Berlín (říjen 2007)

Hlavní město sjednoceného Německa se od poslední návštěvy v roce 2003 radikálně změnilo. Cestujícím již rok slouží nové obří hlavní nádraží, byl dokončen složitý proces rekonstrukce železničního uzlu, do povědomí cestujících vstoupila nová slova metrobus a metrotramvaj, nakoupilo se mnoho nových autobusů, ale bohužel se do nich smí nově nastupovat jen předními dveřmi. Návštěva v roce 2007 proběhla v den sjednocení Německa, a tak bylo v ulicích Berlína o poznání rušněji. Turistické autobusové linky 100 a 200 kolabovali pod tíhou návštěvníků města a zároveň se topily v pěších zástupech u braniborské brány. Státní svátek v Berlíně připomínají také vozidla MHD, která mají na předním čele přimontované trojúhelníkové cedulky se státním symbolem.

Hlavní nádraží v celé své kráse z pohledu od jihu.
Dolní část hlavního nádraží s 8 nástupišti.
Nejvýraznější změnou Berlína je samozřejmě nové hlavní nádraží, ležící přesně na bývalé hranici mezi východním a západním Berlínem. Mnohapatrová skleněná budova, prošpikovaná obchody, zastřešuje dvě železniční tratě, vůči sobě kolmé. Horní trať se šesti kolejemi je průjezdná, využívají jí vlaky S-Bahn i průjezdné vlaky regionální i dálkové dopravy. Spodní trať je také průjezdná, k dispozici je 8 kolejí zejména pro dálkové vlaky. Celé nádraží je jedna veliká nákupní galerie včetně kompletních informačních služeb pro městské i dálkové cestující. Přednádražní prostor na severní straně patří...
Horní díl hlavního nádraží, kde nad několika patry nákupních galerií jezdí vlaky S-Bahnu.
S-Bahn přijíždí na horní nástupiště prosvětleného hlavního nádraží.
Hlavní vstup do budovy hl.n. od jihu. Na den sjednocení tu bylo nebývale rušno.
V této stopě se staví zvláštní linka metra U55 s pouhými 3 stanicemi - Unter den Linden, kde navazuje na S-Bahn, dále mezilehlá stanice Bundestag s již hotovými, ale zazděnými vchody do metra z povrchu a konečná stanice Hlavní nádraží. Zda a kdy bude tato podivná linka metra otevřena, není známo. Jisté je, že dříve než roce 2009 to nebude. V další etapě by měla linka pokračovat směrem na Alexanderplatz k lince U5, se kterou má být propojena. Klasické žluté soupravy metra jsou pomalu doplňovány novými plně průchozími soupravami. Stejného vzezření jsou nové vozy pro normální i úzkoprofilové...
Stará souprava úzkoprofilového metra na lince U2.
Obnova vozového parku metra probíhá i na úzkoprofilových linkách.
Revolucí v linkovém vedení povrchové dopravy bylo zavedení metropolitních linek v prosinci 2004. Do ulic vyjely tramvajové a autobusové linky označené písmenem M před číslem linky. Metrotramvaje a metrobusy se staly páteřními linkami povrchové dopravy, které se vyznačují krátkými intervaly (maximálně do 10 minut přes den) a tvořícími základní kostru povrchové dopravy v Berlíně.
Metrotramvaje na Alexanderplatz.
Linka M18 na křižovatce na východní straně nádraží Warschauer Strasse.
Metrotramvajových linek je v Berlíně 9, zatímco ostatních tramvajových linek je 13. Nicméně v širším centru města mají jasnou převahu metrotramvaje. Naopak v jihozápadní části Berlína (Treptow, Köpenick) mají dominují linky s dlouhými intervaly (zpravidla 20 minut celodenně). Metrobusy podobně jako metrotramvaje protínají město napříč, jezdí na nich většinou kapacitní vozidla (kloubové či dvoupatrové autobusy). V pláncích města na každé zastávce (vždy výřez části Berlína) je jako prioritní tučně zvýrazněna síť metropolitních linek, kterou doplňují nenápadně vyznačené linky ostatní....
