zaoceánské parníky, ale i železnice z Osla. Pro místní aglomeraci (cca 400 000 obyvatel) jsou ale nejdůležitější autobusy a lodě. Veřejnou dopravu tu organizuje společnost Skyss. Finance získává mimo jiné také z mýtného systému, který ochraňuje centrum Bergenu od přemíry automobilů.

Původní tramvaje dojezdily v centru Bergenu v roce 1965. Dodnes najdete v ulicích jeho centra pozůstatky kolejí i trolejových sloupů. V krátkém úseku poblíž vozovny Mohlenpris ve stejnojmenné kopcovité čtvrti dokonce dodnes funguje provoz historických tramvají vyjíždějících z vozovny, která je dnes dopravním muzeem. Nová éra tramvají se datuje od roku 2010, kdy vyjela první a zatím jediná linka z jihovýchodního okraje centra od městského parku (Byparken) směrem na jihovýchod kolem vlakového i autobusového nádraží daleko do bergenských předměstí. Po prodloužení v několika etapách nakonec tato...
Tramvajová linka č. 1 začíná na letišti cca 20 km vzdáleném od centra Bergenu. Po postupném prodlužování sem byla tramvaj zavedena v roce 2017. Interval jediné tramvajové linky v Bergenu je 4-5 minut ve špičce, 10 minut mimo špičku.
Každá zastávka tramvaje, které se tu říká Bybane (v doslovném překladu městská dráha), je vybavena jízdenkovým automatem a elektronickými informacemi o tarifu a jízdních řádech. Na trase jediné tramvajové linky je 27 zastávek.
Interiér plně nízkopodlažní tramvaje Variobahn od Stadleru, kterých tu jezdí 20. Tramvaje jsou obousměrné, sedmičlánkové a pojmou cca 200 lidí. Hlášení každé zastávky je uvedeno jinou melodií.
Konečná zastávka tramvaje na okraji centra v městském parku (Byparken). Odtud vyjela tramvaj v roce 2010 a postupně se prodlužovala na jih až na letiště. Dál do historického centra, kde jezdily tramvaje naposled v roce 1965, už musíte pěšky.
Na konečné zastávce tramvaje Byparken je velmi krátký přestup na velkou část městských i příměstských autobusů, které zastavují na několika místech na okraji historického centra Bergenu. Veškerá MHD pod hlavičkou organizátora Skyss je laděna do oranžové barvy v kombinaci s bílou nebo šedou.
Směrem z centra projíždí tramvaj okolo koncového vlakového nádraží a hned za ním se nachází i velký autobusový terminál s obřím parkovištěm pro auta na jeho střeše. Vlaky sem míří po jediné trati z Osla.
Tady u zastávky Kronstad se kříží tramvajová linka s nákladní železniční tratí, kterou by měla v budoucnu využívat druhá linka tramvaje, pokračující pak dlouhým tunelem do předměstí Fyllingdsalen.
U zastávky Kronstad se nachází také malá tramvajová vozovna. Nová vozovna vznikla na jižním konci trasy poblíž letiště při jejím posledním prodloužení v roce 2017.
Předměstí Nesttun, jehož centrem nyní tramvaj projíždí, bylo první konečnou tramvajové linky v roce 2010. Dál na jih se linka prodloužila v roce 2013.
Nyní má jediná linka bergenské tramvaje (Bybanen) délku přes 20 km s 27 zastávkami, mezi kterými jezdí ve špičkovém intervalu 5 minut 20 sedmičlánkových obousměrných tramvají Variobahn od Stadleru. V úsecích mimo zástavbu se jezdí až 70 km/h a na trase je díky členitému terénu mnoho tunelů i viaduktů. Dnešní tramvaj vede úplně jinudy než tehdejší historická síť, která sloužila pro dopravu pouze po centru, které je dnes obslouženo pouze několika málo autobusy, ale díky jeho velikosti se všude dostanete poměrně rychle pěšky. V plánu je další tramvajová linka, která částečně využije nepoužívanou...
V původní konečné Nesttun Terminal lze pohodlně přestoupit z tramvaje na městské autobusy. Značka Volvo je nejstarším zástupcem ve vozovém parku standardních i kloubových autobusů.
Po dalším prodloužení v roce 2013 do zastávky Lagunen pokračuje tramvaj od roku 2016 dále tímto tunelem směrem na jih. Vzhledem k extrémně členitému terénu okolí Bergenu je poměrně velká část tramvajové trasy vedena v tunelech.
Autobusový terminál Lagunen se nachází u zastávky tramvaje, která byla mezi lety 2013 a 2016 její konečnou. Je zde také velké nákupní centrum. V kategorii standardních autobusů jsou v Bergenu oblíbené české vozy Iveco Crossway LE.
Zastávka Fantoft na původním úseku z roku 2010 je umístěna mezi dvěma tunely, okolní zástavba se nachází i na zdejších kopcích.
Původní tramvaje jezdily v Bergenu do roku 1965 a obsluhovaly pouze historické centrum, které je dnes dostupné pouze pěšky nebo pomocí několika málo autobusových linek. Dodnes najdete v ulicích pozůstatky po kolejích i trolejích.
Zachovaná původní tramvajová vozovna v kopcovité čtvrti Mohlenpris v centru je dnes muzeem MHD, ze kterého občas v sezoně vyjíždí na krátký provozní úsek historické tramvaje.
Jižně od centra je velké autobusové nádraží, kolem kterého projíždí i některé městské autobusové linky. Mezi kloubovými vozy je značka Volvo nejstarší. Dále se pro tyto linky nakupovaly autobusy značek Mercedes-Benz a MAN. Zde se nachází také zákaznické centrum organizátora veřejné dopravy v celém kraji (Skyss).
Jedna z městských linek na autobusové zastávce v centru Bergenu v těsné blízkosti konečné tramvaje. Jednotlivé označníky v centru jsou výrazně rozlišeny písmeny. Část nově nakupovaných autobusů značek MAN a Mercedes-Benz jezdí na plyn.
Autobusy Iveco Crossway byly do Bergenu dodávány v částečně nízkopodlažní verzi pro městské linky i ve vysokopodlažní verzi pro příměstské linky. Veřejná doprava organizovaná společností Skyss pokrývá celé území kraje Hordaland rozdělené na 7 velkých tarifních zón.
Částečně nízkopodlažní Crossway LE na městské lince 5 projíždí kolem historických dřevěných domů na nábřeží v centru Bergenu. Linka 5 obsluhuje spolu s linkou 6 předměstí na sever i na jihozápad od centra a spolu tvoří ve špičce interval 5 minut.
I přes popularitu nové tramvajové linky je hlavním dopravním prostředkem v Bergenu autobus. Jednotlivé linky organizované společností Skyss a provozované jednotlivými dopravci (zejména Tide Buss) vyjíždějí z centra Bergenu, nejčastěji z okolí městského parku (Byparken) a nebo z autobusového nádraží poblíž nádraží vlakového, nad kterým se nachází také obří parkoviště pro auta. Městské linky obsluhují nejen samotný Bergen, ale hlavně jeho předměstí, často spojená s Bergenem dlouhými tunely, protože kopce jsou tu zkrátka všude. Příměstské linky pak obsluhují celý rozlehlý region, kvůli...
Jediná trolejbusová linka v celém Norsku začíná zde u přístaviště lodí v centru Bergenu a pokračuje na jih spolu s linkou 3. Trolejbusová linka 2 má ve špičce intervaly 10 minut, ale vzhledem k nedostatku trolejbusů (dopravce má jen 6 kusů), jezdí na některých pořadích této linky autobusy.
Na trolejbusovou linku 2 jsou nasazovány tyto starší kloubové trolejbusy Man-Neoplan. Linka vede z centra společně s linkou 3 kolem místní městské nemocnice, pak se odděluje a vede samostatně na svou konečnou Birkelundstoppen.
Na trase linky 2 se nachází i vozovna trolejbusů a autobusová garáž dopravce Tide Buss. Trolejbusů je k dispozici pouze 6, vypadá to, že jediný trolejbusový provoz v Norsku nemá příliš velkou perspektivu.