Dvoupatrový patnáctimetrový MAN jako metrobus M29 na konečné.
Kloubový Solaris z poslední dodávky u zastávky Berliner Allee.
Dvou a jednopatrový MAN u Zoologické zahrady.
Metrotramvaj ukončená na Alexanderplatz v nové trati.
Autobusový park městského dopravce BVG je hojně obnovován, nyní zejména kloubovými Solarisy. Jedinou zřejmou vadou na kráse těchto polských strojů je bezpečnostní systém zavírání dveří, kdy při větším zaplnění autobusu dochází k velkým zpožděním, neboť v prostoru dveří nesmí nikdo stát, aby mohl autobus odjet. A toto blokování zřejmě nelze při větších návalech vypnout. Další variantou obnovy autobusů je nákup velkého množství dvoupatrových autobusů MAN (zhruba 200 kusů) o délce 15m se třemi dveřmi a dvěma schodišti. Tyto kolosy mají opravdu slušnou kapacitu, jen ten nástup předními dveřmi...
Jízdní řád jedné z nejfrekventovanějších metrotramvají M4. Sobota a neděle jsou na druhé straně sloupku.
Jednou z mála novinek v tramvajové síti je nová trať před nádražím na Alexanderplatzu. Jedná se o krátký úsek na severovýchodní straně nadzemního objektu nádraží S-Bahnu, kde je díky tomu možné ukončit metrotramvaj č. M2. Velmi slušnou úroveň informací pro cestující v Berlíně zajišťují jednak informace v reálném čase o příjezdu spojů na většině zastávek a jednak velmi kvalitní informační materiály, vydávané dopravním podnikem (BVG). V infocentrech jsou zdarma k dispozici různé varianty plánků sítě podle druhu dopravy i účelu (noční provoz, turistické linky 100+200 atd.) včetně jízdních řádů...
Interiér horního patra dvoupodlažního MANu o délce 15 m.
Starší souprava S-Bahnu v nových barvách ve stanici Friedrichstrasse.
Vandalismus bují zejména v zadních vozech tramvají.
Vlak S-Bahnu opouští stanici Warschauer Strasse.
Navíc i v tramvajích můžete najít v drátěných kapsách souhrnné letáky o právě probíhajících výlukách s přehledným zobrazením všech akcí na plánku sítě. Symbolem výluk je panáček z lega s lopatou v ruce. Zajímavým doplňkem v informování o čísle linky je nepříliš profesionální, ale užitečná papírová cedule s číslem linky ve fólii na levém boku autobusů. Původně asi totiž nebylo počítáno s umístěním digitálních panelů i na levé straně vozidla. O dobrou propagaci se starají také německé dráhy (DB) na vlacích S-Bahnu. Část vlaků je využita pro hravé slogany obsahující symbol S-Bahnu, bílé písmeno...
Další ze starších modifikací vlaků pro S-Bahn v Berlíně.
Městské kloubové Solarisy jezdí také na letištní lince z Tegelu.
Starší dvoupatrový autobus na Zoologischer Garten.
Spodní nástupištní hala hlavního nádraží. U když je nástupiště hluboko pod zemí, nebýt večera, šlo by sem denní světlo.
Berlínská MHD však nemá jen kladné a inspirativní stránky. Jedním z problémů velkoměst obecně jsou graffiti a vandalismus. A v Berlíně je obojího nadbytek. Posprejované zastávky, tagy ve vozidlech a neuvěřitelně poškrábaná okna, kde špatný dojem umocňují paradoxně fólie proti poškrábání skel. Pokud totiž vandalové poškrábou takovou fólii, skla se to sice netýká, ale přes okno je díky vlastnostem materiálu téměř znemožněn výhled. Obecně ale přes všechna negativa velkoměsta působí městská doprava v německé metropoli kultivovaným a profesionálním dojmem. I když uplynulo od sjednocení Německa...