Jižní konečná Birkelundstoppen trolejbusové linky 2. V minulosti bylo v Bergenu trolejbusů více (nahrazovaly zrušené tramvaje), jezdily zde i československé vozy Škoda 9Tr.
Páteřní autobusová linka 3 vede jižně od centra Bergenu společně s linkou 3, v pozadí je vidět hora Ulriken, na kterou vede kabinová lanovka. Linka 3 pak z centra pokračuje na sever do asi největšího předměstí Bergenu Asane, kam je plánováno prodloužení tramvají.
Severní konečná linky 4 Flaktveit uprostřed obytné zástavby na kopci nad předměstím Asane. Linka 4 spolu s linkou 3 tvoří páteřní svazek pro rychlé spojení tunelem mezi Bergenem a předměstím Asane, souhrnný interval je 5 minut. Nejnověji byly pro kloubové linky pořízeny tyto autobusy MAN.
Kolem historických dřevěných domů na nábřeží v centru Bergenu projíždí všechny linky směřující do hustě osídlených předměstí na severu. Hojně zastoupen je v Bergenu také model Citaro ve standardní i kloubové verzi.
Ze zastávek v centru poblíž městského parku (Byparken) vede úzký silniční tunel pod kopcovitou historickou čtvrtí Mohlenpris, který využívá množství autobusových linek směřujících na jihozápad.
Na zastávkách v centru najdete i tuto mapu rozmístění jednotlivých autobusových stanovišť i s uvedením jejich písmen. Úzké ulice tolika autobusům sice nepřejí, ale většina linek tak může dojet až velmi blízko historickému centru.
V Bergenu najdete také jediný norský trolejbusový provoz (od roku 1950). I když zde bylo trolejbusů dříve víc (částečně nahrazovaly zrušené tramvaje, kdysi tu jezdily také československé trolejbusy Škoda 9Tr), dnes je potkáte už jen na jediné lince č. 2 vedené z centra od přístavu na jihovýchod, kde také leží trolejbusová vozovna. Kloubových trolejbusů MAN-Neoplan je k dispozici pouze 6, proto jsou trolejbusy nasazovány pouze na některá pořadí linky 2. Zbytek obstarají kloubové autobusy, které jsou nasazovány hlavně na páteřní linky směřující na sever do města Asane, na jihovýchod do okolí...
Autobusový terminál v asi největším předměstí Bergenu Asane severně od něj. Z Bergenu sem jezdí páteřní linky 3 a 4 s kloubovými vozy, doplněné o linku 5 s provozem standardních vozů, každá linka s intervalem 10 minut ve špičce. Odtud pak pokračují další místní linky.
Páteřní linka 3 poblíž své severní konečné na předměstí Asane. Městským autobusem se tu dostanete v krátkém intervalu i do malebných oblastí daleko za Bergenem.
Severní konečná zastávka páteřní kloubové linky 3 Stobotn. I na trase autobusových linek najdete množství tunelů.
Pro rychlé spojení hlavně s velkým předměstím na severu (Asane) slouží páteřní linky 3 a 4 s provozem kloubových vozů, každá v intervalu 10 minut. Obě linky projíždějí skrz centrum Bergenu a obsluhují také předměstí na jihovýchodě a jihozápadě.
Zajímavostí a tradicí zdejších autobusů je šňůra s poutky pro signalizaci k zastavení v zastávce – lanko se táhne po obou bocích autobusů v celé jejich délce, a to i u nejnovějších vozů. Znamení o plánovaném výstupu (všechny zastávky jsou tu na znamení), tak máte vždy nadosah.
Nový Crossway LE na autobusovém terminálu Loddefjord na hustě osídleném, ale kopcovitém předměstí jihozápadně od Bergenu. Tunelem sem vedou páteřní městské linky 5 a 6 v souhrnném špičkovém intervalu 5 minut.
Další dopravní zajímavostí je pozemní lanovka Floibanen, spojující historické centrum Bergenu s úchvatnou vyhlídkou na pohoří Floien. Tato lanovka zároveň obsluhuje tři mezilehlé zastávky a tvoří jedinou obsluhu zdejší nejhonosnější zástavby s nejlepšími výhledy na Bergen. Lanovka jezdí už 100 let a za tu dobu se na ní vystřídaly už 4 generace vozidel. Tu nejnovější z roku 2002 vyrobilo konsorcium Doppelmayr-Gangloff, a dva vozy, vyhýbající se na výhybně uprostřed trasy, jsou tradičně v barvách Norska – jeden modrý a druhý červený. Na lanovce neplatí tarif Skyss. Základní interval je 15...
Pozemní lanovka Floibanen oslavila v roce 2018 sto let existence. Vyváží výletníky z centra na horu Floien s úchvatným výhledem na celé město. V sezóně se jezdí cca každých 6 minut, přesto se ale před vstupem tvoří fronty.
Dolní stanice pozemní lanovky Floibanen je podzemní, neplatí zde tarif MHD, přesto je o lanovku v sezoně enormní zájem. Celkové převýšení je 300 metrů.
Floibanen před příjezdem do horní stanice. Výhled z plošiny u horní stanice poskytuje přehled o členitosti Bergenu a jeho okolí.
Horní stanice pozemní lanovky Floibanen. Na ní se střídá už čtvrtá generace vozů, tentokrát od výrobce Doppelmayr-Gangloff. Vozy z roku 2002 mají prosklenou střechu, řidičské stanoviště jen na jednom konci vozu a plošinu na jízdní kola nebo jiný náklad.
Výhybna pozemní lanovky zčásti skrytá v tunelu. Jeden vůz je modrý, druhý červený, tato tradice barev norské vlajky pochází už z předchozí generace vozidel.
Jedna ze tří mezilehlých zastávek, která zajišťuje dopravní obsluhu nejhonosnější čtvrti nad Bergenem. Zastavuje se tu ale jen jednou za půl hodiny, ostatní jízdy jsou přímé.
Druhou lanovkou v Bergenu, tentokrát kabinovou, je tato na horu Ulriken. Vede z předměstí na jihu, kam se dostanete buď městským autobusem nebo speciálním mikrobusem z centra. Ani tato lanovka není zapojena do systému MHD.
Tarifní systém v Bergenu pod hlavičkou Skyss pokrývá široké okolí města a na jednu jízdenku tak dojedete opravdu daleko. K hlavní bergenské zóně pokrývající i jeho široké okolí je tu ještě 6 dalších zón zahrnujících celý kraj Hordaland. Je však potřeba počítat s poměrně vysokou cenou jednorázové jízdenky (37 NOK), přičemž jednodenní jízdenka stojí pouze 95 NOK. Bez starostí ale můžete s touto jízdenkou cestovat rozsáhlou sítí autobusů i tramvají, a to až na vzdálené letiště. Můžete si také udělat výlet na některý z ostrovů nebo kopců. Vlaky do systému zahrnuty nejsou, ale ty jsou zde...
Do Bergenu vede jediná železniční trať z Osla, která končí zde na hlavovém nádraží jihovýchodně od centra Bergenu. Toto je klasická regionální elektrická jednotka řady 69. Tyto vlaky byly vyráběny od počátku 70. let a dodnes tvoří základ regionální dopravy v Norsku, kterou provozují norské státní dráhy (NSB).
Z Bergenu jezdí kromě rychlíků do Osla také regionální vlaky do okolních měst ve špičkovém cca půlhodinovém intervalu. Železnice Bergen rychle opouští tunelem pod horou Ulriken, proto je její role v obsluze bergenské aglomerace téměř nulová.
Staré vysokopodlažní jednotky řady 69 jsou v regionální železnici postupně nahrazovány novými elektrickými jednotkami do Stadleru řady 75, které už dorazily i sem do Bergenu.
Pro regionální autobusy provozované jiným dopravcem než bergenským Tide Buss používá organizátor dopravy v kraji Hordaland (Skyss) toto zelenobílé barevné schéma.
Důležitým dopravním prostředkem v Bergenu a okolí jsou lodě, přepravující často nejen lidi a kola, ale i auta. Mnohdy je trajekt jedinou možností, jak se někam dostat. V okolí Bergenu jsou zčásti tarifně zaintegrovány do regionálního systému Skyss.